Jump to content
Arkivverket

Eidsvollsmannen, sorenskrivar Lars Johannes Irgens (1775-1830) - huslyden hans?


Recommended Posts

Lars E. Øyane

Denne huslyden har vore drøfta i oppdelt form ved fleire høve, men det ligg attende i tid, og når eg no står i ferd med å samla biografiane om alle sorensrivarane i indre Sogn under Sorenskrivargarden i Hafslo, ønskjer eg å henta fram ein "samla versjon" av denne huslyden i håp om at nokre av dei detaljane som eg framleis manglar, kan vera komne for ein dag sidan emnet var oppe for fleire år sidan?

 

Kanskje har det vore forska særskilt på denne huslyden i samband med Eidsvollsjubiléet?

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Lars Johannes Hartvigson Irgens, opphavleg frå Ringsaker, var son av sokneprest Hartvig Johannesson Irgens til Ringsaker, opphavleg frå Surnadal, og kona Martha Margrethe Larsdotter Steen frå Ringsaker, men f. i Hof i Solør 9.10.1775.  Han gifte seg på Ringsaker 26.7.1801 med Christiane Hansdotter Smith, opphavleg frå Larvik.  Ho var dotter av amtsforvaltar Hans Paludan Henrikson Smith i Larvik, opphavleg frå Vordingborg i Danmark, og kona Fredrikke Christophersdotter Perbøl frå Larvik og f. i Larvik 28.1.1778.

Lars Irgens tok først militærutdanning og vart i 1800 sekondløytnant i hæren.  Han budde då framleis hjå mor si under Ringsaker prestegard på Ringsaker, men vart cand.jur. i 1803 og vart alt 27.5.1803 utnemnd til sorenskrivar Indre Sogn.  Frå 1812 var han òg kanselliråd, og i 1814 var han utsending til riksforsamlingi på Eidsvoll.  Lars og Christiane budde først på Stedje i Sogndal og sidan på Amla i Sogndal fram til kring 1815.

Men 31.7.1813 oppretta sorenskrivar Irgens kjøpekontrakt og 29.10.1813 fekk han skøyte på Lille Sjøtun (Sanden) hjå Ole Pederson Lemvig mot kår til seljaren og kona.  Hjå Christen Larsson Nitter fekk sorenskrivaren 30.6.1814 òg skøyte på store Stavanaustet med grunn, som strekte seg ned til fjøra og til Kvernagrovi.  Han og Christiane flytte hit på same tidi, og dei døypte om garden til Christianeslyst etter namnet hennar.  Lars Irgens heldt fram som sorenskrivar levetidi ut og d. på Christianeslyst 22.4.1830.  Christiane vart buande på Christianeslyst som enkje til 1839.

Christiane Irgens flytte visstnok i 1839 med sonen Hartvig til Florø i Kinn og følgde han sidan til prestegarden Aa i Lyngdal der ho d. 18.6.1858.

Lars og Christiane Irgens fekk ni born i lag som alle dels voks opp på Christianeslyst:

 1. Christiane Louise Marie Larsdotter Irgens (1802-1876), vart gift med prokurator Henrik Andreas, kjend som Andreas Børgeson Hielm på feste nr. 1 under Sjøtun (1799-1847).

 2. Hans Hartvig, kjend som Hartvig Larsson Irgens, f. i Sogndal 9.3.1804, gifte seg i Hafslo 19.7.1839 med Anna Adriane Johanne, kjend som Johanne Andreasdotter Baade, dotter av den neste sorenskrivaren og likeins herifrå Christianeslyst.  Ho var f. i Skjold 17.1.1818.  Hartvig vart cand.theol. i 1831 og vart 20.9.1831 tilsett som personleg kapellan til Hafslo.  Han budde i Hafslo fram til 1839.

Hartvig Irgens vart 9.8.1839 tilsett som sokneprest til Kinn, og han og Johanne flytte same året inn på prestegarden i Florø.  So vart Hartvig 1.11.1854 sokneprest til Lyngdal, og bustaden deira var Aa prestegard i Lyngdal til Hartvig i 1863 hamna som sokneprest til Kinsarvik.  Han vart 16.2.1867 utnemnd til prost, men tok pensjon i 1879, og han og Johanne flytte då til Christiania der Johanne d. 1.7.1880.  Hartvig Irgens d. same staden 21.2.1888.  Dei fekk seks born i lag:

a. Laura Christiane Hartvigsdotter Irgens, f. i Kinn 10.6.1840, d. i Christiania 7.3.1888.  Laura budde heime med foreldri sine og flytte med dei i 1879 til Christiania, ugift.

b. Johan Andreas, kjend som Andreas Hartvigson Irgens, f. i Kinn 23.2.1842, d. i Christiania 9.3.1910.  Han gifte seg i Arendal 15.9.1871 med Hanna Dedekam Emilsdotter Kallevig, f. i Arendal 27.2.1844.  Ho d. i Christiania 2.5.1921.  Andreas vart cand.med i 1866 og arbeidde som reservelækjar ved fødestiftingi i Christiania frå 1869 til han i 1872 vart kompanikirurg same staden.  I 1877 vart han korpslækjar og i 1888 kaptein i hærens sanitet.  I 1895 vart han so overlækjar ved det ,militære sjukehuset i Christiania, men frå 1898 var han major og brigadelækjar i Akershus.  Han og Hanna budde levetidi ut i Christiania og fekk fem born i lag.

c. Knut Christian Fredrik, kjend som Fredrik Hartvigson Irgens, f. i Kinn 19.12.1843, d. i Christiania 5.2.1901.  Fredrik var ei tid handelsbetjent hjå morbroren Ole Johan Baade i Stavanger, men vart sidan grosserar og fabrikkeigar i Christiania.  Han var ugift.

