Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Leif Bigler

Bogforlægger Hjalmar Charles Casper Bigler

Recommended Posts

Leif Bigler

I år 1900 boede min farfar Hjalmar Charles Casper Bigler (*3. november 1861 i Grønnegade 3 (matr.nr. 234) i København) på Sankt Olafs Plads 4 i Kristiania. Det er det eneste jeg kan finde om ham i digitalarkivet.

 

Jeg ved at han havde et temmeligt stort forlag i byen, udgav mange bøger hvis titler kan findes på nettet (liste nedenfor) og at han i 1890 sammen med Wilhelm L. Wulff købte det norske Alb. Cammermeyers Forlag, men de skiltes efter uoverensstemmlser i 1892, hvorefter Hjalmar oprettede sit egent forlag (http://ibsen.uio.no/...xhtml?bokstav=B), Hjalmar Biglers forlag.

 

Jeg ved også at han på et tidspunkt ejede en ø i Oslofjorden og inviterede venner og formentlig også flere operasangere fra den kgl. danske opera op på øen, men flyttede tilbage i Danmark i 1906

 

Jeg kan ikke forstå at det ikke er muligt at finde mere om ham i digitalarkivet.

 

Vedhæftet i reduceret størrelse billeder af ham selv, af hans ø (hvordan finder jeg ud af hvilken ø det var?) og billeder af ukendte personer på øen foran hans villa. Har man brug for nærmere granskning kan jeg fremsende billederne i højere opløsning, men man kan jo kun vedhæfte 500KB!!!

 

Mere om ham kan ses på mit slægtssite, www.bigler.myheritage.com.

 

Er der en venlig sjæl der kan hjælpe mig med at komme videre?

 

Mange hilsner

Leif

 

Et udvalg af bogudgivelser fra Hjalmar Biglers forlag, Kristiania

 

1892

 • Tybring, Oscar Emil, Et og andet : smaafortællinger. Language: Norwegian. Published: Kristiania : Hjalmar Biglers forlag, 1892

http://catalog.hathi...ecord/008553899

 • Jesu liv. En historisk oversikt. Stalker, James Hjalmar Biglers Forlag, 1982. Illustrert. 152 s.  Originalb. (Denne bog har jeg arvet efter min far/farfar)

 • Dr.E.F.B. Horn I dagens strid Hjalmar Biglers Forlag 1892 Kristiania Danmark (Denne bog har jeg arvet efter min far/farfar)

1893

 • Urdahl, Laurentius: Haandbog i Skiløbning, Hjalmar Biglers Forlag, Kristiania 1893.

http://crister.blogg...nytteredsk.html

 • tpl/sign (Tittelside): Kristiania / Hjalmar Biglers Forlag / 1893, Påskrift (Tittelside): Lærebog / i / Naturkunskab / for folkeskolen / af / Dr. Olav Johan-Olsen, Påskrift (Håndskrift; blekk ): Fru Augusta Gade / venskabeligst / fra forfatteren

http://digitaltmuseu...NF/NF.2005-0273

 • cand.med. Olav Johan-Olsen: Om sop paa levende jordbund. Kristiania: Hjalmar Biglers forlag, Johannes Bjørnstads boktrykkeri 1893. 135 s. En avhandling. Etter teksten følger 10 plansjer med tegninger pluss en tabell.

1894

 • Horn, E. F. B., Tidstanker, Kristiania (Hjalmar Biglers Forlag) 1894. 8vo. 143 s. Originalbind med dekor. (Denne bog har jeg arvet efter min far/farfar)

