Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Erlend E. Mæhlum

I NST 19 om en slekt Grøn. Opplysning om Erich Erichsen

Recommended Posts

Erlend E. Mæhlum

I NST 19 s. 41 er det en artikkel om en slekt Grøn.

I denne nevnes det på s. 43 at Erich Erichsen junior var ”sikkert sønn av Erich Erichsen senior”. Dette basert på navnlikheter og at borgerleiet Balstad i Lofoten går igjen. Det er vel nærmest konkludert i artikkelen, men nye opplysninger nevnt her i dette innlegget bør nevnes.

 

Erich Erichsen seniors kone Malena Johansdatter ble det holdt skifte etter den 28/4-1690 (http://arkivverket.no/URN:sk_read/25079/30/)

Barna var:

Erich, Johan, Malena og Anne.

I skiftet etter Erich Erichsen junior i 1698 (http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25081/23) , så nevnes det at på hans side ikke var noen som kunne være formynder for barna (derfor ble barnas morfar formynder). Dette kunne jo tyde for at Erich jr. ikke hadde noen andre slektninger i livet i byen.

 

Dette stemmer bra med den potensielle broren Johan, han var det skifte etter i 1696, og var således allerede død.

 

Men så kommer Lars Østensen borti en sak i tingbøkene;

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Tingbok 1A 19 , 1694-1696, s 320a

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31335/323/

Fog Erichsen paa Egen og hans værsøster Alhed sl. Erich Erichsens efterlefuerske hafver ladet stefne Hans Joensen formedelst……

 

Så var det å finne ut hvem denne Fog Erichsen var.  Var dette Erichs bror eller var han gift med en av Erichs søstre?

 

I pantebøkene finner man at han har gjeld til Hornemann med pant i leiet Balstad:

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1a, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20227&uid=ny&idx_side=-244

 

En gjennomgang av Erich sr. skifte så finner man at boet skylder Fog Erichsen for lønn. Det kan tyde på at han senere ble gift med en av Erichs døttre.

 

Ved å søke i Arnsteins slektsblogg;

http://slektshistorie.blogspot.no/2008/03/trolovelser-trondheim-domkirken-1679.html så fant man den endelige opplysningen.

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16323&idx_id=16323&uid=ny&idx_side=-36

(høyre side)

Ao 1691 dj 26 Martii begierte den Erlige og ?? unge karl Fogch Erichsøn barnefød udi Jylland, og udi ti aars tid sig oppeholdend udi Norlandene udi Buxnæs præstegield derfra hand og med?? præstens atteste at værde trolofued med den Erlige dydige og gudfrø??ige pige Mallene Erichsdatter og at der iche....bla..bla

underskrevet Steffen Steffens. Medelfardt og Jens? Seested

 

I skatteliste 1696 for Domkirken i Trondheim så bor han der. I 1700 er han benevnt som ikke at finde. Det er ikke så rart for i 1701 så er han på Ramberg i Buksnes.

 

I 1723 er han på Senja: Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja, Matrikkel (RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0179), 1723-1723, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Matrikkelprotokoll

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39219/51/

 

Antagelig fikk Fog og Malene to sønner med navnet Erich og en sønn Jens som alle er å finne i 1763 manntallene for Troms. 

 

 

 

Edited by Erlend E. Mæhlum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

NST19, side 43:

 

"Ved å gå gjennom skiftene for Trondhjem for tiden efter ca. 1693, finner man lett skifte 31/1 1698 efter avd. nordlandshandler Erich Erichsen. Han døde i Nordland før 30/12-95, hvilken dag det betales for sal. Erich Erichsens lille barns begr. I Domkirken. Enken het som ventet Aleth med patronymikon Pedersdatter og barna var Peder 9 år, Morten 6, Johan 5 og Malena 4 år. Dessuten nevnes enkens far, Peder Svendsen og avdødes borgerleie, Balstad i Lofoten. Boets brutto var 807 og gjelden 193 rd."

