Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Olav Ringhus

Er dette godt nok?

Recommended Posts

Olav Ringhus

Ville du som seriøs slektsgranskar sagt at vedlagde dokumentasjon/hypotese er god nok til å "bygge" vidare på slektstreet mitt. Har eg funne foreldra til skomakar Ole Larsen Gierlow? Eg vil ikkje at nokon skal til å leite, fakta eg bygger på er sikre, tankespinnet mitt prøvar å binde ting i sammen. Føresetnaden for å svara må vera at du godtek premissane, svaret kan vera så enkelt som ja eller nei, men eit grunngjeve svar ville vel gjeva god lærdom. Eg er berre for ein amatør og rekne, men er livredd for å bygge på feil grunnlag. Eg kan sjølvsagt avslutte med Ole, men er frykteleg trigga på å koma vidare bakover! Er det mogleg å koma med eit spørsmål som dette - eller bryt det heilt med retningslinene for bruk av forumet?

Ole Larsen - hypotese.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Jeg må nok dessverre skuffe deg; skomaker Ole Larsen Gierlow på Kongsberg kan ikke være sønn av Lars Olsen (1698-1737) og Berte Torstensdatter (omkr. 1700-1773), som på 1730-tallet bodde på Hasås i Kodal.

 

Lars Olsen og Berte Torstensdatter bodde neppe på Gjerla, så lenge Lars var i live. Ved skiftet etter Berte Torstensdatters datter mor, Mari Iversdatter på Bergan i Skjee, i 1739,  omtales Berte som Lars Olsens enke og tilholdende på Gjerla. Berte hadde altså tilhold hos søstera og svogeren på Gjerla i 1739. Jeg har ikke sett Lars Olsen noe sted omtalt som Lars Olsen Gjerla.

 

Oversikt over barna til Lars Olsen og Berte Torstensdatter får vi gjennom skiftet etter Mari Larsdatter på Pisserød-eie i Andebu 20. juni 1763. Hun var blitt gift 2. april 1762 i Stokke med Bent Jonsen, men var nå død på barselseng med sitt første barn. Hun ble derfor arvet av mora Berte Torstensdatter, gift med Jakob Kristensen på Hontvet i Skjee, og sine søsken: Ole Larsen, på Aulesjord i Høyjord, og Mari Larsdatter, tilholdende hos sin mor på Hontvet.

 

Oppsummert:

 

Lars Olsen, f. 1698 på Øvre Skjelland i Andebu (døpt 16. oktober 1698), d. 1737 på Hasås i Kodal (gravlagt 1737), gift 26. august 1724 i Stokke med Berte Torstensdatter, f. omkr. 1700, d. 1773 i Sukkestua under Sukke i Andebu (gravlagt 28. april). Deres barn:

 

 1. Mari, f. ca. 1725, d. 21. juni 1765 på Mellom Hontvet i Skjee (gravlagt 26. juni 1765), ugift.
 2. Torsten, f. ca. 1727, d. 1747 på Rømminga i Skjee (gravlagt 1. mars 1747). Var i tjeneste på Rømminga.
 3. Mari, f. ca. 1729, d. 1762 på Pisserød-eie i Andebu (gravlagt 28. desember 1762), gift 2. april 1762 i Stokke med Bent Jonsen, ingen barn.
 4. Marte, f. 1733 på Østre Hasås i Kodal (døpt 28. november 1733), d. 1741 på Bergan i Skjee (gravlagt 1. november 1741).
 5. Ole, f. 1737 på Hasås i Kodal (døpt 3. august 1737), gift ca. 1758 (trolovet 29. juli 1758 i Andebu) med Kari Andersdatter, f. ca. 1713, d. 1779 i Sukkestua under Sukke i Andebu (gravlagt 17. oktober 1779). Ved skiftet etter Kari 28. februar 1780 sies det at Ole var reist bort for noen år siden, og man visste ikke om han ennå var i live. Ole og Kari hadde ikke barn.

