Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Henry S Farstad

Christoffer - bestefar til Blinderik, slekt fra Hustad/Bud.

Recommended Posts

Henry S Farstad

Erik Andorsen Farstadreit / Farstadrem f. ca 1776 var gift m

Ingeborg Olsdatter Sandblåst  f , ca 1780

(Erik Andorsen gikk under navnet Blinderik var over 25 år før han giftet seg, kona leide han ombord i båten, men på havet var det hans ører som "så" for han. Var et flink felespiller og fisker.  På tross av sit hendikap fikk de flere barn som han forsørget og Ingeborg skulle ha vert svært boklig flin, slik ht hun lærte alle sine barn skrive og lesekunsten. I gamle utskiftninger ser jeg at barna til Ingeborg og Eriok blir brukt som hjelpere, da de var skrive og lesekyndig)

 

Far til Erik var:

Andor Christoffersen Farstadreiten/ Farstadrem. f. ca 1741 g. med

Gjertrud (Jertrud) Pedersdatter Sylte f, ca 1741

 

Far til Andor:

Christoffer Olsen Farstaddal?

 født ca 1710

Her stoppe alt opp?? kommer ikke videre og finner ingen ting om denne personen - er det noen som kan hjelpe til her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

For å prøve å hjelpe deg er det noen opplysniger som mangler her.

 

Det ser ikke ut som om du selv har forsøkt å finne dem siden du bruker ca. datoer.  Så derfor lurer jeg på hvor du har funnet disse opplysningene ?

Edited by Berit Knudsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Henry S Farstad

Disse opplysningene har jeg fått fra andre som har samme slektskap. jeg har ikke selv funnet noe av disse fra kirkebøker og lignende.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Med såpass mange oppkonstruerte slektstrær som finnes på nett når for tiden, så ville jeg absolutt forsøkt å finne kirkebøkene som beviser det du har fått fra disse andre.

 

Det at du ikke finner informasjon om en mann, kan strengt tatt tyde på at han ikke har eksistert, eller at mannen har eksistert, men en helt annen plass og av en helt annen slekt.

 

 

Finn kirkebøkene for Erik Andorsen, Farstadreit / Farstadrem og Ingeborg Olsdatter, Sandblåst så blir det lettere for andre å hjelpe :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Bjerkevoll

Noen av de opplysninger du har er kanskje basert på Ft. 1801.

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=f18011549&gardpostnr=34&personpostnr=553&merk=553#ovre

 

Erik er her blind og det kan vel stemme med at han ble kalla Blind-Erik.

 

Andor er husmann, og kan vel da være innflytter på Farstad. Kan ikke se at familien er på Farstad ved ekstraskatten 1762.

 

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Romsdal fogderi, Ekstraskatt 3730 (RA/EA-4092/R55/L3730), 1762-1763, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/120/

 

Erik er døpt 4.mai 1777 i følge FS. Kan ikke finne Andor Christophersen døpt i Bud med søk i FS (Kirkeboka starter i 1739).

Eriks dåpen, siste innførsel på høgre side:

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Bud i Bud, Ministerialbok nr. 566A02 /1 (1767-1817), Fødte og døpte 1777, side 42.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16072&idx_id=16072&uid=ny&idx_side=-43

 

Når sønnen Christopher er døpt 21. nov. 1779 bor familien på Skotten.

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16072&idx_id=16072&uid=ny&idx_side=-48

 

Den kan vel tyde på at en ikke skal lete etter Christopher Olsen på Farstad?

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Henry S Farstad

hei og takk for hjelpen dere yter meg.

Jeg ser du Helge Bjerkevoll skriver at i 1779 er Christoffer født, da er de bosatt på Skotten.  Skotten er nabobygda og var skille mellom Nordmøre og Romsdal  før 1870 årene. Etter 1870

ble de innlemmet i vår gamle kommune Husad. De tilhørte da Kvernes Prestegjeld mener jeg å tro. Slik at det er muligens der jeg må lete etter opp mine forfedre.

For noen år siden fikk jeg et oppsett over: Skattemantall over alle personer fylte 12 år i Hustad Sogn, Bud Prestegjeld fra oktober 1762 - 1770

Marrikkel nr: 671 Farstaddalene  - er navnet Andor Christoffersen 12 år 1764.

 

Skattemantallet oktober 1762. Matrikkel 671 Farstadbrget under Husmenn og inderste:

Christoffer Iversen og Synnøv Pedersdatter. meget fattige og med mange små barn.

