Jump to content
Arkivverket

Register over gamle kjøretøy.


Oddleiv Ringlund

Recommended Posts

Har da vært inne på det før, men nå kan jeg ikke finne det igjen.

Noen som kan hjelpe, legge ut lenke?

 

Oddleiv

Link to comment
Share on other sites

Kjøretøy

Er du på jakt etter informasjon om gamle biler og andre motorkjøretøy ? Da kan du finne mye interessant arkivmateriale i statsarkivene. Her kan du finne tekniske opplysninger, kjøretillatelser, opplysninger om hvordan kjøretøyet var brukt, og hvem som har være eier. Noe materiale ligger også i Riksarkivet.

 

 

Motorvognregistrene

Kjøretøy skulle registreres av politiet, og fra 1912 skulle Vegvesenet føre motorvognsregistre over de kjøretøy som politiet hadde registrert. Motorvognsregistrene kan man finne i statsarkivene, men ett av dem - det aller eldste, ligger i Riksarkivet i arkivet etter Vegdirektoratet.

Bil_medium.jpg

En av Stavangers første biler. Fotograf: Hakon Johannessen. SAS-1982-06-021.

Det eldste motorvognregisteret dekker perioden 1899-1926 og tar opp kjøretøy som var registrert av Oslo politistasjon. Ettersom de første bilene som ble innført i landet kom gjennom Oslo, så er landets eldste biler å finne her. Registeret består av to protokoller som er skannet og lagt ut på Digitalarkivet - Norges første bilregister . Registrene inneholder teknisk informasjon og informasjon om eiere.

Motorvognsregistre ble også ført av andre politistasjoner enn Oslo, men de er dessverre dårlig bevart. De motorvognsregistre som finnes ligger enten i politiarkivene eller i vegkontorenes arkiv i statsarkivene.

I noen statsarkiver finnes utdrag av hovedmotorvognregisteret, og i noen tilfelle kan det også eksistere alfabetiske navneregistre til motorvognregistrene. Det kan også finnes ”Kjennetegnsprotokoller”. Disse er ført kronologisk, og kan være inndelt i type kjøretøy, for eksempel personbiler, motorsykler, drosjer, vare- og lastebiler m.m. Du kan søke i Felleskatalogen i arkivene etter vegkontor og politi for å se hva som finnes i de ulike statsarkivene.

Vegkontorenes registreringskort for kjøretøy

Vegkontorene begynte å føre registreringskort for kjøretøy fra og med 1913. Noen statsarkiv har mottatt disse registreringskortene, men mange steder ligger de fortsatt igjen på vegkontorene.

Kortene inneholder tekniske opplysninger for eksempel fabrikkmerket, understellsnummer, årsmodell, antall sitteplasser, antall sylindre, akseltrykk m.m. Fra 1920-tallet ble det også skrevet en kontrollrapport på baksiden som viser når og hva som er blitt kontrollert. Dessuten inneholder kortene som informasjon om eier og kjennemerket tildelt av politiet.

Hvordan finne registreringskortet?

Registreringskortene er enten sortert på bilens registreringsnummer eller på avregistreringsdato - arkiveringspraksis har variert rundt om i landet.

Om du ikke har registreringsnummer kan du få det opplyst fra Statens vegvesen region midt (Steinkjer)  . De har et register over biler fra hele landet. Dit kan du vende deg om du har understellsnummeret/chassinummeret på bilen du er interessert i.

Dato for nå bilen ble avregistrert skal du kunne få opplyst hos politiet eller Biltilsynet som fører eierkort og motorvognsregistre over alle kjøretøy, registrert på eiers navn.

Hva kan det bero på om registreringskortet mangler?

På registreringskortet skulle informasjon om kjøretøyet oppdateres etter hvert som det var endringer bl.a. i eierforhold, kjennemerke eller godkjenning. Når skiltene for kjøretøyet ble innlevert skulle registerkortet arkiveres. Hvis et kjøretøy ble solgt til et annet politidistrikt, og fikk et annet kjennemerke, skulle et nytt kort skrives ut, og det gamle arkiveres. Dessverre har ikke dette alltid vært gjennomført, og det var ikke uvanlig at det gamle registerkortet enten ble sendt til det nye distriktet, eller at kjennemerke- og eieropplysninger ble skrapet vekk og erstattet av nye.

Andre registreringspapirer i vegkontorenes arkiv

Enkelte statsarkiv har også tatt imot andre registreringspapirer, og disse kan være arkivert på kjennemerke. Det kan være de opprinnelige anmeldelsesskjema og dokument som handler om kjøp og godkjenning av kjøretøyet. Se i statsarkivenes arkivkataloger fra vegkontorene i Felleskatalogen, eller ta kontakt med det aktuelle statsarkivet og spør hva som finnes der av materiale.

Amtmannens og politiets arkiv

Søknader om kjøretillatelse

Av og til kan man finne eldre søknader om kjøretillatelse i amtsarkivene og politiarkivene i statsarkivene. Søknadene om kjøretillatelse inneholder som regel detaljerte beskrivelser av motorvognen, hvordan den var testet, hvilken bruk den skulle ha osv. Tegninger ligger også vedlagt.

Politiet i byene og amtmannen på landsbygda skulle fram til 1912 føre kontroll med motorvogner og sjåfører, samt gi kjøretillatelse. 1912-1967 hadde politiet ansvar for de oppgavene også for landsbygda. Politiet og amtmannen har overført det meste av sine arkiver vedrørende bilregistrering til Vegvesenet, men av og til kan søknadene om kjøretillatelse ligge igjen i amts- og politiarkivene.

 

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arkivverket.no%2Farkivverket%2FTema%2FBaater-og-kjoeretoey%2FKjoeretoey&ei=uEVpU--LOY2IyQP8r4CABA&usg=AFQjCNH34-ySUlx9uB9R9ttAfLqAHkAAjA&sig2=9BisRH0H3hvN03NmXWYSgQ

Edited by Ann-Mary Engum
Link to comment
Share on other sites

  • 8 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.