Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Ole Hanning Gerhardson Munthe (1778-1830) - skipsførar - miste livet ved Utsira (Torvastad) i 1830, men kvar budde han?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Ole Hanning Gerhardson Munthe, fødd på garden Kroken ytre i Hafslo i Sogn 28.4.1778, skal ifølgje m.a. Munthe-boki vera avliden ved Utsira (Torvastad) ved eit ulukkeshende 7.12.1830.

 

Ole skal ha gått på ein militærskule i Christiania, men vart altso skipsførar.  Bustaden hans er ukjend, men han hadde ei søster Margretha Gerhardsdotter Munthe (1777-1866) som i 1820-åri med mann sin, seinare skipsreiar Johan Julius Albertus Jacobson Dahm (1796-1872), var busett på Utsira før dei flytte til Bergen.

 

Eg finn ikkje dødsfallet til Ole Hanning Munthe nemnd i kyrkjeboki for Utsira, so då er spørsmålet:  KVAR BUDDE HAN på den tidi han døydde?  Kan dødsåret hans vera feil?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jon Sværen

Lars !

 

Ei god lista å leita etter gamle skipskapteinar er: http://dietrich.soundtoll.nl/public/

Ei hollansk nettbase på engelsk og hollandsk som viser skip som har gått gjennom Øresund, og difor betalt toll.

 

Dette er eit innlegg eg hadde 6. mai 2013 her i DA.

_______________

På denne nettsida finn eg dette:

27-10-1801 Ole H. Mundte Christiansand Kiøbenhavn - Christiansand

18-12-1806 O. H. Mundte Molde Mallaga - Kiøbenhavn

 

Men kvar skipparen hadde bustaden sin då han døydde, tja ... !

 

Innlegget kjem i alle fall øverst. Så er det syndags-spreke folk som må ta over. Kanskje er det løyst før kyrkjetid ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan Arthur Hansen

I Utsira bygdebok står det om Johan J. A. Dahm som var gift med Margrethe Munthe. Se vedlegg fra Utsira bygdebok side 278-279.

Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Jon, Johan Arthur og Linda for spennande og utfordrande innlegg!

 

Etter kva de har finne om opphaldsstader, Kvernes i februar 1801, Kristiansand (eller kanskje det skulle ha vore Kristiansund?) hausten 1801, i Molde 1805 og i Trondheim 1817, er det tydeleg ikkje noki enkel oppgåve å finna staden der Ole Hsnning Munthe kunne kjenna seg "HEIME"

 

Kanskje lyt me gje opp å finna svaret på dette problemet?!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Hentet fra seilskipsregisteret til Norsk Maritimt museum: http://www.marmuseum.no/
 

 

MATHILDE HENRIETTE ex prise
Nasjonalitet: Norsk
Type: Skip
Materiale: Tre
Tonnasje: 67 1/2 cl
Hjemsted: Trondheim 1814
Eiere: H. J. Sommer 1814-30 (+)
Skipsførere: O. H. Munthe

 

VENSKABS MINDE

Nasjonalitet: Norsk

Type: Skip

Materiale: Tre

Hjemsted: Trondheim 1830

Eiere: H. J. Sommer -1830(+)

Skipsførere: O. H. Munthe

 

Kan Ole H. Munthe har forlist? Eller omkommet på sjøen? Sier Munthe-boka noe om hva slags ulykke det var? 

 

På nettsidene til arkivverket står det følgende: 

 

Er du ute etter skip som har sunket langs norskekysten, kan du finne informasjon i Magistratens arkiver i statsarkivene. Rådstueattestene inneholder attester med bl.a. informasjon om havari, forlis eller kapring. Disse attestene er bygget på notarialforklaring eller et sjørettsforhør, som kan finnes i notarial- eller ekstraretts-(sjøretts-)protokollene.

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Jeg har funnet litt info om skipsreder H. J. Sommer. Han var medlem av de tolv eligerede menn i Trondheim og startet forretning der i 1770. Firmaet ble etter grunnleggerens død, fortsatt av sønnen Hans J. Sommer, født 1786. Ved hans død i 1830, opphørte huset. 

 

Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A13 (1821-1831), Døde og begravede 1830, side 439. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16331&idx_id=16331&idx_listetype=bg&idx_kjonn=b&uid=ny&idx_side=-79
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921610692.jpg

 

Dette behøver selvsagt ikke ha noe med Ole H. Munthes død i desember samme år. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for utfordrande og spennande innlegg!

 

Slik eg tolkar desse nye opplysningane, kan det sjå ut som om Ole Hanning Munthe hadde bustaden sin i Trondheim!  Men so har me opplysningane om at eine søsteri hans budde på Utsira, og at Ole Hanning Munthe miste livet i eit forlis same staden!  Kan det vera heilt tilfeldig at han forliste nettopp der?