d. Malla Olivia Andrea Hartvigsdotter Irgens, f. i Kinn 17.9.1849, d. i Bergen 3.2.1919.  Malla gifte seg i Kvinnherad 8.9.1875 med Peter Edvard, kjend som Edvard Berntson Bessesen frå Kvinnherad, f. på Biri 30.4.1846.  Han d. i Bergen 17.7.1921.  Edvard Bessesen vat cand.jur. i 1867 og overrettssakførar i 1871.  I 1873 vart han kopist, medan han var fullmektig i indredepartementet frå 1976.  Han pog Malla budde då i Christiania til Edvard i 1884 vart utnemnd til sorenskrivar i Sunnhordland, og dei då flytte til Leirvik på Stord.  I 1900 vart so Edvard tilsett som byrettsjustitiariusi Bergen der han og Malla sidan budde levetidi ut.  Dei fekk sju born i lag.

e. Hartvig Johannes Hartvigson Irgens, f. i Kinn 23.9.1852, d. i Antwerpen, Belgia 8.2.1903.  Han gifte seg i Bruxelles, Belgia 6.6.1899 med Nelly Clude Billingham, f. i Albany, N.Y. 29.8.1870.  Ho d. i Antwerpen, Belgia 7.6.1921.  Hartvig var handelsmann, først i Skotland og sidan i Antwerpen, Belgia der han dreiv tremasseforretning.  Han og Nelly fekk ei dotter i lag.

f. Olga Johanne Hartvigsdotter Irgens, f. i Lyngdal 6.1.1856, d. i Vestre Aker, Christiania 4.5.1908.  Olga flytte i 1879 med foreldri til Christiania og budde der levetidi ut, ugift.

 3. Henrik Anker Larsson Irgens, døypt i Sogndal 30.10.1805,

Henrik Irgens flytte kring 1825 til Bergen, men gifte seg i Christiania 15.3.1833 med Sophie Cathrine Fredriksdotter Schlanbusch frå Skien.  Ho var dotter av kanselliråd og byskrivar Fredrik Leegaard Fredrikson Schlanbusch i Skien, opphavleg frå Eidsvoll, og kona Birgitte Marie Hansdotter Eydorff frå Skien og f. i Skien 6.9.1804.  Henrik vart cand.jur. i 1830 og var sorenskrivarfullmektig i Ullensaker til han i 1841 vart underrettsprokurator i Akershus med bustad i Nittedal og frå 1847 i Skedsmo til han i 1863 vart tilsett som justissekretær i Bergen, og parfolket flytte dit.  Henrik d. i Bergen 7.5.1871, medan Sophie Irgens d. same staden 21.3.1881.  Dei fekk fem søner i lag:

a. Lars Johannes Henrikson Irgens, f. i Christiania 9.3.1835, d. i Arendal

 

     ¤¤¤¤¤ (skal ifølgje Irgens-biografien vera avliden 1878 i Arendal – finn han ikkje der!)

 

     1878.  Han gifte seg i Arendal 20.11.1865 med søskenbarnet Inger Birgitte Marie Hansdotter Schlanbusch, f. på Tromøya 29.8.1832.  Ho d. på Hvaler 6.10.1906.  Lars var skipsførar, og han og Inger budde i Arendal.  Dei fekk ein son i lag.

b. Fredrik Henrikson Irgens, f. i Ullensaker 2.2.1837,

 

     ¤¤¤¤¤ (1865: ugift kjøpmann i Farsund! – 1871: i Amerika! – d. ugift før 1892)

 

c. Henrik Anker Henrikson Irgens, f. i Ullensaker 19.12.1838, d. i Liverpool, England 1.8.1878.  Henrik var sjøkadett og reiste sidan til sjøs.  Han rømte under opphald i New York City, N.Y. kring 1860 og gjekk inn som soldat i borgarkrigen (”Civil War soldier”).  Han vart sidan offiser, men fór i 1870-åri til Tyrkia og gjorde teneste som major i den tyrkiske hæren i Egypt, men d. på ein reise til Amerika.  Han var ugift.

d. Christian Henrikson Irgens, f. i Ullensaker 7.10.1840,

 

     ¤¤¤¤¤ (d. e. 1857! – før 1871!)

 

e. Hans Hartvig Henrikson Irgens, f. i Nittedal 25.8.1846, d. i Skedsmo 21.6.1847.

 4. Laurits Johannes Larsson Irgens, f. i Sogndal 12.3.1807,

Laurits Irgens gifte seg i Lade, Trondheim 21.12.1832 med Edvarda Margrethe Andreasdotter Quale frå Volda.  Ho var dotter av sokneprest Andreas Andreasson Quale til Volda, opphavleg frå Nærøy, og kona Fredrikke Christiane Ditlevine Christiansdotter Heltzen frå Trondheim og f. i Vega 1.8.1807.  Laurits vart cand.med. i 1834, og han og Edvarda busette seg same året i Farsund der Laurits d. 29.4.1837.  Edvarda gifte seg att i Skien 12.5.1845 med Christian Cornelius Olson Paus frå Gjerpen.  Han var son av skipper og gardbrukar Ole Corneliusson Paus på Rising søndre i Gjerpen, opphavleg frå Kongsberg, og kona Johanna Cathrine Knutsdotter Plesner frå Skien og f. i Gjerpen 21.10.1800.  Christian Paus vart cand.jur. i 1825 og var fogd på Lister med bustad i Farsund til han i 1847 vart byfogd i Skien.  Han tok avskil i 1874 og d. i Skien 8.4.1879.  Edvarda Paus d. som enkje same staden 22.11.1880.  Me kjenner til tre born etter ho, to frå første ekteskapet og eitt frå det andre:

