Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Ketil Harbek

Skisåker i Tjølling omkr. 1690 - far døde 7 år før sønn ble født?

Recommended Posts

Ketil Harbek

Ifølge Lorents Bergs gamle Tjølling-bok: På Nordre Skisåker var Tore Olsen bruker 1667-1683. Da han døde var han knapt 40 år gammel. Han hadde 3 barn, bl.a. Lars Toresen, som en tid senere ble bruker.

 

Videre: Om brukeren (og altså sønnen) Lars Toresen fremgår det etter hvert at han døde i 1741, vel 50 år gammel. Mao. var han født ca. 1690 - dvs. ca. 7 år etter at faren døde.

 

Dette kan jo ikke stemme. Men det er ikke bare en trykkfeil. Alder og dødsår for personer med disse navnene (og knyttet til Skisåker) stemmer med kirkeboken. Så jeg mistenker en personforveksling, uten at jeg klarer å nøste det opp bare på grunnlag av kirkeboken.

 

Kan noen med tilgang til den nye Tjølling-boken sjekke om fremstillingen er blitt korrigert under Nordre Skisåker?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Familysearch har registrert alle personene i den nye Tjølling-boka, og Lars Toresens fødselsår er der tydeligvis satt til 1675.

 

Men det er grunn til å se litt nærmere på dette ...

 

Selv om "Thor Skisager" ble gravlagt 27. juni 1683, gikk det ni år før det ble skiftet etter ham. Det ble holdt skifte etter "Tord Olsøn" på Nordre Skisåker 1. oktober 1692. Her nevnes barna Else (16), Marte (13) og Lars (9).

 

Lars burde da være født ca. 1683. Dåpslistene i den eldste kirkeboka for Tjølling starter høsten 1682 (det har antakelig vært ført liste fra 1671, men en del blad er tapt), og der finnes han ikke. Fødselsåret kan vel derfor i alle fall trekkes tilbake til 1682.

 

I 1701-manntallet er enka Marte Sørensdatter registrert med sønnen Lars Torsen på 11 år. Det stemmer med at Lars angivelig var 52 år da han døde i 1741, men alderen må være satt for lavt både i 1701-manntallet og ved begravelsen.

 

Skiftet etter Lars Toresens kone Ester Olsdatter 11. mai 1740 viser nemlig at en av Lars Toresens jordegodshjemler var skiftet etter faren Tore Olsen 1. oktober 1692.

 

Dermed er det ikke noe i veien med slektskapene her, men Lars Toresens fødselsår kan ikke tidfestes med 100 % sikkerhet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ketil Harbek

Tusen takk for utfyllende svar, Kristian!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

I skiftet etter Ester Olsdatter står det for øvrig at Lars Toresen hadde vært eneste arving etter mora Mari Sørensdatter. Vi kan derfor slå fast at Lars' søster Marte, som Lorens Berg oppførte med "ukjendt skjæbne", må være død barnløs. Den eldste søstera Else døde ung, hvilket også Berg i sin tid fikk med seg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.