Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Knut Handeland

Nils Ragvaldsson Brandvik (Torsnes)

Recommended Posts

Knut Handeland

Fikk ikke lagt inn på andre beslektede tråder så jeg starter en ny. Har lett igjennom Svenske Diplomer for å følge opp Marko Lambergs eminente forslag om Nils sin mulige Haga slekt i Stockholm.

Dvs den nevnte Ragvald Overskjærer, Gottskalk Magnusson mfl. Det finnes et Svensk Diplom som nevner 2 brødre, Nils og Peter Ragvaldsson som er arveberettige til gården Myrby (Myraby) som lavadelsslekten Drake hadde hadde omsatt ulovlig. (Drakene var Stockholmsfogder) På denne Myrby gården forefinnes en Esbjørn Blåpanna med frue. Esbjørn deler ut en gård i gave til sin søsters, Ragvaldsdatter. (Selv er de barnløse.) Kona til Esbjørn var datter til Nils Larsson Myrby. Hun benevner slekt og noen venner i et Diplom. I Diplomet kan en lese om et ektepar som bor på gården Frøvi. Ragvald Magnusson (Delt Skjold) og Kona Ramborg Bengtsdatter. Ramborg ser ut for meg til å være Esbjørns søster, og hun er trolig en av arvingene etter paret. (Derav kommer Myrby arven til Nils og broren.) Ragvalds Magnussons far, Magnus Petersson (Delt Skjold) på Frøvi, var gift med Katarina Karlsdatter (Ekeblad). Hennes far var Vepner Fogden, Karl Ingebjørnsson (Ekeblad). og hennes Mor var Katarina Fadersdatter Ramshammar. (Vingad Pil ? og barnebarn av Harald Gudmundsson ?) Magnus Petersson var sønn av Peter Anundsson Dåvø.(Delt Skjold) (Mulig Peters far Anund, var en av Stallare slekten ? Pga Solvik diplomene) Karl (Ekeløv) var også en tid Fogd på Dåvø. Magnus Petersson kan være identisk med den Magnus P. som nevnes på Eka.Det er også mulig at Peter Anundsson var på Eka.Om dette stemmer var han kanskje også far til Trotte Petersson på Eka. Katarina Fadersdatter fra Ramshammar, kan være Fader Haraldssons datter, men i såfall var han gammel ved hennes fødsel. (Fader navnet kan være identisk med Fartiegn dvs FaderDjekne) Får supplere med mer nøyaktige opplysninger etterhvert. Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Handeland

Grunnen til at jeg mener det at kan være hold i dette forslaget, er først og fremst at det er kun i dette Diplomet fra " 1446 i Stockholm ", at to brødre med navnene Nils og Peter Ragvaldsson nevnes sammen i denne perioden. Bror Olof Ragvaldsson nevnes ikke, men han kan ha vært en yngre halvbror, og far Ragvalds sønn fra et ekte nr 2. Arven kommer trolig igjennom
barnas mor Ramborg. Esbjørns syster kan jo også mene en svigerinne, og da var hun en ukjent Nilsdatter.

 

1446- Det Norske Diplomet

(http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=13634&s=n&str=)

 

1446- Det svenske, mindre utfyllende.
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=Myraby&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=10&postid=Dipl_24909&tab=post&FacettState=undefined%3Ac|#tab)

1416- Esbjjørn Blåpanna gir Ingerd Ravaldsdotter och hennes mann Anders Ruska jord i Aby i Salems socken, Strängnäs stift
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=esbj%C3%B6rn+bl%C3%A5panna+ger+sin+systerdotter+ingerd+ravaldsdotter&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=1&postid=Dipl_18669&tab=post&FacettState=undefined%3Ac|#tab)

1422- Esbjörn Blåpanna och hans hustru Katarina Nilsdotteri Mörby.
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=Katarina+Nilsdotter&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=32&FacettState=undefined%3Ac|&postid=Dipl_19852&tab=post#tab)

