Jump to content
Arkivverket
Bjørn Piro

Undertollbetjent i Halden: Svend Olsen, f. 1772. Død i tidsrommet 1811-15. Hvor kom han fra og er det mulig å finne dødsdato?

Recommended Posts

Bjørn Piro

Via kilden "norske tollere gjennom 300 år" har jeg funnet følgende:

 

Svend Olsen, født 1772. Undertollbetjent i Fredrikshald i 1811, ansatt 1806.

 

Selv har jeg funnet at han Svend Olsen to ganger er å finne i  kirkebøkene for Halden:

 

1) Dåp Halden vedr. datter: Karen Maria 4. 9. 1807. Foreldre: Underbetjent Svend Olsen og Anne Maria Mattisdatter. (Flere barn synes ikke dette ekteparet å ha fått).

 

2) Konfirmasjon Halden vedr. datter: Karen Maria 1823: (Nr. 6 side 297): født 15.8.1807. Foreldre: avdøde underbetjent Svend Olsen og  hustru Anne Maria Mathisdatter.

 

De første kirkebøkene for Halden er veldig mangelfulle hva opplysninger om gifte, døde angår, så først fra 1815 er dødsfall registrert. I tidsrommet 1815-23 finner jeg ingen Svend Olsen død, derfor må jeg konkludere med at mannen døde mellom 1811 og 1815.

 

Finnes det noe gode råd om hvor man kan lete? Må  jeg eksempelvis gå veien om skifteprotokollene? Her finnes for øvrig ikke register, så det kan bli tidkrevende. Siden Svend Olsen var ansatt i tolletaten lurer jeg videre på om det finnes arkiver hvor det står flere opplysninger enn det som er notert på nettet om norske tollere?

 

Når det gjelder kona: Anne Maria Mathisdatter, så har jeg funnet at hun døde som fattiglem på Ebenezer sykestue i Halden 16.7.1839, 65 år. Ved folketellingen i 1801 figurerer hun som 23-årig tjenestepike hos kjøpmann Niels Schoug i Halden. At det må være rett person er fordi madam Schoug stod fadder for datteren Karen Maria i 1807.

Når jeg leter på døpte Halden har jeg funnet en Anna Maria Mathissen som ble døpt 18.12.1774. Det passer i alder ut fra opplysningene om hvor gammel hun var da hun døde i 1774. I så tilfelle var foreldrene Mathias Olsen fra Idd og Anne Andersdatter. Men skråsikker på dette kan man naturligvis ikke være!

 

Hvis noen har ulike tips å gi meg om dette ekteparet vil jeg bli meget takknemlig.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Henrik Ystehede

Hei, du er nok henvist primært til skifteprotokollene, i panteregisteret kan det også være en ide å lete - var han undertollbetjent har han trolig hatt råd til å kjøpe hus.

 

Dersom konen er fra Idd, bør det være mulig å følge henne videre. Da er sannsynligheten stor for at en av hennes foreldre tilhører en av Iddeslektene som bygdehistoriker Mathis Bakke (1833-1914) beskrev, disse opptegnelsene finnes i privat eie, deler er hos Idd og Enningdalen historielag. Opptegnelsene hans gir liv til menneskene bak navnene, ispedd små historier. Mer enn 1500 personer er omtalt, om enn ikke alltid med like nøyaktig tidsangivelse. Og navnet Mathis var mye benyttet i Bakke- og Buer-slektene. Om du havner på en av disse - Idebøen, Buer, Bakke, Knegterød, Ellefsrød, spjeldgårdsvigen, Ås eller ætlinger etter Boel Eriksdatter Torp og Anders Nilsen Klepper ("Boelringen") kan jeg gjøre oppslag i mine oversikter, som er ganske omfattende og også inneholder en original over Ås-slekten.

 

Fadderne ved datterens dåp kan også gi pekepinn om slektstilknytning på Idd eller andre steder. Hvilke andre enn Schoug står oppgitt? Det er også god mulighet for at Svend Olsen er derfra, det var vanlig at folk fra samme bygd fant sammen når de flyttet til byen. Jeg har selv flere slike eksempler i anerekken, både fra Idd og Aremark.

 

Du har ikke funnet en sannsynlig Svend Olsen i FT 1801?

 

Vh Ole Henrik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Piro

Jeg kan ikke se at fadderne til Karen Marie som ble døpt i Halden 4.9.1807 setter oss på noen spor, men det var tydeligvis personer av byens bedre familier:

1) Madam Schou  (gift  med kjøpmann Niels Schoug) 2) Madam Hiort (gift med skorstensfeier Jens Hiort), 4) jomfru Pohlman (må være den Beathe Maria Pohlman som i 1801 var tjenestepike hos kanselliråd, viseborgermester Heiberg, 5) Wilhelm Hansen (for meg ukjent), 6) ......... Smith (skjønner ikke for-navnet på denne Smith, men familien bodde i Halden i 1801. Da nevnes  enken Cathrine Smith som hadde vært gift med major Smith og hun hadde flere barn boende i hjemmet). 7) Lars Pettersen (han var i 1801 losjerende hos ovennevnte kjøpmann Niels Schoug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.