Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Espen Tjernshaugen

Sersjant Lage Bjerrom – Sara Lagesdatter Bjerrom – Lnt. Ove Bjerrom – 1700t Enebakk til Nesodden, Akersh.

Recommended Posts

Espen Tjernshaugen

På Nesodden dukker det i løpet av 1700-tallet opp en far, Premierløtnant Lage Bjerrom, og ei datter, Sara Lagesdatter Bjerrom samt en ltn. Ove Bjerrom. Varianter av navnene er: Lage, Lauge, Lave(sdatter), Bierom, Bierrom, Bjerom, Bjerum. Det jeg søker er flere utfyllende opplysninger om disse personene enn det jeg til nå har, som er:

 

 

1733 Enebakk: d: 7 (juni) | Dom 1 Trin: Sergeant Lave Bierroms datter Anne Kirstine (1a)

 

1740 Enebakk: 3. juli døper Capt: des Armes Lauge Bierom datteren Sara, faddere fra Kay, Deli, Guslund og Præstegaarden (1b).

 

1780 Nesodden: 8. desember vies enkemannen Ole Svendsen Rud med Jomfru Sara Bierrom, kausjonister er sogneprest Hr. Lars (Lauritz) Haaning og det som vel antagelig er brudens far, Løytnant Bierrom (2).

 

1781 Nesodden: 15. juli står Sara Lagesd: Ruud og en Lietn: Ove Bierrom faddere for en sønn Hans på nabogården Loftu. Hvem denne løytnant Ove Bierrom var er meg ukjent, se tillegg nederst (3).

 

1782 Nesodden: løytnant Bierrom er innstevnt som vitne i en sak på tinget, han møter ikke og blir beskrevet som gammel og syk (4).

 

ca. 1795 Nesodden: Ole Svendsen Rud og Sara Bierrom selger gården Rud og flytter inn på den underliggende plassen Rudsborg.

 

1800 Nesodden: i ministerialbokas begravelsesliste står det kort: NB Lietenant Bjerrom død den 11te Febr: d. a. (5).

 

1801 Nesodden: Ole Svendsen og Sara Lavesdatter på Rudsborg. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058215000170

 

1805 Nesodden: 1. septemmber, Sara Rudsborg står fadder (6).

 

1809 Nesodden: 2. februar begraves Ole Rusborg 70 år gammel (7)

 

1810 Nesodden: Ekstrarettssak mot klokkerenka Anne Mathea Larsdatter/Marthe Larsdatter Hoff hvor en av de skadelidende for hennes gjerninger var Sara Lavesdatter på Rudsborg (8).

 

1821 Nesodden: Sara Lagesdatter på Rudsborg døde dette året, begravelsen er ikke innført i ministerialboka, men dødsdatoen 28. april kommer frem i et brev fra skifteforvalteren til sorenskriver Ellefsen som er inntatt i åpningen av skiftet. Ingen arvinger bortsett fra stesønnen Svend Olsen Rud som da befant seg i Danmark (9).

 

Kilder:

 

(1a)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Enebakk, Ministerialbok nr. I 1 (1719-1754), Fødte og døpte 1733, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=502&idx_id=502&uid=ny&idx_side=-37

(1b)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Enebakk, Ministerialbok nr. I 1 (1719-1754), Fødte og døpte 1740, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=502&idx_id=502&uid=ny&idx_side=-58

(2)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Nesodden, Ministerialbok nr. 4 (1780-1792), Ekteviede 1781, side 19.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7545&idx_id=7545&uid=ny&idx_side=-20

(3)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Nesodden, Ministerialbok nr. 4 (1780-1792), Fødte og døpte 1781, side 5.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7545&idx_id=7545&uid=ny&idx_side=-6

(4) f. 42, 53, 66, 89b, 105, 114.

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 43 , 1782-1793, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Den originale protokollen er brukt under indekseringa, eventuelle sider som måtte mangle i nettversjonen er derfor også borte i originalen.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/29972/42/

(5)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Nesodden, Ministerialbok nr. 5 (1793-1814), Døde og begravede 1798-1800, side 65-66.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7546&idx_id=7546&uid=ny&idx_side=-35

(6)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Nesodden, Ministerialbok nr. 5 (1793-1814), Fødte og døpte 1805, side 29-30.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7546&idx_id=7546&uid=ny&idx_side=-17

(7)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Nesodden, Ministerialbok nr. 5 (1793-1814), Døde og begravede 1809, side 73-74.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7546&idx_id=7546&uid=ny&idx_side=-39

(8) f. 112, 112b, 113, 113b,114, 127b, 128, 128b, 130b. 131, 131b.

