Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Ole Arild Vesthagen

Den gamle fru Guron på Giske

Recommended Posts

Ole Arild Vesthagen

I et brev datert 12. juni 1578 skrevet av Anders Torgilsen Ytreeide i Nordfjord til befalingsmannen på Bergenhus og borgermester og råd i Bergen ba han om å få bekreftet et kjøpsbrev fra 1543. I dette brevet er det en interessant setning: .... Salig Erich Rosenkrantz begeret aff mig att ville besee. Och ther haffde lest samme besiglit Dombreff. Begynhe hande att sige ieg var udi skyldskap med hannos thil den gamble fru Guron paa Giske .....
 
Hvem var denne "gamle Guron på Giske"? Er hun nevnt i noen kilder? Antakelig er det umulig å finne ut hvordan slektskapet med Anders Torgilsen og henne var, men det kunne ha vært artig å finne ut noe om henne.
 
Brevet befinner seg i Diplomsamlingen i Universitetsbiblioteket i Bergen:
http://ub.uib.no/diplom/katalog/UBB-1578-06-12.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

Og ellers finnes det jo en Gudrun som både har tilknytning til Giske og som er i slekt med Erik Rosenkrantz og hvis ektefelle var forlenet med Sogn, Valdres og Romsdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Jeg oppfatter den siterte setningen slik at Erik Rosenkrantz mente at Anders Torgilson Ytreeeide og han var i slekt gjennom "gamle fru Guron på Giske". Etter en rask leting i gamle slektshistorske artikler fant jeg en ættetavle som viser at Erik Rosenkrantz' tippoldemor het Gudrun. Hun var gift med Erland Eindridsson av Losna-ætten. Gudrun skal ha vært av Giske-ætten og Sørum-ætten. Men å finne ut om Anders Torgilson Ytreeide var av samme slekt er vel ikke mulig. Det blir vel bare å ta det med som en kuriositet i en fotnote........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.