Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Bjørn A Løkken

En genealogisk nøtt fra Trondheim / Trondheimsområdet siste halvdel av 1600 tallet

Recommended Posts

Bjørn A Løkken

Hvem var Karen Ollufsdatter ( Oelsdatter ) sitt opphav ?

 

Så vidt meg bekjent er det ikke foretatt noe videre granskning på henne . Hun må vel antagelig ha vært av et velsituert opphav , pga hennes ekteskap med Henrich Henrichsen Sommerschield , siden hans far Henrich " Engelskmand " Sommershield på denne tid var en av Trondheim rikeste og velposisjonerte menn .

 

Karen Ollufsdatter var gift med Henrich Henrichsen Sommerschield , sønn av  Henrich Sommerscales “ Engelskmand “  og hustru Anna Rorig .

 

 

Kanskje kan det finnes noen svar / indikasjoner i skifter fra denne tidsepoken , men hvor og hvem er dyktig på og lese gamle skifter ?

 

Dette er den informasjon jeg har om Karen Ollufsdatter og Henrich Henrichsen Sommerscales .

 

Henrich Henrichsen Sommerschield , født  etter 1632 i Trondheim da han ikke nevnes i koppskatt listen for 1645 , og død etter 1674 . Hans signatur er ikke funnet . Han ble gift med Karen Ollufsdatter ( Oelsdatter ) Opplysninger om vår stammor Karen Ollufsdatter  har det ikke lyktes å finne . I 1659 / 60 bor Henrich i Trondheims “ 2 quarter “ sammen med sin far i hans gård og betaler 2 skilling i ledingsskatt . I 1660 / 62 betaler han fortsatt 2 skilling . Han bor da som “husmann”  ( leieboer ) i Hieronimus Brygmands gård . Han er da flyttet hjemmenfra noe som da tyder på at han har giftet seg med Karen Ollufsdatter . Dette kan indikere også at Karen var fra Trondheim . Den 13 februar 1662 sees Henrich Henrichsen å ha betalt til Vår Frue kirke 1 Riksdaler for et stolestade , dette kan være ham . I 1663 ga han og andre “ gode folch “  penger til Vår Frue kirkes bygning . Han ga 2 Riksdaler . Han må være gift før 6 juli 1664 da det i skifte etter faren står skrevet at alle barna er gifte . Ved skjøte , orginaldokumentene finnes ikke , kun en avskrift i pantebok for byskriveren i Trondheim , av 5 juni 1673 solgte han for 386 Riksdaler sin gård i Bredegaten ( nå apotekerveita ) med tilliggende manns og kvinnestoler i Domkirken fra seg , sin hustru og “ alle vores arvinger “  til apoteker Cyriachus Cathe , hans hustru samt deres barn og sanne arvinger . Henrich Henrichsen Sommerschield hadde selv fått skjøte på samme hus med grunn den 23 april 1664 .

 

Han hadde kjøpt dette etter Sl. Beli Buyrman som var enke etter Hans Bitou ( skifte av 20 januar 1661 )  Huset het for “ Stormoergården “  i følge skjøte av 5 juni 1673 , og lå i Trondheims 2 kvarter  “ østen ved Bredegaden , imellem Marchus Jacobsens nu eiende Gaard , før Olluff Nielsen Støren tilhørende på søndre og bemeldte Cyriacus Apotechers iboende Gaard paa Norde side “  

 

 

Hvem var denne Olluff Nielsen Støren ?

 

I 1916 ble en del av Søndre gate 8 som nå krysser nåværende Apotekerveita ( tidl. Bredesstrede , før Langstrede ) revet ned for å gi plass til et større bygg . Ved utgraving på tomta ble det funnet en del apotekerkrukker , glass og flasker som nå oppbevares i det kongelige vitenskapsmuseum i Trondheim . Her må altså Henrich Henrichsen sin gård“Stormoegården“ med tilhørende urtehage som han solgte til apoteker Cyriachus Cathe , Trondheims første apoteker , ha ligget .

