Jump to content
Arkivverket
Morten Aasberg

Hjelp til tyding av innføringer i Høyesteretts Ekstraktprotokoller ifb. dommer mot Jacob Eliassen og Benjamin Forselius Jacobsen

Recommended Posts

Morten Aasberg

Kan noen hjelpe til med å tyde disse protokollinnføringene. Her er håndskriftene til protokollskriverne av en slik karakter at jeg har opplevd det som utfordrende å tyde det som står her. Under følger det jeg har mestret å tyde så langt.

 

Med vennlig hilsen

Morten Aasberg

 

---------------

 

Side 1

 

01. Lnr. 246 – 1 Mai 1844

02. Advocat Lous, Actor

03. mod

04. Jacob Eliassen

 

Side 2

 

01. Lous.

02. Angd (……..) som 2de Fanter. Om Aften d 22. Sept 1843 ankom Angd med

03. Kone og Søn med Baad til Svartholmen i Nordhordlehn i 1. efterhaand  (….)

04. med Baad, (……..) en anden Landstryger Peder befandt sig. Paa Øen

05. boede blot en Pladsmand, hvis Kone Ingeborg alene var hjemme. Da

06. hun kom ned til stranden, greb Angd hende om Nakken og Halsen

07. som for at quæle hende og da han (…..) (……) der een af (…..)

08. Haand paa (…) (….) (…) (……) han et slag i Baghovedet, saa

09. at Blodet flød, hvorpaa han greb en steen og spurgte Peer om

10. han skulde slaae til, hvilket denne fraraadet. Det lykkedes derpaa

11. Konen med sin 10 aarige Søn at komme over til Fastlandet i en Baad.

12. Konen fandt strax sin (….) (….) (….) Hjælp og (….) (….) tilbage for at (……)

13. hun (..) (………) (……….). Angd der da fulgte efter hende op fra

14. stranden men lod sig dog med hin Kone tilbageholde. Konen holdt sig derpaa

15. med Børnene skjult. Efter nogen Tid (…..) (…….) med 4 Mand til

16. Øen og blant disse hendes Svigerfader Abraham , som strax spurgte, hvem

17. der overfaldt fattige Folk, hvortil Peer svarede, at det var Angd, som

18. Abraham da strax greb, men af Frygt for Kniv igjen slap Angd

19. (……..) overstadig Beruset og nægter at han overfaldt Konen, men

20. Bevist (….) (…..) tilst. ved Konens og Sønnens (….) og (….) (…) (..)

21. (……) oplyst (…..) om at Angd (..) (…) (…….) bevist (2, 3, 4 og 5 D)

22. og deels at han paa Abrahams Spørgsmaal vedgik at være Gjerningsmanden.

23. Da Svigerfaderen Abraham havde sluppet Angd forlade (……..) (…..)

24. i Ingeborgs Huus. (……) (…..) i (…..) af den Plads (…..) og Ingeborg

25. (…..) (……) og da han fik vide hvad Angd havde gjort, greb han

26. ham med den høire Haand i Brystet medens han i den anden Haand

27. holdt i en Øxe hængende mod Gulvet blev da (……) Angd ud i et

28. mindre (……), men underveis tog 3 D Øxen fra (….). Abraham fulgte

29. med og (….) da et Knivstik i Underlivet og et over Næsen, hvorfor

30. han angreb Angd (…) Haand og fik dermed fat paa en Kniv,

31. som havde han over 3 Fingre. Faderen advarte nu Sønnen,

32. som dog vedblev at (…..) Ang ud paa Gaarden. Dette lykkedes, men

33. da Konen kom ind, var den (…..) om Armen, Halsen og

34. Øie. Angd (..) Familie blev at (…….) (..) (……..) Per med Familie

35. drog bort. Den følgende Dag viste Angd Anger og (…..) af Frygt

 

Side 3

 

01. for Mons’s Øxe at (…..) taget en liden Kniv frem. Den føl-

02. gende Dag blev Mons lagt paa Hospitalet. Da (..) (..) straff (……)

03. Spørgsmaal om Cr L Cap 15 § 2, 3, 7, 9 eller 11 bør anvendes. Ifølge

04. Lægene Wisbech og Hannestad (……) kan et Saar i Mons’s Under-

05. arm gjort 3 Fingre ubrugelige og dertil svækket Armens Kraft.

06. At Fingrene er gjort unyttige kan ei bringe skaden til at være

07. betydelig, men Armens Svækkelse maa dog vel ansees som en be-

08. tydelig Lyde. Hvad Konen angaar, da den (……….) (……..)

09. en svag Hjernerystelse og (……..) (………) paa Syn, Hørsel og (…..)

10. (……) efter Cap 15 § 2 af § 1 maa ansees som betydeligt. Efter (…)

11. den (…..) paa Angd, kan der nu ei antages at han handlet

12. med Overlæg, (…..) men antages med Overfaldet paa Konen. M. H. t.

