Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Rolf Karlsen

Invaliderente, 1927

Recommended Posts

Rolf Karlsen

Hei
Min oldefar bodde på Asker gamlehjem fra 1920 til sin død i 1934. Oppholdet var betalt av Asker fattigforsorg. Utbetalingene til oppholdet (og andre utgifter) har jeg funnet i protokollen fra Asker forsorg. Men ett sted trekkes det fra noe som kan leses som 'invaliderente 1927'.

Finnes det noen kilder som kan fortelle meg hva dette er for noe - for hva han har fått innvilget invaliderenet (som jeg forstår er en slag uførepensjon)?

Vedlagt foto av protokollen.

Vennlig hilsen
Rolf Karlsen

post-4515-0-48320500-1396898853_thumb.jpg

Edited by Rolf Karlsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Seksjon for brukertjenester

Beklager sent svar.

 

Invaliderente er ganske riktig en form for uførepensjon. I arkivet etter Rikstrygdeverket, Ulykkestrygdavdelingen, finnes det noe arkivmateriale angående invaliderente. Dessverre går ikke dette materialet inn på enkeltpersoners forhold.

 

Vi overfører saken til Statsarkivet i Oslo, da Asker kommune sogner til deres område.

 

Vennlig hilsen

 

Seksjon for brukertjenester

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jon Sandven

Det dreier seg om ulike offentlige trygdelignende ordninger for bestemte arbeidsgrupper. Det var forskjellige lover for ulike grupper arbeidere, sjømenn og fiskere. Lov om ulykkesforsikring for industriarbeidere mv kom i 1894.  Loven skulle sikre arbeiderne en rimelig erstatning ved bedriftsulykker og samtidig frita arbeidsgiverne for erstatningsansvar. Skadelidte fikk et rettskrav på erstatning direkte fra forsikringsinnretningen. Det var en tvungen forsikringsordning, der arbeidsgiverne var pålagt å betale forsikringspremie.  Kompensasjon for inntektsbortfall ved varig uførhet ble kalt invaliderente. Dersom vi skal undersøke om det er bevart konkrete opplysninger om din oldefars invaliderente, ber vi om at du sender oss en e-post. Det er ikke gitt at noe om dette er bevart, og det krever mer omfattende undersøkelser enn det er rom for i dette forum.

 

med vennlig hilsen
Jon Sandven
Statsarkivet i Oslo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.