1427- Katharina Nilsdotter Myrby nevner RAgvald Magnusson og Ramborg Bengtsdatter.
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=Katarina+Nilsdotter+bortbyter&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=2&postid=Dipl_20835&tab=post&FacettState=undefined%3Ac|#tab)

1437- Arvestid om Mørby i 1437.(Katharina Nilsdatter er død.Anders Hansson kan være identisk med Anders Ruska som giftet seg med Ingerd Ragvaldsdatter.Helsøster av Nils og Peter ?)
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=Jeppe+Drake&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=3&postid=Dipl_22849&tab=post&FacettState=undefined%3Ac|#tab)

1440- Jeppe Drakes Myrby arv, kommer igjennom hustruen.(Olaf Drake er sønnen hans)
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=Jeppe+Drake&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=5&postid=Dipl_23378&tab=post&FacettState=undefined%3Ac|#tab)

1403- Ragvald Magnusson og Ramborg Bengtsdotter selger Frøvi.(Flytter til Stockholm eller Vesterås ?)
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=Ragvald+Magnusson+i+Fr%C3%B6vi&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=1&postid=Dipl_15990&tab=post&FacettState=undefined%3Ac|#tab)

1436- Ragvald överskärare i Stockholm
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=Ragvald+%C3%96versk%C3%A4rare&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=1&postid=Dipl_22635&tab=post&FacettState=undefined%3Ac|#tab)

1438- Ragvald överskärare selger gård i Vesterås.(Er han sjøl i Stockholm ?)
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=Ragvald+%C3%96versk%C3%A4rare&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=2&postid=Dipl_22953&tab=post&FacettState=undefined%3Ac|#tab)

 

Gotskalk Magnusson Haga kan ha vært en ukjent bror av Ragvald Magnusson Frøvi.Ragvald hadde 2 kjente søsken.Peter Magnusson og Sigrid Magnusdatter. Hun ble gift med Peter Hemmingsson (2 Stierner).

 

 

Edited by Knut Handeland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Handeland

Nils R. på Brandvik vet vi var i Hordaland fra 1442, og utover, men om disse 2 Ragvaldsbrødrene skal ha håp om å være de riktige, så innebærer det at Nils reiste tilbake og fungerte en periode som Prest i Uppsala. Dette fremgår av Nils R. sitt salg av en Myrabypart til sitt søskenbarn, Karl Andersson Djula (Ruska ?) i 1465.(Denne Karl A. ble i 1473 dømt for et mord.) I det samme Diplomet bekreftes det også at Myraby var Nils R. morsarv.

En annen, men noe vanskeligere innfallsvinkel er å gå løs på Skomaker Gotskalk i Stockholm, som avhender en part av Hasselbo (Tuna) på øyen Øland i 1484. Denne gården ble fra etter 1400 bebodd av en Bengt Næsbo, som ble gift med Enken Katrin Markusdatter Hasselby. Hun kom opprinnelig fra Ekeby i Uppsala, og ble gift med Lars Larsson i Hasselby. Katrins mor var Ingrid Magnusdatter fra Ekeby (og Kærlinge).(Uppsala.By) Denne Bengt Næsbo kan være en farskandidat for Ramborg Benktsdatter Frøvi.men da fra et tidligere gifte. Det kunne forklart Gotskalk (Magnusson,s ?) eierpart i denne gården. Hasselby ble gitt til kirka, men senere tilbakekrevd av ei Barbro Larsdatter Ulfstand, som hevdet at hun igjennom fedrelinjene var et oldebarn av Lars Larsson Hasselby. (Noen mener i dag at dette var en godssvindel) 

1454- Peter og Nils Ragvaldsson arvet Magnus Larsson i Vaxem.(Av Fargalt eller Frøvi-slekt ?)
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=peter+ragvaldsson&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=69&FacettState=undefined%3Ac|&postid=Dipl_26598&tab=post#tab)