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Protokoll nr. 344

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40243/124/

(9)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Skifteprotokoll 13 , 1808-1826, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Registrerings- og delvis forhandlings protokoll.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/23851/574/

 

Tillegg:

 

Hverken lnt. Lage Bjerrom eller lnt. Ove Bjerrom (se 1781) er å finne i Ovenstads militærbiografier, det nærmeste jeg kommer er en Ole Bierrum, om han står det:

 

Bierum (Bierrum), Ole. – F  ca. 1725 i Norge. – Stod først ved Livgarden til hest i Kj.havn. – Fenr. ved I. S.fjeldske nasj. drag.regt.s Odalske komp. fra 15/7 1750. – Forflyttet til Enebakkske komp. 26/3 1755. – Sek.lnt. ved S. Romerikske landv.komp. 10/9 1755. – Prlnt.s kar. 6/4 1757. – Virk. pr.lnt. ved Skedsmoske linjekomp. 24/9 1760. – Blev i 1765 dim. med 60 rdl. årl. pens. – Bodde i 1768 på Scholseg i Skedsmo. – Gift 22/7 på Tomt i Skedsmo med Lene Toresdtr. (Magdalene Povelsdtr. Tomt, sier Lassen). – Oberst Sehested gav 10/2 s. a. giftesøknaden sin anbefaling: «Bierum er bondefødt og hans Udvalgte er en Bondedatter, et uberygtet skikkeligt Menneske, der medbringer saameget, at Bierum kan klare en lille Gjæld og forskaffe sig et Etablissament af en lille Bondegaards Brug. Et Fruentimmer af en anden Condition, som har noget tilbedste, hvortil han trænger, tager ham ikke, og et som er fattigt kan han ikke være tjent med.» - «Accorderet.» -

 

Med tanke på en eventuell navneforveksling mellom Ole og Ove sjekket jeg dette mot militærrullene og fant ham to steder, begge ganger konsekvent skrevet Ole:

 

Kildeinformasjon: Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 475 (RA/EA-5419/E/Ea/L0475), 1663-1759, oppb: Riksarkivet.

Merknader: 1. Sønnafjelske dragonregiment

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51328/446/

 

Kildeinformasjon: Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 476 (RA/EA-5419/E/Ea/L0476), 1765-1767, oppb: Riksarkivet.

Merknader: 1. Sønnafjelske dragonregiment

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51329/269/

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Anne Kirstine Lavesen

Norway, Baptisms, 1634-1927

christening: 7 June 1733 ENEBAKK,AKERSHUS,NORWAY father: Lave Bierom

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Enebakk, Ministerialbok nr. I 1 (1719-1754), Fødte og døpte 1733, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=502&idx_id=502&uid=ny&idx_side=-37
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010932.jpg

 

 

Sara Lauge

Norway, Baptisms, 1634-1927

christening: 3 July 1740 ENEBAKK,AKERSHUS,NORWAY father: Lauge Bierom

Edited by Ann-Mary Engum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Mange takk igjen, Ann-Mary! Jeg har redigert inn dåpen til Anne Kirstine Bjerrom 1733 i #1, dåpen til Sara 1740 hadde jeg i hovedinnlegget fra før.

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Enebakk bygdebok 2, s. 230/231 beskriver en sak 1787 som gikk til høyesterett om odels- og innløsningsretten til gården Barbøl. Arvingene kunne ikke løse inn gården og det ble funnet rimelig at oppsitteren Ole Holmsen ble ved gården mot å betale et passende beløp, og det ble 50 dlr. til Ole Bierum, 27 dlr. til Sara Larsd. Bierum g. m. Ola Svensen Rud og 27 dlr. til Marte Toresd. g. m. Kristen Nilsen, i alt 104 dlr. (vilkårlig sitert).

 

Larsdatter er vel helst en feiltolking, men dette er interessant da denne Ole Bierum helst er identisk med den lnt. Ole Bierrum nevnt i tillegget til #1, og at det dukker opp et gårdsnavn og en odelsrett til denne.

 

Edit: skjøtet som er grunnlag for det overnevnte:

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 8, Sted: Nedre Romerike sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAO
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080922360142.jpg

 

Mer fra Enebakk bygdebok 2: s. 32 Østre Veng, bygselbrev 1754 til sersjant Lauge Bierum.

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Har nå lest bygdeboka for Enebakk (b. 2) på kryss og tvers for å prøve å få tak på sammenhengen i hvordan Ole og Sara Bierrom kunne ha odelsrett til Barbøl. Etter mye om og men og frem og tilbake la jeg merke til en setning om at en Ole Tordsen Barbøl ble gift med ei Anne Kristina Lange fra Veng i 1770. Når jeg så sjekket dette giftermålet i kirkeboka så viser det seg at det ikke står Anne Kirstina Lange, men at det derimot står: Ungkarl Ole Tordsen Barbøl Pigen Anne Kirstine Laugesd: Veng

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Enebakk, Ministerialbok nr. I 3 (1756-1806), Trolovede 1769-1770, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7561&idx_id=7561&uid=ny&idx_side=-12

 

Det må jo være samme dame som Ann-Mary fant dåpen til i #2 og som ble døpt 1733 – og at det er via henne odelsretten kom til Bierrom.

 

Har ellers sett gjennom kirkeboka for Enebakk frem til ca. 1760, og fant et par innførsler:

 

1737: Sergeant Lauge Bieroms Søn Hans 8 aar gl:

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Enebakk, Ministerialbok nr. I 1 (1719-1754), Døde og begravede 1737, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=502&idx_id=502&uid=ny&idx_side=-167

 

 

1740: Ole Laugesen Bierom 16 ½ aar gl:

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Enebakk, Ministerialbok nr. I 1 (1719-1754), Konfirmerte 1740, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=502&idx_id=502&uid=ny&idx_side=-135

 

Har hverken funnet Hans eller Ole Laugesønner døpt i Enebakk.

