Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Rune Thorstensen

Hvem var Anders Knudson Skilbrei, Gaular SF f. ca. 1740 sønn av?

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Imponerende Lars. Jeg blir nesten litt svimmel. :lol:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Simon Olsen Kvammes helsøster:

Benevt Cicelle Olsdatter var gift med Lars Lassesen Lunde i Bøgstad sogn, er død og efterladt sig 4 børn, 1 søn og 3 døttere, nafnlig:
1. Ole Larsen boer paa Biørvigen i Bøgstad sogn
2. Aagate Larsdatter er enke ..... for sin broder paa Biørvigen
3. Solvei Larsdatter gift med Niels Haldorsen Haucse(???) i Sande sogn
4. Marite Larsdatter gift med Holvor Lundeqvam i Bøgstad sogn

 

Gaular bind VIa side 45: Ola Larsson Bjørvik - f. på Lunde, d. før 1747. Kona ukjend. 5 barn angitt: Lars, Anna, Simon, Ola og Mads. Barna født i tidsrommet 1726 til 1739.

 

Noen Lars Lassesen Lunde finner jeg ikke nevnt i Gaular bind V som omfatter gården Lunde i Sande sogn. Kanskje det var flere gårder ved navn Lunde i Bøgstad sogn?

Edited by lars_ski

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Og enda en helsøster: Benevnt Kari Olsdatter gift med Lars Olsen Noreide i Aschevolds sogn, var nærværende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Nes, Førde: http://www.nb.no/nbsok/nb/6e5e9a49b74114e15d276b17475b9bb8?index=0#113

2. Simon Simonsen f. kr. 1610 og brukar frå 1634. Kona ukjend. Av borna deira veit vi om:
a. Anders f. kr 1637, bst. Råheim i Gaular i 1742
b. Ole f. kr. 1659, d. 1742, nedanfor (3).
c. Lars f. kr. 1661, bst. Metunet i Holsen i 1742
d. Ingeborg, bst Nes i Viksdalen i 1742
e. Kristi, gift med Ole Monsson Gjerland (3)
f. Guri, gift med Tollef Via
g. Marte, gift med Knut Olson Bell i Gaular
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Korreksjon til # 52:

Helsøsteren Cicilie Olsdatter var ikke gift med Lars Lassesen Lunde, men med Lars Olsen Lunde.

 

Benevt Cicelle Olsdatter var gift med Lars Lassesen Lunde i Bøgstad sogn, er død og efterladt sig 4 børn, 1 søn og 3 døttere, nafnlig:
1. Ole Larsen boer paa Biørvigen i Bøgstad sogn
2. Aagate Larsdatter er enke ..... for sin broder paa Biørvigen
3. Solvei Larsdatter gift med Niels Haldorsen Haucse i Sande sogn
4. Marite Larsdatter gift med Holvor Lundeqvam i Bøgstad sogn

 

Sammenlign med:

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Svanø birk tinglag, Skifteprotokoll A 13a , 1742-1763, oppb: Statsarkivet i Bergen.
Merknader: Fol. 1-300.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24201/97/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126700558.jpg
 

I 1747 er det skifte etter Lars Olsen Lunde. Han etterlot enken Marte Hansdatter og 11 barn, 3 sønner og 8 døtre fordelt over 2 ekteskap.
1 søn og 3 døtre i første ekteskapet med Sizelle Olsdatter og 2 sønner og 5 døtre med den igjenlevende kona. Arvingene angitt slik:
1. Ole Larsen var gift og boede paa Sciær i Biørvigen, er død og efterladt sig 5 børn, 4 sønner og 1 datter, nafnlig:
a) Lars Olsen 21 aar gl: tienende hos lensmannen Hans Jensen Grønhaug
B) Simen Olsen 15 aar gl: tienende hos Ole Tostensen Biørvigen
c) Ole Olsen 12 aar gl: tiende hos Peder Hendrichsen Biørcheland
d) Mads Olsen 8 aar gl: tiende hos Niels Haldens. Hauchen
e) Anne Olsdatter 16 aar gl: tiende hos Ole Iversen Flæten
2. Truls Larsen gift og boer paa gaarden Lunde var nærværende
3. Anders Olsen (feilskrift for Larsen) gift og boer paa gaarden Lunde var nærværende
4. Aagaate Larsdatter har været gift er enke og boer som huus kone hos Peder Bircheland tilstede
5. Solvi Larsdatter gift med Niels Haldensen Hauchen var nærværende
6. Marthe Larsdatter gift med Halver Hansen Qvame var nærværende
7. Sitzelle Larsdatter gift med Hans Olsen Myrmælvar nærværende
8. Brite Larsdatter
9. Siri Larsdatter
10. Kari Larsdatter 32 aar gl: tiende for Ole Olsen Næss
11. Marthe Larsdatter den yngre gift med Knud Iversen Steyen

