Jump to content
Arkivverket
Per Tore Solheim

Vesterlenske infanteriregiment

Recommended Posts

Per Tore Solheim

Finnes det en oversikt over dette regimentets deltakelse i krigshandlingene 1808 og 1814? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Vesterlenske var vel Agderfylkene og Rogaland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Tore Solheim

Ja, dette regimentet omfattet "fotsoldatene"  fra Agder og Rogaland.  En periode på 1700-tallet var det 2 regimenter, 1. og 2. Vesterlenske, men under krigene i 1808/09 og 1814 var det bare et regiment.  Det jeg lurer på er om dette regimentet ble sendt østover og var med i kampene der, eller om det ble beholdt i beredskap i Kristiansand for eventuelt å  kunne settes inn mot en engelsk landsetting.  Jeg er særlig interessert i soldater fra kompaniet fra Råbyggelaget, og da spesielt  min hjembygd Vegårshei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

Ja, dette regimentet omfattet "fotsoldatene"  fra Agder og Rogaland.  En periode på 1700-tallet var det 2 regimenter, 1. og 2. Vesterlenske, men under krigene i 1808/09 og 1814 var det bare et regiment.  Det jeg lurer på er om dette regimentet ble sendt østover og var med i kampene der, eller om det ble beholdt i beredskap i Kristiansand for eventuelt å  kunne settes inn mot en engelsk landsetting.  Jeg er særlig interessert i soldater fra kompaniet fra Råbyggelaget, og da spesielt  min hjembygd Vegårshei

Hei Per Tore

Regimentet var ogsaa inndelt I bataljoner/kompanier (les monstringskrets), en Major av regimentet var ogsaa en av Eidsvollsmennene anno 1814.......

Vedrorende kamphandlinger, er nok ikke Statsarkivet I Stavanger og Kristiansand rette instans (tviler meget sterkt paa informasjon).

 

Det er en mulighet at Riksarkivet, har noe mer informasjon.......??? (vedrorende 1814)

 

Vedrorende mer utfyllende kilder, vil jeg anbefale Rigsarkivet I Kobenhavn (baade infanteriet og marinen, var innvolvert I krigshandliger-les blokaden/krigshandlinger I den nevnte perioden 1808-09).

 

Dette er dog et meget omfattende emne, og meget interessant at du setter sokelys paa dette.

Jeg haaper du vil faa flere innspill. Beklager saa langt...............

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

Edited by Ole Petter Eriksen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Weberg

Hei!

Vesterlenske Nasjonale Infanteriregiment ser ikke ut til å ha deltatt i kampene på Østlandet i 1808-09. Jeg har gått i gjennom alle avdelinger i de brigadene som deltok. Sannsynlig vis var avdelingene fra dette regimentet forlagt i Kristiansandsområdet som dekning for festningen.

 

Ved utplassering og sammensetning av styrkene i 1814, har jeg plukket ut følgende:

 

Generalmajor Christian Arenfeldts reservebrigade: området Christiania - Moss

Brigadens avdelinger:

En bataljon av 1. Tronhjemske Infanteriregiment

To bataljoner av Vesterlenske Infanteriregiment

Depotbataljonen av Nordenfjeldske Infanteriregiment

En rekruttbataljon

Ett ridende batteri artilleri

Ett fotbatteri

Samlet styrke: ca. 1200 mann

 

Etter at store deler av den norske hær hadde trukket over til vestsiden av Glomma 8.august ble det foretatt omgrupperinger, og jeg tar med følgende:

Arenfeldts brigade skal forsvare:

 Linjen Elingård (i Onsøy)-Kjølberg-Glemmen med to bataljoner infanteri, ett dragonkompani og ca. to batterier artilleri.

Østre del av Rolfsøy og Rolfsøysund med en bataljon infanteri.

Fra Greåker til Sannesund med tre kompanier infanteri og ca. to batterier artilleri.

Fra Sannesund til Rødsøy ca. en bataljon infanteri og to kanoner.

Etter at Brigaden Arenfeldt ble forsterket med to bataljoner fra Bergenhusiske Infanteriregiment og en bataljon fra Telemarkske Infanteriregiment, avgitt fra generalløytnant Staffeldts brigade, besto styrken av ca. 6000 mann. Mine kilder er bøkene "Østfold Infanteriregiment" og "Akershus Infanteriregiment Nr. 4" For å få mer detaljerte opplysninger om "ditt" regiment, bl.a. om avdelinger fra regimentet deltok i kampene ved Kjølberg Bru i dagene 8. til 14.august, hvor de norske tapene var ca. 40 mann, så skal du skaffe deg boka "Agder Forsvarsdistrikt / Agder Infanteriregiment Nr.7", enten via et bibliotek eller du kan gå inn på nettsida til "Forsvarsmuseets Venner" å kjøpe boka. Den koster ca. kr. 200. Men i denne type litteratur skal du ha griseflaks for å komme over opplysninger om menige soldater. Kari Thingvold og hennes hjelpere, har skannet en rekke militære ruller, men de er fra 1700-tallet, og fra Vesterlenske er det kun fra 1716 (bl.a. Råbyggelagets Fogderi) Jeg ville prøvd å ta en telefon til Norsk Forsvarsmuseum på Akershus Festning. De sitter på en mengde opplysninger.

 

Lykke til!

mvh jan w

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Tore Solheim

Takk for svar.  Jeg har for en tid siden bestilt fra Forsvarsmuseet den boka det vises til: Agder Forsvarsdistrikt/IR 7, og venter på den.  Men av Jan Webergs svar framgår hovedpunktene i grupperingen, og i hvert fall regimentets to ordinære bataljoner var tydeligvis på Østlandet i 1814.  Fra Råbyggelaget var det to kompanier, et ordinært kompani - tilsluttet en bataljon -  og et (frittstående) Jegerkompani.  Selve regimentet var vel bare en administrativ ordning, og regimentet ble under krig splittet på ulike brigader.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arne B. Kristiansen

Står litt om hva regimentet gjorde i Norsk Militært Tidsskrift 44 som kom ut i 1881, C.J. Anker skriver om dem.... Så vidt jeg husker slåss de ved Isebro tidlig august...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.