 

Tar med det som står i bygdeboka for Skedsmo om løytnant Ole Bierrum på gården Skolsegg:

 

Skedsmo : bygdens historie II s. 551 Skolsegg:

 

... Skedsmo kirkes eiendom 12 ½ lpd.t. og 5 lpd. til Christiania prestebol ble i 1762 solgt ved auksjon, skjøtet tinglest 1763, til løytnant Ole Bierrum. 1770 var det skifte etter Magdalene Povelsd. Tomt, enkemann Ole Bierrum. Deres barn var Christine 7 år, Gunhild Louise 4 år (se Brøter og Skogvold). Verge for barna var morfaren Povel Tomt. Enkemannen beholdt alle løsøreeffekter for 330 rd. Enkemannen la fram auksjonsskjøte av 1762, hvorved boet var eiende 12 ½ lpd. m. b. over 5 lpd. tilhørende Christiania prestebord. Lagretten satte taksten på eiendommen til 800 rd., men enkemannen mente den av hensyn til barna burde settes til 1000 rd. Nettoformuen var 442 rd.  1771 solgte løytnant Ole Bierrum gården Skolsegg til Søren Toresen Olstad for 1100 rd.  Bierrum forsøkte å ta igjen gården på odel, men det gikk ikke, og i 1779 fikk Søren Toresen auksjonsskjøte på gården Skolsegg ...

 

Ved Ekstraskatten 1762 for Tomt i Skedsmo er Frue Bierum ført i rubrikken for «Andre Folk i Huuset», som vel må bety at Ole Bierrom og kone enda ikke hadde tilflyttet Skolsegg, men var bosatt hos hennes foreldre.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Nedre Romerike fogderi, Ekstraskatt 687 (RA/EA-4092/R11/L0687), 1762-1762, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/44811/17/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

(1730) d 10 Decembr: blev Sergiant Lave Thorsøns hiemmedøbte barn Hans dets daab stadfæstet i O(s):

 

Kildeinformasjon: Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 1 (1722-1740), Kronologisk liste 1730, side 26.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3&idx_id=3&uid=ny&idx_side=-27

 

Her kom da endelig et patronym på Capit. des Armes / sersjant Lage Bierrom, for dette må jo være den Hans som begraves 1737 i Enebakk.

 

Edit: dette så ut til å være et lovende spor videre, men etter å ha glant opp og ned i kirkeboka for Rakkestad ser det ut til at det bærer ut langt ut på vidda ettersom noe av det jeg har funnet kræsjer med de opplysningene som finnes fra kirkeboka i Enebakk. Det jeg fant videre i Rakkestad og som nok er feilspor, er:

 

 

(1728) d 11 Decembris blev troloved paa Vesbye i Ous Annek(s) Amund Syvords-søn fra Østbye og Siri Christensdatter, Caut: Hans Brodkorb og Sergiant Laje Thors-søn

 

Kildeinformasjon: Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 1 (1722-1740), Kronologisk liste 1728, side 19.
Permanent sidelenke:
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3&idx_id=3&uid=ny&idx_side=-20

 

(1729) d 23 Decembr: blev Sergiant Lawe Thorissøn trolovet med Berte Ingebretsdaatter: Caut: Peter Bogert og Corporal Jacob Bacche.

 

Kildeinformasjon: Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 1 (1722-1740), Kronologisk liste 1730, side 23.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3&idx_id=3&uid=ny&idx_side=-24

 

(1732) d 2 Martii blev Sergiant Lave Thorissøns Peter døbt i O

 

Kildeinformasjon: Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 1 (1722-1740), Kronologisk liste 1732, side 31.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3&idx_id=3&uid=ny&idx_side=-32

 

(1732) d 15 Martii blev Peter Lawesøn fra Smittil Begraved i O: Kg: gammel 4 Uger

 

Kildeinformasjon: Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 1 (1722-1740), Kronologisk liste 1732, side 31.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3&idx_id=3&uid=ny&idx_side=-32

 

(1734) d 14 Febr: blev døbt_i OK: Sergiant Lawes Peter.

 

Kildeinformasjon: Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 1 (1722-1740), Kronologisk liste 1734, side 38.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3&idx_id=3&uid=ny&idx_side=-39

 

(1735) d 28 Augusti blev Sergiant Lawe Thoris-søn Smittil og Berte Ingebretdaatter Deris Eli døbt i R. K:

 

Kildeinformasjon: Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 1 (1722-1740), Kronologisk liste 1735, side 45.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3&idx_id=3&uid=ny&idx_side=-45

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

På tide med en enkel oppsummering, kildehenvisninger finnes andre steder i tråden så de utelates her.

 

Enkelte lokalhistorikere har tidligere antatt at Lnt. Bierrom var Sara Lagesdatter far (som også var det jeg trodde på før denne tråden ble opprettet), men slik det kan se ut nå så kan denne Lnt. Bierrom egentlig være hennes bror Ole Bierrom.