1895

 • Den norske kirkes historie, Hjalmar Biglers Forlag, Kristiania, 1895

1896

 • Jæger, Henrik: Illustreret norsk litteraturhistorie. Tre bind. Afsluttet af Otto Anderssen. Kristiania, Hjalmar Biglers Forlag, 1896. Med illustrationer og faksimileplancher 1896. DKK 595

http://www.antikvari...wse/thu_j_1.htm

 • Norway-Christmas Annual/Bornenes Juleaften 1896. Published by Hjalmer Bigler's Forlag, Kristiania, Norge

http://www.worthpoin...-juleaften-1896

 • I 1896 gav Hjalmar Bigler's Forlag ut eit slags festskrift i samband med feiringa av Fridtjof Nansen og mannskapet på "Fram". Dei hadde ikkje nådd Nordpolen på den fleirårige ferda i ishavet, men dei fekk ei mottaking som sakna sidestykke i heimlandet - der ein absolutt trong nasjonalsymbol i tida fram mot unionsoppløysinga. På første side i festskriftet står Arne Garborgs hyllingsdikt "Dr. Fridtjof Nansen" - på nynorsk. Som bilag til festskriftet følgde ein plansje med "Tanker og Ønsker ved Nansenexpeditionens Hjemkomst". Forleggjaren hadde skrive til den norske kultureliten og bede dei sende inn det dei hadde av slikt, på eit til føremålet eigna frankert brevkort. Så monterte ein desse saman og laga ein fotografisk reproduksjon av dei handskrivne helsingane. Og her er altså bidraget frå Elias Blix

http://blixblog.blog...og_archive.html

1897

 • John Paulsen: En gammeldags julaften. Juleaften. Aktieselsk. Biglers Forlag. Kristiania 1897

http://www.ask.com/w...ging_Procession

 • Anna Munch To mennesker, Aktieselskabet Biglers Forlag 1897, Kristiania Danmark (Denne bog har jeg arvet efter min far/farfar)

 • Lærum, Oscar : Norske Skuespiller-Karrikaturer sic ! Kra. Hjalmar Biglers Forlag. 1894. Tverr4to. Dek. orig. mappe. Inneholder 10 farvetrykte og på kartong oppklebede karikaturer. [40294] Mangler innvendige klaffer, men ellers et pent eks. 1.000,-

http://www.damms.no/...Katalog6753.pdf

 • Oversettelse 1: "De tre fjær", oversettelse av Ingeborg v. d. Lippe Konow i: Grimm, Jacob og Wilhelm: Grimms eventyr, Aktieselskabet Biglers forlag, Kristiania, 1897

 • Hovden, Anders, 1860-1943: Tungalda. Kristiania, Aktieselskabet Biglers forlag, 1897 page images at Hathi Trust; US access only

http://onlinebooks.l...ders, 1860-1943

 • Den hvide hest. Kristiania: Aktieselskabet Biglers Forlag, 1897. Innbinding: Omslag tegnet av Th. Holmboe. Helsjirtingbind med samme dekor i fargene brunt og hvitt

 • Schønberg E. Den norske medicinske litteratur i det nittende aarhundre. Kristiania: Aktieselskabet Biglers forlag, 1897: 74 – 5 (Denne bog har jeg arvet efter min far/farfar)

http://www.tidsskrif...?seks_id=232360

 • Jacob  Bull: B. Fridtjof Nansen. En bog for de unge. Ved ... Udgivet ved Centralstyret for de norske folskeskoler [folkeskolers] barne- og ungdomsbiblioteker. Aktieselskabet Biglers forlag, 1897.

1898

 • ”For Alle” Norsk kalender, udg. af Kristiania Journalistklub ved K.Fisher, 1898. Med illustrationer. Aktieselskabets Biglers Forlag. Kart. 2 kr.

http://timarit.is/vi...?pageId=2004255

 • Fridtjof Nansen. En bog for de unge.  Biglers forlag, 1898

http://www.rendalen....forfattere1.htm

post-6335-0-97567800-1413389384_thumb.jpg

post-6335-0-74703600-1413389403_thumb.jpg

post-6335-0-42722000-1413389448_thumb.jpg

post-6335-0-47631600-1413389482_thumb.jpg

post-6335-0-16161500-1413389522_thumb.jpg

post-6335-0-39027100-1413389597_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Siden han flyttet tilbake til Danmark i 1906, er det ikke mulig å finne mer om ham i de statlige folketellingene. Men hvis du har en adresse på ham i 1900, vil jeg anbefale deg å kontakte Oslo byarkiv, som har kommunale folketellinger hovedsakelig fra 1899-1954. Disse folketellingene er så å si årvisse, og hvis Bigler bodde stabilt på samme adresse til han flyttet tilbake til Danmark, er det ganske enkelt å følge ham i de kommunale folketellinger - de er ordnede på adresse. 

