Jump to content
Arkivverket
Peder Stenslie

Klage på tiendeforpakteren -- tingsak

Recommended Posts

Peder Stenslie

Håper at noen kan hjelpe meg.  Jeg har funnet en sak i tingbøkene fra Øyer som jeg har lyst til å forstå.  Jeg har delt den opp i fem eller seks deler.  Første delen er limt nede.  Fet skrift viser ord som jeg vil gjerne vite hva de egentlig betyr.  Gi meg bare et moderne ord som betyr det samme.  Det er kanskje nok.  Under hvert avsnitt har jeg skrevet andre spørsmål (i rødt).

 

Klage på tiendeforpaktaren Treschou

Huor da af ermelte Kongl. Mayest: fogit, blef indgifuet deris Kongl. Mayests. befalling Daterit Slodzlouen paa Agerhuus Slott d: 23 Feb 1706 som tydeligen for Meenige aldmue blef oplest, biuder at Mand for Mand, og gaard for gaard shall Examineris, og med flid undersøge hvad end huer i tiende till Treschou har moettet udgifue og imod louen og billighed verit med Grauerit, saa oc om presten og Kirche­vergerne efter tiende Andgifuelsen har Verit tilfredz, med Viidere samme høybiudende Slodslouz Allernaa­digste ind­hold og befall ./.

 

Jeg forstår at dette handler om en klage på tiendeforpakteren.  Var tiendeforpaketeren en slags skateoppkrever?

Det virker som om det er tre ting som skal "eksamineres."

Første, akkurat hvor mye hver gård og mann skylder i tiende.

Andre... dette forstår jeg ikke... det har noe med orde "Grauerit" å gjøre.

Tredje, om kirken er fornøyd med det den fikk i tiende.

 

2det: blef og under det Kongel. Sigell indgifuen aldmuen af Søndre Guldbrandsdallens District, deris underdanige Kla­gende Suplique ofuer Herman Threskou af Dato Christiania 3. Febr. 1706 med der paa fulte Treskous Underd. Erklering af 6. febr.1706. saa og med der hoes fulte Bøndernis Replique af 17 Febr. som af Gunder Synstevold i Goudzdall oc Olle Traaseter i Faaberig /: paa Meenige aldmues Veigne er Underschrefuen ./ og efter at ermelte ord for ord formeen­ige tilstedeWer­ende aldmue er Vorden oplest, er da end huer efter tiende Mandt­allit, vorden paa raabt, og efter høybiudende Slods­louens ordre Examinerit og Undersøgt Nemblig

 

Jeg tror at her setter de ut hva har skjedd tidligere.  Første kom klage den 3. feb.  Svar fra Treskou kom den 6. feb.  Da kom en til svar fra bøndene den 17. feb.  Stemmer det?

 

Jeg skal lime mer av saken etter at jeg har fått svar her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Atle Brandsar

Bra du la inn lenkja, Ivar - her kasta eg bort tid på å skrive opp nesten det same som du skreiv der inne ;)

 

Men: Skal noko tydast, er det greitt å ha med lenkja til tingbøkene med det same, Peder. Sjølv om det allereie er skrive av. 

 

Du har vel fått svar på alt frå Ivar? 


Elles kan denne ordboka vera til litt nytte - om du ikkje allereie har funne henne: http://ordnet.dk/ods/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Peder Stenslie

Beklager, Ivar.  Jeg tenkte ikke en gang om å legge inn lenken til det andre forumet.  Men jeg burde ha gjort det.

 

Jeg skal lete etter lenken til tingbøkene.  Jeg fikk det som jeg har direkte fra Øyer og Tretten historielag.

 

Jeg skal forfølge saken på det andre forumet.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.