 

For øvrig tror jeg det er noe kapitalt feil i Gaular boka når det gjelder de som holdt til på Lunde:

http://www.nb.no/nbsok/nb/305801570617b3a901498bd01f47cdb0?index=3#645

 

Det skal jo ikke mye fantasi for å anta at den Lasse Olsen som nevnes der er identisk med han som det er skifte etter over, og da stemmer slektsopplysningene i Gaular boka heller dårlig..... Truls Larsen f. kr 1703 er nevnt på bruk 1 på Lunde og Anders Larsen f. kr 1705 er nevnt på bruk 2. Siden begge disse er av ekteskap # 2 må første kona Sizelle Olsdatter ha dødt før ca 1703.

 

Lars Olsen Lunde nevnes i manntall 1701 som 41 år og med en sønn Ole på 1 år:

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=1701nba&gardpostnr=1914&personpostnr=1914#nedre

Edited by lars_ski

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Da fant jeg litt til som forklarer sammenhengen med det som står i gamle Gaularsoga:

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Svanø birk tinglag, Skifteprotokoll A 13b , 1763-1772, oppb: Statsarkivet i Bergen.
Merknader: Fol. 301-600. Register.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24202/12/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127610012.jpg
 

5. Den afdødes søster Marte Pedersdatter Kvammes børn hvilke er:
a) Lars Hielmeland
b) Olle Hielmeland
c) Anders Niøsen som og er afdød og i hvis sted derfor hans børn nemlig:
1. Lars Andersen Niøsen
2. Mads Andersen
3. Simon Bygstad
4. Ingeborg Bygstad ? med hos Peder Bygstad af alder 21 aar
5. Marte Andersdatter 17 aar gl
d) Ludvig Sælle
e) Mads Korsvollen
f) Anna Olsdatter ????
g) Marte Olsdatter Eide gift med Knud Eide i Bygstad sogn
h) Zidselle Olsdatter gift med Anders Qvamme i ? bemelte sogn

 

Siste arving har feil farsnavn. Hun het Cicilie Simonsdatter jmf det andre skiftet. Marte Pedersdatter som var søster til Kari Pedersdatter som det skiftes etter var åpenbart gift 2 ganger. I første ekteskapet med en eller ukjent Ole hadde hun barna Lars, Ole, Anna og Marte og i andre eksteksapet med Simon Olsen Kvamme hadde hun barna Anders, Ludvig, Mads og Cicilie.

 

Dette samsvarer med manntall 1701 der Simon Olsen Kvamme har 2 stesønner Lars og Ole Olsen.

 

Se også: http://www.nb.no/nbsok/nb/d20e5f1eef599a83c7cc990e62e922a6.nbdigital?lang=no#431

 

Her nevnes Peder Rognaldsen og der et av hans barn skal være nettopp Marte Pedersdatter som nevnes i skiftet etter søsteren Kari Pedersdatter på Kapstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hjertelig takk Lars for en svært opplysende innlegg. Det er som jeg har sagt før at skifter etter barnløse kan være rene skattkammeret hva slektsopplysninger angår.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 57 Jeg er litt skeptisk til opplysningene om at far til de som nevnes i skiftet etter Kari Pedersdatter på Kapstad var Peder Rognaldsen på Hjelmeland.......