 

For å finne hvilken adresse Bigler bodde på i de aktuelle årene, kan de skannede adressebøkene for Kristiania/Oslo i Digitalarkivet være til hjelp. 

 

Her er han i 1900: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=0301&kenr=077&bnr=0016&lnr=05

 

Han var ugift, ser jeg, og losjerende, så hvis han mot formodning ikke giftet seg og fikk barn i Kristiania, kan det vel være vanskelig å finne ham i kirkebøkene. 

 

Du kan eventuelt også prøve handelsregisteret for Kristiania, som oppbevares i Statsarkivet i Oslo. Kanskje det kan finnes opplysninger der om forlagsvirksomheten til Bigler. Du kan eventuelt sende et spørsmål til Statsarkivet i Oslo her: http://forum.arkivverket.no/forum/37-statsarkivet-i-oslo/

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Bigler

Hej Grethe

 

Tak for dit indlæg. Måske skulle jeg have skrevet at han ikke giftede sig i Norge, for det skete i Danmark i 


Hej Grethe

 

Tak for dit indlæg. Måske skulle jeg have skrevet at han ikke giftede sig i Norge, for det skete i Danmark i 1908, så han  - så vidt vides - ikke fået døbt nogen børn i Kristiania.

Men tak for henvisningen til handelsregisteret, men hvis dokumenterne ikke er digitaliserede kan det jo være lidt vanskeligt for mig at forske her fra Danmark.

 

Mange hilsner

Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Du kan sende en forespørsel til Statsarkivet i Oslo på vanlig mail og høre om de kan gjøre et søk og sende deg en skannet kopi hvis de finner opplysninger i sine arkiver. 

 

statsarkivet.oslo@arkivverket.no

 

Handelsregisteret i Kristiania var ført av magistraten i henhold til lov 03.06.1874 om firmaregister og lov 17.05.1890 om handelsregister. Loven påbød registreringsplikt for dem som ville drive handel, fabrikkvirksomhet eller bergverksdrift. Firmameldinger skulle mottas av fogden på landet og magistraten i byene; etter at disse embetene ble nedlagt av henholdsvis sorenskriveren og byskriveren; evt. av annen tjenestemann i byene. For Kristianias vedkommende ble oppgaven tildelt auksjonsforvalteren.

Handelsregistrene ble, i henhold til lov om registrering av foretak av 17.06.1985, forskrifter 18.12.1987, nedlagt fra 01.01.1988 og overført til det nye Foretaksregisteret. Foretaksregisteret, som er felles for hele landet og ledes av en registerfører, er lagt til Registerenheten i Brønnøysund (Brønnøysundregistrene). 

Registreringsmateriale fra alle de lokale handelsregistrene for perioden 1944 - 1988, er inntil videre beholdt i Brønnøysund.

Handelsregisteret er basert på en hovedinndeling av de registreringspliktige i tre avdelinger: A. Enkeltmannsfirmaer B. Aksjeselskaper C. Andre selskaper med begrenset ansvar.

Arkivet utgjøres av en kjerneserie med registreringsprotokoller for de tre selskapstypene – med tilhørende alfabetiske person- og firmaregistre. Journalene er ført kronologisk med henvisning til avd., protokollnr. og folium. Dagbøker er ført over mottatte anmeldelser med kunngjøringsdato. Firmaanmeldelser er en arkivserie med bilagsdokumenter. Etter 1890 er firmaanmeldelsene innen hver avdeling ordnet alfabetisk etter den registreringsprotokoll hvor firmaet står innført. Firmakartoteket, med også utgåtte kort, er avsluttet i 1953. 

 

Spørsmålet er så om forlag faller inn under noen av de tre registreringspliktige avdelingene, men det vil kanskje statsarkivet kunne finne ut av. 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Litt på siden:

 

Din farfar ga i 1905 Eidsvolds-bygningen en gave som ble hengt opp i Det grønne Værelse.