13. Konen kan nu Angd. ei sige at han vilde den Skade, han

14. (…….), men m. H. t. skaden maa ditto antages Cap. 15 § 5 maa

15. derfor anvendes som (……..) (……….) og § 7 for (……..) (…) (….) Cap 6

16. § 12 (…) ilægges 12 Aar. Arrest er (……) ilagt Omkostninger ved Mons’s Pleie

17. paa Sygehuuset og bør (…..) bære Omkostningerne ved Kone og Søns Arrest.

18. (…….).

19. Angd bør efter Actionende ei ansees at være tiltalt for sit For-

20. -hold mod Konen. (…….) med Angd i denne Hænseende er ikke tilveiebragt,

21. da de paastaaede Omstændigheder kun vække Sandsynlighed derfor (..) Mandens

22. Saar angaaer, har Angd tilstaaet at have tilbragt ham disse.

 

Side 4

 

01. LNo. 138 – Advocat Rolfsen Actor

02. mod

03. Benjamin Forselius Jacobsen

04. Rolfsen. Den 13de/10 57 blev Angeldende, omtr. 30 Aar, født i Bohuus

05. af omstreifende Forældre, og som selv bestandig have omstrei-

06. fet af Bratsberg Amt tiltalt for 1. Concubinat, 2. Betleri

07. og ulovlig Omsteifen og 3., for at have udskjældt en Lens-

08. mand i hans Bestilling og gjort ham voldelig Modstand

09. Alle disse Forbr. er Angld. (…….) (..) (…..) mod (……..)

10. (…….) (….) i (….). Tilstaaelse i Forhør 29/9 57 og (….) (……..)

11. (…) (……..) 13/10 (………..) Sagen (……….) Bet-

12. leri, (…..) forhør med Beviis ved 4, 5 og 6 Dept: som siger

13. at det betlende Følge bestod af 3 Personer foruden Angld.

14. og (……..) det Fruentimmer, der er Anglds. Concubine

15. (……..) (…..) mod Lensmanden tilstaaer Angld., at

16. han løftede Haanden mod ham, da (……) (……)

17. (……) paa ham.- Cfr. 1, 2 og 3 Dept. (…….) Sagens (………)

18. Angld og traf (……..) med 3 svenske omstreifende Feiere

19. med hvem han gjorde Følge og vandrede nu om med

20. en Feierskrabe paa Skulderen.- Den 4/10 58 kom Angld

21. med Følge ind til 1ste Dept 9/10-58.- De drak Brændevin

22. som de medbragte og opholdt sig der et Par Timer.-

23. Qvinden var og uden (…….) (……..) Søn og (..) Anders, (…)

24. tracterede med Kaffe. Tilsidst bleve de alle, især

25. Angld. (…..) at (…….) .- Den ene Person af Følget gik

26. og da de øvrige (….) (……), anmodedes alle at gaae, næ-

27. tede Angld. at gjøre dette. 1te Dept. og Kone (……) til

28. sidst lemfældig i Angld. og (………..) ham ud af

29. Døren. Strax efter hørtes et Slag paa Døren, som 1te

30. Dept. aabnede og stillede sig i, samt ved Siden af ham

31. den som ere dræbt, Anders.- Angld. kom frem og slog

32. til Anders med Feierskraben i Tinningen saa at

33. Anders sægnede blødende baglænds. Han døde Nat

34. til 3/10.- Den 9/10 afholdtes (…….forretn.) og 11/10 gav Lægen

35. sin Concl., som lyder paa, at den Beskadigelse, som

36. fandtes, kun kunde være frembragt med en meget

37. betydelig Wold, og at Døden har været en Følge af

38. Hjerneskallens Brud og et dybt Saar i (………..)

39. med (…….) (…….) Blod, der forøvet Tryk paa Hjernen.

40. Angld., der paagrebedes i Sverige, benæktede først

 

Side 5

 

01. at have slaaet til Anders, men tilstod det 25/11 for Fogden.

02. Angld. paaskylder Beruselse, men erkjenner at han (…….)

03. det Passerede.- Slaget var ikke tiltænkt Nogen især, og

04. han havde ei isinde at tilføie Nogen Skade, men (……)

05. muligt en Skramme.- Angld. (…..) at (…..) (..) (……..)

06. Person.- (……) med Dom 5te/1 58 dømt for Overfald paa

07. Hedemarken – (….) (…..) 5/3 56 (…) han(…..) Omstreifen

08. Betleri og Concubintat samt for at confirmeres, til

09. Tugthuus.- Han blev dog ei der confirmeret, da han

10. ved Straffens Udløb ei andsaaes dertil være moden.

11. (……). Concubinatet som Angld. var (……..). At han

12. derimod har (…….) (……..) ei  (…….), men kun at  

13. han har forvoldet (………) om (……) (……..) (…) (….).