a. Lars Johannes Lauritson Irgens, f. i Farsund 12.8.1835, d. i Evje 26.3.1873.  Han gifte seg første gongen i Christiania 20.11.1865 med Julie Mathilde Jensdotter Holm, f. i Christiania 25.10.1833.  Men ho d. i Farsund 1.12.1868, og Lars gifte seg att i Farsund 23.9.1872 med Louise Anthonie Fredriksdotter Rohl, f. i Farsund 14.9.1848.  Ho d. i Farsund 13.2.1923.  Lars vart cand.med. i 1864 og var ei kort tid lækjar på Gjøvik til han i 1866 vart kommunelækjar i Farsund.  I 1871 vart han distriktslækjar til Steigen, men året etter klom han som kommunelækjar til Evje.  Som enkje flytte Louise attende til Farsund og budde der levetidi ut.  Ho var lærar.  Lars fekk ei dotter, som var frå første ekteskapet.

b. Laura Johanne Lauritsdotter Irgens, f. i Farsund 13.3.1837, gifte seg i Christiania 13.10.1870 med Otto Immanuel Christianson Eberhardt, f. i Skien 14.10.1832.  Otto var kjøpmann, og han og Laura budde på Venstøp i Gjerpen der Otto d. 20.11.1896.  Som enkje utvandra Laura i 1897 til Amerika der ho sidan levde i Milaca, Mille lacs Co., Minn., og der d. ho 17.8.1916.  Otto og Laura fekk fire born i lag.

c. Edvarda Margrethe Christiansdotter Paus, f. i Farsund 13.7.1847, d. i Christiania 13.12.1903.  Edvarda gifte seg i Skien 4.8.1870 med Jørgen Magnus Jensson Grønn, f. på Kongsberg 5.5.1843.  Han d. i Halden 29.9.1914.  Jørgen vart cand.med. i 1869 og var frå 1870 til 1882 lækjar i Skien.  Sidan var han til 1884 kompanikirurg ved den norske garden i Stockholm, Sverige, men flytte so til Christiania.  Frå 1888 var han offiser i hærens sanitet og steig i gradane til han i 1997 som major vart brigadelækjar i Tromsø og flytte dit.  Han tenestegjorde òg ei tid i Harstad, men hamna frå 1902 som brigadelækjar i Akershus med bustad i Halden.  Jørgen og Edvarda var barnlause.

 5. Martha Margrethe Fredrikke Larsdotter Irgens, f. i Sogndal 12.9.1808,

Martha Irgens gifte seg i Hafslo 24.7.1835 med Johan Fredrik Johanson Boyesen frå Trondheim.  Han var son av kommisjonær Johan Fredrik

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

Boyesen i Trondheim, opphavleg frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

og andre kona Sybilla Margrethe Samuelsdotter Harboe frå Trondheim og f. i Trondheim 20.2.1807.  Johan vart cand.jur. i 1829 og var ei tid sorenskrivarfullmektig i Solvorn, men var frå 1841 underrettssakførar i Førde.  Han og Martha flytte so til Christiania der Johan heldt fram som underrettssakførar og sidan som kasserar ved gassverket.  Martha d. i Christiania 22.9.1858, og Johan gifte seg att i Skedsmo 17.9.1861 med Anna Cathrine Sophie, kjend som Thrine Jørgensdotter Henriksen frå Kongsberg.  Ho var dotter av prokurator og fogd Jørgen Hansson Henschien på Kongsberg, opphavleg frå Øvre Eiker, og kona Sophie Henrikke Jørgensdotter Samuelsen frå Kongsberg og f. på Kongsberg 7.12.1819.  Dei vart buande i Christiania der Johan d. 4.4.1889.  Thrine Boyesen d. same staden 18.1.1902.  Johan fekk ikkje born i nokon av ekteskapi sine.

 6. Maren Cathrine Larsdotter Irgens, f. i Sogndal 26.2.1810,

Maren Irgens flytte visstnok i 1839 med broren Hartvig til Florø i Kinn og følgde han og mori sidan til Lyngdal og derifrå til prestregarden i Kinsarvik i Ullensvang der ho d. 3.6.1879.  Ho var ugift, men hadde pensjon som dotter av ein Eidsvollsmann.

 7. Nils Christian Larsson Irgens, f. i Sogndal 11.10.1811,

Nils Irgens flytte alt i 1825 for militær skolering til Christiania, men gifte seg i Larvik 13.3.1841 med Laura Fredrikke Baggesen Hansdotter Linaae frå Larvik.  Ho var dotter av proviantforvaltar ved Fritzøe verk Hans Henrik Rasmusson Linaae i Larvik og kona Karen Fredrikke Larsdotter Baggesen, òg frå Larvik, og f. i Larvik 16.8.1816.  Nils steig i hærsystemet frå sekondløytnant i 1830 til han i 1863 endte som generalmajor og sjef for ingeniørbrigaden.  Frå 1868 til 1872 var han hærsjef og statsråd.  Nils og Laura budde mange år i Drøbak, men flytte sidan attende til Christiania der Nils d. 25.4.1878.  Laura Irgens flytte sidan til dotter si i Stockholm, Sverige der ho d. 28.1.1899.  Dei fekk fem born i lag:

a. Clara Marie Nilsdotter Irgens, f. i Aker 8.1.1842, d. i Drøbak 10.10.1851.

b. Natalia Nilsdotter Irgens, f. i Drøbak 22.10.1846, d. i Drøbak 29.6.1847.

