Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Adam Barch, byfut i Christiania, døydde 1705 - svigerfar Peder Hansson Leth, døydde 1679 - kven var desse karane og kvar kom dei ifrå??

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette er eit problem i mi eige ættetavle som eg aldri fann ut då eg jobba med desse spørsmåli kring 1970 og heller ikkje då eg kring 1990 jobba med band IV av bygdebøkene for Luster.  Kanskje tidi er inne no...?

 

Det gjeld Maren Adamsdotter BARCH, fødd i Christiania 31.3.1693 og avlidi i barselseng på Svanøy i Kinn 27.12.1720.  Ho var gift med futen Hans Johanson RUE til Svanøy (1689-1729).  Dei skal ha gift seg 10.5.1717, uvisst kvar!

 

Maren var dotter av byfut Adam BARCH i Christiania og kona Martha Pedersdotter LETH, vigde i Christiania 28.9.1687.  FamilySearch refererer til dette parfolket under namni Adam BORCH og Martha LUTZ og påstår dei fekk desse borni:

 

Maren Adamsdotter Borch, fødd eller døypt i Christiania 2.9.1689

 

Elisabeth Adamsdotter Borch, fødd eller døypt i Christiania 24.1.1691

 

Just Adamson Borch, fødd eller døypt i Christiania 5.1.1692

 

Maren Adamsdotter Borch, fødd eller døypt i Christiania ?.4.1693

 

Martha Leth vart gravlagd i Christiania 8.6.1694, og Adam Barch gifte seg att i Bærum 12.12.1695 med Anna Johansdotter Krefting.  Adam vart gravlagd i Christiania 10.9.1705.

 

* KVEN VAR DENNE ADAM BARCH?  opphav?  fødselsdato og -stad?  foreldri?  fødselsdato for Martha Leth?

 

Martha Pedersdotter Leth skal ha vore dotter av Peder Hansson LETH og kona Maren Nilsdotter SOELGAARD, vigde i Christiania 11.9.1664.  Peder Leth vart gravlagd i Christiania 21.12.1679, medan Maren Soelgaard vart gravlagd i Christiania 28.10.1697.

 

* KVEN VAR DENNE PEDER HANSSON LETH?  yrke?  opphav?  fødselsdato og -stad?  foreldri?  fødselsdato for Maren Soelgaard?

 

Maren Nilsdotter Soelgaard skal ha vore dotter av kjøpmann og kemnar Nils Christenson Soelgaard i Christiania og kona Helvig Jensdotter.  Nils vart gravlagd i Christiania 28.7.1661, medan Helvig vart gravlagd same staden 25.2.1653.

 

* KVEN VAR NILS CHRISTENSON SOELGAARD og kona HELVIG JENSDOTTER?  opphav?  fødselsdatoar og -stader?  foreldri?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om desse folki!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Hei

Du skriver:

Maren Adamsdotter Borch, fødd eller døypt i Christiania ?.4.1693

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=653&idx_id=653&uid=ny&idx_side=-184

 

Her blir Maren født- døpt 3 mai 1694- Se venstre side.

Marthe Pedersdatter Leth døde i barselseng.

 

 

 

 

Beklager det er sønnen Peder som er døpt her og ikke Maren.

Skrev feil.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen
(...)

Det gjeld Maren Adamsdotter BARCH, fødd i Christiania 31.3.1693 og avlidi i barselseng på Svanøy i Kinn 27.12.1720.  Ho var gift med futen Hans Johanson RUE til Svanøy (1689-1729).  Dei skal ha gift seg 10.5.1717, uvisst kvar!

(...)

 

Trolovelsen Kristi Himmelfartdag 1717= 6. mai 1717

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Askvoll, Ministerialbok nr. A 3 (1715-1718), Kronologisk liste 1717, side 59.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8591&idx_id=8591&uid=ny&idx_side=-60

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070319620295.jpg

(Nederst v. side)

 

Jeg fant ikke vielsesdagen i farten. Skriften er ikke den vakreste..

 

Redigert:

Den var 10. mai - tredje nederst h. side....

