Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Leif Salicath

Margrethe Mossencrone c1755-

Recommended Posts

Leif Salicath

Iflg. en gammel tråd her http://forum.arkivverket.no/topic/116655-31066-mossenkrone/ skal hun være søster av Cathrine og Thomas von Mossencrone, dvs. datter av Peder Larsen Moss og Anna de Blixenskjold. 

 

I tråden nevnes det at hun var gift med generaladjutant Frantz Christopher von Bülow, men han finner jeg bare gift med baronesse Sophie Eleonore Selby, se http://da.wikipedia.org/wiki/Frantz_B%C3%BClow

 

Jeg lurer på om Margrethe eksisterte eller om hun bare er blitt til et "slektsvirus" for hun nevnes mest på Geni og Myheritage.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

I følge dansk adelskalender står han kun oppført med Sophie Elenore Selby.

 

De fikk 4 barn:

 1. Marie (Mimi) Sophie Frederikke Caroline von Bülow født 8 august 1805 i København.

 2. Caroline Christiane Friderica Sophie von Bülow født 15 september 1808 i København

 3. Friderich von Bülow av Plüskow til Kogel og Sterley født 26 februar 1812 i København

 4. Carl Ernst Johan von Bülow av Plüskow født 1 januar 1814 i København.

 

Magrethe Mossencrone som kone blir ikke nevnt der.

 

Nå levde Sophie kun to år kortere enn hennes mann, da han døde i 1844 og hun i 1842. Da må han ha vært gift med Mossencrone før 1803.

Men hun burde vel ha vært nevnt i Dansk adelskalender visst dette var tilfelle.

 

Wenche

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Jeg har noen "Mossencrone" i min database, men ingen Margrethe

 

Navnet "Mossencrone" stammer fra "Moss", og det var vel Peder Moss som først ble adlet i begynnelsen av 1700 tallet i Danmark (kilde Familien Eilieson)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Det ville passe bra at Peder Larsen Moss hadde en datter som ble oppkalt Margrethe etter hans mor Margrethe Nielsdatter Norup.

 

Nå så jeg tilfeldig at Christian Fredrik von Bülow 1743-c1774 oppgis å ha blitt gift 23.okt.1771 i København med Margrethe Maria von Mossencrone og at hun skal være død 4.apr.1789 i København. http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=eneriis&id=I169210 Dette passer imidlertid dårlig med denne  http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I10002&tree=2 hvis ikke det er to samtidige Christian Fredrik von Bülow.

 

Nå har jeg derfor sendt en mail til han som har lagt inn opplysningene om Margrethe Maria og håper på kilde.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Her er tydeligvis Thomas von Mossencrones døtre Anna Thomasine og Lovisablixina, se bilde

 

De ble begge gift med samme person, se http://www.adelsvapen.com/genealogi/Taube_af_Odenkat_nr_110

Carl Wilhelm Carlson Taube.post-639-0-54430800-1408457181_thumb.jpg

 

Se også http://runeberg.org/anrep/4/0344.html

 

Dette er kanskje kilden til Margrethes dødsfall 4. apr. 1789 http://www.denjyskekirkebog.dk/Bog/Richter1761-1790.txt

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Jeg fant vielsen til Cathrine de Mossencrone med Andreas Hofgaard i Trinitatis i K.havn 27.nov.1771, se http://www.sa.dk/content/dkü/ao-forside/find_kirkeboger#, velg København, Sokkelund, Trinitatis og 1742-1813 med oppslag 44.  På venstre side nederst 23.okt.1771 er vielsen mellom kaptein Christian von Bülow og Margareta Marie de Mossencrone.  Begge søstrene "viet i? huset til Raadmand Hoffgaard".

 

 

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Flott Leif.

Man finner, hvis man ikke gir opp.

Selv har jeg Cathrine Mossencrone som var gift med Andreas Hofgaard i mitt slektstre.

Hun døde i 1772 i København som 18 åring. Født ca. 1753-54. Sikkert i barselseng.

 

Hvis denne Margrethe er datter av Peder Larsen Moss som giftet seg i 1750 i Fredrikshald. Så er hun sannsynligvis den eldste datteren

født ca. 1751-52. Da skulle hun ha vært ca. 19-20 år, og det er jo fullt mulig.

 

Peder Larsen Moss- søster Margrethe Moss var forøvrig gift med faren til Andreas-Gerhard Hofgaard.

 

Det som er merkelig at Margrethe aldri har vært nevnt i noen litteratur. 

Ikke mulig å finne ekteskapet Peder Larsen Moss i IDD som er kirkeboken for Halden på den tiden.

 

Det gjelder også Cathrine og Thomas, som jeg selv har søkt etter.

Hadde festningen kanskje egne kirkebøker. 

 

Wenche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Takk for det, Wenche.

