Jump to content
Arkivverket
Per Jacob Desserud

Brødrene Ellen Paulsen ca 1742-1816 og Anders Paulsen ca 1745-1832 - kom til Ballangrud i Lunner 1769. Opphav?

Recommended Posts

Per Jacob Desserud

Disse to mennene kom til Ballangrud i Lunner i 1769. Lunner hørte da til Jevnaker prestegjeld. Vi kan ikke finne at de er født på Hadeland. Jeg har nylig fått oversendt en e-post fra USA som viser til at Ancestry.com fører guttene som barn til Paul Henriksen Ballangrud i et antatt første ekteskap med ei Kari Ballangrud. Dette mener jeg er ren spekulasjon - uten noen holdepunkter i kildene. Paul Henriksen ca 1715-89 og kone Marte Olsdtr var brukerpar på en del av Østre Ballangrud, og forlates her.

 

Det skulle det ha vært fint å finne ut hvor brødrene kom fra. Begge har stor etterslekt på Hadeland mm. Det er mulig at en kan finne noe mer ved å lese tingbøkene oa fra Hadeland systematisk og nøyaktig. Fadderlister gir ingen holdepunkter for opprinnelse. Det er sannsynlig at deres mor het Kari. Se argumentasjon under.

 

Ellen Povelsen nevnes som fadder fra nabogarden Bolken 11.10 1767. Tjener der? Soldat? Knut Bolken er hans forlover i 1772.

 

I 1769 kjøper de sammen ca. halvparten av Vestre Ballangrud. Skjøte datert 6.10 1769, tinglyst 7.3 1770 fra Harald Olsen Ballangrud til Elen og Anders Poulssønner på 3 fj. (fjerding) i Ballangrud og 1/2 fj. i ødegården Nedre Berg - (det må være en mindre del av Nitberg under Ballangrud) for 800 rdl. - tingboka nr 66. fol. 162. Dette deler de likt mellom seg. Partene utgjør de to brukene Øvre Bekken og Lauvhaugen. Det kan ha vært to bruksenheter allerede da. Det er ikke lett å ha god oversikt over de mange brukene under Ballangrudgardene på 1700-tallet.

 

At de var brødre går eksplisitt fram i skiftet etter Ellens første kone Berte, skifte datert 27.8 1788; Hadel./Land/Toten skifteprotokoll nr 8, fol 274a.

 

Øvre Bekken

Ellen Paulsen eller Poulsen var f ca 1742, er 59 år i FT 1801, og dør på vilkår på Ballangrud i 9.11 1816, 74 år. Han var først gift 5.4 1773 (trol. 30.11 1772) med Berte Eriksdtr 1744-1788, ei datter til Erik Andersen og Ingeborg Olsdtr på Ballangrud - de var kanskje forrige brukerpar i Øvre Bekken. Ellen giftet seg som enkemann 2.12 1789 med Anne Hansdtr 1769-94 fra Vestern i Lunner. Ellen var gardbruker i Øvre Bekken. I FT 1801 føres han som Elen Poulsen, gardbruker, 2. gang enkemann. Han nevenes stort sett alltid som Ellen/Elen, mens Elling Paulsen kanskje brukes oftere ellers på Hadeland

 

Ellen hadde følgende barn i første ekteskap: 1. Paul dp 7.8 1774, 2. Ingeborg dp 21.4 1776, 3. Erik dp 10.1 1779, 4. Gudbrand dp 18.3 1781, 5. Erik dp 9.11 1783, 6. Kari dp 30.4 1786 og i andre ekteskap 7. Berte dp 28.11 1790, og 8. Siri dp 14.10 1792.  Anders Paulsen Ballangrud er fadder ved tre av barnedåpene.

    

Sønnen Paul fortsatte som gardbruker i Øvre Bekken - og slekta har fulgt garden seinere. Ingeborg og Kari gift på Hadeland, de andre døde som barn, eller som ugifte voksne.

 

Oppkallingsreglene var ganske rigide i bondemiljøet på Hadeland på denne tiden. Første datter Ingeborg kalles opp etter mor til Berte - siden det var Berte som var jente på garden. 2. datter kalt Kari - som kan være etter Ellens mor. I hans 2. ekteskap ble først den avdøde kona oppkalt, deretter mor til neste kone. Reglene var slik.

 

 

Lauvhaugen

Anders Paulsen eller Poulsen var f ca 1745, er 55 år i FT 1801, døde på Gullen i Jevnaker 19.2 1832, 85 år, som vilkårsmann; trol. 10.11 1772, gift 13.4 1773 med Marte Halvorsdtr 1746-1813 som var fra Sløvika under Gunstad i Jevnaker; også hun døde på Gullen. I FT 1801 føres han som Anders Poulsen, bonde og gardbruker. Han var bonde på Lauvhaugen fram til ca 1801-1804.

 

Anders og Marte hadde følgende barn: 1. Paul dp 1.8 1773, 2. Halvor dp 17.12 1775, 3. Kari dp 27.12 1778, 4. Margrete dp 5.2 1786 samt et dødfødt barn. Kari døde som barn. Paul overtok Lauvhaugen, men flyttet seinere til Gullen, dit Halvor var gift. Margrete kom til Kalvsjøhagen.