 

Bringeland Bruk 2

ca 1680 til 1731

Peder Larsen f. kr. 1645. Kona ukjend. Vi kjenner namnet på desse sønene:

a) Lars f. kr. 1675
b) Ole f. kr. 1689
c) Anders f. kr. 1692
d) Nils f. kr. 1694
e) Frans f. kr. 1698. Neste brukar.

 

Kilden er åpenbart manntall 1701:

Manntal 1701 for Nordre Bergenhus amt   Namn Alder Stilling Opphaldstad Gard Sokn Prestegjeld 1159 Peder Larsen 56 o har sin gl. fader hos sig Bringeland Bøgstad Holmedals 1160 Anders Andersen 90 o gl. fader Bringeland Bøgstad Holmedals 1161 Lars Pedersen* 26 s til skibs Bringeland Bøgstad Holmedals 1162 Olle Pedersen* 12 s hiemme Bringeland Bøgstad Holmedals 1163 Anders Pedersen* 9 s hiemme Bringeland Bøgstad Holmedals 1164 Niels Pedersen* 7 s hiemme Bringeland Bøgstad Holmedals 1165 Frantz Pedersen* 3 s hiemme Bringeland Bøgstad Holmedals

 

1731 til 1736

Frans Pedersen f. kr. 1698. Gift med Magnhild Rasmusdatter d. 1763 på Bringeland. Magnhild blir seinere gift med Aksel Gunnarson. Born:

a) Lars f. kr. 1730, d. 1810 på Bygstad. Vigd 1759 med Pernille Olsdotter Bygstad
b) Mads f. kr. 1734, d. 1776 på Åse. Vigd 1759 med Brite Ottosdotter Åse.
c) Marit
d) Brite
e) Pernille, d. 1762 på Bringeland. Gift med Borger Olsson Bringeland. Overtok bruk 2.
f) Rasmus d. kr. 1749 på Bringeland

Kilde: Bygdebok for Gaular - Bind VIa side 349
 

Sammenlign med:

 

Anno 1763 d 2de Marti blev paa gaarden Kabbestad udi Indre Dahle skibreide og Bygstad sogn....lovlig registrations og wurderings-forretning efter den ? afgl: danne qvinde Karie Pedersdatter til paa-følgende skifte og deling mellom qvindens igjenlevende arvinger som var paa den ene side hendes efterladte egtemand Niels Marqwardsen Kabbestad og paa den annen side efter følgende udarvinger:
1. Den afdødes broder Niels Pedersen Fusche boende udi Førde skibbreide og Nøsdahls sogn
2. Den anden afgl: broder Peter Simon Bringelands efterladte børn
a) Ole Pettersen 6 aar
b) Peter Uldrich 2 aar gl
c) Karen Marie 9 aar gl
d) Christence Pedersdatter 5 aar gl
alle sig hos moderen paa gaarden Nordnes i Indre Sogns fogderi opholdende
3. Den afdødes tredie (?) broder Anders Pedersen Hielmelands børn
a) Jacob Andersen Undeland myndig og paa gaarden Undeland i Bøgstads sogn boende
b) Pernelle Andersdatter gift med Joseph Hielmeland
c) Lovisa Andersdatter gift med Iver Frogebøe(???) udi Sande sogn og Indre Dahle skibreide
d) Martha Andersdatter gift med Lars Gil i Øens sogn og Aschewolds skibreide
4. Den afgl: broder Frans Pedersen Bringelands børn som er
a) Lars Frantsen Bygstad
b) Mads Frantsen Aase
begge myndige og i Bygstads sogn boende
c) Pernelle Frantsdatter Bringeland som igjen har efterladt sig 6 børn der er først Ole Borgersen 15 aar, Rasmus Borgersen 11 aar gl, Lars Borgersen 6 aar, Peder Borgersen 3 aar gl, Marthe Borgersdatter 13 aar gl, Magnille Borgersdatter 7 aar gl
d) Britta Frantsdatter gift med Lars Abrahamsen Houge

