Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Jørn Olsen

Just Lyche f. ca 1745 (Brevik - Østre Halsen ved Larvik)

Recommended Posts

Jørn Olsen

Hei

 

I forbindelse med mitt arbeid med gamle Brevikslekter i Telemark dukker denne Just Lyche opp rundt 1800.

 

Det er noen løse tråder her som det kunne vært fint å få noe mer orden på. I an artikkel ble blant annet denne Anne Kirstine Nilsdatter nevnt som en datter og han nevnes der også som kirkesanger i Østre Halsen. Er det noe hold i dette?

 

Her er familien slik jeg har det på min sine "Eidangerslekt". Det kunne vært fint men noe hjelp her.

 

http://www.eidangerslekt.org/brevik-slekt/brevik-1801/just-loche-1745.htm

 

 

mvh Jørn Olsen

 

http://www.eidangerslekt.org/

Edited by Jørn Olsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
Justen Iversen Lyche

Norway, Marriages, 1660-1926

marriage: 22 November 1781 Gjerpen, Telemark, Norway spouse: Else Margrethe Christiansdatter

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørn Olsen

Justen Iversen Lyche

Norway, Marriages, 1660-1926

marriage: 22 November 1781 Gjerpen, Telemark, Norway spouse: Else Margrethe Christiansdatter

 

Takker den hadde jeg ikke funnet! Den skal jeg sjekker mer rundt.

 

mvh Jørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørn Olsen

Fant ikke noe mer i første omgang. Dette er nok mye trolig dem. Det står en "e" før Else sitt navn i kirkeboken så hun var nok da enke. Dette passer bra med 1801.

 

Gjerpen viet 22.11.1781

uk. Justen Iversen Lyche og e. Else Margrethe Christiansdtr.

fra Bradsbergkleven.

 

Men hvordan kommer dette med Østre Halsen inn her? Anne Kirstine brukte Just som navn for sitt første barn og Jyst Lyche var fadder for henne mens han bodde i Brevik så noe er det. Sønnen Just kom også til Østre Halsen. Men dette kom bare fra en gammel artikkel så det bør jo ikke stemme.

 

De kan jo ha flyttet til Østre Halsen etter vielsen?

 

Jeg får prøve og finner det første ekteksapet til Else. Dersom denne Anne Kirstine Nilsdatter var hennes datter så var hun gift med en Nils.

 

Jørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørn Olsen

Jeg fant han gravlagt i 26.02.1832 Vestre Porsgrunn som "Snedkermester Just Iversen Lykke 88 aar". Det passer jo med at han var snekker i Brevik i 1801. Dermed var det da de som giftet seg i Gjerpen som bodde i Brevik i 1801.

 

Han ble brukt som fadder/forlover noen ganger etter 1801 så jeg skjønte at han bodde her videre.

 

Men hva med denne "datteren". Den sønnen som kom til Østre Halsen kan jo ha vært kirkesanger? Det kan være her dette kom inn og ble blandet sammen? Han nevnes som skipstømmermann så det virker lite trolig.

 

Jørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Jørn, jeg vet ikke om du har sett min registrering av «Just Løkke» på Solumslekt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørn Olsen

Der har jeg nok gjort en dårlig søkejobb. Takk for den Leif.

 

Her ser det da ut til at snekkeren har blitt enkemann og giftet seg på nytt i 1806. Da skulle hans første kone være død mellom 1801 og 1806.

 

Jørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Han ser ut til å ha bodd på Vestsida i tidsrommet 1786-1795, da finner jeg ham som fadder i fem barnedåper der. I 1806 flytter han nok permanent til Vestsida, trolig hadde enka Johanne Erichsdatter Svanberg et bra hus der. Han er såvidt nevnt av Chr. Abrahamsen på side 164 i «Solum - Porsgrund» under brmnr. 91, Vestregate 62g hvor han er oppført som eier i 1813.

