Jump to content
Arkivverket

Skifte etter lagmann Jørgen Philipson i 1696/7. Arv etter han på Tonning i Stryn - korleis?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Kjell Fredly Smøla

Og ved koppskatten 1645 bor det en Niels Phillipus. på Tonning i Stryn:

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=kp14001645nf&personpostnr=570&merk=570

 

Kona heter Marite, men event. barn er vel så små her at de ikke er tatt med.

 

Skattemanntallet 1664-66 viser at det er to brukere på Tonning, Jens Rasmussen 60 år og Jon Bottolfsen 50 år, kanskje noen av disse var svigersønner til Niels Phillipusen Tonning?:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35521/117/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10051005192118.jpg

 

 

Mvh. Kjell

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
 • Replies 359
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Aase R Sæther - Gloppen

  115

 • Kjell Fredly Smøla

  97

 • Ole Arild Vesthagen

  51

 • Grete Singstad

  43

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Langt om lenge har jeg nå fått gått gjennom alle kilder jeg har klart å finne om denne slektskretsen fra Tonning, Vik og Ytreeide i Stryn og har nå skrevet ferdig mine slektsnotater. Det er utrolig my

Hvis tremenninger ville gifte seg trengte man den gang kongelig tillatelse. I arkivet etter Danske kanselli er det en serie kalt "åpne norske brev". Det er konsepter eller gjenparter av de kongebreven

Jeg har vært bortreist noen dager uten tilgang til internett og ble virkelig imponert over hva som har kommet fram i denne debatten de siste dagene. Særlig saken som det vises til i innlegg 53 er spen

Posted Images

Kjell Fredly Smøla

 

Jeg ville tro at denne Nils Philipsen Tonning er broren til lagmann Jørgen Philipsen på Bragernes. En mulig forklaring er også at datteren Maren Nilsdatter ble sendt til den barnløse broren til oppfostring. Da kan vi vel vente at de tre andre døtrene ble igjen i Stryn, og at datteren Anne(?) og hennes mann ble de som tok over på Tonning.

 

Men: Kan det stå noe i bygdeboka for Stryn om dette mon tro? En annen ting er om den Nils Philipsen (fra Viborg),som løste borgerbrev i Bergen i 1633 er den samme som den Nils Philipsen som dette året giftet seg i Stryn? Kanskje drev han med handel? At han løste borgerbrev betyr jo ikke at han var bosatt i Bergen.

 

Mvh. Kjell

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

 

En annen ting jeg legger merke til er at alle søskena til Jørgen Philipsen har en datter Maren, det kan tyde på at deres mor hadde dette navnet.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Må vel også nemne at manntalet i 1664 viser at Lars Jakobson (Roset) er i teneste på Tonning?

 

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

 

Det kan vel være trolig at det var Marit Rasmusdatter som var fra Tonning. Da kan den Jens Rasmussen som er 60 år ved manntallet 1664-66 være en bror av henne, det samme kan denne mannen være:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/15411/8/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20080905620645.jpg

 

Salmon Rasmussen Tonning må her i 1651 betale leiermålsbot for å ha besovet Bereth/Berthe Lassesdatter Strand.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Og ved koppskatten i 1645 står det under Tonning:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/15044/9/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20080904650922.jpg

 

Enken Johanna med barna Jens, Jens, Salomon, Peder, Ingeborg og Agnete, og så kommer Niels Philippus. og kona Marit. Trolig var da Johanna gift med Rasmus og hadde disse barna, samt Marit som ble gift med Niels Philipsen.

 

Da kan det være trolig at en av døtrene til Niels Philipsen het Johanna.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

No skal vi hugse at vi er i gang med ei lang rekkje "tippingar" utan for mykje kjeldebelegg, men  det kan vere nyttig i ein innleiande fase. Når du nemner denne enkja Johanne med m.a. ein son Peder, så får eg lyst til å ta fram skiftet etter Peder Rasmusson Tonning igjen, i 1702, der er borna Rasmus, Peder, Dorte og Johanne (!). Eg les med nye auge og ser om eg finn noko meir.

 

Skiftet er her og er heilt enormt. Dette er verkeleg rikfolk, men eg finn ikkje nye spor, i fyrste omgang I alle fall.

 

Og så det er sagt: Aaland nemner ikkje Nils Filipson med eit ord, så vidt eg kan sjå.