5. Den afdødes søster Marthe Pedersdatter Kvammes børn hvilke er:
a) Lars Hielmeland
b) Olle Hielmeland
c) Anders Niøsen som og er afdød og i hvis sted derfor hans børn nemlig:
1. Lars Andersen Niøsen
2. Mads Andersen
3. Simon Bygstad
4. Ingeborg Bygstad tiende hos Peder Bygstad af alder 21 aar
5. Marte Andersdatter 17 aar gl
d) Ludvig Sælle
e) Mads Korsvollen
f) Anna Olsdatter ????
g) Marte Olsdatter Eide gift med Knud Eide i Bygstad sogn
h) Zidselle Olsdatter gift med Anders Qvamme i ? bemelte sogn
6. Den afdøde søster Anne Pedersdatter Klewens børn
a) Anders Miaasetter udi Aschewold sogn
b) Peder Sunde(??) i Dahle sogn
c) Axel Sunde(??) ibid
d) Bernt Ullebust i Førde sogn
e) Britte Wie gift med Peder Wie i Førde sogn
f) Gunille Hagenes som er igjen død og i sin ? har efterladt sig en søn med nafn Mads Haggenes umyndig
7. Den afdødes tredie søster Ingeborg Pedersdatter Schielbred
Til formynder for Ole Pettersen Nordnes - Anders Knudsen Qvamme og for Petter Uldrich Nordnes lige saa til verge Ole Simonsen Hielmeland. For Karin Marie Nordnes blev til verge beskikket Jon Niøsen. For Christense Pettersdatter Nordnes i ligemaade Lars Andersen Niøsen. For Pernele Bringelands børn Ole, Rasmus og Lars Borgersen ? er til verge udnevnt Lars Bygstad og for Magnilde og for Marthe Borgersdøttre er ligeledes be?? Mads Aase i Bygstads sogn. For Simon Bygstad er formynder Mads Korsvolden. For Ingebore Bygstad - Anders Knudsen Qvame men for Marthe Andersdatter er Ole Hielmeland verge. For Mads Hagenes blev til formynder indsatt Berent Ullebust i Førde sogn.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg har trolig problemer med å henge med på tankegangen din Lars. Peder Rognaldsen er ikke han far til Kari Pedersdtr. Kabbestad og Marthe Pedersdtr. Kvamme. De to var jo søsken.

 

I innlegg 86 skriver du jo følgende:

 

 

"Se også: http://www.nb.no/nbs...tal?lang=no#431

 

Her nevnes Peder Rognaldsen og der et av hans barn skal være nettopp Marte Pedersdatter som nevnes i skiftet etter søsteren Kari Pedersdatter på Kapstad."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 59 Det er det som står i Gaularsoga, men jeg har vanskeligheter med å få det til å stemme med kildene. Når Frans Pedersen på Bringeland er nevnt som bror til Kari Pedersdatter Kapstad og for den del Marte Pedersdatter på Kvamme og denne Frans Pedersen på Bringeland i følge manntall 1701 var 3 år gammel og sønn av Peder Larsen på Bringeland så sliter jeg med å få opplysningene i Gaularsogn til å gå opp. Jeg tviler derfor sterkt på at opplysningen i Gaularsogn kan stemme om at denne søskenflokken var barn av Peder Rognaldsen på Hjelmeland. For meg ser de ut som barn av Peder Larsen på Bringeland. I bygdebok for Gaular bind VIa, side 366 kan vi lese følgende om Anders Pedersen på Hjelmeland (som også nevnes som bror i skiftet):

 

Indre Hjelmeland - Bruk 1

ca 1680 til 1708
Jakob Andersson f. kr. 1650. Kona ukjend. Ho gifta seg truleg opp att med Anders Pedersson. Born:
a. Anders f. kr. 1678
b. Mads f. kr. 1683. Neste brukar.

1708-1711
Mads Jakobsson f. kr. 1683

1711 til 1737
Anders Pedersson f.  kr. 1692 på Bringeland. Truleg gift med enkja etter Jakob Andersson. Born:
a. Jakob f. kr. 1710, d. 1768 på Undeland - Gift med Anna Hansdotter.
b. Pernille f. kr. 1716. Neste brukar.
c. Lovise, d. 1767 på Dregebø. Gift med Ivar Olsson Dregebø.
d. Marte.

