Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Bygdebokoppslag eller lokal hjelp i Lom - gardbrukar John Guttormson Kvamme (1890-1941) - huslyden hans?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

John Guttormson Kvamme, fødd på Vågesar i Lom 11.2.1890, gifte seg på Lillehammer 14.7.1915 med Hanna Thomasine Gjertsdotter Aarnæs, fødd i Gaular 21.4.1888.  Dei tok over som gardbrukarar etter foreldri hans på Kvamme i Lom, men Hanna var òg jordmor.  Dei fekk ei dotter i lag.  John skal vera avliden i 1941, medan Hanna døydde i 1963.

 

Kan nokon med lokal kunnskap eller tilgjenge til ei bygdebok fortelja meg:

 

* Dato og stad for dødsfallet til John Kvamme i 1941?

 

* Dato og stad for dødsfallet til Hanna Kvamme i 1963?

 

Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Oddleiv Ringlund

Det som står i bygdeboka om de etterspurte når de var på Sygard Kvamme er:

Ca.1924 - 1928.

"Jon og Hanna Kvamme tok vel over her nokre år etter at dei gifta seg utan skøyte. Jon er i hvert fall nemnd som brukar i 1927. Nokre år etter kjøpte dei Stamstadbakken gnr.34-9 og flytte dit."

Stamstadbakken 1926-sist i 1950 åra.

" Jon Guttormsson Kvamme f.1890 på Sygard Kvamme gnr.57-4, d, 1941. Gift 1915 med Hanna Tomasine Gjertsdatter Aarnes f. 1888 i Indre Holmdal, Vik i Sogn, d. 1963. Dei fekk skøyte på bruket i 1930, men flytte hit i 1926. Tidligare var dei på heimgarden hans nokre år. Hanna var jordmor i Lom frå 1910 til 1954, fyrst i Bøverdalen og seinare i hovedsoknet. Sjå stykket om ho av Oddbjørg Blakar i "Heim og bygd" 1988 s. 29-31.

Barn. 1.  Mari f. 1917.

Til 1988.

Mari J. Kvamme f. 16.6.1917, d. 1988. Ugift. Var sjukepleiar, sist ved Lom helseheim".

 

Kan vel tyde på at de døde her, men finner ingen av de i gravminner.

 

Oddleiv

Edited by Oddleiv Ringlund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Oddleiv for kjapt og godt svar!

 

Då er dei biografiske opplysningane om denne huslyden på plass, og berre dødsdatoane med -stadar manglar.  Eg vil senda spørsmål til Statsarkiovet på Hamar om desse...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Straume

Det som står i bygdeboka om de etterspurte når de var på Sygard Kvamme er:

Ca.1924 - 1928.

"Jon og Hanna Kvamme tok vel over her nokre år etter at dei gifta seg utan skøyte. Jon er i hvert fall nemnd som brukar i 1927. Nokre år etter kjøpte dei Stamstadbakken gnr.34-9 og flytte dit."

Stamstadbakken 1926-sist i 1950 åra.

" Jon Guttormsson Kvamme f.1890 på Sygard Kvamme gnr.57-4, d, 1941. Gift 1915 med Hanna Tomasine Gjertsdatter Aarnes f. 1888 i Indre Holmdal, Vik i Sogn, d. 1963. Dei fekk skøyte på bruket i 1930, men flytte hit i 1926. Tidligare var dei på heimgarden hans nokre år. Hanna var jordmor i Lom frå 1910 til 1954, fyrst i Bøverdalen og seinare i hovedsoknet. Sjå stykket om ho av Oddbjørg Blakar i "Heim og bygd" 1988 s. 29-31.

Barn. 1.  Mari f. 1917.

Til 1988.

Mari J. Kvamme f. 16.6.1917, d. 1988. Ugift. Var sjukepleiar, sist ved Lom helseheim".

 

Kan vel tyde på at de døde her, men finner ingen av de i gravminner.

 

Oddleiv

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Straume

Hjarteleg takk til Oddleiv for kjapt og godt svar!