 

Barna oppkalt ifølge oppkallingsreglene: Paul og Kari oppkalt etter farens foreldre, Halvor og Margrete etter morens foreldre.

 

Dette støtter hypotesen at mor til Ellen og Anders het Kari.

 

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Jeg har ikke noe svar på hvor disse brødrene kom fra. Men jeg kan bidra med noen sidetall i tingbøkene der de er nevnt. Det gir oss ikke så mye informasjon dessverre. I første innførsel var begge innkalt som vitner i en sak, men de møtte ikke. I neste innførsel ble Ellen stevnet for gjeld. Siste innførsel gjelder tinglysningen av skjøtet som du allerede har nevnt.
 

Anders Povelsen Bolken, 23.11.1765, tingbok 65, folio 204a
Ellen Povelsen Bolken, 23.11.1765, tingbok 65, folio 204a
Ellen Povelsen Ballangrud, 16.03.1769, tingbok 66, folio 43b
Elen Poulsen, 07.03.1770, tingbok 66, folio 162a
Anders Poulsen, 07.03.1770, tingbok 66, folio 162a

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Jacob Desserud

Tusen takk til Ole Arild Vesthagen med detaljopplysninger fra tingbøkene der han er en éner i å ha oversikt, i alle fall for Hadelandsbygdene.

 

Vi ser nå at brødrene kanskje kom sammen til Lunner, og muligens først til Bolken, og er der så tidlig som i 1765, kanskje før. Ellen var ca. 23 år i 1765, Anders ca. 20 år, og måtte vel da fortsatt ha en formynder. Videre hadde de en del penger slik at de kunne kjøpe parten i Vestre Ballangrud av Harald Olsen på Søndre Ballangrud i 1769 for 800 rdl. Lånte de noe?

 

Jeg har forsøkt å finne en tilknytning til f. eks. den gamle familien på Vestern i Lunner. Det kan se ut som mor til Harald Olsen var Magnil Eriksd fra Vestern, og at hennes bror Anders Eriksen også var på Ballangrud. Ikke napp. Det går en del tråder til Ringerike fra denne Vestern-Ballangrud-familien.

 

Kan det tenkes at brødrene var i slekt med familien på Bolken på en eller annen måte? Det var Rolf Knutsen fra Hvaleby i Gran ca. 1699-1788 gift 1724 med Kari Paulsdtr Lynne fra Ål i Gran som kom til Bolken i 1734. Rolfs far var Knut Hansen fra Tolstad i Vågå, med flere søsken i Gudbrandsdalen. Ellers var det nærmeste skyldfolket til Bolkenfamilen mest hadelendinger, med tilknytning bakover til Gullen, Horgen, Lynne, Hilden, Kløvstad oa.

 

Etter hvert som flere kirkebøker blir digitaliserte og søkbare, vil brødreparets opphav kanskje løses.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Funnet på FS :Anders døpt 14/9 1749 Gran og Elli? 12/7 1744 Gran med foreldre Povel Olsen og Kari Andersdrt. Voldlien. ? FS skrive kvinne på Elli, men det står ikke kjønn i krk.boka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Jacob Desserud

Takk for at dere forsøker å hjelpe. Jeg har god oversikt over Hadeland, og brødrene er ikke fødte der. Men et Horgen-opphav hadde passet godt!

 

Her er familien på Horgen. Elli er jente, oppkalt etter farmora fra Røyken

 

Paul Olsen Horgen No fc 1707, b 5.5 1766, 59   gmG 22.8 1743 Kari Andersdtr Kløvstad dp 5sH3k 1726, b Dynna 5.12 1786, 61 år

         

P: Ole Iversen Horgen Nordre gm 1706 Eli Jonsdtr Røyken, Gardmann på Horgen

P: Anders Iversen Kløvstad gm Marte Knudsdtr Hvaleby, Gardmann på Kløvstad

B:

1  Eli Paulsdtr    dp Horgen 12.7 1744, b 7.11 1748, 4 år 3 mnd

2  Ole Paulsen     dp Horgen 20.2 1746,d1802, gx2;

     gmG 17.10 1774 Ingeborg Pedersdtr Bjerke/Hvattum 1753-1790; Gardmann på Horgen

     &gmG 3.1 1793 Gudbjør Steffensdtr g03 Saug 1771-1845; på på Horgen; hun gift igjen til Hvaleby

2  Anders Paulsen  f Horgen? ca 1748,  b Horgen 7.11 1748, 9 mnd , samme dag som Eli

3  Anders Paulsen  dp Horgen 14.9 1749, b Horgen 1sH3k 1757, 7 år 3 mnd

5  Iver Paulsen    dp Horgen KrHF 1754, b Dynna 26.6 1785, 26 år, soldat

6  Marte Paulsdtr  dp Horgen PalmS 1759, konf 1774, b Dynna 11.4 1780, 21 år

 

Hilsen P.J.Desserud

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.