 

På en "Gul lapp- postit" sår følgende.

Christoffer Iversen Tuen

druknet 18.03.1768

Andor f ca 1750

Inger f  1755

Christi f 1756

Peder f 1758

Iver f 1762

Beret f 1765

Med disse opplysningene førut at Andor var 12 år i 1764, kan det kansje være 1752 som er riktig fødsels år på han?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erling O. Hagerup

Eg vart først no merksam på dette tema.

 

Andor Christophersen var ført opp i manntalet 1764 på Farstadberg med

alderen 12 år.

 

I innlegg 5 har Helge ein peikar til manntalet 1762-1763 (skrive i oktober 1762). Der er ikkje Andor nemnd på Farstadberg. Dette tyder på at han kan ha kome dit i tida mellom 1762 og 1764. Eg har bladd gjennom til- og avgangslistene frå november og desember 1762 , og til- og avgangslistene for januar 1763 til desember 1963, men har ikkje funne han innførd som tilflytta Farstadberg i denne tida.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erling O. Hagerup

Ein liten merknad om Skotten og skiljet Romsdal/Nordmøre:

 

Gardane Skotten, Sandblåst og Godal (Gådal) låg i 1762 under Mek tinglag. Arveskifte m.m. må difor leitast opp der. Kyrkjeleg høyrde desse gardane til Hustad sokn (Bud prestegjeld), sjå t.d. for 1762: ”Mandtal over de af Nordmørs Fogderie og Meegs Tinglav som henhører till Hustad sogn”.

 

I utgangspunktet er Kvernes difor ikkje rett stad å leite etter dåp av born frå Skotten. Men det hende at dei døypte born i Kvernes prestegjeld. So kven veit?

 

Det faktum at dåpen av Andor Christophersen ikkje er ført inn i kyrkjeboka 1739-1766 for Bud, er ikkje til hinder for at han likevel kan ha vore døypt i Hustad kyrkje. I tida før august 1755 har denne kyrkjeboka store manglar for Hustad sokn. Det ser ut til at denne kyrkjeboka i utgangspunktet – i alle fall dei første åra - var berre for Bud sokn. Dette må vel tilseie at det var eiga kyrkjebok for Hustad (som no har kome vekk). I eksisterande kyrkjebok (folio 62a) er det opplyst at det innførte frå og med 14.08.1755 er «Ministerialia for Boe og Hustad». I tida før 1755 er det dels sporadisk og dels periodevis ført inn ministerialia også for Hustad. Dette gjeld særleg perioden frå 6.10.1742 til slutten av 1750.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Henry S Farstad

Ein liten merknad om Skotten og skiljet Romsdal/Nordmøre:

 

Gardane Skotten, Sandblåst og Godal (Gådal) låg i 1762 under Mek tinglag. Arveskifte m.m. må difor leitast opp der. Kyrkjeleg høyrde desse gardane til Hustad sokn (Bud prestegjeld), sjå t.d. for 1762: ”Mandtal over de af Nordmørs Fogderie og Meegs Tinglav som henhører till Hustad sogn”.

 

I utgangspunktet er Kvernes difor ikkje rett stad å leite etter dåp av born frå Skotten. Men det hende at dei døypte born i Kvernes prestegjeld. So kven veit?

 

Det faktum at dåpen av Andor Christophersen ikkje er ført inn i kyrkjeboka 1739-1766 for Bud, er ikkje til hinder for at han likevel kan ha vore døypt i Hustad kyrkje. I tida før august 1755 har denne kyrkjeboka store manglar for Hustad sokn. Det ser ut til at denne kyrkjeboka i utgangspunktet – i alle fall dei første åra - var berre for Bud sokn. Dette må vel tilseie at det var eiga kyrkjebok for Hustad (som no har kome vekk). I eksisterande kyrkjebok (folio 62a) er det opplyst at det innførte frå og med 14.08.1755 er «Ministerialia for Boe og Hustad». I tida før 1755 er det dels sporadisk og dels periodevis ført inn ministerialia også for Hustad. Dette gjeld særleg perioden frå 6.10.1742 til slutten av 1750.

se under 

Takk for hjelpen så langt  Erling O Hagrup,

Mener å ha lest at både Bud og Hustad lå under Akerø Prestegjeld før 1755- 1750.

Ser også en Peder Christophersen som er fadder til Andor Christophersen sønn ved 

barnedåpen 03 Mai 1777,- han er trolig da bror tilø Andor Christophersen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erling O. Hagerup

Det stemmer at sokna Bud og Hustad vart skilde ut frå Aukra som eige prestegjeld i 1755. Meir detaljerte opplysningar om dette og om kyrkjebøkene finn du her. (Sjå nr. 560 Aukra, nr. 566 Bud, og 567 Hustad.)