 

Då er dei biografiske opplysningane om denne huslyden på plass, og berre dødsdatoane med -stadar manglar.  Eg vil senda spørsmål til Statsarkiovet på Hamar om desse...

 

Om du ynskjer å vite meir om mi grandtante Hanna Kvamme og dottera Mari, eller om Gjert Larsson Aarnes må du gjerne ta kontakt med meg.  Hanna var syster av mi farmor Brita Straume, eg har møtt henne i ungdomen, og Mari har eg vore mykje saman med.  Eg gjorde òg opp dødsbuet etter henne.  Eg er ny her i brukarforumet og har ikkje gjort meg kjent med korleis eg kan bruke det.  Eg trur eg kan ha mykje å fortelje deg, og eg har eindel bilete av desse og generasjonane føre.  Eg såg i ei anna innlegg som eg ikkje finn att at du også lurte på lagnaden til grandonkel Ole Aarnes og Lars Olai Aarnes i Amerika.  Ole har eg brevveksla med fram til han døydde ca. 1968 i Good Samaritan Center, Cresco , Iowa, men Lars høyrde familien aldri noko att frå etter han reiste frå landet.  Han har vore eit mysterium for oss.  Du kan kontakte meg over e-post til Kjetil.straume@telefiber.no om du vil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Straume

Det som står i bygdeboka om de etterspurte når de var på Sygard Kvamme er:

Ca.1924 - 1928.

"Jon og Hanna Kvamme tok vel over her nokre år etter at dei gifta seg utan skøyte. Jon er i hvert fall nemnd som brukar i 1927. Nokre år etter kjøpte dei Stamstadbakken gnr.34-9 og flytte dit."

Stamstadbakken 1926-sist i 1950 åra.

" Jon Guttormsson Kvamme f.1890 på Sygard Kvamme gnr.57-4, d, 1941. Gift 1915 med Hanna Tomasine Gjertsdatter Aarnes f. 1888 i Indre Holmdal, Vik i Sogn, d. 1963. Dei fekk skøyte på bruket i 1930, men flytte hit i 1926. Tidligare var dei på heimgarden hans nokre år. Hanna var jordmor i Lom frå 1910 til 1954, fyrst i Bøverdalen og seinare i hovedsoknet. Sjå stykket om ho av Oddbjørg Blakar i "Heim og bygd" 1988 s. 29-31.

Barn. 1.  Mari f. 1917.

Til 1988.

Mari J. Kvamme f. 16.6.1917, d. 1988. Ugift. Var sjukepleiar, sist ved Lom helseheim".

 

Kan vel tyde på at de døde her, men finner ingen av de i gravminner.

 

Oddleiv

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Straume

Det som står i bygdeboka om de etterspurte når de var på Sygard Kvamme er:

Ca.1924 - 1928.

"Jon og Hanna Kvamme tok vel over her nokre år etter at dei gifta seg utan skøyte. Jon er i hvert fall nemnd som brukar i 1927. Nokre år etter kjøpte dei Stamstadbakken gnr.34-9 og flytte dit."

Stamstadbakken 1926-sist i 1950 åra.

" Jon Guttormsson Kvamme f.1890 på Sygard Kvamme gnr.57-4, d, 1941. Gift 1915 med Hanna Tomasine Gjertsdatter Aarnes f. 1888 i Indre Holmdal, Vik i Sogn, d. 1963. Dei fekk skøyte på bruket i 1930, men flytte hit i 1926. Tidligare var dei på heimgarden hans nokre år. Hanna var jordmor i Lom frå 1910 til 1954, fyrst i Bøverdalen og seinare i hovedsoknet. Sjå stykket om ho av Oddbjørg Blakar i "Heim og bygd" 1988 s. 29-31.

Barn. 1.  Mari f. 1917.

Til 1988.

Mari J. Kvamme f. 16.6.1917, d. 1988. Ugift. Var sjukepleiar, sist ved Lom helseheim".

 

Kan vel tyde på at de døde her, men finner ingen av de i gravminner.