 

Fra det tidspunkt den 5 juni 1673 da Henrich selger sin gård hører en ikke noe mer til familien til Henrich Henrichsen Sommerschield før hans sønn Henrich Henrichsen dukker opp som korporal i Trondhjemske bataljon av Marineregimentet . Vår stammor , datteren Anna Catharina Henrichsdatter Sommerschield dukker opp som fadder i årene 1698/99/70 på Røros Dette kan indikere at Henrich og Karen har fraflyttet Trondheim , og slått seg ned i eller omkring Røros . Alle undersøkelser rundt dette har foreløpig vært negative .

 

Henrich og Karen sin sønn ; Henrich , ble født ca. 1660 , og med ham går Sommerschield slekten over til å bli en utpreget militærslekt gjennom mange generasjoner .

 

 

Håper dette kan være en interesant sak for de mer erfarne slektsgranskere og takker på forhånd for hjelp og innspill .

 

 

 

 

Edited by Bjørn A Løkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Det nevnes en Ole Nielsen Støren i 1690, inngraveringer i sølv.

 

NST 16, s.313, Bugge sine utdrag fra skifteprotokollene i Trondheim

 

 

1/7 1690, [avdøde] Hans Jensen Parelius og [avdøde] h. Karen Nielsdatter
(Støren). B.: Gjertrud 39, Sara 36, Riborg 32 år, Gull 9 Rd.,
sølv ca. 200 (merket Ole Nielsen Støren, mag. Jens Clausen.
Anders Carstensen, Lars Bastiansen og ektefellene). gård i Trhj.
400, Sørkil i Stjørdal 144, Skei 24, sag og hus i Stjørna 30,
i alt 1266 Rd., netto 905-1-3. Sara trol. Jens Munchgaard, Niels
Pedersen Støren form. for de andre.

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 3 (3A 0003), 1690-1696, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25079/22/

 

Hvorvidt Ole Nielsen Støren kan ha vært en bror av Peder Nielsen Støren har jeg ingen formening om enda, men det kan jo være verdt å sjekke ut, siden en Niels Pedersen Støren er formynder.

 

NST 23, s. 233

 

 

14/11 1703, [avdøde] Peder Nielsen Støren. E. Anna Jensd. Tingvold. (97)
B.: 1. herr Daniel Pedersen ved Chr. Hoff, 2. [avdøde] Niels's barn: (98)
Hans såvidt m., (99) Niels 15, Anna 23 (100) og Gidschen 19, ved stedfar
William Hendrichsen, 3. [avdøde] Marens barn med [avdøde] Herman Berentsen:
(101) Peder og Daniel, begge antas døde. Lagv. Jacob With.
Bygård 160, bygrunner og -plasser, jordegods bl. a. Langlo, Bynesset
og Klett, Leinstrand, ialt 929 - 444.
(97) sk. 8/4-17 i prot. 7.
(98) NST XVI side 316, sk. 21/4-91.
(99) sk. 8/12-07 i prot. 6.
(100) g. Martinus Lind efter hvem sk. 30/4-17 i prot. 7.
(101) sk. 16/3-98 ovenfor side 222.

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 5 (3A 0005), 1694-1706, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25081/354/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Ole er nevnt i skiftebrevet til broren Jens i 1660. Den 10/8 1674 skjøter Peder Nielsen Støren på sin bror Ole og hans hustrus vegne deres gård i Bredegaten til Marcus Angell pga gjeld. Det heter da at Ole var i Nordland. Rekkefølgen i ledingen 1660-62 viser at Ole Nielsen Støren bodde i en bygård i daværende Bredgata i Trondheim, svarende til dagens Søndre gt. 4a. Den 15. oktober 1672 skjøter han, nå boende i Nordland, til rådmann Marcus Jacobsen....

Schønings tavler: "Ole Nielsen havde sin Broder-kones söster Ane Estensd: var först Borger i Th. boede siden i Nordland."

 

Se forøvrig:

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650039.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20225&uid=ny&idx_side=-38

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650063.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20225&uid=ny&idx_side=-62

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650100.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20225&uid=ny&idx_side=-99
 

Og: http://nose.dk/Norge/bullballe.html#35

 

I følge Schøning var Ole sønn av Nils Pedersen Balle, sogneprest til Støren, og Sara Jensdatter Bull

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marianne Holck

Jeg kan ikke hjelpe deg med Karens familie, men vil gjøre deg oppmerksom på følgende innførsler i Brodahl nr. 1, døde i Vor Frue Sogn:

 

30/3 1676 (s. 34) : Hindrich Hendrichsens Quinde, jord, ny og sm. kl.