Det ser derfor ut til at Lars Olsen og Berte Torstensdatter, til tross for at de hadde fem barn, ikke fikk barnebarn, og at de derfor ikke har etterslekt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Ville du som seriøs slektsgranskar sagt at vedlagde dokumentasjon/hypotese er god nok til å "bygge" vidare på slektstreet mitt. Har eg funne foreldra til skomakar Ole Larsen Gierlow? Eg vil ikkje at nokon skal til å leite, fakta eg bygger på er sikre, tankespinnet mitt prøvar å binde ting i sammen. Føresetnaden for å svara må vera at du godtek premissane, svaret kan vera så enkelt som ja eller nei, men eit grunngjeve svar ville vel gjeva god lærdom. Eg er berre for ein amatør og rekne, men er livredd for å bygge på feil grunnlag. Eg kan sjølvsagt avslutte med Ole, men er frykteleg trigga på å koma vidare bakover! Er det mogleg å koma med eit spørsmål som dette - eller bryt det heilt med retningslinene for bruk av forumet?

 

Det siste først: ja, du kan godt spørje.

 

Og svaret: Nei, eg finn ikkje dette godt nok.  

Du formulerer sjølv at "Dette er etter all mi leiting den einaste som kan passe..."

Mangel på alternativ er ikkje eit argument for noko. Du har kome til midt på 1700-talet, og då er det mange som ikkje vert nemnde i kjelder, og endå fleire det ikkje let seg gjere å identifisere sikkert. Altså kan det godt vere nokon som "kan passe", men som du ikkje kan finne, jamvel om du nyttar alle eksisterande kjelder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olav Ringhus

Ville du som seriøs slektsgranskar sagt at vedlagde dokumentasjon/hypotese er god nok til å "bygge" vidare på slektstreet mitt. Har eg funne foreldra til skomakar Ole Larsen Gierlow? Eg vil ikkje at nokon skal til å leite, fakta eg bygger på er sikre, tankespinnet mitt prøvar å binde ting i sammen. Føresetnaden for å svara må vera at du godtek premissane, svaret kan vera så enkelt som ja eller nei, men eit grunngjeve svar ville vel gjeva god lærdom. Eg er berre for ein amatør og rekne, men er livredd for å bygge på feil grunnlag. Eg kan sjølvsagt avslutte med Ole, men er frykteleg trigga på å koma vidare bakover! Er det mogleg å koma med eit spørsmål som dette - eller bryt det heilt med retningslinene for bruk av forumet?

 

Takk Ivar for at tok deg bryet med å svara meg. Domen kom ikkje så uventa - hadde eg kjent at eg var på trygg grunn ville eg ikkje spurt. Det er godt å sjå at lista ligg høgt!

Jeg må nok dessverre skuffe deg; skomaker Ole Larsen Gierlow på Kongsberg kan ikke være sønn av Lars Olsen (1698-1737) og Berte Torstensdatter (omkr. 1700-1773), som på 1730-tallet bodde på Hasås i Kodal.

 

Lars Olsen og Berte Torstensdatter bodde neppe på Gjerla, så lenge Lars var i live. Ved skiftet etter Berte Torstensdatters datter mor, Mari Iversdatter på Bergan i Skjee, i 1739,  omtales Berte som Lars Olsens enke og tilholdende på Gjerla. Berte hadde altså tilhold hos søstera og svogeren på Gjerla i 1739. Jeg har ikke sett Lars Olsen noe sted omtalt som Lars Olsen Gjerla.

 

Oversikt over barna til Lars Olsen og Berte Torstensdatter får vi gjennom skiftet etter Mari Larsdatter på Pisserød-eie i Andebu 20. juni 1763. Hun var blitt gift 2. april 1762 i Stokke med Bent Jonsen, men var nå død på barselseng med sitt første barn. Hun ble derfor arvet av mora Berte Torstensdatter, gift med Jakob Kristensen på Hontvet i Skjee, og sine søsken: Ole Larsen, på Aulesjord i Høyjord, og Mari Larsdatter, tilholdende hos sin mor på Hontvet.

