Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Torbjørn Pihl

Felling - Christiania omkring 1795.

Recommended Posts

Torbjørn Pihl

Har noen kjennskap til iver Christensen Felling, som fikk bevilling som skomaker i Christiania 21. april 1795? Jeg undres om han kan være far av, eventuelt bror av, Karen Margaretha Felling, som i 1789 ble gift m. den danskfødte mesterskredder Freidrich Bader. En av ekteparets sønner fikk fornavnet Iver.          Torbjørn Pihl

Share this post


Link to post
Share on other sites
kmg

Har noen kjennskap til iver Christensen Felling, som fikk bevilling som skomaker i Christiania 21. april 1795? Jeg undres om han kan være far av, eventuelt bror av, Karen Margaretha Felling, som i 1789 ble gift m. den danskfødte mesterskredder Freidrich Bader. En av ekteparets sønner fikk fornavnet Iver.          Torbjørn Pihl

 

Navnet kommer av Fælding i Thise (Danmark). Foreldre Christen Sørensen og Karen Iversdatter. Ved skifte 25.05.1779 etter faren får vi vite om barna:  Iver Christensen, skomager i Christiania i Norge, Anders Christensen, 30 år, arbejder som skomager i København, Kirsten Christensdatter, 28 år, tjener hos købmand Renche i Christiania, Norge, Maren Christensdatter, 22 år, tjener i Christiania, Karen Christensdatter, 25 år, hjemme hos moderen.

 

Kiersten blir 1. gang gift med enkemannen Jens Arnesen Broemann som var karduanbereder (gift første gang med Maren Ancher Carlsen) 20.04.1785 i Vor Frelsers Kirke i Christiania. 2. gang med Johannes Hansen.

 

Maren gift i samme kirke 21.03.1787 med dimittert soldat Hans Samuelsen som du finner som arbeidsmann, tømmermann og kandthugger i ulike kilder. Iver ble gift med Johanna Jensdatter (men det vet du sikkert).

 

Karen Margaretha gift med Bader er for ung til å være identisk med Ivers søster med samme navn (barn inn på 1800-tallet).

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
kmg

Glemte å føye til at de to nevnte søstre er de eneste oppgitte arvinger etter Iver Christensen ved hans skifte (Oslo skifterett Skifteprotokoll 13  1795-1806 f.42a).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Pihl

Takk til Svend Hjortland og signaturen kpmg for svarene. Etter disse kan Karen Margrethe Felling (ca. 1770-1811), gift Bader, ikke være søster eller datter av skomakermester Iver Christensen (Felling/Falling), i Christiania omkr. 1795. Man får likevel en følelse av på være "i nærheten".  Der er et visst fornavnsfellesskap (spesielt navnet Iver) og et sosialt miljøfellesskap ( innvandrede danske håndverkere i Christiania).    mvh.  Torbjørn Pihl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Pihl

Foreløpig ingen sikker oppklaring av Karen Margrethe Felling (gift Bader)s opprinnelse, men noen nye tråder i veven: 

Konfirmert i Christiania (Slottsmenigheten) 3. okt. 1784: Karen Margrethe Iversdatter (ikke angitt slektsnavn), 14 1/2 år. Det er grunn til å anta at Karen Margrethes far het Iver, alderen stemmer, og jeg har ikke i det aktuelle tidsrom i Christiania funnet andre konfirmanter som "matcher". Og det var i samme menighet hun ble gift i 1789.

Gift i Christiania (Slottsm.) 19. mai 1769: ungkarl Iver Christensen Felling og enken Johanne Jensdatter.

Begr. (jord og ringning betalt) i Vaterlands kirkegård (Vor Frelser m.) 22. mars 1796: skomagermester Iver Felling, 44 (?) år.

Folketellling Oslo 1801: Johanne Jensdatter, født 1724, enke etter 2. ekteskap, bor i "byens almindelige fattighus". Dette kan være enken etter Iver Felling, men hun må i så fall ha vært meget eldre enn mannen.

Iver Christensen Felling tilhørte en barneflokk på syv, døpt i Tise i Nørrejylland  mellom 1746 og 57. Foreldrene var Christen Felling, sersjant, og h. Karen Iversdatter. Av disse 7 barna kom i alle fall tre til Norge: 

a) Iver, se ovenfor, døpt 16. mars 1746, aldersanførselen ved hans død i Christiania 1794 leses som 44 år, men muligens kan det stå 49, det siste ville i så fall være den korrekte alder.

b) Kirsten, f. 1750, se ovenfor (kpmg).

c) Maren, f. 1757, gift 21. mars 1787 i Christiania (Vor Fr.) m. dimittert soldat Hans Samuelsen. De hadde flere barn, og for et av disse sto skredder Friederich Bader fadder i 1793. Ekteparet er registrert i folketellingen 1801 for Aker prestegjeld, han angitt 50 og hun 47 år.

Karen Margrethes dåp, ca. 1770, er imidlertid ikke funnet hverken i Slottsmenigheten eller andre menigheter i Christiania (og heller ikke i Tise, Danmark). Det er heller ikke for øvrig funnet barn etter skomaker Iver Christensen Felling. Kanskje det kan være noe i familietradisjonen om at Karen Margrethe var "uekte", endog "uekte adelsbarn", at det antatt barnløse ekteparet har tatt henne til seg som fosterbarn og at hun etterhvert har tatt farens navn.Dette kan i så fall forklare at hun ikke er oppgitt som arving etter faren. (Dette skiftet, referert av kpmg ovenfor, får jeg for øvrig ikke lesbart ut på min PC og har derfor ikke hatt noen oppfatning av det).

Om noen skulle ha tilleggsopplysninger om noen av personene nevnt ovenfor, kan dette kanskje bli til hjelp i videre søk etter Karen Margrethes opprinnelse Hun må rimeligvis være dåpsinnført i en eller annen kirkebok ca. 1770, men det er ikke lett å lete når man ikke kjenner navnet på hverken far eller mor, og for så vidt kanskje ikke engang fødelandet.

Med vennlig hilsen     Torbjørn Pihl  (e-post: fam.pihl@frisurf.no)  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.