Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
David Widerberg Howden

Hvem var barnefaren? dåp i Innvik, Sogn og Fjordane, 1793.

Recommended Posts

David Widerberg Howden

Min 3-tippoldefar Rasmus Andersson, ble født utenfor ekteskap 1793 på gården Møklebust i Innvik. 

I dåpen 22 September 1793 er han nevnt som uekte sønn av Anders Rasmussen L......(?) Mathisen Sölvberg og Martha Arnesdtr Möchlebust. Farens patronym og gårdsnavn er strøket ut og erstattet med Mathisen og Sølvberg..

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070509640427.jpg&siz=full

 

Men i forlovererklæringen fra 1822 nevnes den samme opplysningen som ble overstrøket, nemlig at han var sønn av Fisker Anders Rasmussen. http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060623050232.jpg&siz=full Det samme gjentas i vielsen: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070416630653.jpg&siz=full Har også sjekket dåpen til hans to døtre uten å finne spor (Han var ifølge forlovererklæringen enkemann, men har ikke funnet hans tidligere ekteskap eller barn..)

Når han fikk navnet Rasmus er det mye som tyder på at faren virkelig het Anders Rasmussen, men hvorfor dekke over dette i kirkeboka? Og hvordan finner jeg ut hvem denne faren er? gårdsnavnet er jo strøket ut og tolkningen av Sølvberg er jeg usikker på (kommer fra den transkriberte versjonen)

 

Moren finner jeg at fikk en datter utenfor ekteskap i 1795, men i 1801 finner jeg sønnen Rasmus som boende på gården Møchlebust i Udvig sokn i Indvig. Da er han nevnt som fosterbarn av: (Sin mors foreldre) Arne Arnesen og Ragnhilde Haraldsdatter (Verloe), men hvor er moren? Faren har jeg også forsøkt å finne i 1801, har flere kandidater for Anders Mathisen, men Anders Rasmussen er noe vanskeligere..

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Bergesen

På bruk nr 4 på Sølvberg er Anders Mathiassen Sølvberg 1744-1806 brukar fra 1773 gift 15/6-1775 md Gunild Torbiørnsdatter Sølvberg 1752-1830, de hadde 10 barn, 5 er nemnd i skiftet i 1806, ingen Ole er nemnd. Ingen Anders Rasmussen er døbt eller gift fra Sølvberg eller har barn døbt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hallvard Bragstad

Hei,

 

den Marte Arnesdatter Møklebust som nevnes, tror jeg at jeg har noe info om.

 

Jeg har lenge lett etter opphavet til en av mine 3-tipp-oldeforeldre, Iver Larsen, født i Bergen 1813.  Hans foreldre var Lars Larsen og Marte Arnesdatter, viet i Korskirken, Bergen, 26. des. 1810.  Det var anført at begge var gift før, så da ble det å lete.  

 

En Marte Arnesdatter Møklebust ble 8. des. 1799 gift i Nykirken, Bergen, med Iver Eriksen Lindal, fra Vik i Sogn.  Denne Iver døde i 1808, uten at de fikk barn.

 

Marte Arnesdatter og Iver Larsen (som jeg ikke har funnet opphavet til), ser ut til å ha fått to barn; Marte Malene Larsen (1810-1813) og Iver Larsen (1813-1850).  Iver Larsen kom til Søberg, Bø i Vesterålen, ble gift med Henrikke Jakobsdatter RIngkjøb.  Han druknet på sjøen 11. sept. 1850 "Omkom paa Reisen fra Borgevæhr", og ble ikke funnet.

 

Marte ble sannsynligvis gift på nytt, med Jeremias Jonsen Henden, 14. nov. 1819 i Bergen, men hvor hun kom videre, vet jeg ikke.  Jeg har ikke funnet barn i hennes (trolig) siste ekteskap.

 

Så da er vi vel i fjern slekt, David........

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

http://solvberg.org/bok/garden_solvberg.pdf

 

 

Har du sett gjennom denne boken ?