5/7 1676 (s. 35): Hindrich Hindrichsens Barn, jord og sm. klok.

10/2 1677 (s. 36): Hindrich Hindrichsen, jord, ny og 2sm. klokker.

 

Etter hva jeg kan se, er det ingen andre (varianter av ) Henrik Henriksøn å finne i Brodahl i denne perioden, bortsett fra Henrich Henrichsen, klokker, som jeg selv har forsøkt å finne ut noe mer om i det siste.

 

Mulifheten for at det er "din" Henrik og Karen, er vel helt klart tilstede.

Edited by Marianne Holck

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

Tusen takk til Lars og Marianne for spennende innspill .

 

Jeg sitter med en følelse av at man er inne på rett spor etter Karen Ollufsdatter sitt opphav . Og skulle dette være rett så er man da på morssiden til Karen også inne på hennes far som da var " Nordlandshandler " Christen Jensen Seest ; antatt født i Kolding og død før 1665 . Datteren Anne var da i fra Christen Jensen sitt første ekteskap med Trine Hendrichdatter ; død i 1661. Christen Jensen sin andre hustru var Karen Olsdatter , gift i 1662 og død etter 1679 . ref. Simon Ellefsen .

 

Skifte 31 okt. 16653: avdøde Christen Jensen Seest. E. Karen Olsd. Stedbarn: Maren, Anne, Thrine, Jens 14 og Christen på 5 år, brorlodd 887 Rd., verger David Jacobsen [Jelstrup, død 1701] og Hans Joensen [sk. 15. apr. 1680]..
 

Olluf ( Ole ) Nielsen Støren sitt opphav er også meget interesant , ref. Simon Ellefsen .Hans mor Sara Jensdatter Bull sine foreldre var Jens Andersen Bull ; født før 1550 i Danmark og død 1610 på Støren . Hans hustru var Lucie Jensdatter fra Jylland . Hans far skal ha vært Anders Bull , prest i Fyn , Danmark .

 

Stilling: Sogneprest til Støren

Etter tradisjon skal han være av engelsk adelig herkomst. Han forlenedes 26. maj 1581 Kongetiende af Størens Prestegjæld, for hvilken han 22. mar. 1591 findes at have kvitteret. Var sogneprest i Støren i 30 år frem til sin død. Regnes som opphav til den Nordenfjeldske slekten Bull.

Hr. Jens Andersön som var först Skibs-Prest men blev siden Prest paa Stören og Provst og havde til Hustrue Lucia Jensdatter af Jylland.
 

 

Henrich Henrichsen Sommerschield hadde kjøpt dette etter Sl. Beli Buyrman som var enke etter Hans Bitou ( skifte av 20 januar 1661 ) Huset het for “ Stormoergården “ i følge skjøte av 5 juni 1673 , og lå i Trondheims 2 kvarter “ østen ved Bredegaden , imellem Marchus Jacobsens nu eiende Gaard , før Olluff Nielsen Støren tilhørende på søndre og bemeldte Cyriacus Apotechers iboende Gaard paa Norde side “ 

 

Kan man tolke dette slik  at det styrker en mulig teori om at Henrich kjøpte dette huset av sin mulige svigerfar Olluf Nielsen Støren ?

 

Hvordan koble Karen Ollufsdatter opp til antatt far Olluff ( Ole ) Nielsen Støren ?

 

Er det noen som er dyktige på gamle skifter og som evt. kan forsøke å spore opp skifte etter " Nordlandshandler " Olluf Nielsen Støren for evt. å se om en datter Karen er nevnt her  ?

 

På forhånd tusen takk for hjelp , gode innspill og svar

Edited by Bjørn A Løkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Kan man tolke dette slik  at det styrker en mulig teori om at Henrich kjøpte dette huset av sin mulige svigerfar Olluf Nielsen Støren ?