 

Det har dannet seg et bilde av en sersjant Lage Bierrom i Enebakk og en mulig barneflokk på 4:

 

Ole Lagesen Bierrom f ca. 1724, konfirmert 1740 i Enebakk. Løytnant/Pr.lnt., viet 1762 i Skedsmo med Magdalene Paulsdatter Tomt, bosatt på og eier av Skolsegg i Skedsmo 1763-71, som enkemann til Nesodden hos søsteren? Sara fra 1781, død 1800.

Hans Lagesen Bierrom f. ca. 1729, begravet 8 år gammel i Enebakk 1737.

Anne Kirstine Lagesdatter Bierrom f. 1733 Enebakk, til Veng, viet 1770 med Ole* Paul Tordsen Barbøl. [*rettet], død 1772 på Bjørnholt, skifte 1773 på Skolsegg i Skedsmo.

Sara Lagesdatter Bierrom f. 1740 Enebakk, til Rud og Rudsborg på Nesodden, død 1821.

 

Merk at dette er bare en foreløpig arbeidshypotese hvor få koblinger er sikkert bevist, er derfor interessert i flere opplysninger som kan kaste mer lys over disse personene.

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Da fant jeg noe nyttig i militærrullene, sersjant Lage Bierrom var født ca. 1700 i Danmark og hadde i 1749 tjent 25 år ved 2. Akershusiske regiment:

 

Hoved Lægs Roulle Over Det Ennebachsche Capitain Bernitz aller Naadigste anfortrode Compagnie af Det Østre Aggershuusische Herr Obriste Helms Regiment. Pro Anno: 1749.

 

3 | Sergiant Lauge Bierom | I Dannemark | 49 aar | gift | 29 aar | 25 aar

 

Kildeinformasjon: Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 490 (RA/EA-5419/E/Ea/L0490), 1730-1748, oppb: Riksarkivet.

Merknader: 2. Akershusiske regiment

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51345/536/

 

Tar med et annet funn om sønnen Ole selv om alt bortsett fra tjenestetiden er kjent fra Ovenstad:

 

Søndre Romerikske landvernkp. (kp. Hans Abelsted) 1756:

 

... Otto Hansen, der igien d: 10de Septr. dito Aar avanceret til Premier Lieut: ved det Schesmoeske Comp: i hvis Stæd samme dato fra det Enebakske Comp: Fendrich til Second Lieutenant forfremmet Ole Bierum (født i Norge, 31 år, tjent i 13 år).

 

Kildeinformasjon: Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 475 (RA/EA-5419/E/Ea/L0475), 1663-1759, oppb: Riksarkivet.

Merknader: 1. Sønnafjelske dragonregiment

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51328/446/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Da jeg begynte å kikke litt mer på Anne Kirstine Lagesdatter så oppdaget jeg en del motstridende opplysninger. For det første må vielsesinnførselen i 1770 være feil, det står vitterlig at hun ble viet med Ole Tordsen Barbøl, en feil som bygdeboka har dratt med videre. Hun finnes nemlig begravet 31. desember 1772 i Skedsmo: Anna Kirstine Laugesd: fra Biørnholdt 39 år 6 mnd 2 u 1 d (1).

 

Så begynte leitinga etter et skifte, og patronymet hennes har tydeligvis bidratt til forvirring, for både i panteregisteret og i den innrammede beskrivelsen til selve skiftet er hun navngitt som ei Larsdatter. Men heldigvis, i selve skifteteksten (2) kommer det riktige frem, tar med åpningen:

 

Johan Hiort, Assessor i Overhofretten,

og Sorenskriver over Nedrerommerige

giør vitterligt at Aar 1773, den 9de Augusti

blev efter foregaaende Bekiendtgiørelse

i Overværelse af [2de?] eedsorne og hertil ud-

næfnte Vurderingsmænd Ammund [Torud?]

og Jakob Værhaug, Registering og Vur-

dering foretaget efter afgangne Anne

Kirstine Lavesdatter paa Gaarden Øv-

re Skolsæg i Skedsmoe Hovedsogn til

paafølgende Skifte og Deele over hvad hund sig kand have efter-

ladt, imellem hendes igienlevende Enkemand Paul Tordsen

paa den eene og deres i Ægteskab sammenavlede eene Dat-

ter Lene Maria paa den anden Side for hvem Fade-

ren i Følge Loven til Formynder blev beskikket. Føl-

gende blev anvist Boet til Indtægt: Løsøret, findes ved And-

ledningen specificeret og Beløber til 81-2-20s. Enkemanden

anmeldte at have tilgode hos Hr. Lieutenant Biærum ud-

laante Penge i Contant 200 (rd) som Hr. Lieutenanten

nærværende tilstod at være rigtig...

 

Det var som nevnt ikke Ole Tordsen Anne Kirstine var gift med, men broren Paul Tordsen. Det forklarer jo også ordlyden i overhoffrettens dom (3) angående odelsinnløsningsretten til gården Barbøl hvor Paul Tordsen kjører saken på sin datter Lene Marias (Magdalene Maria) vegne. Samme dokument oppgir også hennes fødselseår til 1771, så da har det heller ikke vært plass til et eventuelt ekteskap med Ole Tordsen i mellomtiden.