14. Modstanden mod Lensmanden (………), at Angld.

15. (……) lagt Haand paa denne. (…….) (overstr. ord) med

16. 14-7 i (…..) (……….) (……..) (………..) at (…..) og (…..)

17. (…..) (………..) og var muligt.

 

post-1981-0-49348600-1396303428_thumb.jpg post-1981-0-92846000-1396303429_thumb.jpg post-1981-0-49491800-1396303441_thumb.jpg post-1981-0-91478000-1396303578_thumb.jpg post-1981-0-03678300-1396303585_thumb.jpg

 


 

 

Edited by Morten Aasberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Noen forslag:

 

Side 2

 

01. Lous.

02. Angd (……..) som 2de Fanter. Om Aften d 22. Sept 1843 ankom Angd med

03. Kone og Søn med Baad til Svartholmen i Nordhordlehn i 1. efterhaand  (….)

04. med Baad, (……..) en anden Landstryger Peder befandt sig. Paa Øen

05. boede blot en Pladsmand, hvis Kone Ingeborg alene var hjemme. Da

06. denne kom ned til stranden, greb Angd hende om Nakken og Halsen

07. som for at quæle hende og da han havde løsnet den ene af sine

08. Hænder gav han hende med knyttet Næve et slag i Baghovedet, saa

09. at Blodet flød, hvorpaa han greb en steen og spurgte Peer om

10. han skulde slaae til, hvilket denne fraraadet. Det lykkedes derpaa

11. Konen med sin 10 aarige Søn at komme over til Fastlandet i en Baad.

12. Konen sendte strax sin Søn efter Hjælp og roede selv tilbage for at beskytte

13. sine to Igjenværende Smaabørn. Angd vilde da følge efter hende op fra

14. stranden men lod sig dog ved sin Kone tilbageholde. Konen holdt sig derpaa

15. med Børnene skjult. Efter nogen Tid kom Sønnen med 4 Mand til

16. Øen og blant disse hendes Svigerfader Abraham , som strax spurgte, hvem

17. der overfaldt fattige Folk, hvortil Peer svarede, at det var Angd, som

18. Abraham da strax greb, men af Frygt for Kniv igjen slap. Angd

19. paastoede overstadig Beruselse og nægter at han overfaldt Konen, men

20. Bevist (….) (…..) tilst. ved Konens og Sønnens (….) og deels ved de

21. øvrige oplyste (…..) om at Angd (..) (…) (…….) bevist (2, 3, 4 og 5 D)

22. og deels at han paa Abrahams Spørgsmaal vedgik at være Gjerningsmanden.

23. Da Svigerfaderen Abraham havde sluppet Angd forlade (……..) (…..)

24. i Ingeborgs Huus. (......) (…..) i (…..) af den Plads (…..) og Ingeborgs

25. Mand (……) og da han fik vide hvad Angd havde gjort, greb han

26. denne med den høire Haand i Brystet medens han i den anden Haand

27. holdt i en Øxe hængende mod Gulvet blev da (……) Angd ind i et

28. mindre Kjøkken, men underveis tog 3 D Øxen fra Angld Mons. Abraham fulgte

29. med og bibragte da et Knivstik i Underlivet og et over Næsen, hvorfor

30. han angreb Angd ene Haand og fik dermed fat paa en Kniv,

31. som saarede ham over 3 Fingre. Faderen advarte nu Sønnen,

32. som dog vedblev at (…..) Ang ud paa Gaarden. Dette lykkedes, men

33. da Mons kom ind, var han skaaret om Armen, Halsen og

34. Øiet. Angd med Familie blev at (…….) (..) (……..) Per med Familie

35. drog bort. Den følgende Dag viste Angd Anger og (…..) af Frygt

 

Side 3

 

01. for Mons’s Øxe at have taget en liden Kniv frem. Den føl-

02. gende Dag blev Mons lagt paa Hospitalet. M. H. t. straff opstod

03. Spørgsmaal om Cr L Cap 15 § 2, 3, 7, 9 eller 11 bør anvendes. Ifølge

04. Lægene Wisbech og Hannestads Erkl(ær)ing kan et Saar i Mons’s Under-

05. arm gjort 3 Fingre ubrugelige og dertil svækket Armens Kraft.

06. At Fingrene er gjort unyttige kan ei bringe skaden til at være

07. betydelig, men Armens Svækkelse maa dog vel ansees som en be-

08. tydelig Lyde. Hvad Konen angaar, da har (……….) (……..)

09. en svag Hjernerystelse og (……..) (………) paa Syn, Hørsel og (…..)

10. som efter Cap 15 § 2 af § 1 maa ansees som betydeligt. Efter (…)

11. den (…..) paa Angd, kan der nu ei antages at han handlet

12. med Overlæg, (…..) men antages med Overfaldet paa Konen. M. H. t.

