Jump to content
Arkivverket

Skifte etter lagmann Jørgen Philipson i 1696/7. Arv etter han på Tonning i Stryn - korleis?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Kjell Fredly Smøla

Ja, jeg leser det slik selv også, men siden jeg ikke fikk noe svar på om det står at den yngre Jens Rasmussen Tonning kom til Vikda jeg spurte etter det første gang, så regnet jeg vel egentlig med at ikke Aaland har skrevet noe om dette. Det har jo vært en del spørsmål att og fram så jeg skjønner at dette spørsmålet ikke ble besvart pga at det var så mye å gripe fatt i her i denne tråden. Nå vet vi altså at han har nevnt ham, men ikke noe om kona og barna. Det må jo være han som ble gift med Synneve Andersdatter dette, men han kan selvsagt ha vært gift flere ganger. Og jeg regner med at han hadde flere barn enn Johanne.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 359
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Aase R Sæther - Gloppen

  115

 • Kjell Fredly Smøla

  97

 • Ole Arild Vesthagen

  51

 • Grete Singstad

  43

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Langt om lenge har jeg nå fått gått gjennom alle kilder jeg har klart å finne om denne slektskretsen fra Tonning, Vik og Ytreeide i Stryn og har nå skrevet ferdig mine slektsnotater. Det er utrolig my

Hvis tremenninger ville gifte seg trengte man den gang kongelig tillatelse. I arkivet etter Danske kanselli er det en serie kalt "åpne norske brev". Det er konsepter eller gjenparter av de kongebreven

Jeg har vært bortreist noen dager uten tilgang til internett og ble virkelig imponert over hva som har kommet fram i denne debatten de siste dagene. Særlig saken som det vises til i innlegg 53 er spen

Posted Images

Aase R Sæther - Gloppen

Det står ikkje Den yngre. Men det må vel vere han, sidan Den eldre vart att på Tonning? Og ja - her er mange lause trådar og vi hoppar rundt i persongalleriet, så det skal godt gjerast å få med seg alle detaljar i fyrste omgang!

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

No har eg vore tilbake til mitt innlegg 47 der eg prøvde å oppsummere det vi hadde funne så langt, og ser at vi har fått svar på mange av dei spørsmåla eg stilte då.

 

Vi har fått konstatert kven Nils Filipson var gift med, vi har fått konstatert når han døydde, og vi han funne namnet på dottera som var gift på Tonning.

 

Vi står att med eitt hovudproblem: Er det mogeleg å finne att dei to andre døtrene vi veit Nils Filipson skal ha hatt? Vi har Anne på Tonning, og Maren på Austlandet, muleg plassert hos farbroren Jørgen.

 

Så har vi hatt som mål å gjere greie for borna til Rasmus Salomonson Tonning, død ca 1629, og kona Johanne Jensdtr Vik. Når døydde ho?

 

Vi kjenner desse borna:

 

Peder Rasmusson - død ca 1702. Han var gift med Kari Pederdtr, 4 born i skiftet: Rasmus, Peder, Ingeborg, Johanne. Bygdeboka hevdar han har vore gift før - på kva grunnlag?

 

Jens Rasmusson den eldre (store / gamle Jens) - brukar på Tonning. Død ca 1680; bygdeboka kallar kona Anne Berge - på kva grunnlag? Born?

 

Jens Rasmusson den yngre - brukar på Vik - kvifor er vi sikre på at dette er han? Kven var han gift med? Ei dotter Johanne er gift med Rasmus Paulson. Kvar kom han frå? Fleire born av Jens?

 

Salomon - innblanda i diverse leiermål - leiermålssak 1650 (Luri Rasmussdtr). Ny leiermålssak I 1651, med Brite Lassedtr Strand. Vart han gift? Veit vi om han hadde born?

 

Marte - gift med Nils Filipson, 4 døtre, og seinare gift med Jon Botolvson. Hadde ho born med Jon?

 

Ingeborg - gift med Jon Olsson Stauri. Born?

 

Agnete - ukjend lagnad etter koppskatten 1645.

 

Og eit ekstraspørsmål: Kven er Ola Larsson Tonning som gifter seg med enkja Anne Nilsdtr Tonning? Han er bror til Sylvester Larsson Vik.

 

Kan mine ærede med-leitarar hjelpe meg å få supplert denne lista med det vi alt veit?

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Blant eiere/bygslere av Tonning (bruket til Nils Philipsen går jeg ut fra) i 1684 står det til venstre nevnt en "Olle Nederberg" etter Peder Tonning og før Jon og Marit, hvem kan det være?:

 

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/26872/28/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090702340231.jpg

 

 

Jeg har tatt med denne lenka før, men jeg lurer altså på hvem denne Ole Nedre Berg kan være?