Edited by Leif Biberg Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørn Olsen

Da begynner det å danne seg et nytt bilde ang. hvem denne Just Luche var. Noen kirkesanger var han nok ikke. Dette som nevnes i artikkelen fra hefte "Fra Brevik i gamle dager" at Anne Kirstine Nilsdatter var datter av en kirkesanger Jyst Lyche fra Østre Halsen blir nok mer og mer usikkert. Ut fra navnet Just Lyche var det nok den her nevnte Just Lyche som var fadder til hennes barn i Brevik. Jeg tror ikke det var en til. Hun kaldte sin sønn Just så han kan fortsatt ha vært hennes stefar eller fosterfar.

 

Ettersom hans første hustru hadde vært gift før så blir jeg glad dersom noen finner hennes første ekteskap. Jeg melder naturligvis her dersom jeg selv finner det.

 

Jørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Jeg finner ingen andre spor etter Else Margrete Christiansdatter i Grenland, så enten er navnet hennes feilskrevet eller sannsynligvis har hun kommet til distriktet sammen med sin første mann.

 

Johanne Erichsdatter Svanberg er trolig datter av skredder Erich Svanberg:

 

C. S. Schilbred: Borgerbok for Skien og omegn 1714-1844 (Brevik: Brevik Historielag 1956) side 38 (1756-62). Eric Swanberg. Tidligere borger i Christiania. Borgerbrev som skredder 12.05.1756. (Fotnote: Erich Svendsen Svanberg fikk 18.7 1755 borgerskap som skredder i Chra. (Finne--Grønn «Christiania borgerbok» ).

 

Han giftet seg i Skien, men siden er han søkk borte:

 

Kirkebok for 0806 Skien Mini 3 (1755-1791). Forlovede side 2-3. 09.06.1755: Erich Svaneberg og Anne Christine Rasmusdatter Schoufsgaard. Caut: R. Nielsen Schoufsgaard og Eilert Pedersøn.

 

Kirkebok for 0806 Skien Mini 3 (1755-1791). Viede side 51. 09.06.1755: Erich Svaneberg og Anne Kirstine Rasmusdatter Schousgaard copuleret efter kongelig ordre.

 

Så finner jeg ikke nevnt noen Svanberg i kirkebøkene i Grenland før denne:

 

Kirkebok for 0806 Skien Mini 3 (1755-1791). Døpte side 98-99. 20.07.1791: Johanne Svanebergs uægte datter Anne Kistine. Faddere: Svanebergs kone, Karen Malene Madsdatter, Niels Løkeberg, Peder Brun, Mads Stiær. Barnefader Christen Olsøn Egaasen.

 

Noen måneder senere gifter hun seg med David Jensen som hun ble skilt fra i 1806, så det er vel ikke helt riktig at hun var enke da hun giftet seg med Just Lyche.


Like etter at jeg hadde postet dette fikk jeg ideen om å sjekke skifteregisteret for Gjerpen. Her ble det full klaff:

 

1/2/1781       NILS LANDSTEEN                        Skifte 491
Bratsberg-     Arvinger:                             Pro.k. 10a, s. 283a
kleiva         Enka Else Margrethe Christiansdatter og barna:
               1. Marthe Christine Nilsdtr. 9 år.
               2. Anne Kirstine Nilsdtr.    7 "
               "Hvorhos enken meldte at være fruktsommelig".
               Enkas laugverge ble Gunnar Toressen på Øen u/Skien.
               Formynder for barna ble kjøpm. sr Lars Lassen i Skien.
Brt:   150 - 3 - 20
Gjeld: 209 - 1 - 19 (insolvent).
               Enka fikk en datter, Nilsebeth, som døde 12 uker gl.
 

Edited by Leif Biberg Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørn Olsen

Bra jobbet Leif! Den var hun. Det stod jo at hun kom fra Bratsbergkleiva da hun giftet seg. Der ser vi jo også at Anne Kirstine Nilsdatter var stedatteren til snekkeren Just Lyche ikke datteren til en kirkesanger Just Lyche.