 

NST19, side 44:

 

"Men borgerleiet hjelper oss også til å finne Erich Erichsens far! 28/4 1690 holdt Erich Erichsen skifte efter sin avdøde hustru, Malena Johansdatter (se N. S. T. XVI s. 314). Det ble betalt for begravelsen 21/1-89 i Domk.,«Jord og al.klok. ». Deres barn var Erich, Johan, Malena og Anne som alle var voksne. Det registrertes gård i byen med krambu, hus på Levanger og Balstad borgerleie i Lofoten. Den eldste sønnen var sikkert ovennevnte Erich Erichsen som døde i Nordland i 1695. Navnene Johan og Malena går igjen. Erich Erichsen sr. døde alt året efter, idet det 18/12 1691 i Domkirken betaltes for Erich Erichsens begravelse «jord og klok., lys ». Skifte kan ikke finnes, men alle barna var myndige.»

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

Fog Erichsen var lensmann i Fauskevåg tinglag 1714-19. Iflg Simon Ellefsen døde Fog i 1727. Sønnen Jens Fogsen's mor ser ut å hete Karen. Døde Mallene før 1715?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

I skatteliste 1696 for Domkirken i Trondheim så bor han der. I 1700 er han benevnt som ikke at finde. Det er ikke så rart for i 1701 så er han på Ramberg i Buksnes.

 

 

I 1701 var han ikke så lett å finne, så jeg legger ved kilde. Under Husmenn på Ramberg i Buksnes prestegjeld under Flakstad med Moskenes sogn. Han er ført som 40 år gammel med sønnen Erich Fochsen på 8 år.

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Vesterålen, Andenes og Lofoten fogderi, Manntall 18 (RA/EA-4070/J/Jb/L0018), 1701-1701, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Manntallet 1701. Unntatt Røst og Værøy sogn i Lofoten fogderi, som man på grunn av hårdt vær ikke kunne oppta manntall i.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38465/67/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10041010285068.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

En liten tilleggsinfo; I 1682-1684 er Fog nevnt som tjenestedrengen til fogden Peder Andersen i Lofoten. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Fog Erichsen var lensmann i Fauskevåg tinglag 1714-19. Iflg Simon Ellefsen døde Fog i 1727. Sønnen Jens Fogsen's mor ser ut å hete Karen. Døde Mallene før 1715?

 

Opplysningene kan stamme fra Trondenes bygdebok (bind 3) (T.Lysaker 1956). Ut fra boka, så ser det ut til at Malene var død da han kom til Trondenes.

 

s.20 Harstad nedre (senere klokkergården Erikstad)

Da Aarhus i 1710 måtte avstå halve gården, ble den utskilte parten

overtatt av Jens Andersen Hersleb (f. ca. 1675, d. 1713). Hersleb var

også av dansk slekt, født på Jylland. Han kom nordover omkr. 1700

til sorenskriver Egede på Øvre H. som betjent, og ble 1709 lensmann

for Sand tinglag. Hersleb døde allerede 1713, og ombudet gikk over

til Peder Lind på nedre For. Enken etter salig Hersleb, Karen, giftet

seg på nytt 1714 m. Fog Eriksen (f. ca. 1660, d. ca. 1727). Han overtok

først sin kones jordepart, men flyttet 1722 til Øvre Harstad.

 

s.46 Harstad øvre (Kaarbøgården)

6) Fog (el. Foch) Eriksen (f. ca. 1660, d. 1727) kom til Trondenes

1714, og ble konstituert som lensmann i Fauskevåg tinglag etter

Enevold Stenholdt i Nordvik. Fog var sønn av en trondhjemsborger

med leie på Balstad, tok også selv borgerskap i Trondhjem 1692 og

bodde i 1701 på Ramberg i Flakstad. Han var enkemann da han kom

til bygda, men ble her gift på nytt med enken etter Jens Hersleb, og

overtok med henne en jordepart av nedre Harstad.

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

En oversikt over borgere i Trondheim skriver:

 

Fog Erichs: / Brod. Borg. 1692 11-5

 

Det er vel snakk om denne innføringen på venstre side:

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1688-1692, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31380/278/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090505320683.jpg

 

Edit: ser det nevnes en Erich Erichsen som også får borgerskap samme dag, men det er vel neppe snakk om svogeren til Fog?

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Folk & Slekt i Trondenes sier i grunn det samme som bygdeboka: familie nr. 2793, side 248. F&S skriver Fog Eriksen og Karen NN ble gift ca. 1714. Hans første ekteskap og barn nevnes ikke. Boka nevner forøvrig at Karen NN ble gift ca. 1698 med Hersleb (sønn Jens 1715-1768, Gansås), det var med andre ord før han kom nordover (omkring 1700 iflg bygdeboka) og ut fra det, så er vel hun også antakelig dansk.