13. Konen kan nu Angd. ei sige at han vilde den Skade, han

14. (…….), men m. H. t. skaden maa ditto antages Cap. 15 § 5 maa

15. derfor anvendes som (……..) (……….) og § 7 for (……..) (…) (….) Cap 6

16. § 12 (…) ilægges 12 Aar. Arrest er (……) ilagt Omkostninger ved Mons’s Pleie

17. paa Sygehuuset og bør (…..) bære Omkostningerne ved Kone og Søns Arrest.

18. Dunker.

19. Angd kand efter Actions ordre ei ansees at være tiltalt for sit For-

20. -hold mod Konen. Mere end Opl i denne Henseende er ikke tilveiebragt,

21. da de paastaaede Omstændigheder kun vække Sandsynlighed derfor. Hvad Mandens

22. Saar angaaer, har Angd tilstaaet at have tilbragt ham disse.

 

Side 4

 

01. LNo. 138 – Advocat Rolfsen Actor

02. mod

03. Benjamin Forselius Jacobsen

04. Rolfsen. Den 13de/10 57 blev Angeldende, omtr. 30 Aar, født i Bohuus

05. af omstreifende Forældre, og som selv bestandig have omstrei-

06. fet af Bratsberg Amt tiltalt for 1. Concubinat, 2. Betleri

07. og ulovlig Omsteifen og 3., for at have udskjældt en Lens-

08. mand i hans Bestilling og gjort ham voldelig Modstand.

09. Alle disse Forbr. er Angld. (…….) (..) (…..) mod (……..)

10. (…….) (….) i (….). Tilstaaelse i Forhør 29/9 57 og (….) (……..)

11. (…) (……..) 13/10 (………..) Sag. – Angld. nægtede Bet-

12. leri, (…..) forhør med Beviis ved 4, 5 og 6 Dept: som siger

13. at det betlende Følge bestod af 3 Personer foruden Angld.

14. og deribl. det Fruentimmer, der er Anglds. Concubine.

15. M. H. t. Forbr. mod Lensmanden tilstaaer Angld., at

16. han løftede Haanden mod ham, da Jernene skulde

17. lægges paa ham.- Cfr. 1, 2 og 3 Dept. (…….) Sagens (………)

18. Angld og traf sammen med 3 omvandrende Feiere

19. med hvem han gjorde Følge og vandrede nu om med

20. en Feierskrabe paa Skulderen.- Den 4/10 58 kom Angld

21. med Følge ind til 1ste Dept 9/10-58.- De drak Brændevin

22. som de medbragte og opholdt sig der et Par Timer.-

23. Qvinden var og uden (…….) (……..) Søn og (..) Anders, der

24. tracterede med Kaffe. Tilsidst bleve de alle, især

25. Angld. meget støiende.- Den ene Person af Følget gik

26. og da de øvrige med Angld. anmodedes alle at gaae, næ-

27. tede Angld. at gjøre dette. 1te Dept. og Kone toge til

28. sidst lemfældig i Angld. og transporterede ham ud af

29. Døren. Strax efter hørtes et Slag paa Døren, som 1te

30. Dept. aabnede og stillede sig i, samt ved Siden af ham

31. den som ere dræbt, Anders.- Angld. kom frem og slog

32. til Anders med Feierskraben i Tinningen saa at

33. Anders sægnede blødende baglænds. Han døde Nat

34. til 3/10.- Den 9/10 afholdtes Synsforretn. og 11/10 gav Lægen

35. sin Concl., som lyder paa, at den Beskadigelse, som

36. fandtes, kun kunde være frembragt med en meget

37. betydelig Wold, og at Døden har været en Følge af

38. Hjerneskallens Brud og et dybt Saar i (………..)

39. med (…….) (…….) Blod, der har øvet Tryk paa Hjernen.

40. Angld., der paagrebedes i Sverige, benæktede først

 

Side 5

 

01. at have slaaet til Anders, men tilstod det 25/11 for Fogden.

02. Angld. paaskylder Beruselse, men erkjenner at han erindrer

03. det Passerede.- Slaget var ikke tiltænkt Nogen især, og

04. han havde ei isinde at tilføie Nogen Skade, men vel

05. muligt en Skramme.- Angld. sees at være en voldsom

06. Person.- Han er ved Dom 5te/1 58 dømt for Overfald paa

07. Hedemarken – Ved Dom 5/3 56 er han dømt Omstreifen

08. Betleri og Concubintat samt for at confirmeres, til

09. Tugthuus.- Han blev dog ei der confirmeret, da han

10. ved Straffens Udløb ei andsaaes dertil være moden.

11. (Homann). Concubinatet har Angld. erkjendt. At han

12. derimod har betlet selv er ei  beviist, men kun at  

13. han har (........) vandret om (……) med Betlere - M. H. t.