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Nei Aase, det er ikke du som er i gang med "tippingar", men jeg. Men så vidt jeg ser så har jeg lagt inn lenker til en god del som ikke er tippinger, så jeg tror ikke at det skal være så mange feil. Men når det er sagt, jeg er selvsagt ikke helt sikker på at denne Niels Philipsen Tonning er den rette mannen. Det som er tilfelle er at det ikke er så mange kilder fra denne tida, men jeg har prøvd å bruke de som er. Og "tippingar" kan faktisk vise seg å være fruktbare nok. Og når kildene er få må man vri hjernen for å prøve å finne ut av dette.

 

Jeg ser i nevnte skifte fra 1702 at enken etter avdøde sorenskriver i Nordfjord Jacob Henriksen, bosatt på Eid(?), Karen Nielsdatter, er nevnt noen ganger. Er det noen som vet hvem hun var datter av?

 

Og siden jeg lurte på om det har vært handel på Tonning, så fant jeg dette ved søk på nettet:

 

http://www.nrk.no/sf/leksikon/index.php/Storgarden_og_handelsstaden_Tonning

 

Det har altså vært både handel og jektefart på denne gården.

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Aaland har eit heilt kapitel som heiter Handels- og gastgjevarstaden Tonning. Der har desse drive borgarnæring, skriv han:

 

1.Jens Bloch (........), 2.Garbrand Corneliussen (..........) 3. Peder Rasmusson Tonning; "han var son til lensmann Rasm. Salomonsen T. og kona Johanne Jensdtr Vik". 

 

Eg skal sjå om eg har noko på denne Karen Nilsdtr.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Ved søk kommer det opp at lensmann Rasmus Salomonsen Tonning var gift med Johanne Jensdatter Vik. Det kan se ut til at begge er innflyttere, men det tar jeg med en meget stor klype salt siden det var på "Geni" jeg fant dette. Det som i alle fall er høyst trolig er at dette var velstående folk (også handelsfolk og folk som drev jektefart) og under gården Vik i Stryn var det jo også en Jens som kan ha vært far til denne Johanne, uten at jeg skal gå mere inn på det.

 

Uansett så ser det ut til at dette var et dynasti av meget velstående folk, og da blir det faktisk litt enklere (for meg i alle fall) å forstå at broren til lagmannen Jørgen Philipsen kunne ha blitt gift til Tonning.

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Godaste Aaland har dessverre ikkje fortalt kvifor han kan seie at Rasmus Salomonson og kona Johanne var foreldre til Peder, og korleis han veit at ho var ei Jensdotter Vik, men det er nok han som står bak opplysninga på Geni, det er eg nokså sikker på.

 

Har du den gamle Aalandsboka er Jens Pederson Vik omtala på s 46, og mellom borna hans er Johanne Tonning nemnd. Dessverre lite med kjeldebelegg her og.

 

No er det svært seint på kveld og lett å gå i surr, så eg skal gje meg no, men berre peike på ei Johanne til i dette Tonnings-bolet: Enkje etter Sylvester Larsson Vik, skifte i 1701. Berre for å ha nemnt henne. Sylvester Vik er forresten bror til Ola Larsson Tonning, andre mannen til (Anne?) Nilsdtr, ser eg.

 

Når det gjeld sorenskrivaren, skriv Aaland i Eid-bandet at skrivarane skal vere omtala i Nordfjord-bandet, men eg meiner å hugse at han aldri fekk laga dette?

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Takk for opplysningene fra Aaland. Jeg har ikke bygdebøkene for Stryn eller Eid, så det er veldig greit å få vite hva Aaland har skrevet.

 

Når det gjelder Rasmus Salomonsen Tonning på Geni står det at han var fra Svarstad i Lardal, Vestfold, og kona Johanne Jensdatter Vik var fra Vik i Sømna, Nordland. Det er disse opplysningene jeg tar med en stor klype salt. Her mangler i alle fall konkrete beviser på dette.

 

Jeg tror vi kan regne med at de to døtrene av Niels Philipsen og kona Marit Rasmusdatter som vi ikke vet navn på ennå ble "godt gift" og gjerne i nærområdet av Stryn. Det ser så absolutt ut til at disse folka på Tonning hørte til overklassen i denne tiden.

 

Tar med en liten digresjon:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28605/12/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514610337.jpg

 

Fra tingboka 1641 (øverst til venstre) Her er det tydeligvis en uoverensstemmelse mellom Jens Block(?) og Jens Tonning. Og her sier den første bl.a. at Jens Tonnings morfar var en Jyde, altså fra Jylland.

 

Det er uten tvil en del å finne i fra tingbøkene og fra lensregnskapene ang. disse folka. Men her må det brukes tid.

