Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Nytt skanna materiale: Tyske Kansellis innenrikske avdeling - Bergverkssaker

Recommended Posts

Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Nytt i dag er de fire arkivstykkene i arkivet Tyske Kansellis innenrikske avdeling - se Finn kilde. Disse berører norsk bergverkshistorie.

 

Tyske Kanselli fungerte fra 1523 som regjeringskontor for kongen i egenskap av hertug i Slesvig-Holsten. Kanselliet ekspederte brev til hertugdømmene og en del utenrikssaker med tysk som administrasjonsspråk. Les mer i Arkivportalen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.