 

Da var kabalen lagt. Takk til Ann-Mary Engum som fant vielsen for meg i Gjerpen og takk til Leif som kom inn på oppløpet her.

 

Da kan jeg skrive om familien til Just Lyche og presentere en mer riktig versjon av livet til denne familien.

 

Jørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Her er et knippe "Lan[gd]st" fra kilderegisteret mitt:

 

Kirkebok for 0806 Skien Mini 3 (1755-1791). Døpte side 174-175. 10.05.1768: Niels Landsteens søn Niels. Faddere: Madame Stenum, jomfru Usgaard, Captain Lund, Petter Boyesøn, Bernt Grubbe.

 

Kirkebok for 0806 Skien Mini 3 (1755-1791). Døpte side 182-183. 19.11.1770: Niels Langsteens datter Marthe Kirstine. Faddere: Madame Arnæsøn, jomfru Brodal, Stenum, Lassøn, Malmbourg.

 

Kirkebok for 0806 Skien Mini 3 (1755-1791). Døpte side 188-189. 25.05.1773: Langsteens datter Ane Kirstine. Faddere: Madame Stenum, jomfru Hofgaard, Bendike, Jensøn, Escov.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Døpte side 74. 15.10.1775: Niels Langsteens pigebarn Christiana fra Bradsbergkleven. Test: Jacob Isachsens kone, Marthe Nord, Engebret Nord, Erich Simensen.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Begravde side 155. 22.05.1776: Niels Langsteens datter Christiana ¾ aar.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Døpte side 78. 23.05.1777: Niels Langsteens pigebarn Christiana fra Bradsbergkleven. Test: Lars Larsens kone, Kistine Schmids, Visiter Qvislin, Rasmus Bagge, Claus Hesselberg.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Begravde side 156. 30.10.1777: Niels Langsteens datter Christiana ½ aar.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Døpte side 84. 26.05.1779: Niels Landsteens pigebarn Ingebor Margrethe fra Bradsbergkleven. Test: Madame Lassen, jomfrue Manal, Hans Abrahamsen, Hans Ørn, Peder Wulff.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Begravde side 157. 16.01.1780: Niels Landsteens datter Ingebor Margrethe 6 maaneder.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Begravde side 158. 20.12.1780: Niels Langsted fra Bradsbergkleven 53 aar.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Døpte side 89. 09.02.1781: Afdøde Niels Landsteens pigebarn Nilæa Margrethe. Test: Ole Svendsens kone, Gunder Tevesens kone, Engebret Bommen, Jacob Bommen, Christen Paus.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Begravde side 158. 04.05.1781: Langsteds datter Nilæa Margrethe ¼ aar.

 

Kirkebok for 0805 Porsgrunn Mini 2 (Østsida 1764-1814). Kronologisk liste side 122-123. 23.04.1786: Conf. 8. Marthe Kirstine Landsteen 17 aar.

 

Kirkebok for 0805 Porsgrunn Mini 1 (Vestsida 1764-1814). Kronologisk liste side 130-131. 30.03.1788: confirmeret (14) Ane Kirstine Langsteen 17 aar.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørn Olsen

men jeg er fortsatt glad for innspill i forhold til hvem denne Just Iversen Lyche var? Var han fra Gjerpen? Lurer på om det ikke var en gammel plass i Gjerpen som het Lykke? Han var ca 36 år da han giftet seg i 1781. Kanskje han alikevelkom fra Østre Halsen?

 

Jørn

Her er et knippe "Lan[gd]st" fra kilderegisteret mitt:

 

Kirkebok for 0806 Skien Mini 3 (1755-1791). Døpte side 174-175. 10.05.1768: Niels Landsteens søn Niels. Faddere: Madame Stenum, jomfru Usgaard, Captain Lund, Petter Boyesøn, Bernt Grubbe.