1461- Peter Ragvaldsson. Kirkeprest i Stockholm, selger jord i Nærke.
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=peter+ragvaldsson&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=71&FacettState=undefined%3Ac|&postid=Dipl_27793&tab=post#tab)

1461- Peter Ragvaldsson. Kirkeprest i Stockholm, selger Myraby till Magnus Bengtsson.
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=peter+ragvaldsson&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=71&FacettState=undefined%3Ac|&postid=Dipl_27793&tab=post#tab)

1465- Nils Ragvaldsson Kirkeprest i Uppsala, selger Myraby til sitt søskenbarn Vepneren Karl Andersson i Djula (Ruska?)
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=nils+ragvaldsson&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=94&FacettState=undefined%3Ac|&postid=Dipl_28397&tab=post#tab)

1466- Ridder Magnus Bengtsson gir etter kjøpet Myraby bort i morgengave.
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=peter+ragvaldsson&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=72&FacettState=undefined%3Ac|&postid=Dipl_28618&tab=post#tab)

1484- Gotskalk (Magnusson?) Skomakare i Stockholm.Hässelbogården i Strengnes.Enken Elin som var gift med Erik Hasselbo.
(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=gotskalk+skomakare&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=1&postid=Dipl_31498&tab=post&FacettState=undefined%3Ac|#tab)

Det er lett å gå seg vill når det finnes så mange med de samme navnene, i samme periode. En navnebror som kommer fra en annen familie, som bruker de samme fornavnene som folket på Frøvi, er Ragvald Magnusson Fargalt.(Nevnt i perioden 1426-43).Han fikk 8 barn, men hadde ingen kjent sønn som het Nils Ragvaldsson. Han hadde derimot en farfar som het Nils Ragvaldsson.En annen slekt er slektene fra Vinstorpa.Det samme blir det med etterkommere av Riksråd Filip Ulfsson (Ulv) på Langnes (& Horsnes). Her kommer i tillegg Gotskalk navnet inn i flere ledd.  
 

Edited by Knut Handeland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Handeland

Hei Roger. Takker for svaret :) Det var faktisk ikke dumt i forhold til bruken av " lilje ", Gotskalk, og bruken av navnet Erik. Han passer bra, men han døde som Biskop i 1448. Den yngre var prest i 1468, når salget forgikk. Det kan være snakk om en nær slektning ? Nils Ragvaldsson ble ikke nevnt i Torsnes skiftet 1498, men han hadde trolig besøk på Torsnes av sin Biskop bror, Olof R. 20 Desember 1482. (Jeg husker/finner ikke igjen kilden for dette.Lambergs verk ?)

 

1446- En Olof Overskjærer gir sin gård i Strengnes, imot kost og losji i Eskildtuna Klosteret. Er dette den senere Biskop, Olav Ragvaldsson ? 

 

(http://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokord=olof+%C3%B6versk%C3%A4rare&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=3&postid=Dipl_24952&tab=post&FacettState=undefined%3Ac|#tab)

 

Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carl-Henry Geschwind
On 9/10/2014 at 10:55 AM, Knut Handeland said:

Ragvald överskärare i Stockholm

 

Please forgive my ignore of Swedish late medieval social structure. What exactly is the social status of an "överskärare"? To me this seems to indicate a cloth-cutter, that is, an artisan or tradesman (håndverker). Is it likely that someone of this status could be the father of a bishop and the son of a nobleman? Or does "överskärare" indicate a much higher status?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Handeland

I agree, but even a Shoemaker was a hero those days 🙂 This info. derives from some letters written about a inheritance of a area in old Stockholm called Haga. The info came from some books called the tankebøckene (tankebooks.) One Marco Lamberg collected this story. If you go on this journey in the swedish diplomas, you will find several persons with the same name. I gave it a shot but..🙂

Edited by Knut Handeland

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.