Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Kristian Bertin Ødegaard (1885-1914) - frå Hafslo til Nesna og Andenes - kvar vart det av dei foreldrelause døtrene hans?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette emnet vart for fleire år sidan drøfta i Arkivforum (http://forum.arkivverket.no/topic/170968-kristian-morten-christiansen-foedd-bergen-1885-konf-hafslo-1901-lagnad/?p=1630085), men noki løysing vart aldri funni!

 

Jenta Bolette Margrethe Wilhelmsdotter (Walaker), fødd i Kinn 17.5.1858, men oppvaksi på Valaker i Solvorn sokn, Hafslo, døydde som legdelem på Valaker 29.10.1900. Ho let etter seg minst to søner, Sjur Olson (1891-1975) utvandra i 1910 til far sin i Amerika og voks opp der, og so denne guten:

Kristian Morten (eller Martin?) Christiansen alias Kristian M. Kristiansen, fødd i Bergen 29.12.1885. Faren var ein skomakarsvein Christian Jenssen i Bergen.

Denne Kristian Morten (eller Martin?) vart konfirmert i Solvorn sokn i Hafslo i 1901 (http://www.arkivverk...y&idx_side=-100), men vert sidan borte vekk.

 

Då Sesjonskommisjonen møtte i Hafslo 21. august 1907 og gikk gjennom listene over ungt mannskap født 1885, skreiv dei om Kristian M. Kristiansen følgjande: "Siges i Bergen. Ukjendt. Forbigaaes. Efterforskes."

 

Korkje Yngve Nedrebø eller eg har funne denne karen att i FT1910, og ikkje heller er han registrert utreist som sjømann.

 

Kristian hadde ei moster som flytte til Finnmark og sidan (mellom 1900 og 1910) til Umeå i Sverige.  Kan Kristian vera faren dit?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Nummer 6:

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Andenes i Dverberg, Ministerialbok nr. 899A06 (1909-1922), Ekteviede 1912, side 136.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=39708&idx_id=39708&uid=ny&idx_side=-114
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10081104120115.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Nummer 21:

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Andenes i Dverberg, Ministerialbok nr. 899A06 (1909-1922), Fødte og døpte 1912, side 18.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=39708&idx_id=39708&uid=ny&idx_side=-23
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10081104120023.jpg

 

 

Nummer 2:

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Andenes i Dverberg, Ministerialbok nr. 899A06 (1909-1922), Fødte og døpte 1914, side 23.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=39708&idx_id=39708&uid=ny&idx_side=-28
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10081104120028.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Anna Marie Kristine, nummer 24:

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Nesna, Ministerialbok nr. 838A10 (1880-1910), Fødte og døpte 1882, side 12.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2843&idx_id=2843&uid=ny&idx_side=-16
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050322020016.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Nummer 4: Kristian Ødegaard

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Andenes i Dverberg, Ministerialbok nr. 899A06 (1909-1922), Døde og begravede 1915, side 166.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=39708&idx_id=39708&uid=ny&idx_side=-145
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10081104120146.jpg

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Nummer 14: Anna Ødegaard

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Andenes i Dverberg, Klokkerbok nr. 899C04 (1900-1918), Døde og begravede 1916, side 179.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9999&idx_id=9999&uid=ny&idx_side=-139
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070214640269.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg vart heilt mållaus då eg las innleggi dine under dette emnet, Sven!  Hjarteleg takk for framifrå opplysningar som alle er so verdifulle for prosjektet med bygdebøkene for Luster (Hafslo)!  Ikkje berre fann du ut kvar Kristian hadde gjort av seg, men ogso kva ættenamnet han nytta og dødsfalli tilbåde han og kona på Andenes!  Dette var skikkeleg imponerande!

 

For å kalla på merksemdi til folk med lokalkunnskap på Andenes har eg, i staden for å leggja saki inn som nytt emne, tillete meg å endra på emnetitelen.  Det som eg no er interessert i, er å finna lagnadane til dei to døtrene som Kristian og Anna fekk på Andenes.

 

Her følgjer eit oppdatert manuskriptutdrag:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kristian Bertin Kristianson, son av Boletta og skomakarsvein Kristian Jensen i Bergen (1861-    ), var f. i Bergen 29.12.1885, men voks opp som fosterbarn på Øygarden (Bjørnetun øvre) og vart konfirmert der i 1901.