 

Sammenligner vi dette med skiftet etter Kari Pedersdatter på Kapstad så henger historien sammen dersom Peder Larsen Bringeland var far til ungeflokken. Jeg tror derfor mer på opplysningene i bygdebok for Gaular enn på opplysningene i gamle Gaularsoga......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk for oppklaringen. Det ser unektelig ut for at du har rett Lars. Jeg vil jo anta at vi kan stole mer på skifter enn bygdebker uansett. Og gamle Gaularsoga var vel skrevet på en tid hvor kilder ikke var like lett tilgjengelig som de er i dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 61 Jeg stoler mer på opplysningene i skiftet enn på bygdeboka, men opplysningene i skiftene er jo også feilaktig bla når det gjelder farsnavn på arvingene. I dette tilfellet kan ikke Frans Pedersen på Bringeland både være sønn av Peder Larsen Bringeland (jmf. manntall 1701) og samtidig være sønn av Peder Rognaldsen Hjelmeland (i følge Gaularsoga). En av opplysningene stemmer ikke. I dette tilfellet tror jeg mer på manntall 1701 enn det som står i Gaularsoga.

 

Vi ser jo også at opplysningene i Gaularsoga ikke kan stemme:

 

"Gamle skifte: 1740. Simen Olson, son til Ingeborg Simonsdtr., som var gift med Ola Andersson Næs, Haukedalen. Simon vart gift med Marite Pedersdtr. Hjelmeland. B:
Anders Njøsen, Lars, Mads Korsvollen, Ludvig Selle, dessuten 5 døtre som det ikke står namn på, men som er gifte med: Lars Olson Nordeide, Ola Olson Hjelmeland, Aksel Nilsson Hatløen, Knut Jensson Eide. Sesilia g. m. Anders Knutson Kvame."
 

Simon Olsen Kvamme hadde 4 barn i livet i 1743 jmf det andre skiftet:

2. Simen Olsen boende paa Qvame er død og efterladt sig 4 børn, 3 sønner og 1 datter, navnlig:
a) Anders Simensen boer paa gaarden Niøsen i Bøgstad sogn
B) Ludvig Simensen gift og boer paa gaarden Sælle i Bøgstad sogn
c) Matz Simensen gift og boer paa gaarden Korsvold i dito sogn
d) Zidselle Simensdatter gift med Anders Knudsen og boer paa Qvamme i Bøgstad sogn

Marte Pedersdatter må ha vært kona til Simon Olsen Kvamme jmf. skiftet etter Kari Pedersdatter på Kapstad, der de samme 4 barna er nevnt (riktignok med feil farsnavn på datteren Zidselle, men det går jo klart frem at dette også var hennes barn jmf. bostedet på de øvrige), men kona Marte Pedersdatter må først ha vært gift med en Ole som er far til de 2 stebarna som Simon Olsen Kvamme har i manntall 1701 - Lars og Ole. I tillegg hadde da kona 2 døtre Marte og Anna Olsdøtre fra det første ekteskapet der i hvert fall Marte var gift med Knut Jensen på Eide. Sønnene Lars og Ole fra første ekteskapet bodde i 1763 på Hjelmeland. Hvor datteren Anna holdt til klarer jeg ikke å lese ut av teksten i skiftet.

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=SJELIHOL&gardpostnr=633&merk=633#ovre

Her sitter Ole Olsen på Hjelmeland gift med hans andre kone som var Borni Olsdatter. Hos han bor også Lars som jeg antar er hans bror jmf. det som står i skiftet etter Kari Pedersdatter.

 

Hvilket skifte fra 1740 som er grunnlaget for teksten i Gaularsogn klarer i hvert fall ikke jeg å spore. Jeg ser at det nevnes 2 skifter med dato og årstall i skiftet etter Anders Simonsen Njøsen: Jordegods efter skifte af 4 juli 1740 publisert dend 12 dec i gaarden Qvame, 1 pd 7 sk - Simons brug, og ... 6 july 1750 publ: 7 july samme aar 1 p ? sk tilsammen 2pd 6sk ? ort
 

Disse skiftene finner jeg ikke. Jeg gjetter at første skiftet som nevnes var etter Simon Olsen Kvamme eller kona Marte Pedersdatter. Hvem det andre skiftet var etter aner jeg ikke.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