 

Ved innførselen av Anne Kirstine Lagesdatters begravelse er hun nevnt til Bjørnholt, jeg har ikke funnet henne nevnt i bygdebøkene hverken for Bjørnholt u Vik i Enebakk eller på Bjørnholt i Lørenskog, mulig det kan finnes flere Bjørnholt i området som jeg ikke kjenner til. Men skiftet etter henne ble altså holdt på Skolsegg i Skedsmo, den samme gården som broren løytnant Ole Bierrom hadde solgt et par år tidligere. Han er da også nevnt i skiftet ettersom han var skyldig en pengesum til sin svoger.

 

(1)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Skedsmo, Ministerialbok nr. 6 (1767-1807), Døde og begravede 1772, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7618&idx_id=7618&uid=ny&idx_side=-40

(2)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Nedre Romerike sorenskriveri, Skifteprotokoll 9 (A-10469/Hda/L0009), 1766-1773, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Gammelt alf. navneregister.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25580/546/

(3)

Kildeinformasjon: Overhoffretten, Domprotokoll 114 (RA/EA-2884/Ab/L0114), 1784-1784, oppb: Riksarkivet.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/35879/46/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Plukker med meg alt som kan dokumentere personene i denne familien, her et par funn fra tingboka (1) vedrørende løytnant Bierrom, som jo må være Ole Lagesen B.

 

Sommertinget på Bøler tingstue i Enebakk 14. juli 1759 (f. 71b):

 

Hr: Lieut: Bierum foreviste 2de Voxne biørne Hude, han siger at have

skut Her i Enebach Sogn i denne Vaar; Hvilket Samtlig almue

og Lougrette tilstod, saa at Være i Sanhed. -

 

Sommertinget på Bøler i Enebakk 16. juli 1759 (f. 72b):

 

Da Først blev læst Hans Holmsen Børters Declaration at om Hand

skulle Have talt noget æreørigt om Hr. Lieut: Bierum skal saadan ikke

være Ham til fornærmelse i nogen maade. Datt. 16: Julj 1759. –

Hr. Lieut: Bierum var tilstæde, og med den oplæste Declaration var

fornøyet, for at undgaae Videre Process og Vidløfftighed, og

naar Hans Børter herefter opfører sig mod ham, som ved børlig [skal?]

at være Venner og vel forligt. -

 

Angående Anne Kristine Lagesdatter B. som ble gift med Paul Tordsen Barbøl finnes det noen opplysninger i underrettens behandling av odelssaken til Barbøl (2). Der blir det bekreftet at Anne Kristine ikke kan ha vært gift med Ole Tordsen og at innførselen i kirkeboka er feil, da det her kommer frem at Ole Tordsen døde ugift og uten arvinger. Det opplyses også at Anne Kristine og Paul flyttet ut av bygda etter å ha fått datteren i 1771 (de fikk tvillinger, men tvillingbroren døde straks etter). (f. 69b, 74b. 98, 102).

 

Om sersjant Lage B. finnes et lånebrev datert 1754 og tinglyst 1757 (3). Bygdeboka forteller at han fikk bygsel på Østre Veng i 1757 som jeg ikke har funnet, men her opplyses det at Lauge Bierum Commander Sergiant ved Hr. Capitain Berniches Compagnie var bruker av denne gårdparten. En viktig detalj i dette dokumentet finnes i hans underskrift L: K: Bierom – her får vi altså vite at første bokstav i patronymet er en K.

 

(1)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Nedre Romerike sorenskriveri, Tingbok A 42 , 1759-1765, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/29988/73/

(2)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Nedre Romerike sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10469/F/Fc/L0003), 1778-1788, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Med nyere gårdsnavnregister.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40288/76/

(3)

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 4, Sted: Nedre Romerike sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAO
Merknader:
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=21534&uid=ny&idx_side=-510

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Litt mer om Lnt. Ole Bierrom, som vist tidligere i tråden giftet han seg med Magdalene Paulsdatter Tomt fra Skedsmo, her er et bilag (1) til Ekstraskatten 1762 hvor hun fragår som skatteobjekt på sin far. Som årsak for fragåelsen står det: Hr. Lieutenant Bierums Frue Lene Povelsd.

 

Lnt. Ole B. og Magdalene/Lene som flyttet til Skolsegg hadde 3 døttre: Kirstine som jeg ikke vet hvor ble av, Gunhild Lovise som kom til Brøter, og Kari som bare ble en uke gammel (2). Ut i fra det jeg hittil vet er det vel kun Gunhild Lovise Olsdatter Østre Brøter som har etterslekt som stammer fra Lage Bierrom (men det er ikke den jeg etterspør her).  Deres mor Magdalene Paulsdatter Tomt eller Frue Lene Biærum ble begravet 17. april 1769 (3).