 

Kirkebok for 0806 Skien Mini 3 (1755-1791). Døpte side 182-183. 19.11.1770: Niels Langsteens datter Marthe Kirstine. Faddere: Madame Arnæsøn, jomfru Brodal, Stenum, Lassøn, Malmbourg.

 

Kirkebok for 0806 Skien Mini 3 (1755-1791). Døpte side 188-189. 25.05.1773: Langsteens datter Ane Kirstine. Faddere: Madame Stenum, jomfru Hofgaard, Bendike, Jensøn, Escov.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Døpte side 74. 15.10.1775: Niels Langsteens pigebarn Christiana fra Bradsbergkleven. Test: Jacob Isachsens kone, Marthe Nord, Engebret Nord, Erich Simensen.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Begravde side 155. 22.05.1776: Niels Langsteens datter Christiana ¾ aar.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Døpte side 78. 23.05.1777: Niels Langsteens pigebarn Christiana fra Bradsbergkleven. Test: Lars Larsens kone, Kistine Schmids, Visiter Qvislin, Rasmus Bagge, Claus Hesselberg.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Begravde side 156. 30.10.1777: Niels Langsteens datter Christiana ½ aar.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Døpte side 84. 26.05.1779: Niels Landsteens pigebarn Ingebor Margrethe fra Bradsbergkleven. Test: Madame Lassen, jomfrue Manal, Hans Abrahamsen, Hans Ørn, Peder Wulff.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Begravde side 157. 16.01.1780: Niels Landsteens datter Ingebor Margrethe 6 maaneder.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Begravde side 158. 20.12.1780: Niels Langsted fra Bradsbergkleven 53 aar.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Døpte side 89. 09.02.1781: Afdøde Niels Landsteens pigebarn Nilæa Margrethe. Test: Ole Svendsens kone, Gunder Tevesens kone, Engebret Bommen, Jacob Bommen, Christen Paus.

 

Kirkebok for 0812 Gjerpen Mini 2 (1747-1795). Begravde side 158. 04.05.1781: Langsteds datter Nilæa Margrethe ¼ aar.

 

Kirkebok for 0805 Porsgrunn Mini 2 (Østsida 1764-1814). Kronologisk liste side 122-123. 23.04.1786: Conf. 8. Marthe Kirstine Landsteen 17 aar.

 

Kirkebok for 0805 Porsgrunn Mini 1 (Vestsida 1764-1814). Kronologisk liste side 130-131. 30.03.1788: confirmeret (14) Ane Kirstine Langsteen 17 aar.

 

Mange takk Leif!

 

Jørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

men jeg er fortsatt glad for innspill i forhold til hvem denne Just Iversen Lyche var? Var han fra Gjerpen? Lurer på om det ikke var en gammel plass i Gjerpen som het Lykke? Han var ca 36 år da han giftet seg i 1781. Kanskje han alikevelkom fra Østre Halsen?

 

Han er i alle fall ikke født i Tjølling.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørn Olsen

Takk for det Kristian.

 

Tjølling kom nok ikke inn i bildet før hans sønn flyttet dit og tok med Lykke/Lyche navnet. Det er nok her koblingen til Tjølling kommer fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørn Olsen

Her er familien slik den ble etter disse nye opplysningene:

 

http://www.eidangerslekt.org/brevik-slekt/brevik-1801/just-lyche-1745.htm

 

Det ble nevnt to døtre av Nils Landsteen (Langsteen)i skifte etter han. Den ene var denne Anne Kirstine som var gift og bosatt i Brevik. Det viste seg at jeg også hadde den andre, Marthe Kirstine, var gift og bosatt i Brevik. Jeg hadde henne der, men hadde ikke koblet henne til denne familien før nå.

 

Skulle noen finne ut av hvor denne Just Iversen Lyche var fra så tar jeg imot det med takk. Jeg har ikke funnet ut av det så langt.

 

Jørn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.