På Bringeland i 1701 er jo Peder Larsen 56 år og har sønnene Lars 26, Ole 12, Anders 9, Niels 7 og Frantz 3 år. Så langt er alt greit. Men så står det at Peder Larsen har sin gamle fader hos seg, Anders Andersen 90 år. Heter faderen egentlig Lars Andersen, eller heter Peder Andersen til etternavn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 63 Jeg tror ut fra opplysningene i Gaular bygdebok at dette dreier seg om hans stefar. Bringeland - bruk 2:

 

1660-åra

Anders f. kr. 1613. Gift med Sissel Olsdotter d. kr. 1691 på Bringeland. Born:

a. Anders f. kr. 1652.

b. Anna

c. Brite.

d. Gjertrud.

 

Det må mao. finnes et skifte etter denne Sissel Olsdatter som døde ca. 1691 på Bringeland og der de barna som nevnes over var hennes arvinger. Dersom dette var samtlige arvinger så kan ikke denne Sissel ha vært mor til Peder Larsen på Bringeland, og det betyr i så fall at Anders Andersen har vært gift tidligere og at forrige kona hadde en sønn Peder Larsen med seg inn i ekteskapet. Her er det åpenbart rom for andre tolkninger, og usikkerheten er høy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Her er skiftet etter Sidsele Olsdtr. på Bringeland. Og ut fra hva jeg kan lese, er din fremstilling rett. Det nevnes kun 4 barn og ingen av dem heter Peder.

 

 

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Lenet tinglag, Skifteprotokoll A 2a , 1687-1697, oppb: Statsarkivet i Bergen.

 

Merknader: Fol. 1-224.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24185/99/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126630099.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 65 Peder Bringeland er nevnt i skiftet, men ikke som arving. Hypotetisk skjedd kan det ha vært avhold skifte tidligere der hans morsarv allerede er utdelt, men det blir en ren spekulasjon. Per nå ser jeg ingenting som skulle tilsi at han var sønn av Sidsele Olsdatter på Bringeland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk igjen Lars. Da får vi slå oss til ro med det inntil nye opplysninger dukker opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 63 Den ene arvingen i skiftet var Peter-Simon Pedersen, død før 1763 og som etterlot 4 barn. Han finns nevnt i kirkebøkene, og kalles da Peter-Simon, Peter Bringeland m.m. Han var sersjant og gift med en  Marte Elisabeth Biørch (hans kone er nevnt ved navn Marthe Elisabeth i skiftet etter Karen Pedersdatter på Kapstad). Interessant nok finns han også gravlagt, og da er hans alder angitt:

 

År 1762 Kyrkje   Død dato 12.12.1762 Gravlagd dato 0.0.0 Førenamn Peter Simon Etternamn Bringeland Bustad   Yrke sersjant Gift   Fødd 1718

 

År     1754
Kyrkje     
Fødselsdato     19.12.1754
Dåpsdato     ..
Førenamn     Karen Maria
Etternamn     Peterd.
Ekte (e) - uekte (u)     e
Far     Peter Bringeland
Far's bustad     
Far's yrke     sersjant
Mor     Marta
Mor's bustad     
Mor's yrke     
Merknad     Norum sokn. Far Peter Simon B. Mor Marthe Elisabeth Biørch.

 

År     1756
Kyrkje     
Fødselsdato     24.7.1756
Dåpsdato     ..
Førenamn     Ola
Etternamn     Peters.
Ekte (e) - uekte (u)     e
Far     Peter Bringeland
Far's bustad     
Far's yrke     sersjant
Mor     Marta
Mor's bustad     
Mor's yrke     
Merknad     Norum sokn. Far: Peter Simon B. Mor: Marthe Elisabeth Biørch.

 

År     1758
Kyrkje     
Fødselsdato     18.3.1758
Dåpsdato     ..
Førenamn     Kristense
Etternamn     Peterd.
Ekte (e) - uekte (u)     e
Far     Peter Bringeland
Far's bustad     
Far's yrke     sersjant
Mor     Maria
Mor's bustad     
Mor's yrke     
Merknad     Norum sokn. Far: Peter Simen B. Mor: Marie Elisabeth Biørck.