c. Nils Christian Nilsson Irgens, f. i Drøbak 8.1.1849, d. i Christiania 15.3.1876.  Nils Irgens var sjømann og endte som skipskaptein.  Han budde i Christiania, men var ugift.

d. Agnes Nilsdotter Irgens, f. i Drøbak 10.2.1851, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     1928.  Agnes gifte seg i Christiania 29.12.1875 med Sven Otto Johansson Pettersson, f. i Göteborg, Sverige 12.2.1848.  Han d. i Göteborg 16.1.1941.  Sven Pettersson var frå 1884 professor i kjemi, men vart sidan ein pionér innan havforsking.  Han og Agnes budde mange år i Stockholm, Sverige, men flytte i 1909 til Lysekil i Bohuslän i Sverige.  Dei fekk åtte born i lag.

e. Fanny Nilsdotter Irgens, f. i Drøbak 9.9.1853, d. i Christiania 16.9.1869.

 8. Henrikke, kjend som Rikka Larsdotter Irgens, døypt i Sogndal 15.4.1813,

Rikka Irgens flytte kring 1836 til bror sin i Farsund der ho 9.4.1844 gifte seg med Sigbjørn Salveson frå Moy i Lund, Rogaland, sidan kjend som Sigbjørn Salvesen.  Han var son av gardbrukar og lensmann Salve Sigbjørnson på Moy og kona Anna Osmundsdotter frå Kjellesvik og f. i Lund 5.9.1817.  Sigbjørn vart cand.jur. i 1837 og arbeidde som fullmektig og frå 1852 som underrettssakførar i Farsund der han d. 22.10.1871.  Rikka Salvesen d. same staden 27.6.1875.  Dei fekk seks born i lag:

a. Anna Christiane Sigbjørnsdotter Salvesen, f. i Farsund 11.11.1844, d. i Christiania 29.12.1906.  Ho gifte seg i Farsund 14.12.1870 med Peter Ingvard Peterson Sundt, f. i Farsund 2.5.1841.  Han d. i Christiania 22.4.1917.  Peter var konsul og kjøpmann i Farsund, men han og Anna flytte kring 1903 til Christiania (Oslo).  Dei fekk tretten born i lag, deriblant eit sett med trillingar.

b. Laura Salvinia Sigbjørnsdotter Salvesen, f. i Farsund 22.12.1846, d. i Farsund 7.7.1848.

c. Harald Sigbjørn Irgens Sigbjørnson Salvesen, f. i Farsund 1.1.1850, gifte seg første gongen i Paris, Frankrike 7.9.1879 med Mathilde Brunet,

 

     ¤¤¤¤¤ (detaljar om ho?)

 

     Harald gifte seg so att i Paris 4.7.1886 med Jeanne Marguerite, kjend som Marguerite Lavet, f. i Frankrike

 

     ¤¤¤¤¤ (nøyaktig dato og stad for fødsli hennar?)

 

     1855.  Harald Salvesen var kjøpmann i 17. kommune i Paris, Frankrike, men parfolket utvandra til Amerika, han i 1891 og ho i 1892, og under namni Harold og Margaret Salvesen finn me dei att på Manhattan, N.Y. der Harold heldt fram som kjøpmann (”merchant”), medan Margaret var kjolesyerske (”dressmaker”).  Harold d. på Manhattan, N.Y. 11.3.1904, medan Margaret Salvesen d. same staden 17.11.1928.  Me kjenner ikkje til born etter første ekteskapet hans, men Harold og Margaret var i alle fall barnlause.

d. Haakon Christian Sigbjørnson Salvesen, f. i Farsund 7.1.1852, d. i Christiania 10.2.1914.  Haakon gifte seg på Bragernes, Drammen 20.11.1878 med Jenny Caroline Jensdotter Jørgensen, f. i Drammen 28.9.1858.  Ho d. i Christiania 30.4.1913.  Haakon vart cand.jur. i 1870 og arbeidde som overrettssakførar, dels i Christiania og dels i Farsund, medan Jenny var song- og musikklærar.  Dei fekk fem born i lag.

e. Alfhild Sigbjørnsdotter Salvesen, f. i Farsund 4.10.1854, d. i Christiania 16.11.1906.  Alfhild gifte seg i Farsund 14.10.1875 med Johan Christian Julius, kjend som Julius Johanson Ott, f. i Ulm i Tyskland 1.5.1848.  Han d. i Hamburg i Tyskland 12.10.1888.  Julius Ott var handelsagent og grosserar, og han og Alfhild budde i Christiania, men som enkje flytte Alfhild attende til Farsund.  Dei fekk tre born i lag.

f. Salve Ragnar, kjend som Ragnar Sigbjørnson Salvesen, f. i Farsund 24.5.1856, d. i Oslo 11.11.1925.  Ragnar var handelsagent og budde i Christiania (Oslo), ugift.

 9. Christiane Larsdotter Irgens, f. 29.11.1817,

Christiane Irgens flytte visstnok i 1839 med broren Hartvig til Florø i Kinn, men kom sidan til broren Nils i Christiania.  Etter at han var avliden i 1878, flytte ho til brordotteri Agnes i Stockholm, Sverige der ho d. 26.2.1906, ugift.  Christiane fekk pensjon som dotter av ein Eidsvollsmann.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Av "skigardane" mine går det tydeleg fram kva det er eg no manglar om denne huslyden, og eg takkar so mykje på førehard for ALLE detaljar som er mogeleg å finna ut av!