Denne siden hadde jeg ikke sett, ser at det er flere bøker og mye interessant, så takker for tipset!

 

På bruk nr 4 på Sølvberg er Anders Mathiassen Sølvberg 1744-1806 brukar fra 1773 gift 15/6-1775 md Gunild Torbiørnsdatter Sølvberg 1752-1830, de hadde 10 barn, 5 er nemnd i skiftet i 1806, ingen Ole er nemnd. Ingen Anders Rasmussen er døbt eller gift fra Sølvberg eller har barn døbt.

Takker for informasjon, jeg har forsøkt å kartlegge disse Andersene og nevner noen av disse i en tidligere debatt: http://forum.arkivverket.no/topic/115608-30012-moeklebust-i-indvig/ (Har siden da funnet litt mer...), denne Anders Rasmussen er et lite mysterium.

 

Hei,

 

den Marte Arnesdatter Møklebust som nevnes, tror jeg at jeg har noe info om.

 

Jeg har lenge lett etter opphavet til en av mine 3-tipp-oldeforeldre, Iver Larsen, født i Bergen 1813.  Hans foreldre var Lars Larsen og Marte Arnesdatter, viet i Korskirken, Bergen, 26. des. 1810.  Det var anført at begge var gift før, så da ble det å lete.  

 

En Marte Arnesdatter Møklebust ble 8. des. 1799 gift i Nykirken, Bergen, med Iver Eriksen Lindal, fra Vik i Sogn.  Denne Iver døde i 1808, uten at de fikk barn.

 

Marte Arnesdatter og Iver Larsen (som jeg ikke har funnet opphavet til), ser ut til å ha fått to barn; Marte Malene Larsen (1810-1813) og Iver Larsen (1813-1850).  Iver Larsen kom til Søberg, Bø i Vesterålen, ble gift med Henrikke Jakobsdatter RIngkjøb.  Han druknet på sjøen 11. sept. 1850 "Omkom paa Reisen fra Borgevæhr", og ble ikke funnet.

 

Marte ble sannsynligvis gift på nytt, med Jeremias Jonsen Henden, 14. nov. 1819 i Bergen, men hvor hun kom videre, vet jeg ikke.  Jeg har ikke funnet barn i hennes (trolig) siste ekteskap.

 

Så da er vi vel i fjern slekt, David........

Spennende! Godt å høre at min 4-tippoldemor ble gift og fikk flere barn ;) Jeg har funnet at hun også fikk en datter Anna, døpt 10 Oktober 1795 i Innvik med Arne Ingebrigtsson Berge (Utenfor ekteskap). Så da begynner det å bli en stor søskenflokk.. Hvis jeg nå tenker riktig er vi 7-menninger ;) Interessant at Marte etterhvert flyttet inn til Bergen, sønnen Rasmus gjorde også det.

Vil gjerne høre mer om vår slekt..

 

Ellers har jeg fått DNA-treff (Familyfinder) med en som har slekt fra Sølvberg, så dette kan bli spennende..

Edited by David Widerberg Howden

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Bergesen

Der døpes en Martha Arnesdtr. 27/11-1773 på Møchlebust i Utvig, forældre Arne Andersen Møchlebust død 80 år 1821 gift 29/10-1769 med Ragnilde Haraldsdatter Verlo død 67 år 1816.

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Der døpes en Martha Arnesdtr. 27/11-1773 på Møchlebust i Utvig, forældre Arne Andersen Møchlebust død 80 år 1821 gift 29/10-1769 med Ragnilde Haraldsdatter Verlo død 67 år 1816.

 

Takker for opplysningene Rune, men jeg hadde akkurat de fra før.

Vet fortsatt ikke hvem Anders Rasmussen er, men jeg ka vel konkludere med at faren ikke var Anders Mathisen Sølvberg?

Ser også at i samme dåp er bostedet til en av fadderne også "rettet" til Sølvberg, her er det noe som ikke stemmer helt..