 

Det var "Eidsvold 1814". Billede i Fotogravure av maleriet i Stortinget.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Selma Aarø

I år 1900 boede min farfar Hjalmar Charles Casper Bigler (*3. november 1861 i Grønnegade 3 (matr.nr. 234) i København) på Sankt Olafs Plads 4 i Kristiania. Det er det eneste jeg kan finde om ham i digitalarkivet.

 

Jeg ved at han havde et temmeligt stort forlag i byen, udgav mange bøger hvis titler kan findes på nettet (liste nedenfor) og at han i 1890 sammen med Wilhelm L. Wulff købte det norske Alb. Cammermeyers Forlag, men de skiltes efter uoverensstemmlser i 1892, hvorefter Hjalmar oprettede sit egent forlag (http://ibsen.uio.no/...xhtml?bokstav=B), Hjalmar Biglers forlag.

 

Jeg ved også at han på et tidspunkt ejede en ø i Oslofjorden og inviterede venner og formentlig også flere operasangere fra den kgl. danske opera op på øen, men flyttede tilbage i Danmark i 1906

 

Jeg kan ikke forstå at det ikke er muligt at finde mere om ham i digitalarkivet.

 

Vedhæftet i reduceret størrelse billeder af ham selv, af hans ø (hvordan finder jeg ud af hvilken ø det var?) og billeder af ukendte personer på øen foran hans villa. Har man brug for nærmere granskning kan jeg fremsende billederne i højere opløsning, men man kan jo kun vedhæfte 500KB!!!

 

Mere om ham kan ses på mit slægtssite, www.bigler.myheritage.com.

 

Er der en venlig sjæl der kan hjælpe mig med at komme videre?

 

Mange hilsner

Leif

 

Et udvalg af bogudgivelser fra Hjalmar Biglers forlag, Kristiania

 

1892

 • Tybring, Oscar Emil, Et og andet : smaafortællinger. Language: Norwegian. Published: Kristiania : Hjalmar Biglers forlag, 1892

http://catalog.hathi...ecord/008553899

 • Jesu liv. En historisk oversikt. Stalker, James Hjalmar Biglers Forlag, 1982. Illustrert. 152 s.  Originalb. (Denne bog har jeg arvet efter min far/farfar)

 • Dr.E.F.B. Horn I dagens strid Hjalmar Biglers Forlag 1892 Kristiania Danmark (Denne bog har jeg arvet efter min far/farfar)

1893

 • Urdahl, Laurentius: Haandbog i Skiløbning, Hjalmar Biglers Forlag, Kristiania 1893.

http://crister.blogg...nytteredsk.html

 • tpl/sign (Tittelside): Kristiania / Hjalmar Biglers Forlag / 1893, Påskrift (Tittelside): Lærebog / i / Naturkunskab / for folkeskolen / af / Dr. Olav Johan-Olsen, Påskrift (Håndskrift; blekk ): Fru Augusta Gade / venskabeligst / fra forfatteren

http://digitaltmuseu...NF/NF.2005-0273

 • cand.med. Olav Johan-Olsen: Om sop paa levende jordbund. Kristiania: Hjalmar Biglers forlag, Johannes Bjørnstads boktrykkeri 1893. 135 s. En avhandling. Etter teksten følger 10 plansjer med tegninger pluss en tabell.

1894

 • Horn, E. F. B., Tidstanker, Kristiania (Hjalmar Biglers Forlag) 1894. 8vo. 143 s. Originalbind med dekor. (Denne bog har jeg arvet efter min far/farfar)

1895

 • Den norske kirkes historie, Hjalmar Biglers Forlag, Kristiania, 1895

1896

 • Jæger, Henrik: Illustreret norsk litteraturhistorie. Tre bind. Afsluttet af Otto Anderssen. Kristiania, Hjalmar Biglers Forlag, 1896. Med illustrationer og faksimileplancher 1896. DKK 595

http://www.antikvari...wse/thu_j_1.htm

 • Norway-Christmas Annual/Bornenes Juleaften 1896. Published by Hjalmer Bigler's Forlag, Kristiania, Norge