 

Ved dåpen av Erik Andorsen i 1777 hadde ein av fadrane namnet Peder Christophersen. Du skriv at han truleg var bror av Andor Christophersen. I kyrkjeboka står det dessverre ikkje stadnamn for denne fadderen. Kyrkjeboka gjev ikkje andre opplysningar enn førenamn og farsnamn. Dette gjev ikkje grunnlag for nokon konklusjon om mogeleg slektskap. Har du andre opplysningar som viser at Andor  hadde ein bror som heitte Peder?

 

I Bud prestegjeld var det fleire Peder Christophersen i høveleg alder til å kunne ver fadder i 1777. Ein var Peder på Ravnegard i Bud. Ein annan – og kanskje meir interessant i denne samanheng – budde i Vikan. Peder Christophersen Vigene var døypt 3. juni 1748 i Hustad kyrkje.

 

Ein av fadrane hans hadde namnet Ole Andorsen på Farstadberg. Eg veit ikkje om det her kan vere ei eller anna familietilknyting, men namnet Andor var ikkje av dei mest vanlege. Kanskje er det grunn til å kontrollere dette nærare?

 

Peder Christophersen Vigene var ikkje bror av Andor Chrisophersen, sjå skiftet etter faren Christopher Pedersen 10. november 1762.

 

Har du sjekka ut om Andor Christophersen kunne  vere ein etterkomar frå Bollia (i si tid kalla Andoerlien)?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erling O. Hagerup

Eg vart først no merksam på dette tema.

 

Andor Christophersen var ført opp i manntalet 1764 på Farstadberg med

alderen 12 år.

 

I innlegg 5 har Helge ein peikar til manntalet 1762-1763 (skrive i oktober 1762). Der er ikkje Andor nemnd på Farstadberg. Dette tyder på at han kan ha kome dit i tida mellom 1762 og 1764. Eg har bladd gjennom til- og avgangslistene frå november og desember 1762 , og til- og avgangslistene for januar 1763 til desember 1963, men har ikkje funne han innførd som tilflytta Farstadberg i denne tida.

 

Korreksjon av innlegget (nr. 8):

 

Andor Christophersen var ført opp i manntalet 1764 på Farstaddalene  (ikkje Farstadberg) med

alderen 12 år.

 

I innlegg 5 har Helge ein peikar til manntalet 1762-1763 (skrive i oktober 1762). Der er ikkje Andor nemnd på Farstad. Grunnen til dette var nok at han i 1762 enno ikkje hadde fylt 12 år. Alternativt kan han ha kome til Farstad i tida mellom 1762 og 1764. Eg har bladd gjennom til- og avgangslistene frå november og desember 1762 , og til- og avgangslistene for januar 1763 til desember 1963, men eg har ikkje funne han ført inn som fylt 12 år, eller tilflytta Farstaddalene, i denne tida. Dette skjedde kanskje i 1764, i tida før manntalet vart sett opp?

 

Andor er i 1764 ført inn i rubrikken "Leilend: Huusmds og Inderste Børn der er over 12 aar og ikke har fyldt deris 16 aar". I 1764 er det ingen med namnet Christopher på Dalene, men Christopher Iversen og Synnøv Pedersd. er husmannsfolk på Farstadberg. Eg veit ikkje om det kan vere nokon samanheng her.

 

Edited by Erling O. Hagerup

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Jeg har ikke fulgt godt med her. Jeg fant noen Anders(Andor?) Christophersen på FS. Døpt 2/9 1741 Grytten MR far Christopher Ødegård. Døpt 14/12 1743 Vanylven Christopher Kuaarvig. Og så var det noen fra Hitteren S-Trøndelag.  Jeg vet ikke om det finnes bygdebøker fra disse stedene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Henry S Farstad

Da har jeg funnet personen:

Kristoffer Pedersen Vikene f. ca 1720  d ca 1752 ( fant et skifte etter han der,)

Kristoffer var gift med Anne Andorsdatter Dalen (Farstaddalen) , Anne giftet seg på ny etter at Kristoffer døde i 1752 og sønnen Andor vokste opp hos sine besteforeldre på Farstadalen.

De hadde barna:Peder , Andor

 

Videre bakover fra Kristoffer pedersen har jeg ikke kommet..

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.