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Kom på at jeg har glemt å skrive at kapellan Christian Tonning, som altså kom til Smøla, første gang var gift med Clara Marie Jendatter Bing fra Trondheim, ei søster til den forrige kapellanen til Brattvær og Veien, Anders Jenssen Bing. Christian Tonning hadde ingen barn med Clara Marie Bing.

Link to post
Share on other sites
Christian Arentz

#146,

 

Da Peder Pedersen Tonnings ble stevnet for retten for leiermål nov. 1695 var bl.a. Rasmus Tonning (broren?), Arne Rasmussen Bøe og Peder Anundsøn Kinn vitner: Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28617/54/

 

Kan denne Arne Rasmussen Bø ha vært en slektning (evt. far til) Jakob Arneson Bø som var lagverge for Peders mor Karen Pedersdatter v. skifte etter hans far Peder Rasmussen Tonning i 1702?

 

Det kan kanskje gi en pekepinn om Karen avstamning.

 

Jakob Arneson Bø var forøvrig også lagverge for sin søster Johanne i 1701, ved hennes mann Sylvester Larson Viks skifte.

Link to post
Share on other sites

Ad Jens Tonning har jeg notert at han var gift med Karen Olsdatter fra Ytre Vereide. Desverre har jeg bare bygdeboka for Gloppen og Breim som kilde.  Jeg antar dette må være Jens den unge. Denne Karen var datter til Oluf Nilsen Vereide. Malene, enka etter Oluf Nilsen ble i følge bygdeboka gift med Bernt Jensen (Balchen). I bygdeboka er også nevnt gården Maråk i Geiranger og en Laurits Sylfestson gift med Eufemia, søster til Oluf Nilsen.  

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

At det har vore nook mellom Karen Olsdtr og Jens Tonning veit vi frå saka frå 1659 der det er strid om kven som har sagt kva. Eg har så langt ikkje tolka dette som at dei blei gifte, men det kan hende det kjem fram seinare. Eg skal legge lenke til denne saka om ei stund. Så vil eg be deg Kjell Fredly om å gå tilbake til ditt innlegg 39 - dei to siste dokumenta du nemner der les eg ikkje godt nok. Og I innlegg 60 nemner du ei leiermålssak på Jens - kva Jens trur vi dette er, og står det namn på jenta?

 

Vi har vel litt seinare funne at han slap bøtene fordi han lova å ekte jenta, men dette finn eg ikkje att akkurat no.

 

Eg må ells seie at dette er noko av det artigaste eg har vore med på på lenge. Skikkeleg "grunnforskning" utan fasiten i handa, festlegare kan det ikkje bli.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Jeg holder på med å gå systematisk gjennom alle tingbøkene for Nordfjord og finner litt her og der om slekten på Tonning.

Den 28.3.1659 ble Jens Tystad stevnet for tinget i Gemestad i Nordfjord av fogden fordi han hadde skjelt ut Malene Werilsdtr. for en Lassepriken [hva er det?]. I denne saken er bl.a. følgende anført: Jens Tystad fremkom for Retten och ey kunde benecte som for er melt, at hand sende bud ind till sin slect Jens Thoning om bete Malenis datter Karene.
 
Jens Tystad var i følge dette i slekt med Jens Tonning. Hvordan?

Transkribert versjon: http://digitalarkivet.no/da/nordfjordtgb1659.pdf - side 66.
Original: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28610/67/  - folio 65b og 66a

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Hei Ole Arild, ei lita oppretting: Det står vel Malene Wereids datter. Lassepricken høyrest ut som eit festleg skjellsord, men ukjent for meg. Bygdebokforfattaren meiner Jens og Karen vart gifte, men eg les ikkje det ut av denne saka i alle fall.

 

Jens Tystad sin far Peder var bror til Johanne Tonning, så dette var syskenborn, sikkert oppkalla etter same Jens'en.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Skriften i tingboka er litt vanskelig å tolke, og i den transkriberte utgaven er et noen feiltolkninger. Ja, det står nok Mallene Wereidz datter.

 

Takk for plasseringen av Jens Tystad. Denne delen av slekten har jeg ikke sett noe på enda.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Her har vi blitt høytidelige, he, he, siden jeg blir tiltalt med etternavn av deg Aase.

 

De to sakene du først refererer til gjengir jeg bare innholdet av, har ikke tenkt å sitte her å oversette ord for ord nei.