14. Modstanden  i mod Lensmanden bemærkes, at Angld.

15. ei har lagt Haand paa denne. M. H. t. Forbr mod

16. 14-7: saa kommer (……..) (………..) at (…..) og (…..)

17. (…..) (………..) og var muligt.

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Aasberg

Takk igjen for gode innspill. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Aasberg

Her kommer en ny versjon av forhørene. Nye forslag i rødt. Eventuelle bidrag til tyding mottas med takk.

 

 

Side 2

 

01. Lous.

02. Angd (……..) som 2de Fanter. Om Aften d 22. Sept 1843 ankom Angd med

03. Kone og Søn med Baad til Svartholmen i Nordhordlehn i 1. efterhaand  (….)

04. med Baad, (……..) en anden Landstryger Peder befandt sig. Paa Øen

05. boede blot en Pladsmand, hvis Kone Ingeborg alene var hjemme. Da

06. denne kom ned til stranden, greb Angd hende om Nakken og Halsen

07. som for at quæle hende og da han havde løsnet den ene af sine

08. Hænder gav han hende med knyttet Næve et slag i Baghovedet, saa

09. at Blodet flød, hvorpaa han greb en steen og spurgte Peer om

10. han skulde slaae til, hvilket denne fraraadet. Det lykkedes derpaa

11. Konen med sin 10 aarige Søn at komme over til Fastlandet i en Baad.

12. Konen sendte strax sin Søn efter Hjælp og roede selv tilbage for at beskytte

13. sine to Igjenværende Smaabørn. Angd vilde da følge efter hende op fra

14. stranden men lod sig dog ved sin Kone tilbageholde. Konen holdt sig derpaa

15. med Børnene skjult. Efter nogen Tid kom Sønnen med 4 Mand til

16. Øen og blant disse hendes Svigerfader Abraham , som strax spurgte, hvem

17. der overfaldt fattige Folk, hvortil Peer svarede, at det var Angd, som

18. Abraham da strax greb, men af Frygt for Kniv igjen slap. Angd

19. paastoede overstadig Beruselse og nægter at han overfaldt Konen, men

20. Bevist (….) (…..) tilst. ved Konens og Sønnens (….) og deels ved de

21. øvrige oplyste (…..) om at Angd (..) (…) (…….) bevist (2, 3, 4 og 5 D)

22. og deels at han paa Abrahams Spørgsmaal vedgik at være Gjerningsmanden.

23. Da Svigerfaderen Abraham havde sluppet Angd samledes efterhaanden Alle

24. i Ingeborgs Huus. Manden (…..) i (…..) af den Plads (…..) og Ingeborgs

25. Mand (……) og da han fik vide hvad Angd havde gjort, greb han

26. denne med den høire Haand i Brystet medens han i den anden Haand

27. holdt en Øxe hængende mod Gulvet blev da (……) Angd ind i et

28. mindre Kjøkken, men underveis tog 3 D Øxen fra Angld Mons. Abraham fulgte

29. med og bibragtes da et Knivstik i Underlivet og et over Næsen, hvorfor

30. han omgreb Angd ene Haand og fik dermed fat paa en Kniv,

31. som saarede ham over 3 Fingre. Faderen advarte nu Sønnen,

32. som dog vedblev at (…..) Ang ud paa Gaarden. Dette lykkedes, men

33. da Mons kom ind, var han skaaret om Armen, Halsen og

34. Øiet. Angd med Familie blev at trætte om enanden Per med Familie

35. drog bort. Den følgende Dag viste Angd Anger og (…..) af Frygt

 

Side 3

 

01. for Mons’s Øxe at have taget en liden Kniv frem. Den føl-

02. gende Dag blev Mons lagt paa Hospitalet. M. H. t. straff opstod

03. Spørgsmaal om Cr L Cap 15 § 2, 3, 7, 9 eller 11 bør anvendes. Ifølge

04. Lægene Wisbech og Hannestads Erkl(ær)ing kan et Saar i Mons’s Under-

05. arm gjort 3 Fingre ubrugelige og dertil svækket Armens Kraft.

06. At Fingrene er gjort unyttige kan ei bringe skaden til at være

07. betydelig, men Armens Svækkelse maa dog vel ansees som en be-

08. tydelig Lyde. Hvad Konen angaar, da har (……….) frembragt

09. en svag Hjernerystelse og (……..) svækkelse paa Syn, Hørsel og (…..)

10. holdt efter Cap 15 § 2 af § 1 maa ansees som betydeligt. Efter ska-

11. den (…..) paa Angd, kan der nu ei antages at han handlet

12. med Overlæg, (…..) men antages med Overfaldet paa Konen. M. H. t.

13. Konen kan nu Angd. ei sige at han vilde den Skade, han

14. forskylte men m. H. t. skaden maa ditto antages Cap. 15 § 5 maa

15. derfor anvendes for Manden. (……….) og § 7 for Konen eller efter Cap 6

16. § 12 (…) ilægges 12 Aar. Angd. er tillige ilagt Omkostninger ved Mons’s Pleie

17. paa Sygehuuset og bør derhen bære Omkostningerne ved Kone og Søns Arrest.