 

Oddleiv

 

Hanna Kvamme var syster av mi farmor Brita Straume, dei var båe Gjertsdøtre frå det som i dag er Viksdalen i Sunnfjord, tidlegare Indre Holmedal.  Foreldra deira, Gjert Larsson Aarnes og Anna frå Øvrebø i Solvorn (av skankeslekt) ville at så langt det sto i deira økonomiske makt, skulle alle borna, også døtrene, skulle få seg utdanning slik at dei ikkje måtte å gifte seg for føda. Slik blei det òg.  Bestemor Brita gjekk i 1900 på sine bein frå Viksdalen til Seljord i Telemark for å gå på Viggo Ullmanns seminarium og blei lærarinne.  Der trefte ho bestefar og dei heldt lag til dauden.  Jon og Hanna Kvamme miste garden Sygard Kvamme på tvangsauksjon på 30-talet og då fekk dei Stamstadbakken som var heimen deira, og Maris heim fram til ho gjekk bort.  Eg har eindel gamalt arkiv frå Kvamme som eg gjerne skulle ha plassert på ein rett stad.  Eg spurte han som skrreiv bygdesoga, Arnfinn (eit eller anna) men det var ikkje aktuelt i arbeidet hans.  Har nokon forslag til rett plassering, så send meg e-post til Kjetil.straume@telefiber.no fordi eg er ikkje serleg kjent med forumet her enno.

 

Det som står i bygdeboka om de etterspurte når de var på Sygard Kvamme er:

Ca.1924 - 1928.

"Jon og Hanna Kvamme tok vel over her nokre år etter at dei gifta seg utan skøyte. Jon er i hvert fall nemnd som brukar i 1927. Nokre år etter kjøpte dei Stamstadbakken gnr.34-9 og flytte dit."

Stamstadbakken 1926-sist i 1950 åra.

" Jon Guttormsson Kvamme f.1890 på Sygard Kvamme gnr.57-4, d, 1941. Gift 1915 med Hanna Tomasine Gjertsdatter Aarnes f. 1888 i Indre Holmdal, Vik i Sogn, d. 1963. Dei fekk skøyte på bruket i 1930, men flytte hit i 1926. Tidligare var dei på heimgarden hans nokre år. Hanna var jordmor i Lom frå 1910 til 1954, fyrst i Bøverdalen og seinare i hovedsoknet. Sjå stykket om ho av Oddbjørg Blakar i "Heim og bygd" 1988 s. 29-31.

Barn. 1.  Mari f. 1917.

Til 1988.

Mari J. Kvamme f. 16.6.1917, d. 1988. Ugift. Var sjukepleiar, sist ved Lom helseheim".

 

Kan vel tyde på at de døde her, men finner ingen av de i gravminner.

 

Oddleiv

 

Hanna Kvamme var syster av mi farmor Brita Straume, dei var båe Gjertsdøtre frå det som i dag er Viksdalen i Sunnfjord, tidlegare Indre Holmedal.  Foreldra deira, Gjert Larsson Aarnes og Anna frå Øvrebø i Solvorn (av skankeslekt) ville at så langt det sto i deira økonomiske makt, skulle alle borna, også døtrene, skulle få seg utdanning slik at dei ikkje måtte å gifte seg for føda. Slik blei det òg.  Bestemor Brita gjekk i 1900 på sine bein frå Viksdalen til Seljord i Telemark for å gå på Viggo Ullmanns seminarium og blei lærarinne.  Der trefte ho bestefar og dei heldt lag til dauden.  Jon og Hanna Kvamme miste garden Sygard Kvamme på tvangsauksjon på 30-talet og då fekk dei Stamstadbakken som var heimen deira, og Maris heim fram til ho gjekk bort.  Eg har eindel gamalt arkiv frå Kvamme som eg gjerne skulle ha plassert på ein rett stad.  Eg spurte han som skrreiv bygdesoga, Arnfinn (eit eller anna) men det var ikkje aktuelt i arbeidet hans.  Har nokon forslag til rett plassering, så send meg e-post til Kjetil.straume@telefiber.no fordi eg er ikkje serleg kjent med forumet her enno.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.