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

NST19, side 43:

 

... Han døde i Nordland før 30/12-95, hvilken dag det betales for sal. Erich Erichsens lille barns begr. I Domkirken ...

 

Er vi sikre på at dette er rett Erich Erichsen? I så fall, så er det en innføring i de samme regnskapene, Domkirkens sogn i 1691.

 

18/12 Erich Erichsøn, jord og klok., lys.

 

Det kan jo for den saks skyld være snakk om Erich Erichsen senior. For meg virker det litt tynt å hevde det ene eller det andre, bare basert på de betalte begravelsene (med mindre en kilde påviser at Erich Erichsen junior faktisk døde i Nordland og dermed ikke ble gravlagt i Trondheim).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Om Johan Erichsen sk. 13. Mar, 1696, så kom jeg over denne innføringen i TPH, Domkirkens sogn 1696: 13/3 Johan Erichsens qvinde, jord. Om det er samme folk aner jeg ikke, hun ser jo ut til å være i live samme dag ved skiftet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

En oversikt over borgere i Trondheim skriver:

 

Fog Erichs: / Brod. Borg. 1692 11-5

 

Det er vel snakk om denne innføringen på venstre side:

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1688-1692, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31380/278/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090505320683.jpg

 

Edit: ser det nevnes en Erich Erichsen som også får borgerskap samme dag, men det er vel neppe snakk om svogeren til Fog?

 

Jo, det vil absolutt tro.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Overformynderiprotokollen etter Erich Erichsen 1698, uten at det tilfører noe nytt: https://picasaweb.google.com/111827769429700679738/TrondhjemOverformynderiprotokoller16251763#6059649796553934178

 

Det står nå grangivelig at skiftet etter sl: Erich Erichsen ble holdt 31. januar 1697, ref # 2

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 5 (3A 0005), 1694-1706, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Med register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25081/23/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090203400473.jpg

 

Og her står det 31. januar 1698....

 

En av delene må være feil.....

 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Dette må vel være den klassiske feilen å skrive året før når det har bikket nyttår. (kan vel innrømme å ha gjort det samme)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Ref # 6

 

"6) Fog (el. Foch) Eriksen (f. ca. 1660, d. 1727) kom til Trondenes
1714, og ble konstituert som lensmann i Fauskevåg tinglag etter
Enevold Stenholdt i Nordvik. Fog var sønn av en trondhjemsborger
med leie på Balstad
, tok også selv borgerskap i Trondhjem 1692 og
bodde i 1701 på Ramberg i Flakstad. Han var enkemann da han kom
til bygda, men ble her gift på nytt med enken etter Jens Hersleb, og
overtok med henne en jordepart av nedre Harstad."

 

Her må det være en misforståelse ute og går hos forfatteren sannsynligvis basert på Fogs farsnavn....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

#13 Takk. Det betyr med andre ord at det NST hevder (jfr #2) virker rimelig, at det er Erich Erichsen sr. som begraves i 1691. Vel, kanskje med unntak at junior døde i 1695, det kan jo ha vært foregående år for den saks skyld. Men uansett, hendelsene er plassert og forklart, det er jo godt nok.

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Litt mer info som passer inn her:

-Fog Erichsen: 1682-1684 er han nevnt som tjenestedrengen til fogden Peder Andersen i Lofoten. 

Kona (Malene Erichsdatter) ble gravlagt inne i Buksnes kirke i kirkeåret 1696-97.

-Antagelig kan det være Malenes bror Johan som blir gravlagt i Buksnes kirkeåret 1694-95

-Erich Erichsen af Trundhiem sitt barn og en Erich Erichsen ble gravlagt samme år. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
På 10.11.2014 den 20.35, Erlend E. Mæhlum skrev:

I NST 19 s. 41 er det en artikkel om en slekt Grøn.

I denne nevnes det på s. 43 at Erich Erichsen junior var ”sikkert sønn av Erich Erichsen senior”. Dette basert på navnlikheter og at borgerleiet Balstad i Lofoten går igjen. Det er vel nærmest konkludert i artikkelen, men nye opplysninger nevnt her i dette innlegget bør nevnes.

 

Erich Erichsen seniors kone Malena Johansdatter ble det holdt skifte etter den 28/4-1690 (http://arkivverket.no/URN:sk_read/25079/30/)

Barna var:

Erich, Johan, Malena og Anne.