Edited by Anne-Lise Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Wenche, Grethe, Grete og Anne-Lise for spennande og nyttige innlegg!

 

Då er vigsli til Maren og Hans Rue på plass, i Askvoll, og dei fleste andre opplysningane mine synes å stemma...

 

Etter namnet å dømma KUNNE Hans Pederson Leth i Trondheim vore far til Peder Hansson Leth i Christiania, men dette stemmer jo ikkje med skiftet.  Kan Peder Hansson Leth i Christiania vera komen frå Danmark??

 

Opphavet til Adam Barch synest vera ein "nøtt" og likeins Soelgaard...

 

Eg takkar igjen for interessante opplysningar og vonar sjølvsagt på meir...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

I Lassen  står det: Byfogd Adam Barch, hans hustruer og barn se Personal historisk tidsskrift II (2) s. 335. Jeg vet ikke om det kan står noe av interesse der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Som nevnt så var sønnen Peder Adamsen Barch døpt 3.mai 1694. Han ble begravet 27.mai samme år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad
Martha Pedersdotter Leth skal ha vore dotter av Peder Hansson LETH og kona Maren Nilsdotter SOELGAARD, vigde i Christiania 11.9.1664.  Peder Leth vart gravlagd i Christiania 21.12.1679, medan Maren Soelgaard vart gravlagd i Christiania 28.10.1697.

 

Skiftet etter Maren Nielsdatter Soelgaard ble åpnet 22. nov. 1697.

Barn med Peder Hansen Leth:

 1. Niels Pedersen Leth, i Jylland
 2. Hans Pedersen Leth, i Kristiansand
 3. Birgitte Pedersdatter Leth, gift med Andreas Hagemeister
 4. Helvig Leth, 26 år
 5. Maren Leth, 20 år
 6. Anne Pedersdatter Leth, 18 år
 7. Sal. Marthe Pedersdatter Leth, byfogdens forrige hustru, barn: Just Barck, Karen Barck, Maren Barck

Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteprotokoll 1, 1692-1701

 

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Berit, Linda, Leif og Grete for nye spennande og interessante innlegg!

 

Ættetavla tek no til å få meir "liv"; særleg ættetavla som Linda har funne, har utfordrande opplysningar.  Det kan sjå ut som Personalhistorisk tidsskrift er kjelda til mykje av det som er attgjeve i denne ættetavla, men eg må seia eg stiller spørsmål ved Peder Hansson Leth og opphavet hans i Trondheim?  Han gifte seg i Christiania i 1664, og alle dei tre borni fødde før 1670 vart døypte i Vår Frelser i Christiania!  Då kan han vel ikkje ha vore kjøpmann i Trondheim!!?  At han i 1670 kjøpte Linderud gard i Aker kan sikkert vera rett, men han budde nok i Christiania ogso før den tid, og eg trur IKKJE han kom frå Trondheim!  Er det berre ein samanblanding med Peder Hansson Leth i Trondheim, som tydeleg levde om lag på same tid?

 

Det er tydeleg at Soelgaard-ætti kom frå Holstebro eller Aulum i Danmark der det skal finst ein gard med namn Solgaard.  Tilknyttingi til Holstebro synest i alle fall godt dokumentert.  Kanskje Peder Hansson Leth (død 1679) òg var bafnefødd i Danmark?

 

Elles slit me framleis med Adam Barch.  Det er då merkverdig at det ikkje skal vera mogeleg å finna noko meir om opphavet hans?  Kan ogso Adam vera innflytt frå Danmark?  Eller var han av tysk opphav?  Ser me på namni til borni hans. kunne ein kanskje tru at faren heitte JUST BARCH og mori Elisabeth?  Men kanskje er eg heilt "på jordet"...?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

I debatten som Grethe henviser til i #4 ser man tydelig at det har skjedd en sammenblanding mellom Peder Hansen Leth i Trondheim og Peder Hansen Leth i Oslo. Peder i Oslo er gravlagt 21/12-1679 mens hans navnebror i Trondheim lever i beste velgående ved faren Hans Pedersen Leths skifte 28/9-1684 og i manntallet 1687.