 

Her er det også en sak mellom Jens Block og enken Johanna Tonning fra 1641:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28605/29/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514610354.jpg

 

Håper at flere kan se på dette, her er det nok en del familieopplysninger å finne.

 

Det jeg ser etter er om det kan finnes noe som knytter Niels Philipsen Tonnings kone til Johanna Jensdatter, men har ikke funnet noe ennå. Her er imidlertid nevnt hennes datter Ingeborg:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28606/4/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514610511.jpg

 

Tar også med denne:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28606/44/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514610551.jpg

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Det spørs om det er herfra Aaland har opplysningene om Johanna Jensdatters foreldre?:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28607/12/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514610610.jpg

 

Transkiberingen er her:

 

http://digitalarkivet.no/da/nordfjordtgb1650ii.pdf

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Tilvisinga di til Ingeborg - denne skrifta var "gresk" for meg, kan du gje eit raskt resyme av innhaldet?

 

Og så litt meir Aaland: På bruk nr 3 på Svarstad (i Stryn, ikkje i Vestfold!) har han Salomon, død før 1612, gift med Anne Jonsdtr. "Sonen Rasmus budde p. Togn. og var lensmann, sjaa under Togn."

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg spør meg om eg kanskje skulle laga eit nytt, oppsummerande emne no; dei som ikkje bryr seg om lagmannen Jørgen Filipson får gjerne ikkje vite at vi diskuterer Tonning-slekt her -

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Til det siste, ja det hadde kanskje vært lurt.

 

Fant ut at det har jo vært transkribert dette, så her er vel dette om Ingeborg i 1650:

 

http://digitalarkivet.no/da/nordfjordtgb1650i.pdf

 

se under punkt 44.

 

Jeg tenker vel egentlig at dersom noen av disse barna var søsken av Marit Rasmusdatter som var gift med Niels Philipsen og disse døde uten barn, så hadde kanskje alle døtrene til dette paret dukket opp blant arvingene.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Jeg har fulgt med fra sidelinja på denne spennende debatten og er imponert over alt dere har funnet, særlig du, Kjell!

 

#42-43

Istedet for å opprette nytt emne kan en mulighet være å legge til navnet Tonning m.m. i overskrifta (sende e-post til DA). Uansett hadde en oppsummering av det som er framkommet så langt vært fint - da blir det enklere for flere å følge med.

Edited by Grete Singstad
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Takk skal du ha, Grete, for gode ord!

 

Jeg regner med at trådstarter finner ut hvordan hun vil gripe fatt i dette emnet etter hvert. Og det hadde jo vært fint om flere kunne bidra til at denne slekta ble rullet opp.

 

Så ser jeg jo at jeg hadde rett i mine mistanker når det gjelder hvor Rasmus Salomonsen Tonning og Johanne Jensdatter Vik var i fra. Det som står på Geni er altså helt uriktig (som tenkt) og er nok ikke tatt i fra Aaland. Slike feile opplysninger florerer og er dessverre vanskelig, for ikke å si umulig, å få utryddet. Det er høyst betimelig å spørre hvor slike opplysninger kan stamme fra når begge disse to personene kommer fra Stryn og ikke fra henholdsvis Lardal i Vestfold og Sømna i Nordland.

 

Mvh. Kjell

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Høyesterettsdommen som altså skal stå her på s. 33 i "Avhendingssaker 1667-1836", en sak mellom Peder Rasmussen Tonning og Ole Larsen Tonning den 19. mai 1693?:

 

http://www.gbv.de/dms/ub-kiel/06621260X.pdf

 

Den er kanskje å finne under øverste rett på scanna rettsmateriale?

 

Fant den i bokhylla:

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/fb5ccf2fbddc7ff4763e7213370d4ea7#33

 

Men, skal på jobb, så dette får jeg ikke tid til å se på, dessverre.

 

Før jeg drar på jobb vil jeg allikevel si at her må det være en del interessante originale rettsdokumenter å finne, som vil belyse eiendomsforhold og slektsforhold til kona (Anne?) Nilsdatter som altså var gift andre gangen med Ole Larsen Tonning. Det lille jeg har sett på her viser at det var en eiendomstvist mellom Peder Rasmussen Tonning og Ole Larsen Tonning, og det blir også henvist til tidligere rettsdokumenter. Disse kan jo gi svar på om Peder Rasmussen var en morbror til kona til Ole. Men så var det å finne dem da! Spennende!

 

Mvh. Kjell

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Du finn stadig nye ting, Kjell - spennande!

