Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Stian Høiset

Arkivverket får mindre penger over statsbudsjettet

Recommended Posts

Torbjørn Igelkjøn

Også Nasjonalbiblioteket får svi ser det ut til. Betyr det at digitalisering av bøker og aviser vil ta lenger tid?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Kan det vera mangel på "lobbyistar" i korridorane på Stortinget?

 

Eller er dette "straffen" for at mellom anna Digitalarkivet og Yngve Nedrebø har vore so flittige i so mange år?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Kan det vera mangel på "lobbyistar" i korridorane på Stortinget?

 

Eller er dette "straffen" for at mellom anna Digitalarkivet og Yngve Nedrebø har vore so flittige i so mange år?

 

Relevant spørsmål ?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Betydelig økning i antall digitale brukere siste årene = mindre ressurser i fremtiden? Det henger dårlig sammen :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag T. Hoelseth

Kan det vera mangel på "lobbyistar" i korridorane på Stortinget?

 

Eller er dette "straffen" for at mellom anna Digitalarkivet og Yngve Nedrebø har vore so flittige i so mange år?

Alle gråter for sin syke mor. Det er vel flere hensyn å ta i budsjettforslaget enn Yngve Nedrebøs innsats?

 

DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Reidar Oddløkken

Var ei "stygg" liste på mange områder dette, hvor går pengene som kuttes  <_< ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Rottem Krangnes

Detaljane ligg til ein viss grad i denne delen av statsbudsjettet, kapittel 329 Arkivformål. 

 

Driftsutgiftene blir om lag indeksregulert (oppjustert tilsvarande forventa løns- og prisvekst) for Norsk Lokalhistorisk Institutt, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Stiftelsen Asta og Misjonsarkivet.

 

Sjølve Arkivverket får eit kutt i driftsutgiftene på ca 0,5 millionar kroner, trass i "overføring" av 1,5 millionar og tilsvarande oppgåver frå Kulturrådet. Det kan verke lite, men som alle andre vil også Arkivverket merke pris- og lønsvekst, veksande pensjonsforpliktingar og altså i dette tilfellet, fleire oppgåver å løyse på trongare budsjett enn før. 

 

I tillegg er det lagt opp til kutt på ca 2,1 millionar kroner i posten for større innkjøp av utstyr. 

 

Budsjettet er no som kjent sendt over frå H-/Frp-regjeringa til Stortinget, og det er Stortingets Familie- og kulturkomite som skal handsame kapittel 329 i budsjettet. Utspelet ligg no hos KrF og Venstre, som regjeringa treng for å få fleirtal for forslaget. Venstre er ikkje representert i Familie- og kulturkomiteen. (For ordens skuld: Det er heller ikkje Sp, SV eller Dei Grøne.) 

 

Organisasjonar (som NSF) vil kunne melde seg på såkalla munnleg høyring i komiteen her, og leggje fram gode argument for at Arkivverket bør få auke, ikkje kutt. Høyringane er 6., 7. og 11. november. Dei formåla som ikkje har lobbyistar som går på høyring og/eller kontaktar representantane i Familie- og kulturkomiteen eller rådgjevarane deira, kan ikkje rekne med gjennomslag i forhandlingane. Då vil ein vere heilt avhengig av engasjerte enkeltrepresentantar i dei fire fleirtalspartia. Endeleg vedtak blir gjort i Stortinget onsdag 10. desember. 

 

 

 

Edited by Lars Rottem Krangnes

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.