 

Jeg tolker i hvert fall det stikk motsatte ut av teksten. Hadde Karen Olsdatter vært datter av Ole Nilsen Støren hadde jeg forventet at det hadde vært nevnt i samme dokument der HHS og ONS nevnes, men nå var et svogerskap mellom dem irrelevant i forhold til den konkrete handlingen som teksten omhandler, så egentlig kan det ikke leses noen konkret tilknytning av teksten. Skal du ha noe håp om å finne en sikker forbindelse til Karens opphav er jeg redd for at det kreves et dypdykk i (primær)kildene.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

Jeg tolker i hvert fall det stikk motsatte ut av teksten. Hadde Karen Olsdatter vært datter av Ole Nilsen Støren hadde jeg forventet at det hadde vært nevnt i samme dokument der HHS og ONS nevnes, men nå var et svogerskap mellom dem irrelevant i forhold til den konkrete handlingen som teksten omhandler, så egentlig kan det ikke leses noen konkret tilknytning av teksten. Skal du ha noe håp om å finne en sikker forbindelse til Karens opphav er jeg redd for at det kreves et dypdykk i (primær)kildene.

 

 

Takk for svar Lars

 

Da er det nok bare et funn av et evt skifte etter Ole Nielsen Støren som kan gi et svar antar jeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Jeg kan ikke hjelpe deg med Karens familie, men vil gjøre deg oppmerksom på følgende innførsler i Brodahl nr. 1, døde i Vor Frue Sogn:

 

30/3 1676 (s. 34) : Hindrich Hendrichsens Quinde, jord, ny og sm. kl.

5/7 1676 (s. 35): Hindrich Hindrichsens Barn, jord og sm. klok.

10/2 1677 (s. 36): Hindrich Hindrichsen, jord, ny og 2sm. klokker.

 

Etter hva jeg kan se, er det ingen andre (varianter av ) Henrik Henriksøn å finne i Brodahl i denne perioden, bortsett fra Henrich Henrichsen, klokker, som jeg selv har forsøkt å finne ut noe mer om i det siste.

 

Mulifheten for at det er "din" Henrik og Karen, er vel helt klart tilstede.

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Tingbok 1A 19 , 1694-1696, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31335/58/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090430330703.jpg

Claus Fæster hafde ladet stefne Magist: Niels Muus, angaaende Noah Gabels fæderne og møderne arf, som hand har hatt under formønderskab etc:....

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Tingbok 1A 19 , 1694-1696, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31335/89/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090430330734.jpg

Dom i saken.

 

Nils Muus har vært (er?) verge for sl: Hendrich Klockers børn, som siges Noah Gabel at være tilfalden 226 Rd 13S Capital

 

Ref. innlegg #6 i http://forum.arkivverket.no/topic/157402-72053-trondheim-1690-tallet-var-anders-torfindsoen-far-til-peder-andersen-holch/#entry1333966

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#8

Flott funn, Lars! Klokker Henrik Henriksen var altså far til Dorthe Cathrine, Henrik og Noah Gabel – interessant! Lurer på hvorfor Niels Pedersen Muus var Noah Gabels verge. Videre forskning på dette krever vel egen debatt.

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marianne Holck

hei.

 

Jeg er klar over at Niels Muus var verge for Henrich Klochers barn. Tror imidlertid ikke det nødvendigvis er noen slektsrelasjon her. for øyeblikket er jeg på ferie i utlandet, og har ikke tilgang til egne notater eller andre kilder. Vergemålene til Henrik klochers barn kaster imidlertid lys over andre spørsmål som har vært oppe her i forumet, nemlig hvem Dorthe Cathriene Gabel, g.m Peder Andersen Holck, var.

Jeg gjengir etter hukommelsen, og uten referanser foreløpig, (forbehold om at jeg husker feil) men kan komme tilbake til det senere:

 

Henrich Henrichsen, klocher, nevnt flere ganger i Domkapitelet (fra 1672 og fremover ?), og flere ganger hos Brodahl. mener å huske at Henrich døde 1682.

Hans enke Inger nevnt i manntallet 1683 (vigerust).

Inger død i 1683 (etter manntallet ble gjennomført), og vergene for de tre barna Henrich, Noah og "datteren" oppnevnes av magsistratet, og gjengis bl.a. brodahls Magistratattester (som bl.a.har vært brukt i diskusjonen om Dorthea Friis). Hvis jeg husker riktig, er vergene Niels Muus, Simon Hoff og Svend Busch (får ikke tilgang til magistratsattestene i utlandet).

både Henrich og Noah Henrichsønner har jeg funnet i Studentmatriklene i København i riktig periode, delvis med tilnavnet Gabel.