 

 

Link to post
Share on other sites
 • Replies 59
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Espen Tjernshaugen

  19

 • Leif Salicath

  12

 • Lars E. Øyane

  9

 • Grethe Flood

  6

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Leif,   Det er rigtigt, at navnet Christiane Louise går igen mange steder. Det skyldes jo, at alle citerer samme kilde.   Man kan tænke sig så mange muligheder, men tilbage står, at ingen kan hen

Legger ut fra protokollen til Jørgine etter ønske fra Espen,  men det er ikke mye som står der.   Tom      

Jørgine var på  arbeidsanstalten 2 ganger 18/2-1862  i 2mnd og 2/9-1863 i 3 mnd, så da bør det vel finnes enten fangeprotokoll eller en dom i Christiania. Hvis en doms akt finnes kan det være mange i

Posted Images

Grethe Flood

Martha Irgens gifte seg i Hafslo 24.7.1835 med Johan Fredrik Johanson Boyesen frå Trondheim.  Han var son av kommisjonær Johan Fredrik

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

Boyesen i Trondheim, opphavleg frå

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

Johan Friederich Bøyesen i Trondheim i 1801. Han var født (beregnet) i 1761:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058434006786

 

Da han giftet seg første gang 29.05.1792 synes jeg står at han var skrivekarl "af Foesnæs Præstegield" - men om han var født, vet jeg ikke:

Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A03 (1774-1814), Trolovede 1792, side 102-103. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16857&idx_id=16857&uid=ny&idx_side=-55
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921670459.jpg

 

Her er vel dødsfallet til kommisjonær Bøyesen 24.05.1829. Oppgitt alder: 76 år og det gir fødselsår ca. 1753:

 

Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A07 (1821-1840), Døde og begravede 1829, side 393. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16910&idx_id=16910&idx_listetype=bg&idx_kjonn=b&uid=ny&idx_side=-33


Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921680511.jpg

Edited by Grethe Flood
Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

I studentbiografi og lægebiografi til Henrik Anker Irgens, sønn av skibsfører Lars Johansen Irgens, er det ikke nevnt når faren døde (høyst uvanlig), så det kan bli vanskelig å finne ut av.

Link to post
Share on other sites
Leif Salicath
Christiane Hansdotter Smith, opphavleg frå Larvik.  Ho var dotter av amtsforvaltar Hans Paludan Henrikson Smith i Larvik, opphavleg frå Vordingborg i Danmark, og kona Fredrikke Christophersdotter Perbøl frå Larvik og f. i Larvik 28.1.1778.

 

Jeg har notert at hun het Christiane Louise og at hun ble født 28. sep. 1778.  Datoen er ikke fra kb som ikke begynner før i 1779 (Langestrand).  Hun døde på Lyngdals prestegård (Vest-Agder) http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=926&idx_id=926&uid=ny&idx_side=-209 hvor fødselsdatoen kommer fra.  Hun bodde hos sønnen Hartvig der.

Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Jeg kom over en uekte datter, Nr. 36 Inga Lorentze Johanne Lars Johannesdatter? f. 1/9 1862 dpt. 15/3 1863 3-fold Oslo. Hun var vel kanskje datter av 4a i lista du har. Datter av L.J. Lauritsen Irgens. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=691&idx_id=691&uid=ny&idx_side=-325

Du har skrevet at han kun fikk en datter i første ekteskap, men denne datteren ble født før det.

Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Jeg har ikke tilgang til Ancestry, men jeg fant følgende registrering, som man kan gå videre med:

 

 

All results for Deichet
including matches outside Australia

Paris, France & Vicinity Marriage Banns, 1860-1902 (in French):

 

Name: Jeanne Marguerite Lavet

Spouce: Harold sylvin Salvesen 

Mother: Jeanne Pierette Adèle Deichet 

Marriage: Date

Recidence: Date 

 

Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Jeg kom over en uekte datter, Nr. 36 Inga Lorentze Johanne Lars Johannesdatter? f. 1/9 1862 dpt. 15/3 1863 3-fold Oslo. Hun var vel kanskje datter av 4a i lista du har. Datter av L.J. Lauritsen Irgens. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=691&idx_id=691&uid=ny&idx_side=-325

Du har skrevet at han kun fikk en datter i første ekteskap, men denne datteren ble født før det.

Det passer godt inn tidsmessig, men hva menes med det som står i kb (3 børn tilsammen?) ?

Edited by Leif Salicath
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe, Carsten, Leif og Berit for spennande og interessante innlegg!  Særleg var det godt, Leif, å få korrigert fødselsdatoen til Christiane Smith, samt å kunna leggja til mellomnamnet hennar!  Denne matrikkelgarden i Luster (Sorenskrivargarden) har fått namnet sitt etter Christiane Smth Irgens, Christianeslyst!

 

Diverre er det lite å henta om Harald Salvesen og huslyden hans i Frankrike.  Eg har tilgjenge til ancestry, men det franske materialet som er lagt ut der, er ikkje mykje å skryta av.  Eg ser vel på dei detaljane frå Frankrike som temmeleg vonlause å finna ut av...

 

Elles var det jo interessant med den unge lækjarstudenten som i 1862 fekk ei dotter i Christiania.  Og merknaden om at dei hadde tre born i lag, var jo særleg spennande.  Kanskje kan dette undersøkjast nærare?

 

Når det gjeld dødsfallet til Agnes Irgens Pettersson i Sverige i 1928, er vel det kanskje ein av dei detaljane som burde mogeleg å finna ut av, dersom nokon sit med tilgjenge til dei naudsynte svenske kjeldene?

 

Kommisjonær Johan Fredrik Boyesen i Trondheim, som ei tid budde i Fosnes, er eit anna problem som me truleg vert sitjande att med som uløyst, men det er lov å vona...