Kristian Ødegaard flytte i ung alder til Bergen og derifrå til Nesna i Nordland der han i 1910 var skoflikkar og budde på plassen Bjørnvollen under Ekren.  Han gifte seg i Andenes, Dverberg 16.6.1912 med Anna Marie Kristine Edvardsdotter Ekren frå Ekren i Nesna.  Ho var dotter av husmann og dagarbeidar Edvard Andreas Edvardson på Bjørnvollen under Ekren, opphavleg frå Bergsnov i Nesna, og kona Ane Jacobia Andersdotter frå Rydså i Hemnes og f. på Bardal i Nesna 29.4.1882.  Kristian og Anna busette seg på sjølve Andenes i Andenes der Kristian livnærte seg som dagarbeidar.  Han d. på Andenes 5.4.1915.  Anna Ødegaard d. på Haugnes i Andenes 22.12.1916.  Dei fekk to born i lag:

a. Agnes Emilie Kristine Kristiansdotter Ødegaard, f. på Andenes 19.9.1911,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

b. Borghild Emilie Kristine Kristiansdotter Ødegaard, f. på Andenes 3.4.1913,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Med ein slik likskap i namni til dei to døtrene, skulle ein nesten tru at den eldste av dei døydde før hi vart døypt, men sikre kan me jo ikkje vera.  So er spørsmålet:  Kvar vart det av desse jentene som vart foreldrelause alt i 1916?  Dette kan verta ei skikkeleg utfordring å finna ut av...

 

Eg takkar Sven på ny for fantastiske opplysningar og vonar på like mykje success med resten av huslyden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

?

Id  Fnavn  Enavn  Pnavn  Bosted  Fdt  Får  Fsted  Ddt  Dår  Bdato  Bår  F  R  Gnr  Mtekst  B  Gravsted Kommune Korr 1479494 Borghild  Ødegård      0304  1913    0403  1994  1103  1994  D  01  010       Andenes nye Andøy korrigering.gif

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for kjempeflott innlegg!  Du har funne den rette Borghild!  Ved hjelp av ein telefon har eg funne ut at ho på sine "gamle dagar" gifte seg med Romar F. Hansen, fødd 12.3.1930.  Han skifte namn til Ødegård og døydde 9.1.2000.  Dei to ligg gravlagde i lag på Andenes, men fekk ikkje born i lag.

 

Dette var skikkeleg bra!  No vil eg grava vidare for om mogeleg å spora opp søsteri Agnes...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for nytt utfordrande innlegg!

 

Eg har i dag vore i kontakt med eit par personar som kjende Borghild, og eg har ogso identifisert første mann hennar med littt andre personalia enn det som kjem fram på GENI.  Framleis manglar eg ein del detaljar, men so langt ser manuskriptet mitt slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kristian Bertin Kristianson, f. i Bergen 29.12.1885, voks opp som fosterbarn på Øygarden i Solvorn og vart konfirmert derifrå i 1901.

Kristian Ødegaard flytte i ung alder til Bergen og derifrå til Nesna i Nordland der han i 1910 var skoflikkar og budde på plassen Bjørnvollen under Ekren.  Han gifte seg i Andenes, Dverberg 16.6.1912 med Anna Marie Kristine Edvardsdotter Ekren frå Ekren i Nesna.  Ho var dotter av husmann og dagarbeidar Edvard Andreas Edvardson på Bjørnvollen under Ekren, opphavleg frå Bergsnov i Nesna, og kona Ane Jacobia Andersdotter frå Rydså i Hemnes og f. på Bardal i Nesna 29.4.1882.  Kristian og Anna busette seg på sjølve Andenes i Andenes der Kristian livnærte seg som dagarbeidar.  Han d. på Andenes 5.4.1915.  Anna Ødegaard d. på Haugnes i Andenes 22.12.1916.  Dei fekk to døtrer i lag:

a. Agnes Emilie Kristine Kristiansdotter Ødegaard, f. på Andenes 19.9.1911,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

b. Borghild Emilie Kristine Kristiansdotter Ødegaard, f. på Andenes 3.4.1913, d. på sjukehuset på Stokmarknes i Hadsel 4.3.1994.  Borghild gifte seg første gongen

 

     ##### (dato og stad for første vigsli hennar?)

 

     med enkjemannen Karl Johan Sedolf Christianson Angell, opphavleg frå Storelv i Skjervøy, f. i Skjervøy 6.8.1874.  Han d.

 

     ##### (dødsstaden hans? – gravlagd Skjervøy!)

 

     23.1.1963. 