 

Her kjem eit forsøk på samandrag, som vil bli redigert vidare litt seinare. Temaet har også fått ny overskrift.

 

Utgangspunktet for denne tråden er eit skifte på Tonning i 1714 der det blir fortalt at det finst arv etter lagmann Jørgen Filipsen i buet.

 

Som det framgår av starten på denne tråden viser det seg at dette dreiar seg om ein Filipsen-familie som er forholdsvis godt kjend frå før, og at arven det dreiar seg om må ha kome til Tonning gjennom ei ikkje namngjeven av dei fire døtrene til Nils Filipsen, lagmannen sin bror. Som sagt ikkje namngjeven, men ut frå oppkalling av barneborn er det grunn til å tru at ho heitte Anne.

 

Vi har fyrst tenkt at denne dottera har kome frå Austlandet på eit vis, sidan den einaste namngjevne dottera til Nils, Maren, er å finne der, men seinare har vi kome til at det kanskje er omvendt – at Nils Filipson har vore busett i Stryn og at kanskje dei andre to døtrene hans også kan finnast her. (Nils må vere død før 1696, sidan det ikkje er han sjølv som arvar broren Jørgen). Den namngjevne dottera Maren kan ha reist til slekt på Austlandet og blitt verande der.

 

I alle fall finst det ein Nils Filipson med kone Marte på Tonning i 1645.

 • Er det same Nils Filipson? Og er det same mann som blir borgar i Bergen i 1633?

 • Kvifor er han i Stryn, og på Tonning spesielt?

 • Kan kona Marte vere dotter til ein av oppsitjarane på Tonning?

 • Og heilt konkret: Kan ho vere dotter til enkja Johanne som står nemnt like før? Johanne var gift med ein Rasmus, og vi veit at Nils si kone Marte var ei Rasmusdtr; det framgår av saka som oppstår når han prøveligg brura i 1633, sjå tidlegare innlegg.

 • Kan det finnast 2 andre Nils-døtre i Stryn som er systre av (Anne?) på Tonning?

(Anne?) Nilsdtr var gift med (minst) 2 brukarar på Tonning: Lars Jakobson frå Roset, død på 1680-talet, og Ola Larsson Tonning, enkjemann for andre gong i det nemnde skiftet i 1714. Ho bør ha bakgrunn frå Tonning, enten som enkje etter eller dotter til ein brukar.

 

For å finne ut av dette, prøver vi å kjeldebelegge den mektige Tonning-slekta, så langt som vi kan greie det.

 

Eg vil setje pris på å få tilbakemelding dersom det er meir eg bør ta med i samandraget.

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Så til Tonning-slekta. Eg startar på Svarstad, der bygdeboka skriv dette på br nr 3 - eg er klar over at bygdeboka ikkje er ei kjelde, men brukar dette til eit utgangspunkt, og så kan vi belegge langsmed.

 

"Salomon, d. før 1612... gm Anne Jonsd; ho br 1612.............. Sonen Rasmus budde på Togn. og var lensmann, sjå under Togn". (Neste brukar er Valdemar Salomonson).

 

Rasmus Salomonson vart gift med Johanne Jensdtr Vik, og dei hadde fleire born. Frå koppskatten i 1645 kjenner vi Jens, Jens, Salomon, Peder, Ingeborg og Agnete. Til slutt i oppramsinga står Nils Filipsen og kona Marte, som vi veit er Rasmusdtr, og det er svært freistande å lande på at ho også er barn av Johanne, men det har vi ikkje belegg for å seie.

 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Tor Kvien

Jeg har fulgt debatten i ledige stunder, men har ikke hatt anledning å delta. Til orientering var Johanne Jensdatter Vik datter til Maritte Andersdatter Ytreeide og Jens Pedersen Vik, Ytre-Eide slekten har vært grundig behandlet tidligere på Brukarforumet. Jeg har skannet alle gårdene i Stryn, så hvis noen er interessert er det bare å gi meg en e-post adresse. Om Jens P. Vik er følgende nevnt:

"Han vart eigar av mykje jordegods, dels ved kjøp, dels ved pantsetjing av sine skuldmenn, og når dei ikkje greidde å løyse det inn att, vart også pantegodset hans eigedom. Han vart endå til sett til fut i Nordfjord etter Laurits Schjøtt".  Altså var det ikke småfolk i kretsen rundt Tonning og Vik.

Edited by Tor Kvien
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Spørsmål til deg Tor: Har du vore borti denne Nils Filipson-karen før? Eg tykkjer nesten det er rart at Aaland ikkje nemner han nokon stad.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.