 

Elles er det borni til Henrik Anker Irgens som kanskje er dei største utfordringane, men som kanskje burde vera mogeleg å finna?

 

Eg takkar igjen for alle innspel so langt og vonar på fleire...

Link to post
Share on other sites
Berit Frank Pagh

Hej,

 

Christiane eller Christiane Louise ?

 

Det sidste bud stammer tisyneladende fra bogen om slægten Irgens.

 

Ved hendes konfirmation - ved vielsen - ved børnenes dåbsindførsler - når hun optræder som fadder - og ved hendes begravelse

bliver hun kun kaldt Christiane.

 

Jeg synes, du skal holde fast ved det, indtil Leif kan henvise til en primærkilde, der fortæller noget andet. :-)

 

 

Venlig hilsen,

Berit Pagh.

Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Student Irgens 3. uekte var Inga. Hans  2. uekte var sønnen Rolf Ragnvald Hakon døpt 3/1 1858 V. Aker og mor Jørgine Larsdt. Poulsen http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=574&idx_id=574&uid=ny&idx_side=-34

 

Da mangler bare barn nr. 1. Kanskje Rikshosp. siden det var deres 1. barn, men det er mye å se igjennom på måfå.

Link to post
Share on other sites
Randi Elisabeth Haugros

Fra Sveriges Dødbok

 

Pettersson f. Irgens, Agnes

1 16 2

Död 4/2 1928.

Kyrkobokförd i Göteborgs domkyrkoförs, Göteborgs stad (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).

Född 5/6 1851 (ingen uppgift om födelseort)

Gift kvinna.

Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Göteborgs domkyrkoförs, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland)

Källor:
DB
 

 

Mvh Randi Elisaveth Haugros

Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Vet ikke om det så relevant for formålet, men her er i alle fall litt mer om Inga Irgens:

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv.

Merknader: Manntallprotokoll, mnr. 1-644.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/65546/15/

 

1865: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038010000158

 

1875: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052038000171

 

Konfirmasjon 1877:

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Nesodden, Ministerialbok nr. 8 (1869-1879), Konfirmerte 1877, side 139.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=539&idx_id=539&uid=ny&idx_side=-96

 

1885: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053257061986

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Tilegg til Espens opplysninger. Det fulle navnet til faren til Jørgine var Magnus Andreas Johannesen. Magnus Andreas og Gunhild ble gift 11/11 1826 på Nesodden.

Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Tilegg til Espens opplysninger. Det fulle navnet til faren til Jørgine var Magnus Andreas Johannesen. Magnus Andreas og Gunhild ble gift 11/11 1826 på Nesodden.

 

Ingas pleieforeldre på Helvik hadde riktig nok ei datter Jørgine (Maren Jørgine) som sees av 1875 tellingen, men hun var ikke mor til Inga - for det var vel ei Larsdatter/Larsdatter Paulsen ifølge dåp og konfirmasjon.

 

Tillegg:

 

Ettersom protokollen for utsatte nevner hjemstavn til Modum, så tror jeg kanskje dette kan være dåpen til Ingas mor, nr. 5:

 

Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 5 (1824-1841), Fødte og døpte 1829, side 173-174.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1152&idx_id=1152&uid=ny&idx_side=-92

 

... og ved Ingas dåp heter en av fadderne Peter Larsen, og denne Jørgine fra Modum hadde en bror Petter døpt 25/12-1825.

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Hej,

 

Christiane eller Christiane Louise ?

 

Det sidste bud stammer tisyneladende fra bogen om slægten Irgens.

 

Ved hendes konfirmation - ved vielsen - ved børnenes dåbsindførsler - når hun optræder som fadder - og ved hendes begravelse

bliver hun kun kaldt Christiane.

 

Jeg synes, du skal holde fast ved det, indtil Leif kan henvise til en primærkilde, der fortæller noget andet. :-)

 

 

Venlig hilsen,

Berit Pagh.

 

Du har nok rett i at Christiane Louise kommer fra boken.  Jeg har sett opplysningen mange steder, bl.a. fra familien Falck-Jacobsen og på munthe.net fra 2002 http://genealogy.munthe.net/database/g0002610.html#I36189. Jeg har vært inne på tanken at navnekombinasjonen er en forveksling med hun som ble født i 1802.  Beklagelig at kb for Larvik ikke finnes for 1778. Men, finnes det noen andre førstnevnte kan ha fått "Louise" fra? En fadder? Aktuelle navn er Louise Strøm 1749-1824 født på Slagen gift 1774 med overbirkedommer Frederik Johan Ludvig Fabricius i Larvik og Louise Abrahamsen Borch 1752-1805 gift 1774 med overinspektør Henrik Ottosen Bull i Larvik. Louise er også mye brukt i Linnae-slekten som hadde forgreninger til Larvik.

Edited by Leif Salicath
Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Student Irgens 3. uekte var Inga. Hans  2. uekte var sønnen Rolf Ragnvald Hakon døpt 3/1 1858 V. Aker og mor Jørgine Larsdt. Poulsen http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=574&idx_id=574&uid=ny&idx_side=-34

 

Da mangler bare barn nr. 1. Kanskje Rikshosp. siden det var deres 1. barn, men det er mye å se igjennom på måfå.

 

Jørgine er altså mor til nr. 1 også. 

 

Heldig for studenten at han ikke levde 100 år tidligere. Da hadde han nok blitt straffet for 3. lejermål.

