Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Jørgen M. Steen

Gården Horten i Vestfold og husmannsplassen Sjøboden (1750-1825), innføringene i panteboka og panteregisteret

Recommended Posts

Jørgen M. Steen

På det det nåværende Karljohansvern i Horten lå gården Horten med underliggende husmannsplasser, Søeboden (Sjøboden) og Wedløs (Vealøs). Plasseringen av Gården Horten er vel kjent siden bygninger står fremdeles. (tellingskretsen i 1801: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/tf01058290000001 )

 

Det er derimot litt uklart for meg hvor særlig husmannsplassen Sjøboden lå, i forhold til dagens terreng (håper å finne en eksakt plassering). Jeg hadde håpet å finne noen spor i pantebøkene. Jeg er godt kjent i området, men pantebøkene var en utfordring.

 

 

Hvordan finner jeg dokumentene som panteregisteret nevner? Noen innføringer nevner folio, men i hvilken pantebok?

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: II 1, Sted: Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Borre tinglag, Oppbevaringssted: SAKO
Merknader: Delt i tinglag. Omfatter tingl.dok. o.1765-o.1850, pb. 3/16. Alfab.gårdsreg.unntatt for Tjøme, der registret selv er ordnet alfabetisk. Borre 1/70 f.3b, kontin. f. 1 21
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070412660042.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=11198&uid=ny&idx_side=-42

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Pantebøker for Søndre Jarlsberg sorenskriveri

 

Oppgitt tinglysingsdato hvil fortelle deg hvilken pantebok du skal til. Hvis folio er oppgitt, vil du raskt finne fram. Hvis folio ikke er oppgitt, må du lete deg fram (pantebøkene er kronologisk ført).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jon Erik Berg-Hansen

På det det nåværende Karljohansvern i Horten lå gården Horten med underliggende husmannsplasser, Søeboden (Sjøboden) og Wedløs (Vealøs). Plasseringen av Gården Horten er vel kjent siden bygninger står fremdeles. (tellingskretsen i 1801: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/tf01058290000001 )

 

Det er derimot litt uklart for meg hvor særlig husmannsplassen Sjøboden lå, i forhold til dagens terreng (håper å finne en eksakt plassering). Jeg hadde håpet å finne noen spor i pantebøkene. Jeg er godt kjent i området, men pantebøkene var en utfordring.

 

 

Hvordan finner jeg dokumentene som panteregisteret nevner? Noen innføringer nevner folio, men i hvilken pantebok?

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: II 1, Sted: Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Borre tinglag, Oppbevaringssted: SAKO

Merknader: Delt i tinglag. Omfatter tingl.dok. o.1765-o.1850, pb. 3/16. Alfab.gårdsreg.unntatt for Tjøme, der registret selv er ordnet alfabetisk. Borre 1/70 f.3b, kontin. f. 1 21

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070412660042.jpg

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=11198&uid=ny&idx_side=-42

 

Helt nøyaktig beliggenhet er kanskje umulig, men kartene fra Heyerdahl og Holmboe i 1822 gir antyder to(?) plasser ved bukta på østsida av Møringa. 

 

Du kan prøve her:

http://kartverket.no/Kart/Historiske-kart/Historiske-kart-galleri/#7/224/2945

 

 

Jeg har foretatt et dypdykk i mitt hjemlige arkiv, og klarte å finne kopier av nevnte kart. 

Ta kontakt hvis du vil ha kopier.

 

Edited by Jon Erik Berg-Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

#2 begynner å skjønne tegninga nå, takk.

 

#3 De historiske kartene jeg har sett angir plassene (det var minst to husmannsplasser Sjøboden, antakelig tre, nordre, mellem og søndre), men når vi samtidig vet at disse delene av Karljohansvern er betydelig fylt ut av marinen, så er det ikke lett å sammenlikne med dagens.

 

Håpet var å finne noen spor i de tinglyste dokumentene, kanskje en avstandsangivelse fra den gangs fergebrygge til Sjøboden.

 

Forøvrig hadde lokalavisa Gjengangeren lørdagsutgaven (22. Nov.) et kart og en artikkel om dagene rundt plasseringen av Norges nye marineverft og flåtebase og hvordan avgjørelsen ble tatt. Kartet her viser de omtalte husmannsplassene. Kartet her er visstnok også fra rundt begynnelsen av 1820-tallet, men viser Sjøboden (nordre og mellem) lenger sør enn kartet på kartverket.no.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jon Erik Berg-Hansen

#2 begynner å skjønne tegninga nå, takk.

 

#3 De historiske kartene jeg har sett angir plassene (det var minst to husmannsplasser Sjøboden, antakelig tre, nordre, mellem og søndre), men når vi samtidig vet at disse delene av Karljohansvern er betydelig fylt ut av marinen, så er det ikke lett å sammenlikne med dagens.

 

Håpet var å finne noen spor i de tinglyste dokumentene, kanskje en avstandsangivelse fra den gangs fergebrygge til Sjøboden.