http://www.worthpoin...-juleaften-1896

 • I 1896 gav Hjalmar Bigler's Forlag ut eit slags festskrift i samband med feiringa av Fridtjof Nansen og mannskapet på "Fram". Dei hadde ikkje nådd Nordpolen på den fleirårige ferda i ishavet, men dei fekk ei mottaking som sakna sidestykke i heimlandet - der ein absolutt trong nasjonalsymbol i tida fram mot unionsoppløysinga. På første side i festskriftet står Arne Garborgs hyllingsdikt "Dr. Fridtjof Nansen" - på nynorsk. Som bilag til festskriftet følgde ein plansje med "Tanker og Ønsker ved Nansenexpeditionens Hjemkomst". Forleggjaren hadde skrive til den norske kultureliten og bede dei sende inn det dei hadde av slikt, på eit til føremålet eigna frankert brevkort. Så monterte ein desse saman og laga ein fotografisk reproduksjon av dei handskrivne helsingane. Og her er altså bidraget frå Elias Blix

http://blixblog.blog...og_archive.html

1897

 • John Paulsen: En gammeldags julaften. Juleaften. Aktieselsk. Biglers Forlag. Kristiania 1897

http://www.ask.com/w...ging_Procession

 • Anna Munch To mennesker, Aktieselskabet Biglers Forlag 1897, Kristiania Danmark (Denne bog har jeg arvet efter min far/farfar)

 • Lærum, Oscar : Norske Skuespiller-Karrikaturer sic ! Kra. Hjalmar Biglers Forlag. 1894. Tverr4to. Dek. orig. mappe. Inneholder 10 farvetrykte og på kartong oppklebede karikaturer. [40294] Mangler innvendige klaffer, men ellers et pent eks. 1.000,-

http://www.damms.no/...Katalog6753.pdf

 • Oversettelse 1: "De tre fjær", oversettelse av Ingeborg v. d. Lippe Konow i: Grimm, Jacob og Wilhelm: Grimms eventyr, Aktieselskabet Biglers forlag, Kristiania, 1897

 • Hovden, Anders, 1860-1943: Tungalda. Kristiania, Aktieselskabet Biglers forlag, 1897 page images at Hathi Trust; US access only

http://onlinebooks.l...ders, 1860-1943

 • Den hvide hest. Kristiania: Aktieselskabet Biglers Forlag, 1897. Innbinding: Omslag tegnet av Th. Holmboe. Helsjirtingbind med samme dekor i fargene brunt og hvitt

 • Schønberg E. Den norske medicinske litteratur i det nittende aarhundre. Kristiania: Aktieselskabet Biglers forlag, 1897: 74 – 5 (Denne bog har jeg arvet efter min far/farfar)

http://www.tidsskrif...?seks_id=232360

 • Jacob  Bull: B. Fridtjof Nansen. En bog for de unge. Ved ... Udgivet ved Centralstyret for de norske folskeskoler [folkeskolers] barne- og ungdomsbiblioteker. Aktieselskabet Biglers forlag, 1897.

1898

 • ”For Alle” Norsk kalender, udg. af Kristiania Journalistklub ved K.Fisher, 1898. Med illustrationer. Aktieselskabets Biglers Forlag. Kart. 2 kr.

http://timarit.is/vi...?pageId=2004255

 • Fridtjof Nansen. En bog for de unge.  Biglers forlag, 1898

http://www.rendalen....forfattere1.htm

Hei Leif,

jeg kom tilfeldigvis over ditt innlegg her. Jeg forsøker å skrive en bok om forfatterinen Anna Munch som din bestefar publiserte. Du skulle vel ikke ha noen informasjon om henne i din bestefars papirer. Boken du har arvet er en nøkkelroman og skildrer forfatterens forhold til Knut Hmsun. Den skapte ganske mye hodebry for ham, men kanskje aller mest for Anna Munch selv. Det hadde vær spennende om du satt på informasjon om henne!

mvh Selma Aarø 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Øya ser ut til å være omtrent ved Malmøykalven, Indre Oslofjord. Bildet er trolig tatt fra Malmøya med Skjærholmene bakenfor og Nesoddlandet i bakgrunnen.

 

Se venstre side på dette bildet.