 

Manntall Trondheim 1687:
Tiende Rose, 616: Peder Hansen Let med sin hustrue, 8 børen, fem i byen og tre i Nordland, 1 amme og en tiennestepige, 2 tiennestedrenge. 14 personer.

Riktignok har Peder i Trondheim en bror Petter som er død, men denne etterlater seg bare en sønn Petter.

 

Holstebros Historie gennem Tiderne 1274-1939, Sogneprester efter Reformationen:

 

Side 76: Han (Svend Pedersen Høst) var g. m. Raadmand Christen Lassen Solgaards Enke Margrethe Jeppesdatter S., der i 1. Ægteskab havde Chr. Christensen S. (se nedenfor). Karin S., g. m. Hr. Hans Friis i Nebel, Gertrud S. Christen Nøragers i Holstebro, og Rektor Jep Christensen S. (se Rektorer).

 

Side 77-78: Christen Christensen Solgaard 1669-1706. Han døde 14. Okt. 1713 og begravedes 23. Okt. Hans Arvinger var hans Helbroder, afdøde Rektor Jep Solgaards Børn: Fru Karin S., Stiftsamtmand, Baron Gersdorffs, og Anna S., salig Chr. Munches i Lemvig; hans afdøde Helsøster Karin S. (død 1706) 63 Aar gl.) hendes Børn, bl. a. Anna Høst, g. m. Villum Nyboe paa Krogsdal; hans afdøde Helsøster Gertrud S., g. m. Christen Nørager i Holstebro, hendes Børn: Erik Nørager, Anna N., g. m. Købmand i Holstebro Hans Rasmussen i Holstebro, og Dorothe N., g. m. Melchior Christoffersen smst.; hans afdøde Halvbroder Niels (Christensen) S., der bl. a. havde en Søn Jens Solgaard, som var Borgermester i Frederikshald i Norge.

 

s. 209 f. 4.5. Leth - mere gæld end gods
Indbyggerne i 1600-tallets Vestjylland havde større kontakt til omverden end man måske umiddelbart skulle tro. Specielt forbindelserne til det store handelscentrum i Amsterdam var markante, med betydelige islæt fra de vestjyske købstæder, hvor det udover de erhvervsmæssige bånd, også kan konstateres at mange vestjyder fandt deres livs udkårne i Holland.(1). Også til tvillingeriget Norge var der lignende forbindelser, bl.a. i den vidtforgrenede Solgaard-slægt der i perioden sad med markant indflydelse i Holstebro, bl.a. indenfor skole- og kirkeliv. Slægten har højst sandsynlig bondegården Solgård i Aulum sogn som sit udgangspunkt, men træffes fra tidligt i 1600-årene i Holstebro, hvor familien både i byens forvaltning og blandt købmændene hørte til de mest fremtrædende. Købmanden Niels Sørensen Solgaard, Christen de Lindes svigerfar hørte til blandt disse velstående købmænd, mens den anden del af Solgaard-slægten bl.a. talte rektoren for byens latin- skole og sognepræst Christen Lassen Solgaard. To af hans sønner Christen og Ib (=Jep) Solgaard markerede sig i fødebyen som henholdsvis provst og rektor, mens en tredje søn Niels Christensen Solgaard (d.1661) valgte at slå sig ned i Norge.

 

(Finner ingen steder at Christen Lassen Solgaard skulle være rektor for latinskolen eller sogneprest i Holstebro (Wiberg). Dette må være en sammenblanding med sønnene Christen Christensen Solgaard som ble sp. og prost i Holstebro og Jep Christensen Solgaard som ble rektor ved latinskolen 1665, Wiberg har som Christen Christensen Solgaards foreldre Christen Larsen, kjøpmann i Holstebro og Margrethe Jeppesdatter.)
 