 

År     1761
Kyrkje     
Fødselsdato     9.8.1761
Dåpsdato     ..
Førenamn     Peter Ulrik
Etternamn     Peters.
Ekte (e) - uekte (u)     e
Far     Peter Bringeland
Far's bustad     
Far's yrke     sersjant
Mor     Marta
Mor's bustad     
Mor's yrke     
Merknad     Norum sokn. Far: Peter Simon B. Mor: Marthe Lispet B.

 

I og med at han kalles Bringeland og er født ca 1718 så kan det vel neppe være særlig tvil om at Peder Larsen på Bringeland var faren. Det som står i Gaularsoga om far Peder Rognaldsen på Hjelmeland må derfor være feil!

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Flott detektivarbeid. Om du fortsetter på denne måten Lars, er vi snart tilbake til svartedauen. :-)

 

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 69 Dit er det nok et stykke, og ligger langt utenfor min kompetanse.... :)

 

I og med at Peder Larsen på Bringeland hadde en sønn Lars født ca 1675 og en sønn Peter-Simon født ca 1718 så må han ha vært gift minst 2 ganger. Det er for langt sprang mellom disse barna til at de kan ha hatt samme mor......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Det har du nok rett i Lars.

 

Forøvrig så var det Svartedauen jeg snakket om og ikke svarte duer, ifall du skulle være i tvil. Feilen er nå rettet. :rolleyes:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 68

 

Skifte etter Peter-Simon Bringeland:
Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Indre Sogn sorenskriveri, Skifteprotokoll A 7b , 1761-1768, oppb: Statsarkivet i Bergen.
Merknader: Fol. 433-863.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24139/39/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081121610040.jpg

Her nevnes de samme 4 barna som er angitt i innlegg 68 + kona + arven på skiftet etter fasteren Karen Kapstad.

 

Skifte etter kona som var gjengift med en Clement Jacobsen. Alle barna fra første ekteskapet var i livet så langt jeg klarer å se.

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Indre Sogn sorenskriveri, Skifteprotokoll A 10 , 1786-1794, oppb: Statsarkivet i Bergen.
Merknader: Register.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24143/118/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081121630119.jpg


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Angående Anna Pedersdatter Kleiva som nevnes som søster til sersjanten over:

 

Fra Gaularsoga:

 

"Kleiva
Torstein Andersen g.m. Anna Pedersdatter Hjelmeland (Bringeland), syster åt Ingeborg Skilbred. Barn:
Anders Mjåset, Askvoll
Peder Sunde til Langeland
Aksel Sunde
Berent g.m. Madsi Ludvigsdatter Ullebust, Førde
Brita g.m. 1. E. Lasse Nilsson. 2. E. Peder Wie i Førde
Gunnhild Hagenæs, barn Mads f. 1756
-------
Sidsele fikk gården."

Opplysningene ser ut til å stemme sånn nogenlunde. Anna Pedersdatter var neppe fra Hjelmeland så langt jeg kan skjønne. Sidsele Tostensdatter som overtok bruket Kleiven kan ikke ha vært av ekteskapet med Anna Pedersdatter.

 

Se: http://www.fylkesarkiv.no/sites/default/files/Steen_Forde_Bind_4komplett.pdf

 

Her omtales folkene på gården Vie:

 

"Lasse Nilsen døde 68 år gammel 1750. Skiftet etter ham holdtes 10.juni 1750, og det viser at hans enke het Brita Tostensdatter, som var fra Kleiven i Bygstad sogn, Ders barn var: 1.Elias, 18 år, 2.Nils, 15 år, 3.Anders, 7 år og 4.Ålet, 11 år. Boets beholdning var 41 rdlr. Hvor Lasse Nilsen var kommet fra, har jeg ikke funnet noen opplysninger om. Ved tinget på Indre Holmedal august 1743 stevnte han Johannes Johanesen Kleiven, fordi denne ikke svarte deres felles svigermor, Anne Pedersdatter Kleiven, kår, men saken forliktes på neste ting. ... Lassens enke, Brita Tostensdatter, giftet seg med Peder Tobiassen, og 1751 finner vi denne sittende som bygselmann på bruket."