Uansett så er det veldig bra å få kartlagt dette, så takker uansett for alle opplysninger..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Johnsen

Hei slektningar! :-)

Eg har funne ein god del opplysingar om mi tipp-tipp-oldemor Marthe Arnesdatter Møchlebust, fødd på garden Myklebust i Utvik i (enn så lenge) Stryn kommune.

Ho vart fødd i 1773 og konfirmert i 1788, Foreldra var Ragnhild Haraldsdtr (Verlo) og Arne Anderssen Møchlebust.

Heime i Utvik fekk ho to barn utanfor ekteskap, Rasmus i 1793 og Anna i 1795. Rasmus vaks opp hos foreldra hennar og hamna til slutt i Bergen der han gifta seg i 1822 og fekk fleire barn. Anna har eg ikkje greidd å finne ut noko om.

Marthe reiser til Bergen og gifta seg i 1799 med Iver Erichsen Lindahl. Han døyr i 1808, og ho gifter seg med Lars Larsen (Hyl) i 1810. Dei får ei jente, Marte Malene, i 1810 - også ho uægte, men fødd berre ein månad eller to før dei gifta seg. Marte Malene døyr i 1813, same året som tippoldefar Iver Larsen vart fødd.

Kva som så skjer, har eg ikkje heilt greidd å finne ut av, men Marthe og Iver står oppførte åleine i folketeljiinga 1815. Då bor dei i huset til Jakob Lothe frå Gloppen, og med rom for litt fantasi er det ikkje så usannsynleg at det var der ho møtte Jeremias Johnsen Henden (må ikkje forvekslast med musikaren Jeremias E Henden). Jakob og Jeremias var frå same plassen og like gamle, begge fødde i 1785.

Marthe og Jeremias gifta seg i 1819, og han døydde i 1851 på St Jørgen Hospital i Bergen.

Det står ikkje at han var enkemann, så muligens overlevde ho han også. I så tilfelle vart ho enkje 3 gongar.

 

Det eg ikkje har funne ut, er når tid Marthe døydde, kven var Lars Larsen, og kvar vart det av Anna?

Eg har leita i alle tenkjelege kyrkjebøker, men finn ikkje ut at Marthe har døydd - noko eg reknar som særdeles usannsynleg og beint fram utruleg!!! :-)

Eg får heller ikkje heilt snekra saman ein Lars Larsen som eg kan vere heilt sikker på. Det er fleire kandidatar, men ingen som heilt peikar seg ut. Eg trudde ei stund det var Lars Larsen Jelle (af Gielle), men har gått vekk frå det. Min Lars Larsen var bødker, ikkje tømmermann slik han frå Hjelle i Stryn var. Og kvifor skriv presten i Bø at faren til Iver Larsen heitte Lars Hyl (y med tøddel var vanleg skrivemåte i 1840-50)? Høyrde han til Hyld-familien i Bergen?

Og vesle Anna. Kvar vart det av henne mon tru?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hallvard Bragstad

Vedr. Lars Larsen, så er det vel ingen tvil om at han var fra Sogndal.  Jeg begrunner dette slik:

 

1810: "Marte Malene fød d. 27 October af Enken Marte Arnes Datter uden for Egteskab med den til Protokollen inmeldte barnefader Enkemand og Matros paa Kanonbaaden Lars Larsen. Herved anmærket at der allerede 3 Ganger er blevet tillyst til Egteskab for dette Par Folk.  Moderen er angivet at ligge i barselen i Kleiven udi 23de Rode No. 75, hvilket alt er Byfogden hr Assessor Bull tilmeldt. "  

 

1814: "Smed Arbejdsmand Lars Larsen død d 8. (februar) Fri Jord efter Directionens Ordre."  Anført at han var født i Sogndal 1784, og at han var 30 år gammel. Bosted: 23-75 (det samme som barnedåpen over!) 