 

Niels Christensen Solgaard, far til Maren Nielsdatter Solgaard g Peder Hansen Leth.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

Så er det skiftet etter Adam Barch:

 

Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteprotokoll 3 , 1707-1714. Gammelt register. Fol. 1 mangler, skiftet fortsetter derfor fra fol. 2a. tom fol. 11a.
Anno 1707: Skiftebref efter agangne Byefoged Adam Barch. fol.1
... Sahl. Mand Adam Barch ... imellom hans svoger udj .... Hans Sahl. vermoder Maren Sahl: Peder Hansens sterbo ... de 3de søstre Hedvig, Maren og Anna Lætt .... enken Anne sahl. Adam Barches. Betalt Jacob Pedersen Skræder for den salige mands brodersøn begravet på Bragenes.
Sønnen Just Barches, Karen Barches, Maren Barches.
11/10-1706 ... saavel som Monsr. Hans (Nielsen) Rue som ... den Sahl. mands Daatter Karen Barches. Monsr. Hans Rue havde Antaget(?) formynderskab og værgemaal for hans hustrues broder Just Barch og søsteren Maren Barch. Broderen 352 rdl 2 1/4 s, søsteren 176 rdr 1 1/8 s, som beløbet til summa 528 rdr 3 3/8 s.
Skifte sluttet Christiania D 14 Decembr: 1707

 

I Adam Barchs skifte leses omtrent følgene: "Betalt for reigning Jacob Pedersen Skræder for den salige mands brodersøn begravet på Bragenes 5 - 12".  Jeg lette derfor gjennom kirkebøkene for Bragernes for 1705 tom 1707 om jeg kunne finne en Barch (eller Leth) som begraver sin sønn, men det fant jeg ikke. Derimot fant jeg at Jacob Pedersen Skredders barn Jacob blir begravet 8/4-1706 kl. 12.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Skiftet etter Maren Nielsdatter Soelgaard ble åpnet 22. nov. 1697.

Barn med Peder Hansen Leth:

 1. Niels Pedersen Leth, i Jylland
 2. Hans Pedersen Leth, i Kristiansand
 3. Birgitte Pedersdatter Leth, gift med Andreas Hagemeister
 4. Helvig Leth, 26 år
 5. Maren Leth, 20 år
 6. Anne Pedersdatter Leth, 18 år
 7. Sal. Marthe Pedersdatter Leth, byfogdens forrige hustru, barn: Just Barck, Karen Barck, Maren Barck

Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteprotokoll 1, 1692-1701

Kan Andreas Hagemeister være sønn av stadsmajor, hospitalforstander, Johan Hagemeister begr. 2.mar.1675 i Chra.  Han var gift minst 2 ganger: 1) med Kirsten Andersdatter begr. 14.jul.1661 og 2) 11.apr.1662 med Birthe Christophersdatter Friis som ble begr. 28.okt.1681 i Chra.  Hvem av dem bør være mor til Andreas?

 

Jeg har notert en datter av Johan, nemlig Kierstin f. c1660 gift c1682 med kjøpmann Jochum Nicolas Jochumsen Lobes c1655-1705.  Ved nærmere ettertanke så tror jeg Kierstin er oppkalt etter første hustru og mao. datter av hustru nr. 2.  Dette var vanlig og da er nok Kierstin født c1663.

 

En Jochum Pedersen Leth som dør i 1742 på Evenes var gift med Maren Hansdatter Jentoft 1691-1754 (fra Vestvågøy) er vel sønn av Peder Hansen Leth i Trondheim?

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Otto Egeberg Asak

For videre gransking av Barch:

Se bygdebok for Nittedal og Hakadal bd. 1 side 32: her er brødrene Iver og Nils Barch eiere av Holum gård i 1624. Samme Nils Barch er nevnt i samme bok side 568 (Ramstad, skiftebrev etter Nils Barch)

Nils Barch har sønnen Kristen Nilsen Barch som i 1671 stevner brukeren på Nesguthu, Nittedal, med påstand om at faren hadde eid gården (samme bygdebok side 598). Nils og Iver Barch eide i 1620-åra også Sø-Holm i Nittedal ( Bygeboka side 611)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

 

Leif spør:

En Jochum Pedersen Leth som dør i 1742 på Evenes var gift med Maren Hansdatter Jentoft 1691-1754 (fra Vestvågøy) er vel sønn av Peder Hansen Leth i Trondheim?