 

Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Henrik Anker Larsson Irgens, døypt i Sogndal 30.10.1805,

Henrik Irgens flytte kring 1825 til Bergen, men gifte seg i Christiania 15.3.1833 med Sophie Cathrine Fredriksdotter Schlanbusch frå Skien.  Ho var dotter av kanselliråd og byskrivar Fredrik Leegaard Fredrikson Schlanbusch i Skien, opphavleg frå Eidsvoll, og kona Birgitte Marie Hansdotter Eydorff frå Skien og f. i Skien 6.9.1804.  Henrik vart cand.jur. i 1830 og var sorenskrivarfullmektig i Ullensaker til han i 1841 vart underrettsprokurator i Akershus med bustad i Nittedal og frå 1847 i Skedsmo til han i 1863 vart tilsett som justissekretær i Bergen, og parfolket flytte dit.  Henrik d. i Bergen 7.5.1871.

 

Dette har du jo fra før, men legger det inn likevel: ved dødsfallet til Henrik Irgens i Bergen i 1875 står det at han har tre sønner i Amerika: Johannes, 33 år; Fredrik, 31 år og Henrik, 29 år.

Kildeinformasjon: Bergen fylke, Bergen by, Dødsfallsprotokoll 3 , 1861-1878, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/23997/185/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081111620478.jpg

 

Videre ser jeg at sønnen Christian ble konfirmert i Skedsmo i 1857:

Akershus fylke, Skedsmo, Ministerialbok nr. 10 (1854-1865), Konfirmerte 1857, side 131. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=546&idx_id=546&uid=ny&idx_side=-139
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020987.jpg

 

Jeg ser for øvrig i boka "Vor Eidsvollsmænds Efterkommere gjennem alle Linjer i 100 Aar", side 9 at det er skrevet døde i Amerika ugift(?) på Fredrik Irgens og død ugift(?) på Christian Irgens. Så forfatteren av boka visste ikke noe sikkert om dødsfallet til Christian Irgens, født 1840. Så da spørs det vel...!

Link to post
Share on other sites
Berit Frank Pagh

Leif,

 

Det er rigtigt, at navnet Christiane Louise går igen mange steder.

Det skyldes jo, at alle citerer samme kilde.

 

Man kan tænke sig så mange muligheder, men tilbage står, at ingen kan henvise til en samtidig kilde,

der godtgør, at Christiane også hed Louise.

 

Det samme gælder hendes ældste søster Anna.

Hun har fået påhæftet navnet Severine, selvom det ikke står nogen af de mange steder, man kan finde oplysninger om hende.

Personligt tror jeg, det er en transkriptionsfejl af  f. eks. Anna Severin Bøchmans.

 

De 2 af deres søstre, der havde 2 navne -  Maren Pernille og Anna Cathrine - er til gengæld altid nævnt med begge navne.

 

Berit.

Link to post
Share on other sites
Jan Sigbjørn Larsen

Denne huslyden har vore drøfta i oppdelt form ved fleire høve, men det ligg attende i tid, og når eg no står i ferd med å samla biografiane om alle sorensrivarane i indre Sogn under Sorenskrivargarden i Hafslo, ønskjer eg å henta fram ein "samla versjon" av denne huslyden i håp om at nokre av dei detaljane som eg framleis manglar, kan vera komne for ein dag sidan emnet var oppe for fleire år sidan?

 

Kanskje har det vore forska særskilt på denne huslyden i samband med Eidsvollsjubiléet?

 

 

Her finner du det som er lagt inn i Eidsvollmennens etterkommere basen på nettet:

http://data.eidsvollsmenn.no/tng/getperson.php?personID=I48822&tree=Eidsvollsmenn

Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Hei igjen, Berit.

 

Jeg har stor respekt for dine synspunkter og skulle jo også gjerne ha sett sikre kilder, men basert på at det til og med er 2 søstre hvor et ekstra fornavn er diskutabelt så vil nok jeg for min egen del holde fast ved begge navn.  Dette skyldes også andre momenter:

 

1.  I de kretser i Larvik hvor faren var så var det vanlig med 2 fornavn.

2.  Av aktuelle faddere i samme krets så var det minst 2 stk. Louise.

3.  At andre søstre har 2 fornavn - som også ble bibeholdt  i sikre kilder, utelukker ikke at noen av søstrene bare brukte ett fornavn.  Dette er det mange eksempler på.  Blandt annet var noen prester "restriktive" med å skrive inn mere enn ett navn i kb.

4.  At den yngre Christiane Louise bør ha fått "Louise" fra en nærliggende.

5. Som nevnt også merkelig at det skulle være feil navn på begge de to eldste søstre.

Edited by Leif Salicath
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Berit P., Berit K., Randi, Espen, Leif, Grethe og Jan Sigbjørn for mange spennande og til dels utfordrande innlegg!

 

Eg vil ikkje ta noko endeleg standpunkt om Christiane Smith sitt eventuelle mellomnamn i denne omgongen.  Eg har sett fleire døme på at det vert "pynta" på personnamn, særleg på 1700-talet, men ogso seinare, og det til tross for at dåpen finst og er heilt eintydig!  I dette tilfellet finst ikkje dåpen, men ei anna ofte påliteleg kjelde er konfirmasjonen!  Eg har inntrykk av at presten då gjerne sat og bladde i dåpsprotokollen når han skulle skriva lista over konfirmantar, so dersom presten hadde tilgjenge til dåpsprotokollen den gongen og Christiane vart konfirmert som "berre" Christiane, vil eg tru ho kanskje berre hadde dette eine namnet frå først av, men, sikker kan ein sjølvsagt aldri vera....