 

Jeg ser forskjellige årstall på Anna Thomasine og Lovisablixina (Lovise). Først så jeg de født hhv. 1780 og 1781, men så går det jo frem av de svenske lenkene at Anna er født i 1788 og død i1809 og at Lovise er dødi 1819. Vel, egentlig er det jo bare fødselsåret til Anna som er uklart.

 

Har du kjennskap til deres mor?

 

Jeg tror nok de relativt samtidige kb innføringene på søstrenes ekteskap borger for at de er søstre og forbindelsen til Hofgaard at de er barna til Peder Larsen Moss.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Du mener Thomas kone, så har jeg dessverre ikke ikke det.

 

Dette er Margrethes datter.

 

Dette fant jeg i FS -Danmark

 

Name: Anne Wibeke Magdalena Bulov
Gender: Female
Christening Date: 20 Sep 1777
Christening Place: København, København, Denmark
Father's Name: Bulov
Mother's Name: Margaretha Maria V. Mossencrone

 

Redigert: I Garnisons kirken i København

 

Jeg må vente til jeg kommer til Norge, herifra Sverige klarer jeg ikke å åpne bøker som krever norsk IP adresse.

 

Wenche

Edited by Wenche Hillstrand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Hei. Her http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Liste_over_digitaliserte_bygdeb%C3%B8ker_%E2%80%93_%C3%98stfold kan dere lese om Mossencrone. Begynner på side 298 i boka "Fredsrikshald i 250 aar" av O.Forstrøm.

Mvh

Egil

 

Tusen takk, Egil.

 

Dessverre ikke noe om de manglende datoer, men omfattende beskrivelse av virksomheten i Fredrikshald.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Anna Wibeke Magdalena von Bülow ble døpt 20.sep.1777 i Garnisonskirken i København som Wenche fant på FS. Vedlagt er bilde av kirkeboken i København, Sollerup, Garnisons oppslag 370.

 

Her er full tittel på barnefaren med og da er vi vel tilbake til generaladjutanten som nevnt ovenfor var gift med en annen.  Dette er fortsatt litt mystisk. Var ikke foreldrene gift?

 

Det hadde også vært fint å finne moren til barna til Thomas de Mossencrone.

 

Hva er for resten forskjellen på "de" Mossencrone og "von" Mossencrone?  De brukes litt om hverandre - også i kb.

post-639-0-28403200-1408543744_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Jeg la merke til at når Margarethe gifter seg så står det Christian von Bülow og

ikke Frantz Christopher. Her tror jeg det er snakk om to forskjellige Bülower.

 

Det kan jo også foklare hvorfor hun ikke er nevnt som kone til Frantz Christopher gift med

Sophie Elenore Selby.

 

Wenche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Von, inngår i adelsnavn og betegner egentlig stedet slekten stammer fra (von Hindenburg). Skikken, som ble særlig alminnelig fra 1600-tallet, spredte seg bl.a.
til de nordiske land; i Norge fikk enkelte (ikke-adelige) offisersslekter von foran navnet (von Munthe, von Krogh).

De, fra, av, vanlig brukt i slektsnavn, særlig adelsnavn. Svarer til tysk von..

FRA FS DANMARK
Her er hustruen til Thomas Mossencrone og hans døtre
Datterens dåp.
 
Name: Anna Thomasine Thomsen
Gender: Female
Christening Date: 08 Apr 1780
Christening Place: NIKOLAJ KIRKE, KOBENHAVN, KOBENHAVN, DENMARK
Father's Name: Thomas Blikenschiold
Mother's Name: Gratia Lovise Frolich

Name: Lovise Blixine Blixenskiold Von Mossenkrone
Gender: Female
Christening Date: 25 Sep 1781
Christening Place: København, København, Denmark
Father's Name: Thomas Blixenskiold Von Mossenkrone
Mother's Name: Gratie Lovise Rosa Frolich


Wenche

Edited by Wenche Hillstrand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Her er konen til Thomas Mossencrone døpt i København.

Står dessverre ikke kirkens navn.
FRA FS DANMARK

Name: Gratia Lovise Rosa Freylig
Gender: Female
Christening Date: 13 Apr 1755
Christening Place: KOBENHAVN,KOBENHAVN,DENMARK
Father's Name: Thomas Freylig
Mother's Name: Anna Marie Heppesdatter

Indexing Project (Batch) Number: C39269-2 , System Origin: Denmark-ODM , GS Film

 

Wenche

Edited by Wenche Hillstrand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

KILDE: Förteckning över 1) De la Gardieska släktarkivet från Löberöd;

Slæktsarkiv over Lunds Universitet 

Taube af Odenkat
Beate Juliana (1780-1841), se Cronhielm af Flosta
Carl Vilhelm (1767-1838), diplomat, kapten, kammarherre med
nyckel. Son till Carl T. (1727-1782) och hans hustru Margareta
Charlotta Bergenskjöld (1742-1813). Gift med 1. 1801 Anna
Tomasina Mossencrone (1780-1808), 2. 1810 Lovisa Mossencrone
(-1819), 3. 1821 Christina Henrietta von Krieger (1804-1884).
1805, 1820, odat (3)

Mossencrone Anna Thomasina gift Taube B 1808 41 Helsingborg. De bodde her i 1808, samme år som hun døde.   