 

Elles er det vel Statsarkivet i Stavanger som sit med notarial- eller ekstraretts-(sjøretts-)protokollane frå Utsira, medan Statsarkivet i Trondheim har dei som gjeld for den landsdelen.  Det spørst kvar sjøforklaringi fann stad?  På ulukkesstaden eller på skipets heimstad?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Du kan jo eventuelt høre med statsarkivet i Stavanger først, siden forliset fant sted i "deres distrikt". Et eller annet sted må jo slektsboka ha opplysningen fra, eller kanskje det har blitt overlevert muntlig?? Så vidt jeg kan se, er det bind 1 av Munthe-familiens slektsbok som er tilgjengelig på bokhylla til Nasjonalbibliteket. Hvis det var et forlis han omkom i, så kanskje det kan stå noe i nærværende aviser også? 

 

Er det kun skrevet at han omkom ved et ulykkestilfelle, eller står det forlis, i slektsboka? Er det noen fotnote til denne opplysningen, som gir utfyllende opplysninger? Nå synes du kanskje at jeg overdriver...

 

Når var det søsteren Margrethe og ektemannen Johan Dahm flyttet til Bergen?

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Østbye

På websiden home.online.no sies det at Dahm seilte med egen skute, 'Selma' fra Utsira med flyttelasset ombord, den 15. April 1843, og slo seg ned på Mathopen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Kurt for nye interessante og utfordrande innlegg!

 

Diverre har eg ikkje for handi dei kopiane frå Munthe-boki der Ole Hanning Munthe er omskriven, og eg kan ikkje hugsa den nøyaktige ordlyden som vart nytta om dette dødsfallet, men eg fekk inntrykk av at det var eit forlis!

 

So ser eg at Kurt har funne ein referanse til 1843 som flytteår for Johan og Margretha Dahm.  Samstundes ser eg at proprietær Johan Dahm opptrer som fadder på Alvøen i Askøy prestegjeld både i 1837 og i 1839.  Det var langt ifrå Utsira til Alvøen den gongen, so eg lurer på; kan flytteåret vera feil?  Johan og Margretha budde framleis på Mathopen i Fana i 1865, som ikkje ligg meir enn ei halv mil frå Alvøen...

 

Uansett, me må vel gå ut ifrå at Johan og Magretha framleis budde på Utsira i 1830!?

 

Statsarkivet i Stavanger ser ut til å verta "neste stasjon" for å finna svaret på denne gåta?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Linda Wathne

En Hr. Jan Dahm er fadder på Utsira 2. Aug. 1830. Det er vel Johan Dahm?

Venstre side, barn Jan Henrich:

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Utsira i Torvastad, Ministerialbok nr. A 3 /2 (1817-1837), Fødte og døpte 1830, side 186-187.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16826&idx_id=16826&uid=ny&idx_side=-19

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070627660097.jpg

 

 

Man finner Proprietair Johan Julius Dahm og Madame Margaretha Dahm samt Frøken Maria Katharina Munthe som faddere i 1824 der også. De ser ikke ut til å ha vært faddere etter den datoen i 1830, men siden de opptrer heller sjeldent som faddere, er det ikke godt å si når de flyttet derfra.

 

Mvh

Linda

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

I boka Cargadør Sahl: skildringer fra de gamles liv i Bergensleden, skrevet av Jonas Dahl (utkom 1995) er det kjømannssønnen fra Stavanger, Jonas Dahl (samme navn som forfatteren), som er hovedpersonen. Jonas Dahl var gift med Julie Fasmer, og året før giftermålet, døde Johan Julius Albertus Dahm. Johan Dahm var fetter til Julie Fasmers far. Se disse sidene fra boka fra bokhylla.no:

(håper lenkene fungerer):

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/0d3eb187625ad89702d3c5119aa7dbce?index=0#236

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/0d3eb187625ad89702d3c5119aa7dbce?index=0#237

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/0d3eb187625ad89702d3c5119aa7dbce?index=0#245 (nederst her starter en liten biografi om Dahm)

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/0d3eb187625ad89702d3c5119aa7dbce?index=0#246

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/0d3eb187625ad89702d3c5119aa7dbce?index=0#247 

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/0d3eb187625ad89702d3c5119aa7dbce?index=0#248

 

Så vidt jeg skjønner, så var det broren til Johan Dahm, Jan Henrich Dahm, som druknet utenfor Skudesnes i 1834. Jeg kan ikke se at Ole H. Munthe er nevnt i boka. Og kronologien har du sikkert fra før, Lars, når det gjelder Johan Dahms bevegelser. Men jeg legger det ut - for ordens skyld. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Østbye