I skiftet etter Erich Erichsen junior i 1698 (http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25081/23) , så nevnes det at på hans side ikke var noen som kunne være formynder for barna (derfor ble barnas morfar formynder). Dette kunne jo tyde for at Erich jr. ikke hadde noen andre slektninger i livet i byen.

 

Dette stemmer bra med den potensielle broren Johan, han var det skifte etter i 1696, og var således allerede død.

 

Men så kommer Lars Østensen borti en sak i tingbøkene;

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Tingbok 1A 19 , 1694-1696, s 320a

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31335/323/

Fog Erichsen paa Egen og hans værsøster Alhed sl. Erich Erichsens efterlefuerske hafver ladet stefne Hans Joensen formedelst……

 

Så var det å finne ut hvem denne Fog Erichsen var.  Var dette Erichs bror eller var han gift med en av Erichs søstre?

 

I pantebøkene finner man at han har gjeld til Hornemann med pant i leiet Balstad:

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1a, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20227&uid=ny&idx_side=-244

 

En gjennomgang av Erich sr. skifte så finner man at boet skylder Fog Erichsen for lønn. Det kan tyde på at han senere ble gift med en av Erichs døttre.

 

Ved å søke i Arnsteins slektsblogg;

http://slektshistorie.blogspot.no/2008/03/trolovelser-trondheim-domkirken-1679.html så fant man den endelige opplysningen.

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16323&idx_id=16323&uid=ny&idx_side=-36

(høyre side)

Ao 1691 dj 26 Martii begierte den Erlige og ?? unge karl Fogch Erichsøn barnefød udi Jylland, og udi ti aars tid sig oppeholdend udi Norlandene udi Buxnæs præstegield derfra hand og med?? præstens atteste at værde trolofued med den Erlige dydige og gudfrø??ige pige Mallene Erichsdatter og at der iche....bla..bla

underskrevet Steffen Steffens. Medelfardt og Jens? Seested

 

I skatteliste 1696 for Domkirken i Trondheim så bor han der. I 1700 er han benevnt som ikke at finde. Det er ikke så rart for i 1701 så er han på Ramberg i Buksnes.

 

I 1723 er han på Senja: Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja, Matrikkel (RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0179), 1723-1723, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Matrikkelprotokoll

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39219/51/

 

Antagelig fikk Fog og Malene to sønner med navnet Erich og en sønn Jens som alle er å finne i 1763 manntallene for Troms. 

 

 

 

Her er det mer hos Trekilen som bekrefter antagelsen:

 

"

"A° 1695 d: 14 Junÿ er holt almindelig Ledingsbergting med Búxnees
og Hoels fieringers almúe,
Foch Erichsen af Thrúndhiemb paa sin Egen og Wærsóster Alhed Sl:
Erich Erichsens wegne hafúer for Retten ved loúlig warsel ladet
Indstefne Hans Joensen Brandsholmen, til at forklare og beúßlig
gióre húad adkombst, hand till Brandzholmen hafúer, deraf at
tilEgne sig it frit Borgerleie. Paa bemte Hans Joensens wegne
mótte for Retten hans Broder Arent Joensen, og bekiente hand war
loúligen stefnit. derpaa blef bemt Arent Joensen tilspúrt, om hans
Broder hafde nogen kióbebref, saa og om hand der anderledis hafr
leie end som en haasetter, der af Skipperen hafr bewilling, dertil
hand súarede Nej. Foch Erichsen derpaa tilspúrde de Eldste af
almúen, om dette leie hafúer werit andet end it haasetterleie, og
húor langt, der er Imellem Brandzholmen og det rette Skipperlie
Ballestad
, derpaa súarede de, at de iche kand mindes her hafr:
werit andet Borgeleieend Ballestad, som hafr: werit Priviligerit,
og Brandzholmen It haasetterleie, som hafúer werit i mande minde,
og saaledis fúlt mand effter anden i 40 aars tid, som de kand
mindes, og at der er Imellem Ballestad og Brandzholmen ikún en god
fiering miil, húor paa Foch Erichsen paa Egen og Wærsósters wegne
were tingswindne begierende."
Justitsprotokoll film PF990 Lofoten 1693-99 p.39a"

 

Liten tvil om at dette er samme folka, og at Fog Erichsen var gift med en søster (Malena) av Erich Erichsen.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.