Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Torbjørn Steen-Karlsen

Råmund- Romund i Søndeled og Holt i Aust-Agder

Recommended Posts

Torbjørn Steen-Karlsen

I et dokument datert Berøy i Dypvåg 13. desember 1615 møter vi brødrene Knut Råmundsen og Kristoffer Råmundsen. De dele godset sitt mellom seg og nevner sitt farsgods og sitt morsgods. Knut bodde på Dale i Søndeled og Kristoffer på Eikeland i Holt (senere Flosta).

 

Farsgodset: Dale i Søndeled 3 huder - Alve på Tromøya 1 hud - Moland på Vegåshei 1 spann ål i jordskyld og 3 pund 6 merker ål i fisket. (er til sammen 4 pund ål)

 

Morsgodset: Eikeland i Holt 2 huder - Skattebunes i Dypvåg 1 hud

 

Brødrenes mor får vi vite i et annet dokument fra samme dato er Thargier Bjørnsdatter, og hun skal igjen være datter av en Bjørn Albretsen Eikeland i Holt.

 

Knut Råmundsen skal ha blitt gift med en datter av Jon Tordsen og Ingeborg Skoringsdatter på Sjåvåg i Søndeled.

 

Men hvem er så denne Råmund - Romund. Er det noen som vet noe mer her?

 

Også om Bjørn Albretsens familie.

 

Mvh. Torbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Ja du Torbjørn, dette er jo ingen ny problemstilling, og det finnes nok mange gamle tråder som etterspør Råmund og hans opprinnelse. Men en skal jo ikke gi opp håpet, og om en kan se problemstillingen i en litt større og videre sammenheng, så kanskje nye spor i en eller annen retning kan dukke opp. Gårdshistoriene er trolig et bra sted å begynne, og om en går direkte til garden Råmundstad i Holt så har jo den eldgammel dokumenttilknyttelse, men ingen Råmund: Vi har Ole der registrert som husmann på Råmundstad fra 1610-1624. Gårdsnavnet er antatt å komme fra mannsnavnet Råmund eller Romund, og gården hadde en skyld av 1,5 hud på 1600-tallet. Gården utgikk trolig fra Mo en gang i tiden, og den er omtalt i Diplomatarium Norvegicum i forbindelse med 2 eiendomssalg i 1412. Det ene omtaler et salg av 6,5 månedsmatleige (ca. 16 kalveskinn) i Øvre Råmundstad fra Svein Tolleivsson, på hans kone Gudruns vegne, til Torjus Asgautsson. Det andre gjelder salg av 6 månedsmatleige i Nedre Råmundstad fra Bjørn Oluffsson og Tor Eilivsson til Gunleiv Torgilsson.

 

Går vi til Bjørn Albretsen og Eikeland så må det jo ha vært en Albret, men hvor: Det er ikke registrert at Albret var bosatt på Eikeland (g.nr. 8 i Flosta), men hans etterkommere eide jordegods der, som trolig var nedarvet. Hans sønner er nevnt så tidlig som 7/6-1556 (Agderbrev 44), da det var ting på Brekke på Tromøy, med bl.a. Gram Jonsen som en av lagrettemennene. Der ble det avtalt at Albrets sønnesønn Albret Gundersen, skulle få tildelt ei ku av Albret Toresen, mot å gi avkall på krav i den anpart i Eikeland som hans far, Gunder Albretsen, hadde solgt til sin bror Tore Albretsen. Familienavnet ble tidligere skrevet Albrikt.

 

Navnet Skoring har god tilknytning til Tromøya, og få andre steder i distriktet, men de holdt til på Songe under Tromøy, ikke Alve. Råmund finner vi også senere på Tromøya, men ikke så langt tilbake som vi skal såvidt jeg vet.

 

Så er det jo et spørsmål hvorfor det nevnte skiftet i det hele tatt fant sted på Borøya, og når og hvordan tilknytningen til Dale oppstod. Råmund, far til de 2 arvingene, skal ha giftet seg på nytt med en Eriksdatter fra Arnevik: Ved skifte etter denne Eriksdatteren i 1644 ble det oppnevnt 3 formyndere, Erik Arnevik, Jens Råmundsen Eikeland, og Peder Vroldsen Narestø. Siden Råmunds sønn Christopher døde tidlig, har jeg antatt at det er hans sønn Jens det refereres til, ikke en annen slektning på Eikeland. Erik Arnevik er trolig Erik Tjøstolvsen, men han var neppe far til denne Eriksdatteren.

 

Cristophers enke, Mari Christensdatter, er antatt å være datter av den såkalte Christen Østerå, og hun giftet seg på nytt med Tarald Rasmussen fra Lien under Tromøy. Tarald var verge for hennes barn fra første ekteskap, som hadde odel til 2 huder i Eikeland, samt 1 hud i Skattebones.

 

At Knuts kone kom fra Sjåvåg hjelper kanskje ikke stort, men det er interessant at hennes mor er en Skoringsdatter..

 

Håper dette gir deg litt å tenke på.

 

Mvh

Helge Berntsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Takk takk Helge. Man har vel ennå ikke funnet dette såkalte skiftet fra 1644. Kilden til dette. Men jeg tenkte liksom på godset som er spesifisert i fars og morsgods. Det må da være mulig å finne noe mer ut om dette. Alve på Tromøya f. eks. har jeg sett andre steder, husker ikke hvor.

 

Hvem andre har i det samme godset som Råmunds foreldre skal ha eid i.

 

Mvh. Torbjørn.

 

Er det ingen der ute som lurer på det samme da??????? :rolleyes: :rolleyes: :wacko: :unsure: :rolleyes: :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Kittel Alve er nevnt som lagrettemann i 1638. Han skal ha vært gift med Tone Samuelsdatter, som eide 7 kalveskinn i Alve i 1668. Deres sønn Anders Kittelsen pantsatte 1 hud i Skattebones i 1681, "med sin hustrus ja og samtykke", til Even Madsen Askerøya, for 120 riksdaler i 25 år. Anders hustru var Allaug Herlovsdatter, datter av Herlov Nilsen Skattebones, og en datter av Christopher Råmundsen. Herlov er i 1661 registrert som eneste eier av Skattebones, g.nr. 31 i Dypvåg, av skyld 1 hud. Skattebones var betegnet som ødegaard, og fikk eget matrikkelnummer i 1602. Herlov leide Skattebones i 1647-48 av Tarald Rasmussen, og står som eier fra 1648. Han eide da også 0,5 hud i Alve på Tromøya.Anders og Allaug døpte en sønn Råmund i 1669. Disse tingene bekrefter vel historien fremover, men gir lite hjelp bakover.

 

Gunstein Jonsen holdt til på Alve. Han var en av de som pantsatte Store Søndeled gård for 200 riksdaler til Erik Munk, sammen med brødrene Torvildsen fra Vegårsheia, og Amund Persson Lia i Fjære. Gunstein var lagrettemann en rekke ganger mellom 1584 og 1591, og han var blant de som undertegnet kongehyldningsbrevet i 1591.

 

Jeg har dessverre ikke Ole A. Aaholms bok "Om Sørensens fra Bratteklev, Gjervoll og Songeætta fra 1440-1940" tilgjengelig, men om Alve omtales spesifikt der er jeg usikker på. Og der er jo ellers sterke gamle forbindelser mellom Eidbo/Skattebones og Tromøya. Bare noen tanker..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Kjempeflott. Spennende. Noen tanker er bra.:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.