 

Oppsummert:

 

Lars Olsen, f. 1698 på Øvre Skjelland i Andebu (døpt 16. oktober 1698), d. 1737 på Hasås i Kodal (gravlagt 1737), gift 26. august 1724 i Stokke med Berte Torstensdatter, f. omkr. 1700, d. 1773 i Sukkestua under Sukke i Andebu (gravlagt 28. april). Deres barn:

 

 1. Mari, f. ca. 1725, d. 21. juni 1765 på Mellom Hontvet i Skjee (gravlagt 26. juni 1765), ugift.
 2. Torsten, f. ca. 1727, d. 1747 på Rømminga i Skjee (gravlagt 1. mars 1747). Var i tjeneste på Rømminga.
 3. Mari, f. ca. 1729, d. 1762 på Pisserød-eie i Andebu (gravlagt 28. desember 1762), gift 2. april 1762 i Stokke med Bent Jonsen, ingen barn.
 4. Marte, f. 1733 på Østre Hasås i Kodal (døpt 28. november 1733), d. 1741 på Bergan i Skjee (gravlagt 1. november 1741).
 5. Ole, f. 1737 på Hasås i Kodal (døpt 3. august 1737), gift ca. 1758 (trolovet 29. juli 1758 i Andebu) med Kari Andersdatter, f. ca. 1713, d. 1779 i Sukkestua under Sukke i Andebu (gravlagt 17. oktober 1779). Ved skiftet etter Kari 28. februar 1780 sies det at Ole var reist bort for noen år siden, og man visste ikke om han ennå var i live. Ole og Kari hadde ikke barn.

Det ser derfor ut til at Lars Olsen og Berte Torstensdatter, til tross for at de hadde fem barn, ikke fikk barnebarn, og at de derfor ikke har etterslekt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Foruten Gjerla i Skjee kan Gierlow kan nok være avledet av gnr. 246 Gjerlu i Furnes, gnr. 32 Gjærlu i Løten og gnr. 7 Gjerlaa i Aurland. Gårdsnavnene er her stavet etter Oluf Rygh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olav Ringhus

Takk Kristian! Eg blei ikkje så frykteleg skuffa, du kjem med opplysningar som ikkje eg visste om og som i tillegg er udiskutable. Det fører med seg at eg må skrinnlegge mine "teoriar" og starte ei eventuell leiting etter skomakarens aner på nytt om eg vil det. Det er likevel ein ting eg står fast på og det er at i skiftet etter Mari Iversdatter frå 18.08.1739 Sk.pr.6, Fol.149 frå Bergan, Skjee i Stokke, funne i avskrift gjort av Egil Theie av kort på Statsarkivet på Kongsberg om "Skifter i Stokke 1700-1755" er Berte som barn nr 3.nemnt slik: 3 Berte Tostensd., enke etter Lars Olsen Gjerløv. Om dette er feil har ikkje eg kompetanse til å uttale meg om, men det er i alle høve der eg fann det, og det var det som fekk meg til å "spinne". Som sagt, mange takk for hjelpa - no kan eg få slappe av att!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olav Ringhus

Foruten Gjerla i Skjee kan Gierlow kan nok være avledet av gnr. 246 Gjerlu i Furnes, gnr. 32 Gjærlu i Løten og gnr. 7 Gjerlaa i Aurland. Gårdsnavnene er her stavet etter Oluf Rygh.

 

Ja, eg veit at Gierlow finns andre stader i landet, men det synes mest naturleg reint geografisk å tenkje på Gjerla i Stokke, det ligg trass i "løypa".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Det er likevel ein ting eg står fast på og det er at i skiftet etter Mari Iversdatter frå 18.08.1739 Sk.pr.6, Fol.149 frå Bergan, Skjee i Stokke, funne i avskrift gjort av Egil Theie av kort på Statsarkivet på Kongsberg om "Skifter i Stokke 1700-1755" er Berte som barn nr 3.nemnt slik: 3 Berte Tostensd., enke etter Lars Olsen Gjerløv. Om dette er feil har ikkje eg kompetanse til å uttale meg om, men det er i alle høve der eg fann det, og det var det som fekk meg til å "spinne". Som sagt, mange takk for hjelpa - no kan eg få slappe av att!

 

I det originale skiftet står det Berthe Tostensdatter, tilholdende paa Gierlov, som er Lars Olsens Enke.

 

skiftekortet har dette blitt til Berte, enke etter Lars Olsen Gjerløv.

 

Den som har laget skiftekortet har altså - sikkert ubevisst - skrevet om opplysningene på en måte som det ikke er dekning for i primærkilden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olav Ringhus

Då er det berre å seia:Endå ei gong takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.