 

Anne Pedersdatter på Kleiven var mao i livet i 1743. Hun må være født før 1680 da sønnen Anders på Mjåset dør 64 år gammel i 1765, og derav var født ca 1701.

 

Skifte etter Lasse Nilsen:
Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Lenet tinglag, Skifteprotokoll A 5b , 1749-1752, oppb: Statsarkivet i Bergen.
Merknader: Fol. 252-478. EDB-register.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24190/74/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126640524.jpg
Opplysningene angitt over stemmer med det som står i skiftet. Enkens laugverge var hennes broder Peder Tostensen Langeland. For Nils Lassesen ble formynder Axel Torstensen Sunde i Dale sogn (altså enkens bror). På Sunde dør en Peder i 1772 og en Axel i 1773. Jeg antar at dette var hennes brødre. Jmf. alder angitt ved gravleggelse var de i så fall født hhv. ca 1707 og 1716. Broren Peder var gift med Agate Knudsdatter på Langeland som det er skifte etter 8. mai 1758. Han har vel da etter denne tid, men før 1763 flyttet til broren på Sunde i Dale.

 

"Den 28.september 1772 holdtes etter begjæring av "de "gale Fogd (min anmerkning: så langt jeg kan se står det "de gamle folk") Peder Tobiassen og Kone Britha Tostensdatter" registrering i deres bo til frabytte mellom deres barn. Felles barn var der ikke, men Peder hadde i et tidligere ekteskap en ugift datter, Synneve (bind5 s18.), 36 år gammel. Av Britas barn med hennes første mann var Nils nå død. Hennes gjenværende barn var: 1.Elias Lassesen, som nå hadde fått bygsel på lnr. 126, 2.Anders, myndig og soldat, og 3.Aalet, gift med Knut Nilsen Hafstadøyene. Boets beholdning var bare 1 rdlr, 2 mk. 8 sk. og dem fikk Peders datter, Synneve. Når Peder Tobiassens kone døde, vet jeg ikke, men antakelig var det i tiden mellom 1772 og 1780, en tid som faller innenfor det tidsrom man mangler ministrialbok for. Det var i Peder Tobiassens tid at brukets skyld ble satt ned til 20 mark."

Skifte etter Peder og kona:
Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Lenet tinglag, Skifteprotokoll A 8b , 1769-1775, oppb: Statsarkivet i Bergen.
Merknader: Fol. 458-912. EDB-register.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24195/204/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126670204.jpg
Opplysningene over stemmer (nesten) med innholdet i skiftet.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk igjen for nye informative innlegg. Jeg er imponert.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Korreksjon til # 73 Peder Tostensen på Langeland giftet seg i 1760 med Ragnild Andersdatter fra Sunde. Hun var enke etter Ole Ellingsen på Sunde som det er skifte etter i 1758:

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Lenet tinglag, Skifteprotokoll A 7a , 1756-1761, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: Fol. 1-207. EDB-register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24192/143/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126650144.jpg

 

Ragnild gravlegges fra Sunde i 1774 og da oppgis alder slik at hun var født ca 1711.

 

Informasjon     Brudgom     Brur
År     1760     
Kyrkje         
Vigselsdato     2.1.1760          
Namn     Peder Tostens.     Ragnilde Andersd.
Bustad     Langeland     Sunde
Bustad i prestegjeld     Ytre Holmedal     Ytre Holmedal
Yrke     dannemand     danneqvinde
Fødselsår     999     999
Alder     0     0
Fødd i prestegjeld         
Fødestad     Langeland     Sunde
Ekteskapsnr.     0     0

 

I følge Gaular bygdebok døde Peder Tostensen gift med Agate Knutsdatter på Langeland i 1767, og var i følge samme bygdebok født ca 1690, men dette kan rett og slett ikke stemme. Jeg kan ikke forstå annet enn at han som var gift med Agate er identisk med han som gjengifter seg med Ragnild Andersdatter fra Sunde. At det skal ha eksistert 2 samtidige Peder Tostensen på Langeland rundt 1750 virker jo ikke særlig sannsynlig.

 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.