 

Elles vil eg gjerne drøfta litt meir denne Jørgine Larsdotter Paulsen frå Modum som tydeleg fekk tre born med Lars Johannes Lauritsson Irgens, medan han var lækjarstudent i Christiania.  Det høyrer vel til unntaki at nokon var hinannan so "trufast" i studentdagane, og eg ser ikkje bort ifrå at Lars Johannes godt kunne tenkt seg å bryta dei familiære "sosiale bandi" for å gifta seg med den jenta han sjølv ville ha!  Eg vil i alle fall omskriva Jørgine som "sambuar" med lækjarstudenten frå kring 1856 til kring 1862.  Men, er det mogeleg å finna litt fleire detaljar om Jørgine?  Finst det ei BYGDEBOK for Modum som kan hjelpa oss?

 

* Jørgine var fødd på Skuterud på Modum 7.11.1828, men me får ikkje vita om foreldri var gardfolk eller husmannsfolk?

 

* Veit ein kva tid Jørgine flytte frå Modum til Christiania?

 

* Av fattigprotokollane, som Espen har presentert, går det fram at Jørgine utvandra til Amerika; det må ha vore på 1860-talet, men me får ikkje greie på kva tid?

 

* Er kan henda Jørgine framleis i Christiania i 1865?

 

* Veit ein kvar det vart av dei to eldre borni til Jørgine og lækjarstudenten?  Kanskje følgde dei mori til Amerika?

 

* Om lagnaden til Jørgine i Amerika er det vel ikkje godt å ha noki meining, eller...?  Kanskje bygdeboki har noko?

 

So vil eg gjerne drøfta litt meir lagnaden til justissekretær Henrik Anker Irgens som døydde i Bergen i 1871, og særleg borni hans?  Frå dødsmeldingi hans får me vita at alle dei tre dålevande sønene hans var i Amerika.  Utifrå dette må me slutta:

 

* Sonen Christian Irgens, fødd 1840 og konfirmert i Skedsmo 1857, må vera avliden.  Eg finn han ikkje heller i FT1865!  Kvar vart han av?

 

* Eldste sonen Lars Johannes var skipsførar og budde i Arendal i alle fall i 1869. då sonen Henrik Anker var fødd, og eg trur ikkje at den unge lækjaren Henrik Anker nokon gong budde i Amerika?  Kvar var denne huslyden i 1875?  Kan det tenkjast at Lars Johannes berre MELLOMBELS oppheldt seg i Amerika som skipsførar då faren døydde?

 

* Dødsfallet til skipsføraren er eit anna problem som me har nemnt før, Arendal 1878?  Kanskje kan skiftet etter mori Sophie Irgens frå 1881 kaste meir ljos over dette problemet?  Kanskje Lars Johannes stakk av til Amerika??

 

* Sonen Fredrik skal ha vore busett i Amerika, men skal vera avliden før 1892.  Det vert spennande å sjå om han er nemnd i skiftet etter mori... (som eg har bede om i Arkivforum vert leita fram).

 

Eg takkar igjen for den kjempeflotte hjelpi eg har fått so langt når det gjeld denne huslyden,og eg vonar sjølvsagt at fleire opplysningar kan komma for ein dag...

 

 

Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

* Jørgine var fødd på Skuterud på Modum 7.11.1828, men me får ikkje vita om foreldri var gardfolk eller husmannsfolk?

 

Skuterud tilhørte Blåfarveverket, det var på Skuteruds grunn gruvene lå. Lars Paulsen må ha vært ansatt ved verket, for ved vielsen 1817 i Kongsberg (1) med Gjertrud Helene Pedersdatter er han innført som Bergarbeider, og som Bergmand ved dåpen av deres første barn. Det er innført en yrkestittel ved sønnen Petters dåp i 1825 som jeg ikke har klart å tyde, bostedet da er Skuterudfld. som vel trolig er Skuterudfladen. Sistnevnte bosted bekreftes ved dåpen til datteren Andrine i 1832, hvor det også for Lars Paulsen oppgis en grubetittel og antagelig et slektsnavn. Jeg har funnet 6 barn av dette paret:

 

Pauline dpt. 01.04.1820 Kongsberg (2)

Andreas dpt. 10.11.1822 Kongsberg (3)

Petter dpt. 25.12.1825 Modum (4)

Jørgine dpt. 07.11.1828 Modum (5)

Andrine dpt. 01.04.1832 Modum (6)

Ingeborg dpt. 03.04. 1836 Modum (7)

 

(1)

Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Kongsberg, Ministerialbok nr. 8 (1816-1839), Ekteviede 1817, side 384-385.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1097&idx_id=1097&uid=ny&idx_side=-216

(2)

Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Kongsberg, Ministerialbok nr. 8 (1816-1839), Fødte og døpte 1820, side 59-60.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1097&idx_id=1097&uid=ny&idx_side=-34

(3)

Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Kongsberg, Ministerialbok nr. 8 (1816-1839), Fødte og døpte 1823, side 95-96.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1097&idx_id=1097&uid=ny&idx_side=-60

(4)

Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 5 (1824-1841), Fødte og døpte 1826, side 61-62.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1152&idx_id=1152&uid=ny&idx_side=-36

(5)

Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 5 (1824-1841), Fødte og døpte 1829, side 173-174.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-92

(6)

Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 5 (1824-1841), Fødte og døpte 1832, side 333-334.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1152&idx_id=1152&uid=ny&idx_side=-172

(7)

Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 6 (1832-1841), Fødte og døpte 1836, side 96-97.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1153&idx_id=1153&uid=ny&idx_side=-52

 

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Ad det første av de 3 barn med Jørgine.  En mulig kandidat er Anton Irgens som er 7 år i Chra. i 1865 http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038027043764. Det er ikke mange Irgens i 1865 som er født i Chra. og Anton er ikke å se i 1875. Grønland menighet kan være et spor.  7 år gammel i 1865 kan med litt slakk bety født 1856-7.

 

Morsomt gatenavn.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.