 

     ##### (yrke og bustad? – 1910: husmann og fiskar Klauvsund Størnes i Kornstad på Nordmøre – i 1ste ekteskap med Teoline Larsdotter, f. Kornstad 15.3.1877 – tre born)

 

     So gifte Borghild seg att på Andenes 31.12.1988 med Romar F.

 

     ##### (mellomnamnet hans?)

 

     Ferdinandson Hansen frå Stave i Dverberg, sidan kjend som Romar Ødegård, f. i Dverberg

     12.3.1930 og d. på Andenes 9.1.2000.  Romar var arbeidar, og han og Borghild budde på Andenes.  Borghild fekk

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – minst ei dotter frå første ekteskapet?)

 

     born.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg er sjølvsagt open for tilleggsopplysningar og takkar igjen for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Romar Fridleif Ødegård

 

http://da4.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=dodsfall&gardpostnr=334703&merk=334703#ovre

 

 

Vielsen mellom Borghild og Karl Johan, nummer 38:

 

Kildeinformasjon: Troms fylke, Skjervøy i Skjervøy, Klokkerbok nr. 10 (1927-1941), Ekteviede 1939, side 214.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=102&idx_id=102&uid=ny&idx_side=-215
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050215030482.jpg

 

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Teoline Angell døde i 1935:

http://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=2516672

 

2516672 Teoline  Angell      1906  1935  2406  1935    D1  01  014       Skjervøy nye Skjervøy korrigering.gif

 


Familien Angell var i alle fall i Skjervøy i 1922, hvor datteren Mathea ble konfirmert - se nr. 38

 

Troms fylke, Skjervøy i Skjervøy, Klokkerbok nr. 9 (1911-1926), Konfirmerte 1922, side 197. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5398&idx_id=5398&uid=ny&idx_side=-193
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060829050478.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Hvem er Kristian Ødegård som er nevnt helt til høyre i lysningen til Borghild og Karl Johan i 1939? 

 

Troms fylke, Skjervøy, Lysningsprotokoll nr. 63 (1919-1940), Lysninger 1939, side 92. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=189&idx_id=189&uid=ny&idx_side=-102
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050209020105.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Dette vert jo berre betre og betre!  Hjarteleg takk til Sven og Grethe for nye spennande og nyttige innlegg!

 

Kommentar til Grethe:  Krisrtian Ødegaard oppgjeven ved trulovingi er FAR hennar, samstundes som Kristian Angell er far hans.  Dei var båe forlengst avlidne, men presten har "bytta" rubrikk!

 

Oppdatert manuskript følgjer:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kristian Bertin Kristianson, f. i Bergen 29.12.1885, men voks opp som fosterbarn på Øygarden i Solvorn og vart konfirmert derifrå i 1901.

Kristian Ødegaard flytte i ung alder til Bergen og derifrå til Nesna i Nordland der han i 1910 var skoflikkar og budde på plassen Bjørnvollen under Ekren.  Han gifte seg i Andenes, Dverberg 16.6.1912 med Anna Marie Kristine Edvardsdotter Ekren frå Ekren i Nesna.  Ho var dotter av husmann og dagarbeidar Edvard Andreas Edvardson på Bjørnvollen under Ekren, opphavleg frå Bergsnov i Nesna, og kona Ane Jacobia Andersdotter frå Rydså i Hemnes og f. på Bardal i Nesna 29.4.1882.  Kristian og Anna busette seg på sjølve Andenes i Andenes der Kristian livnærte seg som dagarbeidar.  Han d. på Andenes 5.4.1915.  Anna Ødegaard d. på Haugnes i Andenes 22.12.1916.  Dei fekk to døtrer i lag:

a. Agnes Emilie Kristine Kristiansdotter Ødegaard, f. på Andenes 19.9.1911,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

b. Borghild Emilie Kristine Kristiansdotter Ødegaard, f. på Andenes 3.4.1913, d. på sjukehuset på Stokmarknes i Hadsel 4.3.1994.  Borghild gifte seg første gongen i Skjervøy 30.11.1939 med enkjemannen Karl Johan Sedolf Christianson Angell, opphavleg frå Storelv i Skjervøy, f. i Skjervøy 6.8.1874.  Han d.

 

     ##### (dødsstaden hans? – gravlagd Skjervøy!)

 

     23.1.1963. 

 

     ##### (yrke og bustad? – 1910: husmann og fiskar Klauvsund Størnes i Kornstad på Nordmøre – i 1ste ekteskap med Teoline Larsdotter, f. Kornstad 15.3.1877 – tre born – Teoline d. i Skjervøy 19.6.1935! – 1939 fiskar busett på Langnes i Skjervøy!)