Lenken til min opplysning i innlegg 10 er

 

http://home.online.no/~ninaso/sahletterord.html

 

og her er litt av teksten jeg leste der:

 

Johan Julius Albertus Dahm var sønn av Jacob Christian Friederich Dahm og Anna Wilhelmine Hansdatter Forman. Jacob C. F. Dahm ble født i Rostock ca. 1767 og døde på Mindestrømmen ved Bergen 1. oktober 1809. Anna ble født 11. mars 1768 og døde 19. september 1817. Johan J. A. Dahm ble født 21. september 1796 og døpt i Nykirken 30. september. Han hadde en søster og to brødre. Søsteren, Johanne Benedicte, ble født 13. november 1797 og døde 6. august 1823. Den eldste broren, Hans Berent Formand, ble født 8. juli 1799 og døde 24. januar 1803. Hans yngste bror, Jan Henrich, ble født 13. juni 1802. Han var styrmann fram til 1828 og senere var han handelsmann på Utsira. Han giftet seg 12. april 1830 med Christiane Ovidia Orning (1777-1837). De var barnløse. I september 1831 kjøpte han bnr. 4, Hovland på Utsira av broren, Johan Dahm for 200 spesiedaler. Han druknet utenfor Skudesnes i 1834.

Jacob Dahm tok borgerskap i Bergen 14. januar 1794 og bodde i 7. rode nr. 6. I 1807 kjøpte han gårdene Mindestrømmen, Myren, Drotningsvik, Hilleren, Skare og Mathopen av Hendrik J. Fasmer (1766-1836) og i 1809 solgte han dem til Michal Prahl. Om familien bodde på en av disse gårdene i dette tidsrommet, går ikke klart fram av kildene, men Jacob Dahm kaller seg "Borger og Indvaaner her udi Bergen" i dokumentet som omtaler salget av disse gårdene. 9. august 1809 ble dødsboet hans erklært fallitt.

I 1822 kjøpte Johan Dahm den "Nordlige Deel af Gaarden Skare" på Utsira.

Den 30. mars 1824 kan kirkeboken for Domkirken sogn i Bergen fortelle at Johan Dahm, "proprietair" og 27 år gammel, har giftet seg med Margaretha Munthe, jomfru, 47 år gammel. Margaretha Munthe ble født på garden Ytre Kroken i Lusterfjorden i Sogn 7. januar 1777, og hun var datter av Inger Marie Hanning og kaptein Gerhard Munthe. De ble viet i Alvøen, sannsynligvis i lysthuset som står i hagen til hovedhuset, av res. kap. Johan Ernst Welhaven, far til dikteren Johan Sebastian Welhaven. De nygifte dro til Utsira og slo seg ned der. Johan Dahm fikk utstedt en bevilling i Kristiania 6. januar 1824 til å drive handel på Utsira.

Det er sparsomt med opplysninger i kildene om Johan Dahms tid på Utsira, men 1. juni 1829 solgte han de første gårdpartene til brukere på øyen, blant annet til Jørgen Johnsen Nordvig.

I 1838 kjøpte han jakten "Selma" for 420 spesiedaler. 15. april 1843 seilte han til Alvøen med flyttelasset sitt ombord og bosatte seg i Mathopen, i et hus Hans B. Fasmer hadde fått bygget til dem. Gården Mathopen lå der marinebasen Haakonsvern ligger nå.

30. mars 1849 feiret Johan og Margrethe Dahm sølvbryllupsdag i Mathopen.

Johan Dahm solgte etter hvert eiendommene sine på Utsira. 10. april 1845 solgte han parten i gården Skaar, som han kjøpte i 1822, til John Mathias Johnsen. Men kirken på Utsira beholdt han like til 1864.

Vi vet ikke så mye om hvordan ekteparet Dahm levde i Mathopen, og det er litt usikkert hvor huset deres lå. Johan Dahm gikk daglig til Alvøen fra Mathopen så lenge han bodde der. Den gangen var det en tur på 3-4 kilometer hver vei, delvis på sti og delvis på kjerrevei. Den eneste kilden som kan fortelle litt om hvordan de hadde det, er folketellingen fra 1865. Her finner vi ekteparet Dahm under Mathopen, "Matrikul Løbe no. 69". Det var to husholdninger på gården og husholdningen deres omfattet to personer i tillegg til dem selv. Det var "Leonora Nagel, Tjener, ugift, 46 år, født i Bergen" og "Marthe Ellingsdatter, Tjener, ugift, 20 år, født i Fjeld". Johan Dahm står oppført som "Leilending", noe som formelt var riktig nok. Han leide jo gården av Fasmerfamilien. Men bak den enkle tittelen skjulte det seg en mann som hadde det bedre enn leilendinger flest. I tillegg til to tjenestepiker hadde han en ansatt til. I den andre husholdningen finner vi en familie på fire: Forpakteren Johannes Monsen, 44 år, hans kone Ingeborg Larsdatter, 41 år, og sønnene deres Lars på 11 år og Mons på 6. Gården hadde ikke hest. Under "Stort Kvæg" er det anført 7 stykker og gården hadde 28 sauer. I 1865 sådde de 4 tønner havre og satte 6 tønner poteter. ( 1 tønne = 139 liter).