 

Mener at Henrich også et sted omtales som Gabelssøn (rådstueprotokoll?)

 

Flere innførselen iRettergangsmateriale (flere innlegg i forumet) viser at Henrich, og Noah var brødre til Dorthe Cathriene Gabel, som ble gift med Peder Andersen Holck og fikk sønnen Henrich. Noah ser ut til å ha avgått ved døden tidlig, Henrich ser ut til å ha blitt i København, mens Dorthe Cathrine altså ble i Trondheim. Dorthe Cathrine ble 2. Gang gift med Johan Mortensen. Mogens (Mons) Mogensen (Monsen) Lindenberg omtales som svoger til Dorthe Cathrine. Har forøvrig lagt merke til at Dorthe Cathrine er et navn som fins i Prestefamilien Tausan.

Spørsmålene er fremdeles mange: hvem var klokker Henrich Henrichsen? Hvor kommer navnet Gabel fra?

Dorthe Cathrine Gabel ser altså ut til å være datter av klokker Henrich Henrichsen og (kanskje) kona Inger, men det spørs vel om det er noen kopling til Somerschieldfamilien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 10 Kan ikke se noen forbindelse mellom HHS og Henrich Klocher. Jeg tror ikke at disse er identisk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

I boka slægtenSommerschields står det ang. Henrich Hs. Sommerscield og Karen Olufsdt. at om deres etterslekt har det tross mange anstillede underøkelser ikke lykkedes å finne sikre opplysninger, da det oppgis at samtlige arkivsaker vedrørende disse forhold skal være tilintetgjort i Trondhjems ildebrann.

Det var en ildebrann i Trondhjem by i 1651 hvor 90 % av byen ble lagt i aske. Det var også en i 1681 som på nytt la byen i aske, selv bryggene og vår Frue kirke gikk tapt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

Jeg kan ikke hjelpe deg med Karens familie, men vil gjøre deg oppmerksom på følgende innførsler i Brodahl nr. 1, døde i Vor Frue Sogn:

 

30/3 1676 (s. 34) : Hindrich Hendrichsens Quinde, jord, ny og sm. kl.

5/7 1676 (s. 35): Hindrich Hindrichsens Barn, jord og sm. klok.

10/2 1677 (s. 36): Hindrich Hindrichsen, jord, ny og 2sm. klokker.

 

Etter hva jeg kan se, er det ingen andre (varianter av ) Henrik Henriksøn å finne i Brodahl i denne perioden, bortsett fra Henrich Henrichsen, klokker, som jeg selv har forsøkt å finne ut noe mer om i det siste.

 

Mulifheten for at det er "din" Henrik og Karen, er vel helt klart tilstede.

 

Hei Marianne .

 

Disse folkene som du fant dødsdataene på er ikke " mine " Sommerscales folk .

 

Dette er den Hindrich Hindrichen som og ble benevnt som : Henrich Henrichen i " Graagård " skibsbygger " i Trondheim , hans hustru var ei Marit .

 

Ref . Trondheim før Cicignon reguleringen 1681 , under 388 .

 

Hvis jeg finner noe om " din " Henrich Henrichen Klokker så legger jeg det ut .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marianne Holck

#13. Takk for den informasjonen. Som Grete sier (#8), kan det være aktuelt å starte en ny debatt om klokker Henrich Henrichsen og koblingene til Gabel og vergene i arvesaken. Kanskje jeg gjør det senere. For øyeblikket er PC'en min kaputt, og ingen info er tilgjengelig! Bjørn: Kommer jeg over noe om "din" Henrich skal selvfølgelig legge det ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#10

 

Fra Tingbok Inderøy Fougderj 1708 kommer mye av det du skriver fram:

 