 

(1)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Nedre Romerike fogderi, Ekstraskatt 687 (RA/EA-4092/R11/L0687), 1762-1762, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/44811/482/

(2)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Skedsmo, Ministerialbok nr. 5 (1737-1767), Døde og begravede 1765, uten sidenr.
Permanent sidelenke:http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7617&idx_id=7617&uid=ny&idx_side=-45

(3)

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Skedsmo, Ministerialbok nr. 6 (1767-1807), Døde og begravede 1769, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7618&idx_id=7618&uid=ny&idx_side=-36

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Et forsøk på en oppsummering:

 

Lage K. Bjerrom f ca. 1700 Danmark, militærtjeneste fra ca. 1720, fra ca. 1724 ved det 2. Akershusiske regiment, nevnt første gang 1733 som sersjant i Enebakk, bruker en part av gården Veng i 1750-årene. Hvem han var gift med og hvor det ble av dette ekteparet er ukjent, men det er lakuner i begravelseslistene for Enebakk og de kan derfor godt ha endt sine dager der (datteren Anne Kristine var på Veng i 1770). Det er en mulighet for at Lage Bjerrom kan finnes i et militært skifte. Har ikke gjort annet enn noen enkle søk på navnet Bjerum/Bjerrum/Bjerom i Danmark, og det kan se ut som at Ribe på Jylland kan være et opprinnelsessted for navnebærere.

 

Barn:

 

Ole Lagesen Bjerrom f ca. 1724, konfirmert 1740 Enebakk, løytnant i Enebakk 1759, viet 1762 i Skedsmo med Magdalene Paulsdatter Tomt, eier av og bosatt på Skolsegg i Skedsmo 1763-71. enkemann 1769. 3 barn: Kirstine f ca. 1763, Kari begravet ukegammel 1765 og Gunhild Lovise f ca. 1766 som kom til Brøter i Skedsmo. Lnt. Ole Bjerrom ser ut til å hatt opphold på Rud og Rudsborg på Nesodden hos søsteren Sara fra 1780 til han døde i 1800.

 

Hans Lagesen Bjerrom f ca. 1729, begravet 1737 i Enebakk 8 år gammel.

 

Anne Kristine Lagesdatter Bjerrom f 1733 Enebakk, på Veng i Enebakk 1770 ved vielsen med Paul Tordsen Barbøl, død 1772 på Bjørnholt (skifte 1773 på Skolsegg i Skedsmo), 1 datter Magdalene Marie (Lene Marie) f. 1771 på hvis vegne det ble ført sak om odelsinnløsningsretten til Barbøl, hun var imidlertid død før 31/5-1787.

 

Sara Lagesdatter Bjerrom f. 1740 Enebakk, viet 1780 på Nesodden med enkemannen Ole Svendsen Rud, først bosatt på Rud fra ca. 1795 på underliggende Rudsborg. Ektemannen døde i 1809 og Sara i 1821, ingen felles barn.

 

Det er som man ser fortsatt mange sorte huller angående denne familien.

 

NB: overskriften i denne tråden er feil da Lage Bjerrom var sersjant (ikke løytnant), har sendt melding til moderator om endring, men i disse ferietider kan jo det sikkert ta sin tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Da fant jeg ut hvor det ble av løytnant Ole Bierroms datter Kristine (Stine) Olsdatter Bierrom f ca. 1763 på Skolsegg i Skedsmo:

 

17. | d. 29de Nov: (1783) trolovet paa Tomt ungkarl Hans Jensen Løken til Pigen Christine

Olesd: Bierom. Caut: Ole Berg og Hans Jonsen Tomt. | (Ægteviet) d. 6te Jan: 1784.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Skedsmo, Ministerialbok nr. 6 (1767-1807), Ekteviede 1782-1784, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7618&idx_id=7618&uid=ny&idx_side=-16

 

På Løken i Skedsmo 1801: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058224000095

 

Etterslekt etter denne Kristine på Løken og søsteren Gunhild Lovise på Brøter er ikke interessant for meg, men mange spørsmål står ubesvart omkring deres farfar sersjant Lage Bierrom, noen av dem:

 

 • Hvem var hans kone og hvor ble de gift?
 • Hvor ble de to eldste sønnene født og døpt? Sersjantens tjenestetid ved 2. Akersh. reg. tilsier at det skjedde i regimentets virkeområde.
 • Var han bosatt andre steder i Enebakk enn Ø. Veng?
 • Hvor ble han og kona av?
 • Oppholdssteder for datteren Sara før hun kom til Nesodden i 1780?

 

Lakuner i kildemateriell og starttidspunktene for mange kirkebøker gjør vel sitt til at en del av dette aldri vil bli besvart, men det er jo alltids lov å håpe at det etterhvert kan dukke opp noe mere informasjon.

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Ved innlegg #10 kommer det frem en bokstav K i underskriften til kommandersersjant Lage Bjerrom, navnet skrives der som L: K: Bierom, hvor det da vel ikke er helt usannsynlig at bokstaven K står for første bokstav i et patronym.