18. Dunker.

19. Angd kan efter Actions ordre ei ansees at være tiltalt for sit For-

20. -hold mod Konen. Mere end Opl i denne Henseende er ikke tilveiebragt,

21. da de paaberaabte Omstændigheder kun vække Sandsynlighed derfor. Hvad Mandens

22. Saar angaaer, har Angd tilstaaet at have tilbragt ham disse.

 

Side 4

 

01. LNo. 138 – Advocat Rolfsen Actor

02. mod

03. Benjamin Forselius Jacobsen

04. Rolfsen. Den 13de/10 57 blev Angeldende, omtr. 30 Aar, født i Bohuus

05. af omstreifende Forældre, og som selv bestandig have omstrei-

06. fet af Bratsberg Amt tiltalt for 1. Concubinat, 2. Betleri

07. og ulovlig Omsteifen og 3., for at have udskjældt en Lens-

08. mand i hans Bestilling og gjort ham voldelig Modstand.

09. Alle disse Forbr. var Angld. domfældt i (…..) med Woldsom

10. (…….) (….) i gav Tilstaaelse i Forhør 29/9 57 og (….) (……..)

11. (…) (……..) 13/10 (………..) Sag. – Angld. nægtede Bet-

12. leri, men forhør med Beviis ved 4, 5 og 6 Dept: som siger

13. at det betlende Følge bestod af 3 Personer foruden Angld.

14. og deribl. det Fruentimmer, der er Anglds. Concubine.

15. M. H. t. Forbr. mod Lensmanden tilstaaer Angld., at

16. han løftede Haanden mod ham, da Jernene skulde

17. lægges paa ham.- Cfr. 1, 2 og 3 Dept. Under Sagen undrog

18. Angld og traf sammen med 3 omvandrende Feiere

19. med hvem han gjorde Følge og vandrede nu om med

20. en Feierskrabe paa Skulderen.- Den 4/10 58 kom Angld

21. med Følge ind til 1ste Dept 9/10-58.- De drak Brændevin

22. som de medbragte og opholdt sig der et Par Timer.-

23. Qvinden var og der sammen (……..) Søn og En Anders, der

24. tracterede med Kaffe. Tilsidst bleve de alle, især

25. Angld. meget støiende.- Den ene Person af Følget gik

26. og da de øvrige med Angld. anmodedes om at gaae, næg-

27. tede Angld. at gjøre dette. 1te Dept. og Kone toge til

28. sidst lemfældig i Angld. og transporterede ham ud af

29. Døren. Strax efter hørtes et Slag paa Døren, som 1te

30. Dept. aabnede og stillede sig i, samt ved Siden af ham

31. den som ere dræbt, Anders.- Angld. kom frem og slog

32. til Anders med Feierskraben i Tinningen saa at

33. Anders sægnede blødende baglænds. Han døde Nat

34. til 3/10.- Den 9/10 afholdtes Synsforretn. og 11/10 gav Lægen

35. sin Concl., som lyder paa, at den Beskadigelse, som

36. fandtes, kun kunde være frembragt med en meget

37. betydelig Wold, og at Døden har været en Følge af

38. Hjerneskallens Brud og et dybt Saar i (………..)

39. med (…….) (…….) Blod, der har øvet Tryk paa Hjernen.

40. Angld., der paagrebedes i Sverige, benæktede først

 

Side 5

 

01. at have slaaet til Anders, men tilstod det 25/11 for Fogden.

02. Angld. paaskylder Beruselse, men erkjenner at han erindrer

03. det Passerede.- Slaget var ikke tiltænkt Nogen især, og

04. han havde ei isinde at tilføie Nogen Skade, men vel

05. muligt en Skramme.- Angld. sees at være en woldsom

06. Person.- Han er ved Dom 5te/1 58 dømt for Overfald paa

07. Hedemarken – Ved Dom 5/3 56 er han dømt Omstreifen

08. Betleri og Concubintat samt for at confirmeres, til

09. Tugthuus.- Han blev dog ei der confirmeret, da han

10. ved Straffens Udløb ei andsaaes dertil være moden.

11. (Homann). Concubinatet har Angld. erkjendt. At han

12. derimod har betlet selv er ei  beviist, men kun at  

13. han har (........) vandret om (……) med Betlere - M. H. t.

14. Modstanden  i mod Lensmanden bemærkes, at Angld.

15. ei har lagt Haand paa denne. M. H. t. Forbr mod

16. 14-7: saa kommer (……..) (………..) at (…..) og (…..)

17. (…..) (………..) og var muligt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ola Teige

Her er Straffeloven av 1842 med paragrafene som diskuteres i teksten. Den var bare to år gammel, og det er nok en av grunnene til at dommerne diskutererte hvilke paragrafer som de ville bruke i denne saken.