Fremkom for Retten Mons:r Steen Nielsen Medefart, som paa sin broder Hans Nielsens Vegne fremlagde en skrifflig warsels Zedel, huor ved hand lader i Rette ærwærdig hl. Magister Niels Muus, Pastor her til stedet, for en fordring, som hand tilligemed en mand i Trundhiem sig haver til forhandlet, nemlig en arv effter afgangne Studios, Noæ Henrichsen Gabel, som welbem:te mag:r Muus haver under sit wergemaal, Stefningen blef lest, Dat. Thr. d. 30 may 1708, findis paa skreven at were forkynt i Præstens eget huus d. 19 Juny nest effter af Anders Breede og Erick Suarve.  Hl. Magister Muue møtte icke, ej heller nogen paa hans wegne.  Begge Kaldsmenden afhiemlede for Retten ved Corporlig Eed, at stefningen er for Kyndt og anvist effter dens paaskrifft og hans Søn hl. Peter Johan tog Copie deraf.  Dernest fremlagt en Raastue dom, udinden samme sag, pass. d. 7 may 1705, dens afsagt liudelig lest Lit. B.  Dernest en fuldmagt fra Henrich Gabel, til Mons Monsen Lindberg, Indvohner i Trundhiem at søge samme prætentioner, Dat. Kiøbenhavn 1706 Lit C.  Item en Transport af afgangne Noæ Gabels Søster Dorthe Catrina Sl. Peder Andersens til hendis Suoger Mons Lindberg, paa den arve lod hende effter hendis broder Noæ Gabel Kand til komme, Dat. Trh. d. 8 Dec. 1707 Lit. D.  Item Lindbergs Transport til Mons.r Hans Nielsen, paa den halve Part af den arv hand paa egen og wersøsters wegne kunde tilkomme, Dat. Thrundhiem d. 21 Aprilis 1708 Lit. E.  Item enn udtag af Trundhiems bytningsprotocol under Bye tings skriveren Mons:r Thomas Wisløfs haand, huor af Byefogden d. 1 Marty 1708 er bleven dømt og af sagt, at Magister Niels Muus derfor først som Debitor der for bør søgis – Lit. F.  Item en Regl. paa Capital Rente og Rentis Rente med anden om Costning, udj anskreven for = 244 rdr 7 s, Dat. Trundhiem d. = 3 July 1708 under Hans Nielsens haand Lit. G.  Endelig suarlig for denne prætenderende Noæ Gabel annammede arvelodeffter i Rette lagde Regl. indhold skadisløs, Dat. Thr. den 3 July 1708 – Lit. H.

blef saaledis eragtet,

Saasom Magister Niels Muue icke møder effter lovlig given warsel, at suare til sagen, saa foreleggis hannem laugdag til neste Ting effter loven.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christian Arentz

#15, mye interessant her!

 

Ved neste ting,

 

Anno 1708 Torsdagen d. 25 Octobr.

 

"Præsenterit for Retten Mons.r Steen Nielsøn Medelfart og i rette lagde et forelegh til ærwærdig mag:r Niels Muus Pastor paa Snaasen, for en søgning hand prætenderer paa sin broder Hans Nielsens wegne for en deel arve godtz eller penge Welom:te hl. Pastor under for mynderskab skal have annammet – saamme forelegh blef i Rette lagt og læst.

Paa Mag:r Muusis vegne møtte hæderlig S t u d i o s o s M o n s : r J a c k o b L u n d og suarer, til sagen saaledis, at Mag:r Muus referert sig til sit rette forum."

 

Hvem var denne Jacob Lund, mon tro?  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#16

Dette er nok Jacob Nielsen Lund, sønn av sogneprest til Snåsa 1686-1695 Niels Mortensen Lund (kapellan 1683-1686) og Sara Jacobsdatter.


Register over prester i Innherad prosti

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christian Arentz

#17

Kan nok være han, men allerede i 1708? Han var f. 28 aug 1688, og fikk sin Ex.th. 3. aug. 1714, laud, haud ill. 18. aug. s.å, og ble Pers.kap. i Bjørnør, Fosen prosti 1714-15

Ikke umulig, men hvorfor var nettop han som møøte på Niels Muus vegne, så ung?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Ole Sollie

#18

lovmessig var det vel ingen hindring, han hadde fylt 20 år.

Hvorfor han representerte Muus? Ikke bedre forslag enn at det var et greit forhold til farens etterfølger i prestekallet på Snåsa. Når at Nils Mortensen Lund døde i 1695 og Nils Muus tok over kallet, var Jakob Lund 7 år gammel.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.