 

Den første saken er en sak mellom Johanna Tonning som stevner Anders Rasmussen Støffuereid for at han hadde tilegnet seg noe jordegods av gården Støffuereid. Johanna hevder at hennes mann, Rasmus Salomonsen tidligere hadde makeskiftet dette jordegodset av Oluf Olsen (som Anders' far i sin tid hadde pantsatt) Kort fortalt ville Johanna nå selge dette til sin datter Ingeborg Rasmusdatter og hennes mann Jon Olsen.

 

Den andre saken er en injuriesak. Peder Hansen Vik stevnet unge Jens Rasmussen fordi han for tre uker siden i Oluf Sørensens stue kalte Peder en tyv. Peder Hansen, som var tjener hos borger Garbrandt Cornilsen i Bergen (hans husbond var også til stede i retten). "Gamle" Jens Rasmussen var også innstevnet og kunne ikke benekte at hans bror Jens hadde skjelt ut Peder i Vik som er beryktet (berøct) og at Jens d.y. var så full at han ikke visste hva han sa.

 

Så var det leiermålssaken. Jeg mener at det står "Unge" framfor navnet til Jens Tonning her. Og siden du Aase R. Sæther ikke finner sakefallet, så er det her, se nederst til høyre:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/15783/6/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20080905680761.jpg

 

Navnet på jenta her er som jeg har skrevet tidligere: Synneve Andersdatter.

 

En annen sak er om hun ble mor til alle hans barn, han kan jo selvsagt ha blitt gift flere ganger.

 

Som en aldri så liten digresjon, så kan man vel tenke seg hvordan forholdet var mellom svigermor og svigerdatter her, all den tid som vi vet at Johanna Tonning mislikte dette ekteskapet fra starten av og prøvde å forhindre det.

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Den første saken er en sak mellom Johanna Tonning som stevner Anders Rasmussen Støffuereid for at han hadde tilegnet seg noe jordegods av gården Støffuereid. Johanna hevder at hennes mann, Rasmus Salomonsen tidligere hadde makeskiftet dette jordegodset av Oluf Olsen (som Anders' far i sin tid hadde pantsatt) Kort fortalt ville Johanna nå selge dette til sin datter Ingeborg Rasmusdatter og hennes mann Jon Olsen.

 

Denne saken har jeg skrevet av allerede:

 

Støffuereid

Denne dagh haffde Johanna Thoning ladett vdj rette steffne Anders Rasmussen Støffuereid, och hannem thiltaalde for En halff løb, och Sex marchsleie, hand bruger vdj Støffuereid, och Anders Beretter, att haffue kiøfft och Arffuett deraff Et pund och tho marchsleie, huormed Johanna Thoning angiffuer att haffue Mageschifft sig til aff Oluff Oelsen Lunde Ett halfft pundsleie, och derforuden eigede Sex marchsleie, saa hindes Salige Mand Rasmus Salomonsen thil forne: Anders sin Fader schall haffue pantsatt, och hun egien, effter foregiffuende indløst, bleff och berette Anders Støffuereid att hand Aarlig gaff vdj landschyld thil Johanna Thoning aff en halff løb, och Sex mleie, hindes daatter Ingeborg Rasmusdaatter och Mand Jon Oelsen nu vdj Støffreid eiger Et løb Smør, huortil Johanna Thoning Suarede att hand ded aldrig schal giøre beviisligt, och beraaber Anders Støffuereid, sig, att will giøre bewisligtt baade med documenter och breffue, saa och deris egen bekiendelse forne: Noch att haffue kiøfft. Daa effter forne: Anders Rasmusen Støffuereids foregiffuende, att hand vill forschaffue rictig breffue och documenter thil hans Sags bestørchelse att hand haffuer Arffuet och kiøfft vdj Støffuereid, Ett pund och tho mleie, viste wij ey denne gang herudj att kunde kiende, men indstiller thill kong Maytts Fougett bette Jens Pedersen naar sagen egien schall foretages, och Anders Støffuereid daa haffue tilstede baade dennom som hannom same godz sold haffuer, saa och rictig bescheden huis hand vdj forchne:Støffuereid haffuer Arffuett.

Bleff Parterne aff Fougden forelagtt, att møde thil første Sageting, som holdes her vdj Stryen schibbred, och daa att gaas dennem imellom saauitt Loug och rett er.

beseiglingsmend Anders Schoden, Anders liuslou, Mathjs Karrestad, Arne Møchlebost, Oluff Bruland och Anders Dragsetter.