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Ryager

Jeg fant en tegning av din farfar i boken "Kardinaler og kremmere - norske forleggere gjennom hundre år" av Nils Johan Ringdal. Hvis ikke billedteksten er leselig så er din farfar nr. 2 fra venste, merket med B på genseren.

 

Med hilsen fra

Morten

post-5403-0-62948800-1414314319_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Bigler

Hei Leif,

jeg kom tilfeldigvis over ditt innlegg her. Jeg forsøker å skrive en bok om forfatterinen Anna Munch som din bestefar publiserte. Du skulle vel ikke ha noen informasjon om henne i din bestefars papirer. Boken du har arvet er en nøkkelroman og skildrer forfatterens forhold til Knut Hmsun. Den skapte ganske mye hodebry for ham, men kanskje aller mest for Anna Munch selv. Det hadde vær spennende om du satt på informasjon om henne!

mvh Selma Aarø 

 

Hej Selma

 

Tak for din mail. Jeg har stort set været igennem alt der er tilbage efter min far og farfar, og jeg må desværre bedrøve dig med at jeg ikke er stødt på noget om Anna Munch. Jeg skal nok lade høre fra mig hvis jeg finder noget.

 

Mange hilsner

Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Selma Aarø

Hej Selma

 

Tak for din mail. Jeg har stort set været igennem alt der er tilbage efter min far og farfar, og jeg må desværre bedrøve dig med at jeg ikke er stødt på noget om Anna Munch. Jeg skal nok lade høre fra mig hvis jeg finder noget.

 

Mange hilsner

Leif

Takk,

jeg hører gjerne fra deg om noe dukker opp :-)

 

Alt godt

Selma

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Bigler

Hej Morten

Du må meget undskylde at jeg ikke har takket dig for dit indlæg for længe siden. Jeg mindes slet ikke at have set det før nu og jeg har ikke været inde i dette forum i flere år. Nu er jeg imidlertid ved at udvide min slægtsforskning og loggede ind igen for at se om der var noget nyt - og så så jeg dit indlæg med det meget interessante billede. Jeg har nu bestilt bogen for at se om der står mere om Hjalmar Biglers forlag og måske få et bedre kopi af tegningen.

Mange hilsner

Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Bigler

Hej Espen

Du må meget undskylde at jeg ikke har takket dig for dit indlæg for længe siden. Jeg mindes slet ikke at have set det før nu og jeg har ikke været inde i dette forum i flere år. Nu er jeg imidlertid ved at udvide min slægtsforskning og loggede ind igen for at se om der var noget nyt - og så så jeg dit indlæg igen. Når jeg ikke har takket for det før, var det nok fordi dit billede og din oplysning var så interessant at jeg glemte alt om at svare. Jeg kan huske at jeg studerede Google Earth nøje for at finde øen, men hvis det skulle være den ø jeg har markeret med en rød cirkel på vedhæftede luftfoto, kan jeg ikke forstå hvor de 2 broer på billedet skulle have ført hen, da der er ikke er nogen andre øer i nærheden. Ved du hvad den markerede ø hedder så jeg kan søge videre?

Mange hilsner Leif

PS Systemet vil ikke acceptere min upload af fil selv om den er mindre end 1MB. Vil du give mig din mailadresse så jeg kan sende det direkte til dig?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen
4 hours ago, Leif Bigler said:

Hej Espen

Du må meget undskylde at jeg ikke har takket dig for dit indlæg for længe siden. Jeg mindes slet ikke at have set det før nu og jeg har ikke været inde i dette forum i flere år. Nu er jeg imidlertid ved at udvide min slægtsforskning og loggede ind igen for at se om der var noget nyt - og så så jeg dit indlæg igen. Når jeg ikke har takket for det før, var det nok fordi dit billede og din oplysning var så interessant at jeg glemte alt om at svare. Jeg kan huske at jeg studerede Google Earth nøje for at finde øen, men hvis det skulle være den ø jeg har markeret med en rød cirkel på vedhæftede luftfoto, kan jeg ikke forstå hvor de 2 broer på billedet skulle have ført hen, da der er ikke er nogen andre øer i nærheden. Ved du hvad den markerede ø hedder så jeg kan søge videre?