 

http://www.hist.uib.no/krim/1874/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Aasberg

Takk for interessant innspill om Straffeloven av 1842. Fint å vite mer om de juridiske disputtene som foregikk under disse rettsforhandlingene. Her følger en ny versjon av transkriberingen, men noen flere forslag - merket med halvfet rød skrift. Om noen føler for å komme med innspill mottas det med takk.

 

 

Side 2

 

01. Lous.

02. Angd (……..) som 2de Fanter. Om Aften d 22. Sept 1843 ankom Angd med

03. Kone og Søn med Baad til Svartholmen i Nordhordlehn i 1. efterhaand  (….)

04. med Baad, (……..) en anden Landstryger Peder befandt sig. Paa Øen

05. boede blot en Pladsmand, hvis Kone Ingeborg alene var hjemme. Da

06. denne kom ned til stranden, greb Angd hende om Nakken og Halsen

07. som for at quæle hende og da han havde løsnet den ene af sine

08. Hænder gav han hende med knyttet Næve et slag i Baghovedet, saa

09. at Blodet flød, hvorpaa han greb en steen og spurgte Peer om

10. han skulde slaae til, hvilket denne fraraadet. Det lykkedes derpaa

11. Konen med sin 10 aarige Søn at komme over til Fastlandet i en Baad.

12. Konen sendte strax sin Søn efter Hjælp og roede selv tilbage for at beskytte

13. sine to Igjenværende Smaabørn. Angd vilde da følge efter hende op fra

14. stranden men lod sig dog ved sin Kone tilbageholde. Konen holdt sig derpaa

15. med Børnene skjult. Efter nogen Tid kom Sønnen med 4 Mand til

16. Øen og blant disse hendes Svigerfader Abraham , som strax spurgte, hvem

17. der overfaldt fattige Folk, hvortil Peer svarede, at det var Angd, som

18. Abraham da strax greb, men af Frygt for Kniv igjen slap. Angd

19. paastoede overstadig Beruselse og nægter at han overfaldt Konen, men

20. Bevist (….) (…..) tilst. ved Konens og Sønnens (….) og deels ved de

21. øvrige oplyste (…..) om at Angd (..) (…) (…….) bevist (2, 3, 4 og 5 D)

22. og deels at han paa Abrahams Spørgsmaal vedgik at være Gjerningsmanden.

23. Da Svigerfaderen Abraham havde sluppet Angd samledes efterhaanden Alle

24. i Ingeborgs Huus. Manden (…..) i (…..) af den Plads (…..) og Ingeborgs

25. Mand (……) og da han fik vide hvad Angd havde gjort, greb han

26. denne med den høire Haand i Brystet medens han i den anden Haand

27. holdt en Øxe hængende mod Gulvet blev da (……) Angd ind i et

28. mindre Kjøkken, men underveis tog 3 D Øxen fra Angld Mons. Abraham fulgte

29. med og bibragtes da et Knivstik i Underlivet og et over Næsen, hvorfor

30. han omgreb Angd ene Haand og fik dermed fat paa en Kniv,

31. som saarede ham over 3 Fingre. Faderen advarte nu Sønnen,

32. som dog vedblev at (…..) Ang ud paa Gaarden. Dette lykkedes, men

33. da Mons kom ind, var han skaaret om Armen, Halsen og

34. Øiet. Angd med Familie blev at trætte om enanden Per med Familie

35. drog bort. Den følgende Dag viste Angd Anger og (…..) af Frygt

 

Side 3

 

01. for Mons’s Øxe at have taget en liden Kniv frem. Den føl-

02. gende Dag blev Mons lagt paa Hospitalet. M. H. t. straff opstod

03. Spørgsmaal om Cr L Cap 15 § 2, 3, 7, 9 eller 11 bør anvendes. Ifølge

04. Lægene Wisbech og Hannestads Erkl(ær)ing kan et Saar i Mons’s Under-

05. arm gjort 3 Fingre ubrugelige og dertil svækket Armens Kraft.

06. At Fingrene er gjort unyttige kan ei bringe skaden til at være

07. betydelig, men Armens Svækkelse maa dog vel ansees som en be-

08. tydelig Lyde. Hvad Konen angaar, da har (……….) frembragt

09. en svag Hjernerystelse og (……..) svækkelse paa Syn, Hørsel og (…..)

10. holdt efter Cap 15 § 2 af § 1 maa ansees som betydeligt. Efter ska-

11. den (…..) paa Angd, kan der nu ei antages at han handlet

12. med Overlæg, (…..) men antages med Overfaldet paa Konen. M. H. t.