 

     So gifte Borghild seg att på Andenes 31.12.1988 med Romar Fridleif Ferdinandson Hansen frå Andenes, sidan kjend som Romar F. Ødegård.  Han var f. på Andenes

 

     ##### (sjekka fødestaden?)

 

     12.3.1930 og d. på Andenes 9.1.2000.  Romar var arbeidar, og han og Borghild budde på Andenes.  Borghild fekk

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – minst ei dotter frå første ekteskapet?)

 

     born.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny stor takk for kjempeflotte opplysningar!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for siste innlegg!

 

Eg har ikkje svar på dette spørsmålet.  Eg veit berre frå lokale kjelder at far til Romar heitte Ferdinand, og han skal ha vore gift to gongar.  Eg trudde Romar var av andre ekteskap, men kanskje tek eg feil...

Share this post


Link to post
Share on other sites
KARL RASMUS DAHLE

Hei, legger ved 2 filer (Ole Vangen familieark og Ferdinand Hansen familieark. Her framgård det at bestefar til Romar Fridlich Hansen (Øvergård) f 1930 d 2000 var gift 2 gngr og at faren til Romar var gift bare 1 gng. At faren - Ferdinand Hansen tok etternavnet Hansen kommer av at han- da moren Mathilde Teodora Mathiasdatter døde i barsel) ble fostret på Andenes av tanten Kristine Jensen fra Stave(søster til Ole Vangen). Kristine var gm Otto julian Hilmar Hansen fra Andenes og hun var søster av min bestemor Augusta og bror av Ole Vangen.

Karl Rasmus Dahle

Share this post


Link to post
Share on other sites
KARL RASMUS DAHLE
Ble noe tull med "innlegg" av filene i forrige innlegg. Kommer her.
 
 
Familieark
------------------------------------------------------------------------------
      Ektemann: Ole Johan Martin Jensen Vangen #80  
------------------------------------------------------------------------------
          Født: 17 5 1881            i Stave, Andøy/NO  
           Død: 1 4 1953             i Satte til utenfor Børra ved Nordmela.  
      Gravlagt:                      i Stave kirkegård  
           Far: Jens Henrik Johansen #72
           Mor: Kristine Helene Mikalsdatter #73
------------------------------------------------------------------------------
        Hustru: Mathilde Theodoea Karoline Johnsen #205  
          Gift: 29 mai 1904          i Andenes kirke  
------------------------------------------------------------------------------
          Født: 06 nov 1883          i Eidsfjord, Sortland/NO  
           Død: 1912                 i Stave, Andøy/NO  
      Gravlagt:                      i Skogvoll gamle kirkegård  
           Far:
           Mor:
------------------------------------------------------------------------------
      M Barn 1: Edmund Theodor Vangen #206  
          Født: 03 aug 1903          i Stave, Andøy/NO  
           Død: 1941                 i Torpedert hurtigruteskipet Richard With  
------------------------------------------------------------------------------
      M Barn 2: Kristoffer Johan Vangen #207  
          Født: 13 okt 1904          i Stave, Andøy/NO  
           Død:                      i Mosjøen/NO  
------------------------------------------------------------------------------
      M Barn 3: Osvald Marius Vangen #208  
          Født: 26 nov 1906          i Stave, Andøy/NO  
           Død: 08 sep 1936          i Slått overbord fra båt i Hestdjupta  
------------------------------------------------------------------------------
      M Barn 4: Ferdinand Hansen #209  
          Født: 21 mar 1909          i Stave, Andøy/NO  
           Død: 03 jun 1986          i Andenes/Andøy/NO  
------------------------------------------------------------------------------
      K Barn 5: Mathilde Vangen #210  
          Født: 16 aug 1911          i Stave, Andøy/NO  
           Død: 03 okt 1995          i Andenes/Andøy/NO  
------------------------------------------------------------------------------
        Hustru: Alvilde Amanda (Andreasdtr Martinussen) Øyjord #211  
          Gift: 22 nov 1913          i ?  
------------------------------------------------------------------------------
          Født: 27 aug 1892          i Stave, Andøy/NO  
           Død: 1960                 i Stokmarknes sykehus, Hadsel/NO  
      Gravlagt:                      i Stave kirkegård  
           Far: Andreas Kristian Martinussen #6625
           Mor: Albertine Fredrikke (Dekka) Olsen #6626
------------------------------------------------------------------------------
      M Barn 1: Fridtjof Karstein Johan Wangen #212  
          Født: 27 jun 1913          i Stave, Andøy/NO  
           Død: 16 sep 1989          i Stave, Andøy/NO  
------------------------------------------------------------------------------
      K Barn 2: Asbjørg Otara Vangen #213  
          Født: 10 jul 1915          i Stave, Andøy/NO  
           Død: 07 sep 1994          i Stave, Andøy/NO  
------------------------------------------------------------------------------
      K Barn 3: Hjørdis Inga Olaug Vangen #214  
          Født: 10 okt 1917          i Stave, Andøy/NO  
           Død:                         
------------------------------------------------------------------------------
      K Barn 4: Alma Fredrikke Annie Vangen #215  
          Født: 13 okt 1922          i Stave, Andøy/NO  
           Død:                         
---------------------------------------------------------
 