 

Det  ble nylig publisert en del militære hovedlegdsruller fra  1726, bl. annet med noen ikke navngitte kompanier og navngitte sogn. Disse ikke navngitte lar seg forholdsvis enkelt identifisere og plassere geografisk ved hjelp av de gårdsnavn som er listet under hvert kompani eller sogn. Blandt disse finnes Ikke navngitt kompani II som innbefatter ett ikke navngitt sogn, Askim sogn og Ski sogn. Det ikke navngitte sognet har jeg identifisert som Enebakk. I listen over offiserer og befal under dette kompaniet dukker det opp en interessant person:

 

Corporal / Lage Knudsen / I Norge (fødested) / 26 / Gift 1 B / (tjent) Ved det Smaalenske Regiment, 3 aar / (tjent v/dette reg.) ½ (år) /

 

Kildeinformasjon: Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Krigsvesen, Militære ruller 15 (RA/EA-4070/Ki/L0015), 1726-1726, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Hovedlegdsruller.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/13182/515/

 

Militær grad og geografisk plassering på tidspunktet, alder, sivil status og antall barn, navn/initialier - alt ser ut til å kunne stemme for at denne Lage Knudsen kan være identisk med Lage. K. Bierom, bortsett fra en vesentlig opplysning – nemlig at fødestedet her oppgis til Norge, i motsetning til rullen fra 1749 som oppgir Danmark som fødested. Det kan være et feilspor, men foreløpig for interessant til å kunne skrotes. Kanskje noen kjenner til denne personen Lage Knudsen og kan avkrefte eller bekrefte?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Legger til en kilde for løytnant Ole Bjerrom fra 1775 hvor han befries fra idømte bøter mot å sone 8 dagers fengsel på vann og brød - samt at hans foreldre ser ut til å være i live.

 

Hele Norge fylke, Danske kanselli, norske tegnelser nr. 41 (1773-1776), Protokollside, Side 574b
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/da20120913681148
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ola Teige

 

Bierum (Bierrum), Ole. – F  ca. 1725 i Norge. – Stod først ved Livgarden til hest i Kj.havn. – Fenr. ved I. S.fjeldske nasj. drag.regt.s Odalske komp. fra 15/7 1750. – Forflyttet til Enebakkske komp. 26/3 1755. – Sek.lnt. ved S. Romerikske landv.komp. 10/9 1755. – Prlnt.s kar. 6/4 1757. – Virk. pr.lnt. ved Skedsmoske linjekomp. 24/9 1760. – Blev i 1765 dim. med 60 rdl. årl. pens. – Bodde i 1768 på Scholseg i Skedsmo. – Gift 22/7 på Tomt i Skedsmo med Lene Toresdtr. (Magdalene Povelsdtr. Tomt, sier Lassen). – Oberst Sehested gav 10/2 s. a. giftesøknaden sin anbefaling: «Bierum er bondefødt og hans Udvalgte er en Bondedatter, et uberygtet skikkeligt Menneske, der medbringer saameget, at Bierum kan klare en lille Gjæld og forskaffe sig et Etablissament af en lille Bondegaards Brug. Et Fruentimmer af en anden Condition, som har noget tilbedste, hvortil han trænger, tager ham ikke, og et som er fattigt kan han ikke være tjent med.» - «Accorderet.» -

 

Med tanke på en eventuell navneforveksling mellom Ole og Ove sjekket jeg dette mot militærrullene og fant ham to steder, begge ganger konsekvent skrevet Ole:

 

Kildeinformasjon: Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 475 (RA/EA-5419/E/Ea/L0475), 1663-1759, oppb: Riksarkivet.

Merknader: 1. Sønnafjelske dragonregiment

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51328/446/

 

Kildeinformasjon: Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 476 (RA/EA-5419/E/Ea/L0476), 1765-1767, oppb: Riksarkivet.

Merknader: 1. Sønnafjelske dragonregiment

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51329/269/

 

To tips angående løytnant Ole Bierrum:

 

1. Det ligger i hvert fall et brev fra ham i Krigskancelliets arkiv i det danske rigsarkivet, i serien Overkrigssekretærens innkomne håndbreve, 1750: Se dette navneregisteret:  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17142540#185068,31307827, 

 

2. Det er dessverre ingen kildereferanser i Ovenstads militærbiografier, men det er mulig å finne ut hvor Ovenstad fikk sin info fra, og dermed kilden til sitatene om Bierrums giftemål og kanskje mer om ham, ved å se i Ovenstads privatarkiv på Riksarkivet, hvor det er protokoller og forarbeider til hans bokverk. Se i Arkivportalen.

Edited by Ola Teige

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Ola, tusen takk for disse tipsene:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen
On 26.12.2014 at 5:08 PM, Espen Tjernshaugen said:

Ved innlegg #10 kommer det frem en bokstav K i underskriften til kommandersersjant Lage Bjerrom, navnet skrives der som L: K: Bierom, hvor det da vel ikke er helt usannsynlig at bokstaven K står for første bokstav i et patronym.