Johanne Jensdaatter thoning, med sine børns willie, och samtøche, solde schøtte och affhendett fra dennem, och deris arffuinger, och indtil hindes Suoger Jon Oelsen, och daatter Ingeborg Rasmusdatter for Ett halff pundsleie hun haffuer mageschifft sig thil aff Oluff Oelsen Lunde, noch Sex marchsleie som hun fra Rasmus Siffuersen Lunde egien løst haffuer, altt vdj Støffuereid liggende, thil Evig Odell och Eige.

Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Den andre saken er en injuriesak. Peder Hansen Vik stevnet unge Jens Rasmussen fordi han for tre uker siden i Oluf Sørensens stue kalte Peder en tyv. Peder Hansen, som var tjener hos borger Garbrandt Cornilsen i Bergen (hans husbond var også til stede i retten). "Gamle" Jens Rasmussen var også innstevnet og kunne ikke benekte at hans bror Jens hadde skjelt ut Peder i Vik som er beryktet (berøct) og at Jens d.y. var så full at han ikke visste hva han sa.

 

 

Her er denne saken i sin helhet:

Peder hansen wiig haffde ladett steffne wed Fougdens steffning vnge Jens Rasmusen thoning for hand vngeferlich for thre vger vdj Oluff Søffuersen bøe hans stuffue, schildte hanom for en tiuff, proffuede Peder Oelsen som thiener Garbrandt Cornilsen Borger vdj Bergen, hans hosbonds ord som til ett proff war hidsteffndt, att hans husbond proffuer, att forne: Jens Rasmusen schildte forschne: Peder hansen for en tiuff: Jon Simensen bøe proffuede att forne: Jens thoning schieldte forschne: Peder i wiigh for en tiuff, och berette Gamle Jens thoning att hand iche kand benecte att hans broder forschne: Jens thoning, Jo haffuer schilt forne: Peder i wiigh som berørt er, och foregaff att hand war saa drucken at hand iche wiste huad hand sagde: och forne: v: Jens thoning iche mindes noget dertill: forne: Garbrant sin dreng, forschne: Jon Simonsen, och Niels Rise proffuede och at forne: v: Jens thoning war saa drucken, att hand iche wiste huad hand sagde forne: v: Jens thoning war iche sielff tilstede

 

Merk: det står ikke berøct men som berørt er, det vil si "som tidligere nevnt".

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ja, Kjell, eg var eit øyeblikk overtydd om at her var fleire Kjell'ar ute og gjekk, så då.... Gamle Kjell og unge ;-)

 

Takk til begge for innhald og oversetting; eg øver meg stadig i denne skrifta, men veit også at det ofte er eit lite ord som kan endre tydinga viss det dett ut, så eg innser at eg ikkje er god nok.

 

Elles sit eg og les bygdeboka rundt på andre gardar i Stryn for å finne spor, og finn ma.a på garden Lidi (Lien): "Salomon Pederson, br 1648. Strid mellom S. og Store-Jens Togning i 1643 om ymse". Har de funne ei slik sak?

Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

.... Så var det leiermålssaken. Jeg mener at det står "Unge" framfor navnet til Jens Tonning her.

 

 

Jenns Toning formedelst hand Søndeue Andersdaater haffuer besouffuet som hannd for ting och ret har Ahnloffuet at Egte, derfor soenet med hannem for Penge ij Rdr j ort

Elles sit eg og les bygdeboka rundt på andre gardar i Stryn for å finne spor, og finn ma.a på garden Lidi (Lien): "Salomon Pederson, br 1648. Strid mellom S. og Store-Jens Togning i 1643 om ymse". Har de funne ei slik sak?

 

 

Tingbok for Nordfjord nr. A1, side 36, 25.10.1643, en kort notis:

Fougden eschede Store Jens Rasmussen thoning vdj rette for nogen wquems ord hanom och Salomon lien emellem fald huorom dj bleffue wenligen forligtte:

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Om Jens sitt leiermål - her er sjølve saka, og der står utan tvil Unge. Kan vi gå ut frå at det er same jenta i begge dokumenta? Og same Jens'en? Var gamle Jens gift på dette tidspunktet?

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Takk til Ole Arild for bedre oversettelse av dette ordet. Og - nå trenger vi jo ikke Aase å tenke på oversettelser siden vi har Ole Arild med her, som er så flink til å oversette alt det vi finner.

 

Men dessverre - disse sakene gir oss ikke så mange nye opplysninger.