Ekteparet Dahm var barnløst og Margaretha Dahm døde 21. oktober 1866, "89 3/4 år gammel", som det står i kirkeboken. Hun ble begravet 26. oktober 1866, sannsynligvis i Strusshamn på Askøy.

Etter at han var blitt enkemann, flyttet Johan Dahm til Alvøen. I 1868 fikk han landslott fra Utsira for siste gang. Han holdt kontakten med folketpå Utsira, og i 1861 og 1869 sendte han brev til Tollev C. Østreim på Utsira.

Johan Julius Albertus Dahm levde sine siste år i hovedhuset i Alvøen, og der døde han 4. mars 1872.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

#14: teksten ser ut til å være hentet fra boka, som jeg har lagt lenker til i #13. 

 

Grethe 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Linda, Grethe og Kurt for nye interessante og informative innlegg om Dahm-folket!

 

Etter dette trur eg me kan seia oss bra nøgde med dei opplysningane som er framkomne om Johan og Margretha.  Nøyaktig flytteår får me lata liggja, men sikkert er det at dei flytte ETTER 1830, året då Ole Hanning Munthe skal vera omkomen.

 

Elles trur eg me kan seia med stor grad av tryggleik, at Ole Hanning Munthe må ha butt store delar av livet i eller nær Trondheim...

 

PS: Grethe: Eg fekk ikkje noko resultat av lenkene dine, men truleg heng dette saman med at eg sit i utlandet...

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Østbye

Ja, teksten er titulert 'Etterord'.

 

Hvis vi ser på innlegg 6 så ser det ut som Ole H. Munthe mønstret av 'Mathilde Henriette' og overtok 'Venskapsminde' i 1830. Samme år døde skipsrederen, H. J. Sommer, og rederiet opphørte med ham (se lenke). Litt rart at også Ole H. Munthe skulle ha dødd i 1830, med mindre rederen og kapteinen forliste med 'Venskapsminde'.

 

Siden rederen bodde i Trondheim er kanskje hans død i 1830 å finne i kirkebøkene der.

 

http://www.tfb.no/db/tusenaarige_by/3_7_20080514_170933.pdf

 

PS: Leste først Lars' innlegg etter at mitt var sendt.

Edited by Kurt Østbye

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Kurt for nytt spennande innlegg!

 

Eg tenkte òg at kanskje Ole Hanning Munthe sitt dødsfall kunne vera innført i kyrkjeboki i Trondheim, men der fann eg han ikkje!

 

MEN, eg tillet meg å stilla spørsmålet:  Kan dødsdatoen til Ole vera feil?  Eg har funne andre "unøyaktige" opplysningar i Munthe-boki...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Østbye

Ja, skipet 'Venskapsminde' kan være et spor å følge for å finne hva som skjedde med dets kaptein Ole H. Munthe. Rederiet Sommer opphørte i 1830 ved rederens død, men hva skjedde med 'Venskapsminde' ?

Hvis den forliste i 1830 skulle det kunne finnes informasjon om det, spesielt hvis både rederen og kapteienen omkom.

Kanskje ble båten solgt i 1830, og fikk nytt navn og hjemsted. Hadde Ole H. Munthe blitt stående ombord etter 1830, burde han dukket opp i data som vist i innlegg 6.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjateleg takk til Kurt og Carsten for dei siste inleggi i dette emnet. og særleg er eg glad for at Cafrsten nok ein gong har løyst eit emne som for meg virka ganske so vanskeleg få starten av!  Eg har lese Munthe-bøkene, men tydeleg ikkje alle avsnitti like godt!  Dette om dødsfallet hans Ole Hanning Munthe har eg nok ein gong lese, men omstendi kring dødsfallet hadde eg tydeleg ikkje fått med meg!  Elles seier ikkje avsnittet heller noko om bustaden hans, som var utgangspunktet for emnet, men dette har me jo fått svar på gjennom andre innlegg...

 

Uansett, no er emnet løyst, og eg er på ny svært so nøgd med resultatet av ein god dugnadsinnsats i Digitalarkivets Brukarforum!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.