 

Det  ble nylig publisert en del militære hovedlegdsruller fra  1726, bl. annet med noen ikke navngitte kompanier og navngitte sogn. Disse ikke navngitte lar seg forholdsvis enkelt identifisere og plassere geografisk ved hjelp av de gårdsnavn som er listet under hvert kompani eller sogn. Blandt disse finnes Ikke navngitt kompani II som innbefatter ett ikke navngitt sogn, Askim sogn og Ski sogn. Det ikke navngitte sognet har jeg identifisert som Enebakk. I listen over offiserer og befal under dette kompaniet dukker det opp en interessant person:

 

Corporal / Lage Knudsen / I Norge (fødested) / 26 / Gift 1 B / (tjent) Ved det Smaalenske Regiment, 3 aar / (tjent v/dette reg.) ½ (år) /

 

Kildeinformasjon: Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Krigsvesen, Militære ruller 15 (RA/EA-4070/Ki/L0015), 1726-1726, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Hovedlegdsruller.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/13182/515/

 

Militær grad og geografisk plassering på tidspunktet, alder, sivil status og antall barn, navn/initialier - alt ser ut til å kunne stemme for at denne Lage Knudsen kan være identisk med Lage. K. Bierom, bortsett fra en vesentlig opplysning – nemlig at fødestedet her oppgis til Norge, i motsetning til rullen fra 1749 som oppgir Danmark som fødested. Det kan være et feilspor, men foreløpig for interessant til å kunne skrotes. Kanskje noen kjenner til denne personen Lage Knudsen og kan avkrefte eller bekrefte?

 

Dette burde jeg ha sett mye tidligere, men en bekreftelse på at patronymet Knudsen er riktig får man i begravelsesinnførselen til sersjant Lage Knudsen Bierum den 13. februar 1786. Han fulgte altså med på lasset sammen med sønnen Ole da datteren Sara flyttet til Rud på Nesodden.

 

Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 4 (1780-1792), Døde og begravede 1785-1786, Side 25
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061026020371

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen
On 26.12.2014 at 5:08 PM, Espen Tjernshaugen said:

Det  ble nylig publisert en del militære hovedlegdsruller fra  1726, bl. annet med noen ikke navngitte kompanier og navngitte sogn. Disse ikke navngitte lar seg forholdsvis enkelt identifisere og plassere geografisk ved hjelp av de gårdsnavn som er listet under hvert kompani eller sogn. Blandt disse finnes Ikke navngitt kompani II som innbefatter ett ikke navngitt sogn, Askim sogn og Ski sogn. Det ikke navngitte sognet har jeg identifisert som Enebakk. I listen over offiserer og befal under dette kompaniet dukker det opp en interessant person:

 

Corporal / Lage Knudsen / I Norge (fødested) / 26 / Gift 1 B / (tjent) Ved det Smaalenske Regiment, 3 aar / (tjent v/dette reg.) ½ (år) /

 

Kildeinformasjon: Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Krigsvesen, Militære ruller 15 (RA/EA-4070/Ki/L0015), 1726-1726, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Hovedlegdsruller.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/13182/515/

 

 

On 29.6.2014 at 9:47 PM, Espen Tjernshaugen said:

Da fant jeg noe nyttig i militærrullene, sersjant Lage Bierrom var født ca. 1700 i Danmark og hadde i 1749 tjent 25 år ved 2. Akershusiske regiment:

 

Hoved Lægs Roulle Over Det Ennebachsche Capitain Bernitz aller Naadigste anfortrode Compagnie af Det Østre Aggershuusische Herr Obriste Helms Regiment. Pro Anno: 1749.

 

3 | Sergiant Lauge Bierom | I Dannemark | 49 aar | gift | 29 aar | 25 aar

 

Kildeinformasjon: Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 490 (RA/EA-5419/E/Ea/L0490), 1730-1748, oppb: Riksarkivet.

Merknader: 2. Akershusiske regiment

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51345/536/

 

 

Hvis dette er en og samme person ser det ut til at sersjant Lage Bierrum først var tilknyttet det Smaalenske regiment og senere ved 2. Akershusiske regiment. Det fikk meg til å gå igjennom de kirkebøkene som er bevart for Østfold for om mulig finne hans vielse og dåpsinnførslene til hans to eldste barn Ole (f. ca 1724) og Hans (f. ca 1729). Negativt resultat.

 

Men, på en og samme side i kirkeboka for Råde fant jeg for året 1724 en interessant person som opptrer som fadder 4 ganger i 1. og 2. spalte v. side.

 

 • Når Hans Vikværing døper sønnen Jacob er en av fadderne Capit: des Armes Lauge Bierou.
 • Når klokkeren Christopher Mathisen døper sønnen Jens er en av fadderne Lauge Birou.
 • Når Jon Elvestad døper sønnen Torbjørn er en av fadderne Lauge Birou.
 • Når Simon Haugsten døper sønnen Jon er en av fadderne Lauge Birou.

Østfold fylke, Råde i Råde, Ministerialbok nr. 1 (1707-1762), Fødte og døpte 1723-1725, Side 14
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061023030297

 

Om denne personen er identisk med sersjant Lage Bierrum så kan han i så fall plasseres i Råde i første halvår av 1724.

 

Ellers spekulerer jeg på om den konen som døde i 1777 på øvre Skolsegg i Skedsmo kan ha vært hans kone. I et forsøk på å oppklare det har jeg opprettet denne tråden: Kone Gunhild Mikkelsdatter fra øvre Skolsegg i Skedsmo, død 81 år gl. i 1777 – hvem var hun og hvem var hun gift med?

 

Som #18 viser så ble Lage Bierrum selv begravet på Nesodden i 1786.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.