Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Skifteregistrering Bergen 1881 - Sophie Irgens

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Ifølgje dødssmeldingsprotokollen for Bergen (http://arkivverket.no/URN:sk_read/27886/49/) skal justissekretærs enkje Sophie Irgens vera avlidi i Bergen 21.3.1881, pg buet hennar vart registrert 28.3.1881.

 

Er det mogeleg å få eit oversyn over ervingane hennar som, etter mine notat, skal vera to søner:

 

* Lars Johannes Irgens, skipsførar, busett i Arendal

 

* Fredrik Irgens, yrke ukjent, busett i Amerika

 

Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yngve Nedrebø

Boet ble sluttet med utlodning 29. juni 1882. Tre sønner er omtalt:

 

1) Johannes Irgens "maa ansees for at være afgaaet ved Døden". Han hadde etter seg sønnen Henrik Anker Irgens, 13 år, hos sin mor Inger Irgens, født Schlanbusch, i Arendal.

2) Fredrik Irgens, død, etterlatt seg datteren Fredrikke Irgens, 6 år, hos moren, gift på nytt, med farmeren Ole Cnutsen, La Salle Cty, Illinois.

3) Christian Irgens, "farer til Søs fra Amerika". Det var kommet skrivelse fra ham om at han han fraskrev seg arv til fordel for brorsønnen Henrik Anker Irgens.

 

Disse er omtalt i "Slegten Irgens" (Oslo 1927) side 146. Der hevdes det at Christian Irgens, født 7. okt. 1840, var død ugift (?), og at Fredrik Irgens, født 2. februar 1837, var død "ugift i Amerika (?)", samt at Lars Johannes Irgens var død i 1878.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yngve Nedrebø

Erklæringen fra Christian Irgens er datert Galveston 8. mai 1882.

 

I skiftepakken ligger det et brev fra Erik Lea i Bergen som forteller at Lars Johannes Irgens hadde seilt med sitt skip "Malabar" 6. april 1871 på en reise til London. Skipet var å anse som totalforlist.

 

Fredrik Irgens var død i "Norway, Amerika" 8. september 1875. Hans datter Fredrikke var født i Chicago 23. januar 1876.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Yngve for interessante og svært spennande opplysningar!

 

Eg stussa nok litt på at Lars Johannes skal vera forulukka 6.4.1871 og at dødsmeldingi etter faren ein månad seinare melde at Lars Johannes då skulle vera i Amerika.  Kanskje lyt ein tolka dette slik at han var på veg med "Malabar" til London og VIDARE til Amerika, og at meldingi om forliset først kom ETTER AT faren var avliden...  Dei hadde jo ikkje telefon den gongen, og kanskje vart ikkje "Malabar" meld sakna før lenge etter forliset...?

 

No vert den store utfordringi å finna lagnaden til Christian Irgens...

Edited by Lars E. Øyane - Wackersberg - Bayern

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.