 

Helt riktig han er sønn av Peder Hansen Leth og Johanna Olofsdatter Schancke.

 

Deres datter Ingeborg Marie Leth var gift med Jacob Krefting. Sogneprest i Borge.

Her hadde jeg en forespørsel for kort tid siden hvem Krefting han var. Noe entydig svar har det ikke blitt.

Men mulig at han er sønn av Søren Gundersen gift med Alhed Jacobsdatter Krefting.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Takk for Jochum.  Søren Gundersens sønn ble døpt 4.jun.1716 i Bragernes og var studiosus i skiftet etter faren.  Hans studerte vel til prest.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

For videre gransking av Barch:

Se bygdebok for Nittedal og Hakadal bd. 1 side 32: her er brødrene Iver og Nils Barch eiere av Holum gård i 1624. Samme Nils Barch er nevnt i samme bok side 568 (Ramstad, skiftebrev etter Nils Barch)

Nils Barch har sønnen Kristen Nilsen Barch som i 1671 stevner brukeren på Nesguthu, Nittedal, med påstand om at faren hadde eid gården (samme bygdebok side 598). Nils og Iver Barch eide i 1620-åra også Sø-Holm i Nittedal ( Bygeboka side 611)

 

Står det noe om der hva disse brødrenes foreldre het.

Har ikke tilgang der jeg er (Sverige) til disse bøkene.

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Anita, Leif, Per Otto og Wenche for nye spennande innlegg om denne vanskelege huslyden!  Eg er imponert over kva de alle sit med av ekspertise om desse gamle ættene, og vonen er at me kanskje kan komma fram til nye konklusjonar gjennom at fleire fakta vert lagde "på bordet"!

 

Det er vel ikkje kome fram noko nytt om opphavet til Peder Hansson Leth, men huslyden So(e)lgaard og tilknyttingi til Holstebro meiner eg er godt dokumentert.

 

Skiftet etter Adam Barch høyrest spennande ut.  Eg har ikkje freista gå inn for å lesa sjølve skiftet, men utsegni om "Betalt for reigning Jacob Pedersen Skræder for den salige mands brodersøn begravet på Bragenes 5 - 12" står for seg sjølv som særleg utfordrande!  Dette er vel einaste gongen at me finn referansar til noko som liknar Adam Barch's BAKGRUNN.  Det at fleire Barch'ar åtte og/eller budde på ulike gardar i Nittedal på 1600-talet, kan ein vel ikkje setja i direkte samband med byfuten?  Eller er eg heilt på villspor?  Kor vanleg er eigentleg ættenamnet Barch?

 

Kan det tenkjast at Adam Barch hadde søsken som IKKJE nytta Barch-namnet og at gravferden på Bragernes av den grunn ikkje er attkjenneleg?  Kve var forresten Jacob Pederson Skræder på Bragernes?

 

Spørsmåli synest "stå i kø", men berre ved å spørja kan ein vona på svar...!  Det hadde verkeleg vore kjempebra om gåten kring Adam Barch og opphavet hans endeleg kunne løysast...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Jacob Pedersen skredder kan tenkes å være identisk med Jacob Pedersen Hofgaard (ca. 1675-1737). Han er kjent som skredder og oldermann i Bragernes, og var en del av et "skredderdynasti" i Drammen. Faren, Peder Christensen (Hofgaard) var også skredder. Rundt 1700 er det litt ymse om medlemmer av slekten er nevnt med slektsnavnet eller ei.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Jacob Pedersen, skrædders barn Jacob begraves 8.apr.1706 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8449&idx_id=8449&uid=ny&idx_side=-18  Han ble døpt 17.7.1703.

 

Fra den transkriberte kb for Bragernes, 19.9.1703 "Jacob Pedersen skredder og Anniken Jensdatter viet". 

 

Jacob Pedersen Hofgaard ble 19.sep.1703 gift med Anniken Jensdatter 1672-1729.

 

 

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Glenn Hillstrand

Han ble døpt 17.7.1703.

 

 

Bare en liten rettelse.

Han ble døpt 17 Juli 1704

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.