 

En annen liten sak; dersom vi tenker at Jens Rasmussen på Tonning var omtrent 60 år ved manntallet i 1664, altså var han født ca. 1604, så tror jeg også at han allerede var gift med den heller ukjente "Anne Berge" i 1658. Den unge Jens Rasmussen er oppgitt å være 46 år ved manntallet i 1664, altså var han født ca. 1618. Han var da rundt 40 år gammel i 1658 (jeg trenger ikke å bli minnet på at aldre ved disse manntallene var usikre, det vet jeg av erfaring) og var gjerne den mest sannsynlige kandidaten i 1658.

Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

8.10.1657, tingbok A5, folio 9b: Fogden stevnet Jens Rasmusen Tonning den yngre for tinget i Stryn fordi han ikke hadde betalt leiermålsbøter som han var idømt.
Fougden haffuer steffnet Jens Rasmusen taaning den yngre fordj hand wdj Bøder, formedelst Leiermaall er skyldig 18 Rdr och 7 R atter effter hans egne forligelse.
Møtte Hans Broder gamle Jens Thoning och begeret paa hans Veigne Saa vell som hans Moder, att Fougden vilde haffue delation paa en thid Lang mot hannem, Huor offuer Fougden begeret at hans Moder met Broder vilde for hannem cavere huilcket dee icke vilde. Sette derfor wdj Rette om hand icke bør at betale effter Loven.
Daa effterj bete Jens Taaning met fougden for Rum thid siden en forligt met fougden och tid effter anden haffr louett sine bøder till Hans Maytz at vilde affbetale. Huilket icke er effterkommit och Hans Broder nu paa Hans Weigne begeret delation och ey for hannem at wilde cavere. Wiste Vj der for ey Rettere at kiende ent bete Jens Taaning bør at betale huis hand thill Hans Maytz for sine Bøder haffuer wdloffuett och det inden 14 dags dag eller Wurdering effter KB.3.24.2.1658, tingbok A6, folio 16a: Fogden stevnet unge Jens Tonning for tinget i Stryn for noen bøter han var idømt fordi han hadde "besovet et kvinnfolk".
Fougden Haffuer steffnet wnge Jens Thonig for nogle Bøder hand thilforne waar thildømt formedelst hand et quindfolck haffde besoffuit, och den thid hender eij at wilde ecte,formedelst at det er i mod hans Moders willie, Men nu her for Retten Anloffuer bete
quindfolck att will ecte och derfore haffuer nu wdsatt sine Bøder nemlig 2 Rdlr j ortt

 

Edited by Ole Arild Vesthagen
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

En annen sak er denne Agnete Rasmusdatter, hvem hun kan ha vært gift med. Jeg har sansen for det du sier her, Aase, at den Johanne Arnesdatter Bøe KAN være en datter av henne. Navnet Johanne er jo ikke så vanlig i Stryn på denne tiden, så her kan det altså være oppkalling. Hva vet vi eller om denne Johanne Arnesdatter annet enn at hun hadde broren Jacob og var gift med Sylvester Larsen?

 

Når det gjelder oppkalling her, så kan vi jo stusse litt på Agnete. Dersom det er riktige foreldre på Rasmus Salomonsen Tonning skulle vi kanskje ha forventet ei Anne blant denne søskenflokken. Johanna kalte jo opp sine foreldre så det forslo, Marit (Margrete) etter sin mor, og 2 x Jens for å være på den sikre siden. Kan Agnete også være ei Anne?

 

Jeg tenker bare høyt her.

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Takk til Ole Arild for bedre oversettelse av dette ordet. Og - nå trenger vi jo ikke Aase å tenke på oversettelser siden vi har Ole Arild med her, som er så flink til å oversette alt det vi finner.

 

Takk for tilbakemeldingen! Jeg vil legge ut alt jeg finner på min nettside når alt er ferdig, men det tar sin tid å gå gjennom alt.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Ja det er akkurat det det gjør, Ole Arild, det tar mye tid. Men en stor TAKK for at du tar deg tid. Jeg tenker det litt slik at dette er din egen slekt, mens jeg ikke har noen slektsforbindelse til Tonning-slekta, så det er nok en del mere interessant for deg å få svar på dette. Min kone, som er nordfjording, har heller ingen forbindelse til denne slekta slik jeg ser det nå, men man vet aldri, vi vet jo ikke så mye om event. barn av disse søsknene ennå.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Johanna kalte jo opp sine foreldre så det forslo, Marit (Margrete) etter sin mor, og 2 x Jens for å være på den sikre siden.

 

Johanna kan ha vært gift med en Jens før Rasmus Salomonsen, da vil store Jens være oppkalt etter han og unge Jens etter sin morfar.

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eit alternative for Agnete Rasmusdtr er vel også at ho har døydd utan familie etter 1645 - eller har vi nook på henne etter koppskatten?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.