Wenche

 

Du hadde visst denne så jeg nå.

Edited by Wenche Hillstrand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Her er konen til Thomas Mossencrone døpt i København.

Står dessverre ikke kirkens navn.

FRA FS DANMARK

Name: Gratia Lovise Rosa Freylig

Gender: Female

Christening Date: 13 Apr 1755

Christening Place: KOBENHAVN,KOBENHAVN,DENMARK

Father's Name: Thomas Freylig

Mother's Name: Anna Marie Heppesdatter

 

Indexing Project (Batch) Number: C39269-2 , System Origin: Denmark-ODM , GS Film

 

Wenche

Tusen takk, Wenche.

 

Da begynner det å bli komplett.  Godt også å få dokumentert at opplysningene om ingen etterkommere var feil.  Nå har det ihvertfall dukket opp hhv. 2 barn av Thomas og ett av Margrethe.

 

Kan hustruens navn Freylig ha blitt til Frølich?

 

Jeg har leilighetsvis vært inne på FS Danmark og har sett mange forskjellige veier dit.  Kan du gi meg den lenken du tydeligvis finner så mye via?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Jeg bare søker inne på FS-  Land Denmark
 

https://familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bsurname%3Afreylig~%20%2Brecord_country%3ADenmark

https://familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Agratie~%20%2Bsurname%3Afreylig~%20%2Brecord_country%3ADenmark

 

Jeg tror hennes mor heter Jeppesdatter. Heppe er vel neppe noe navn?

 

Om faren heter Freylig eller Frølich er vanskelig å si.

 

Wenche

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Skulle gjerne ha gitt kopi fra kirkeboken i København. Men jeg greier ikke å få kopiert den.

Men her er i hvert fall detaljene. Finnes sist på venstre side -side 216

 

Cathrine (Catharina) Mossencrone død 1772 i København og begravet 18 august 1772 i København. (Se oppslag 221 over Vår Frelsers kirke i København, Sokkelund 1759-1800).

 

Wenche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Margrethe Mossencrone hadde også en sønn Christian Peter født 31 mai 1774
og døpt 9 juni 1774 i Garnisons kirken i København.

Se København, Sokkelund, Garnisons 1746-1784 Opslag 331.

Wenche
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Christian Peter von Bülow gifter seg 7 desember 1808 i Garnisons kirken i København
med Hanna Christiana Regina Lemming.
København, Sokkelund, Garnisons 1770-1816 opslag 277.
 
Gratia Lovise Rosa de Mossencrone dør i 1781 i København og begravet
27 november 1781 i Garnisons kirken i København.

København, Sokkelund, Garnisons 1706-1807 opslag 278 Løpenummer 102.

 

Da mangler vi dødsfallet til Thomas Mossencrone.

 

Wenche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Og tilslutt har vi Thomas Mossencrone død i 1781 og begravet 14 juli 1781
i Garnisons kirken i København.

København, Sokkelund, Garnisons 1706-1807 opslag 277.

 

Hva var det som førte til en sånn tragedie at begge foreldrene dør samme år.

Konen kan jo ha dødt i barselseng, men han?

 

Wenche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Det var visst ikke slutt allikevel.
 
Her har vi Margarethe Marie Mossencrone død 1789 i København 37 år gammel født ca. 1752.
Begravet 11 april 1789 i Garnisonskirken i København. Hun står aller sist på Høyre side.
Se København, Sokkelund, Garnisons 1706-1807 Opslag 296

Wenche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Hei Leif
 
Her kommer resten, så nå tror jeg du har det nesten komplett.
 
Margarethe Maria Mossencrone døpt 27 september 1751 i Trinitas i København
København, Sokkelund, Trinitatis 1742-1765 Opslag 178 - Barn nummer 3 til venstre
 
Thomas Mossencrone døpt 18 mai 1756 i Trinitas i København
København, Sokkelund, Trinitatis 1742-1765 Opslag 265 - Barn nummer 2 på høyre side

Cathrine de Mossencrone Døpt 22 Februar 1754 i Trinitatis, København
Kilde: København, Sokkelund, Trinitatis 1742-1765 Opslag 221 Barn nr 2 høyre side

 

Det står Catharina -hun finner du høyere opp enn den Cathrine som står der.

 

Wenche

 

Edited by Wenche Hillstrand

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.