 

30 år i 1814, omtrent 10 år yngre enn kona Marte.  Kan alderen bare være en omtrentlig alder, ført av presten? Men hvem han kan være i Sogndal, har jeg ikke funnet ut av.  En annen sak er at bostedet er et annet da sønnen Iver ble født i 1813; rode 22-42, men de bodde også i 22-42 da datteren Marte Malene ble begravet senere i 1813.  Flyttet de litt rundt?  Jeg har sett gjennom skifteprotokollen for Bergen, men Lars Larsen er ikke anført.  Jeg har heller ikke funnet sønnen Iver Larsen utflyttet fra Bergen, eller konfirmert i Bergen.  Når det gjelder Marte Arnesdatter, har jeg ingen spor, jeg har til og med sjekket kirkeboka for Bø i Vesterålen for å se om hun flyttet til sønnen Iver som ble bosatt der.

 

 

 

kilder:

1810 lysningen til bryllup: https://media.digitalarkivet.no/view/4578/297

1810 datteren Marte døpt: https://media.digitalarkivet.no/view/8676/266

1810 vielsen: https://media.digitalarkivet.no/view/8681/142

1813 sønnen Iver døpt: https://media.digitalarkivet.no/view/8676/167

1813 datteren Marte begravet: https://media.digitalarkivet.no/view/8679/95
1814 klokkerbok begravelsen, Korskirken: https://media.digitalarkivet.no/view/8698/21

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jon Sværen

Her er meir om Lars Larsen f 1784 i Sogndal d. 1814 i Bergen:

Lars Larsson Larsen

Male 1784 - 1814

 
 • Born  1784  Hafslo, Luster Find all individuals with events at this location   (IKKJE Sogndal, men ikkje så langt derifra)
  Christened  24 Sep 1784  Hafslo, Luster Find all individuals with events at this location 
  Gender  Male 
  Reference Number  L9-388 
  Died  8 Feb 1814  Bergen, Norway Find all individuals with events at this location 
  Person ID  I106323  Inner Sogn
  Last Modified  14 May 2013 
   
  Father  Lars Erikson Venjeplassen Erichsen,   b. Abt 1757, Hafslo, Luster Find all individuals with events at this location,   d. 4 Sep 1822, Bergen, Norway Find all individuals with events at this location 
  Mother  Synneva Larsdtr Jordanger,   b. 1751, Hafslo, Luster Find all individuals with events at this location,   d. 9 Feb 1824, Bergen, Norway Find all individuals with events at this location 
  Married  27 Oct 1781  Hafslo, Luster Find all individuals with events at this location 
  Family ID  F29902  Group Sheet
   
  Family  Karen Endresdtr Jørgensen,   b. 1772, Fjaler, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 28 Dec 1819, Bergen, Norway Find all individuals with events at this location 
  Married  28 Jun 1812  Bergen, Norway Find all individuals with events at this location 
  Children 
    1. Severine Lorense Larsen,   b. 14 Dec 1812, Bergen, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 22 Apr 1815, Bergen, Norway Find all individuals with events at this location
  Family ID  F36152 

  Group Sheet

  Kjelde:  http://www.norwayancestors.com/getperson.php?personID=I106323&tree=tree4 

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Kvar i Vik i Sogn Iver Eriksen Lindal d 1808 i Bergen, kjem eg diverre ikkje fram til.

  Og no er det lalle-tider også for meg !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hallvard Bragstad

Da lærte jeg noe nytt i dag også!  

 

Og jeg som trodde jeg var på rett spor!  Rett navn (Lars Larsen), rett adresse, noenlunde rett årstall for begravelsen - men det ser altså ut til å være feil Lars Larsen!

 

Lars Larsen, som var gift med Marte Arnesdatter, var ikke telt i folketellingen for Bergen i 1815, kan han ha vært til sjøs? Han er jo anført både som matros og tønnemaker, begge kunne reise langt avsted. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Bryn

David! Kanskje nøtta kan knekkes ved å ta en kikk på fogdens regnskap. Er du heldig, så finner du hvem som betalte bot for leiermålet med Martha. Om det ikke framgår direkte av regnskapet, så er ofte bilagene bevart.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.