Familieark
------------------------------------------------------------------------------
      Ektemann: Ferdinand Hansen #209  
------------------------------------------------------------------------------
          Født: 21 mar 1909          i Stave, Andøy/NO  
           Død: 03 jun 1986          i Andenes/Andøy/NO  
      Gravlagt:                      i Andenes kirkegård  
           Far: Ole Johan Martin Jensen Vangen #80
           Mor: Mathilde Theodoea Karoline Johnsen #205
------------------------------------------------------------------------------
        Hustru: Erna Fredriksen #236  
          Gift: omk 1929/30           
------------------------------------------------------------------------------
          Født: 18 okt 1908          i Fredvang, Lofoten  
           Død: 20 feb 1985          i Andenes, Andøy/NO  
      Gravlagt:                      i Andenes kirkegård  
           Far:
           Mor:
------------------------------------------------------------------------------
      M Barn 1: Romar Fridleif Øvergård #237  
          Født: 12 mar 1930          i Andenes/Andøy/NO  
           Død: 09 jan 2000          i Andenes  
------------------------------------------------------------------------------
      M Barn 2: Fredrik Hansen #238  
          Født: 01 okt 1931          i Andenes/Andøy/NO  
           Død:                         
------------------------------------------------------------------------------
      M Barn 3: Gjermund (Kikken) Hansen #239  
          Født: 29 sep 1934          i Andenes/Andøy/NO  
           Død: 07 feb 2004          i Andenes  
------------------------------------------------------------------------------
      K Barn 4: Lilly Hansen #240  
          Født: 05 apr 1937          i Andenes/Andøy/NO  
           Død:                         
------------------------------------------------------------------------------
      K Barn 5: Rigmor (Bam) Hansen #241  
          Født: 01 des 1938          i Andenes, Andøy/NO  
           Død:                         
------------------------------------------------------------------------------
      M Barn 6: Osvald Leander Hansen #242  
          Født: 25 apr 1940          i Andenes, Andøy/NO  
           Død: 07 okt 1990          i Andenes  
--------------------------

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Karl Rasmus for oversyn over ætti til Romar Hansen.  Etter dette skulle han vera godt "plassert"!  Takk ogso for direkte meldingar om denne huslyden frå Karl Rasmus og frå Randi!

 

Den store utfordringi no ser ut til å vera Agnes Ødegaard, fødd 1911.  Kvar kan ho ha vorti av?  Elles vil sikkert ogso ei dødsannonse for Borghild Ødegård vera nyttig, men finst det noki lokalavis på Andøya?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Jeg finner ikke konf. til Borghild, er det jeg som begynner å bli sløv eller ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Jeg finner ikke konf. til Borghild, er det jeg som begynner å bli sløv eller ??

 

Hei Carsten!

 

Tror neppe du er blitt sløv!!  ;)

Jeg har også lett konfirmasjonene til Agnes og Borghild i Andenes, uten hell. Jeg lette også i Skjervøy, men det var kanskje ikke det smarteste, fant ingenting. Mener jeg også har vært innom Nesna. 

 

Spørsmålet er: hvor havnet jentene etter foreldrenes død? Kom de til slektninger? Ble de tatt hånd om av fattigvesenet? Finner ikke noe dødsfall på Agnes heller, som vi ikke ser snurten av...! 

 

Når kom Borghild i Skjervøy, hvor hun i voksen alder ble gift Angell? 

 

Jeg hadde også håpet at jeg skulle finne konfirmasjonen(e), slik at vi fikk en indikasjon på hvor jentene vokste opp. 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.