13. Konen kan nu Angd. ei sige at han vilde den Skade, han

14. forskylte men m. H. t. skaden maa ditto antages Cap. 15 § 5 maa

15. derfor anvendes for Manden. (……….) og § 7 for Konen eller efter Cap 6

16. § 12 (…) ilægges 12 Aar. Angd. er tillige ilagt Omkostninger ved Mons’s Pleie

17. paa Sygehuuset og bør derhen bære Omkostningerne ved Kone og Søns Arrest.

18. Dunker.

19. Angd kan efter Actions ordre ei ansees at være tiltalt for sit For-

20. -hold mod Konen. Mere end Opl i denne Henseende er ikke tilveiebragt,

21. da de paaberaabte Omstændigheder kun vække Sandsynlighed derfor. Hvad Mandens

22. Saar angaaer, har Angd tilstaaet at have tilbragt ham disse.

 

Side 4

 

01. LNo. 138 – Advocat Rolfsen Actor

02. mod

03. Benjamin Forselius Jacobsen

04. Rolfsen. Den 13de/10 57 blev Angeldende, omtr. 30 Aar, født i Bohuus

05. af omstreifende Forældre, og som selv bestandig have omstrei-

06. fet af Bratsberg Amt tiltalt for 1. Concubinat, 2. Betleri

07. og ulovlig Omsteifen og 3., for at have udskjældt en Lens-

08. mand i hans Bestilling og gjort ham voldelig Modstand.

09. Alle disse Forbr. er Angld. overfald (…..) med (……..)

10. (…….) (….) i gav Tilstaaelse i Forhør 29/9 57 og (….) (……..)

11. (…) Anledn. 13/10 i nærværende Sag. – Angld. nægtede Bet-

12. leri, men forhør med Beviis ved 4, 5 og 6 Dept: som siger

13. at det betlende Følge bestod af 3 Personer foruden Angld.

14. og deribl. det Fruentimmer, der er Anglds. Concubine.

15. M. H. t. Forbr. mod Lensmanden tilstaaer Angld., at

16. han løftede Haanden mod ham, da Jernene skulde

17. lægges paa ham.- Cfr. 1, 2 og 3 Dept. Under Sagen undrog

18. Angld og traf sammen med 3 omvandrende Feiere

19. med hvem han gjorde Følge og vandrede nu om med

20. en Feierskrabe paa Skulderen.- Den 4/10 58 kom Angld

21. med Følge ind til 1ste Dept 9/10-58.- De drak Brændevin

22. som de medbragte og opholdt sig der et Par Timer.-

23. Qvinden var og der sammen (……..) Søn og En Anders, der

24. tracterede med Kaffe. Tilsidst bleve de alle, især

25. Angld. meget støiende.- Den ene Person af Følget gik

26. og da de øvrige med Angld. anmodedes om at gaae, næg-

27. tede Angld. at gjøre dette. 1te Dept. og Kone toge til

28. sidst lemfældig i Angld. og transporterede ham ud af

29. Døren. Strax efter hørtes et Slag paa Døren, som 1te

30. Dept. aabnede og stillede sig i, samt ved Siden af ham

31. den som ere dræbt, Anders.- Angld. kom frem og slog

32. til Anders med Feierskraben i Tinningen saa at

33. Anders sægnede blødende baglænds. Han døde Nat

34. til 3/10.- Den 9/10 afholdtes Synsforretn. og 11/10 gav Lægen

35. sin Concl., som lyder paa, at den Beskadigelse, som

36. fandtes, kun kunde være frembragt med en meget

37. betydelig Wold, og at Døden har været en Følge af

38. Hjerneskallens Brud og et dybt Saar i Hjernevævet

39. med udrinnende Blod, der har øvet Tryk paa Hjernen.

40. Angld., der paagrebedes i Sverige, benæktede først

 

Side 5

 

01. at have slaaet til Anders, men tilstod det 25/11 for Fogden.

02. Angld. paaskylder Beruselse, men erkjenner at han erindrer

03. det Passerede.- Slaget var ikke tiltænkt Nogen især, og

04. han havde ei isinde at tilføie Nogen Skade, men vel

05. muligt en Skramme.- Angld. sees at være en woldsom

06. Person.- Han er ved Dom 5te/1 58 dømt for Overfald paa

07. Hedemarken – Ved Dom 5/3 56 er han dømt Omstreifen

08. Betleri og Concubintat samt for at confirmeres, til

09. Tugthuus.- Han blev dog ei der confirmeret, da han

10. ved Straffens Udløb ei andsaaes dertil være moden.

11. (Homann). Concubinatet har Angld. erkjendt. At han

12. derimod har betlet selv er ei  beviist, men kun at  

13. han har hvorsomhelst vandret om med med Betlere - M. H. t.

14. Modstanden  i mod Lensmanden bemærkes, at Angld.

15. ei har lagt Haand paa denne. M. H. t. Forbr mod

16. 14-7: saa kommer (……..) (………..) at (…..) og (…..)

17. (…..) (………..) og var muligt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.