Mange hilsner Leif

PS Systemet vil ikke acceptere min upload af fil selv om den er mindre end 1MB. Vil du give mig din mailadresse så jeg kan sende det direkte til dig?

 

Hei igjen. Nå tror jeg at jeg beklageligvis kan ha satt deg på villspor med tanke på Malmøya eller Malmøykalven. Men som en trøst; når Wulff og Bigler i 1891 registrerte firmaet Alb. Cammermeyers Forlag i 1891 så oppga Hjalmar Bigler at hans private bopel var Villa «Herbern» ved Christiania. Ref. Norsk Kundgjørelsestidende 1891.04.03 http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_18910403_9_76_2

(Lenken ovenfor har kun tilgang for norske ip-adresser).

Øya det er snakk om er altså Lille Herbern, gårdsnr. 2 bruksnummer 92 i Aker. Den ligger like ved vikingskipmuseet på Bygdøy og eies i dag av Oslo seilforening.

 

Se fra og med nr. 8 i dette panteregisteret hvor han kjøper øya i 1890:

 

Akershus fylke, Aker i Aker, Panteregister nr. I 1 (1892-1950), Realregisterside, Side 350

https://media.digitalarkivet.no/tl20080827370350

 

Kopi av skjøtet i panteboka, se nr. 25:

 

Akershus fylke, Aker, Pantebok nr. I 31 (1890-1892), Pantebokside, Side 297-298

https://media.digitalarkivet.no/tl20081001030678

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Bigler
På 4/10/2017 den 18.00, Espen Tjernshaugen skrev:

Hej Espen

Tusind, tusind tak for din indsats. Min farfar døde da min far var 11 år og da havde han afhændet sin ø for længst, så min far har desværre aldrig vidst hvilken ø der var tale om. Det var nu også mest min mor der talte om den, men hun var også ret snobbet, så det var fornemt at have ejet en ø i Norge!

Det er jo også først nu man kan finde ud af den slags på nettet.

Men du har i hvert fald løftet en stor byrde fra mine skuldre. Mærkeligt nok har jeg aldrig tænkt på at søge i norske aviser, selv om vi i Danmark har en udmærket avissøgeside hvor man har indskannet 33 millioner af avissider. Den hedder Mediestream og findes på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis.

Dette site er gratis for alverdens brugere, så det undrer mig at det site hvor du fandt annoncen med ø-navnet Lille Herbern kun er for norske brugere! Jeg kunne nemlig godt tænke mig at søge på Hjalmar Bigler i gamle norske aviser, så ved du hvilke muligheder jeg har for det?

Jeg har brugt Arkivverket flere gange og fundet flere norske aner, men Norge var jo også dansk dengang, så det er jo ikke så mærkeligt at der er flere nordmænd i min slægt.

Hvis jeg på nogen måde kan hjælpe dig med at søge i de danske kilder må du endelig sige til - du har sparet mig for mange timeres arbejde, så jeg vil meget gerne hjælpe dig til gengæld.

Mange hilsner

Leif

PS Jeg får ingen mail-meddelelsr om at du har svaret - selv om jeg er tilmeldt - derfor er der gået så lang tid før jeg svarer.

 

 

Edited by Leif Bigler

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Hei Leif

 

Takk for tilbud om søkehjelp, jeg har flere prosjekter som fører til personer i Danmark, men ingen som jeg arbeider med akkurat nå. Jeg vil nok kontakte deg når en eller flere av disse prosjektene blir tatt opp igjen. Takk også for lenken til de danske avissidene. Her i Norge har noen av de største avisene skannet sine gamle utgaver, de kan leses via abonnement som kan tegnes for kortere eller lengre tid. Aftenposten og Dagbladet er vel de avisene som har utviklet de beste tjenestene basert på abonnement. Nasjonalbiblioteket er gratis, jeg vet at bøkene der er forbeholdt norske IP-adresser, men om dette gjelder aviser og annet arkivmateriale er jeg usikker på. Navnet Bigler gir i alle fall en noen spennende treff ved søk på deres nettsider:

 

https://www.nb.no/search

 

https://www.nb.no/nbsok/search.nbdigital?lang=no

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.