 

Forøvrig hadde lokalavisa Gjengangeren lørdagsutgaven (22. Nov.) et kart og en artikkel om dagene rundt plasseringen av Norges nye marineverft og flåtebase og hvordan avgjørelsen ble tatt. Kartet her viser de omtalte husmannsplassene. Kartet her er visstnok også fra rundt begynnelsen av 1820-tallet, men viser Sjøboden (nordre og mellem) lenger sør enn kartet på kartverket.no.

 

Ingen av kartkopiene jeg har er det kartet som sto i Gjengangeren.

Avisa's utgave er mye mer detaljert enn "mine", men plasseringa er den samme.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Takk Espen, var ikke klar over at det var bøker digitalisert her. Jeg hadde belaget meg på en lang sesjon på biblioteket.

 

Dette kartet er, om ikke identisk, så veldig likt kartet gjengitt i avisa på lørdag. Med andre ord ikke mye mer hjelp i dette kartet (men kanskje bekrefter hverandre, med mindre den ene er "kopi").

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Jørgen, det er også kort en beskrivelse av plasseringen til Sjøboden på side 41.

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rolf Kristensen

Jørgen, det er også kort en beskrivelse av plasseringen til Sjøboden på side 41.

 

Har gjennomgått panteregister/pantebøker (Søndre Jarlsberg flere) vedrørende gården Horten. Her er det ingen beskrivelse om beliggenheten av Søeboden.

Jeg har sett på kartet fra ca.1822 og et luftfoto av KJV fra 1930. Her går det frem, etter min mening, omtrent beliggenhet av Søeboden. Jeg tror den lå

i området øst for Start-bygget. Den besto av Nordre- og Mellem Søebod, men den søndre lå da et stykke syd for.

 

Rolf Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Har gjennomgått panteregister/pantebøker (Søndre Jarlsberg flere) vedrørende gården Horten. Her er det ingen beskrivelse om beliggenheten av Søeboden.

Jeg har sett på kartet fra ca.1822 og et luftfoto av KJV fra 1930. Her går det frem, etter min mening, omtrent beliggenhet av Søeboden. Jeg tror den lå

i området øst for Start-bygget. Den besto av Nordre- og Mellem Søebod, men den søndre lå da et stykke syd for.

 

Rolf Kristensen

 

Hvordan passer passer det i sammen med opplysningene på s. 41 i boka det er lenket til i innlegg nr. 6.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rolf Kristensen

Hvordan passer passer det i sammen med opplysningene på s. 41 i boka det er lenket til i innlegg nr. 6.

 

Jeg kjenner til opplysningene i Baggethuns bok om Horten du refererer til, som igjen er en avskift av en tidligere bok om Horten fra 1898.

Beskrivelsen stemmer godt overrens med kartet fra ca.1822, men etter at Sjøforsvaret overtok området har topografien endret seg noe.

Men som sagt, sammenligner man luftfoto fra 1930 med kartet, er det ikke så langt unna sannheten. Jeg har hatt Karljohansvern som arbeidsplass i over 40 år og var så sent som i dag på en liten befaring i området. Mener at man kanskje kan se en liten antydning i strandsonen hvor fergeleiet lå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Takk for svar. Selv er jeg overhodet ikke kjent inne på dette området, men synes sammenstillingen av de forskjellige opplysningene er interessante nok i seg selv. Den nevnte boka fant jeg forresten i  forbindelse med denne diskusjonen: http://forum.arkivverket.no/topic/192050-svend-evensen-apenes-og-gunild-nielsdatter-brom-viet-1721-i-borre-horten/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Har gjennomgått panteregister/pantebøker (Søndre Jarlsberg flere) vedrørende gården Horten. Her er det ingen beskrivelse om beliggenheten av Søeboden.

Jeg har sett på kartet fra ca.1822 og et luftfoto av KJV fra 1930. Her går det frem, etter min mening, omtrent beliggenhet av Søeboden. Jeg tror den lå

i området øst for Start-bygget. Den besto av Nordre- og Mellem Søebod, men den søndre lå da et stykke syd for.

 

Kan det være litt lenger østover, mot stranda/gamle fergeleiet og litt lenger sør, på toppen øst for Kalkovnene? Kalkovnene ligger jo i en skråning nær sagt, men jeg mistenker at dette er utfyllinger gjort i senere tid. Flyfoto fra 1930 har jeg ikke sett. Finnes det digitalisert på Internett?

 

Jeg har hatt Karljohansvern som arbeidsplass i over 40 år og var så sent som i dag på en liten befaring i området. Mener at man kanskje kan se en liten antydning i strandsonen hvor fergeleiet lå.

 

Synd jeg ikke visste, ellers skulle jeg ha gått bort og sett sammen med deg! :) Ja, fergeleiet kan nok med litt god fantasi fremdeles "vises" i terrenget. Spørsmålet blir jo egentlig hvor mye av terrenget som er fylt ut og på hvilken måte. Vet man det, så tror jeg en enda mer eksakt plassering av Sjøboden (nord og mellem) er mulig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rolf Kristensen

Både kartet fra ca.1822 og flyfoto befinner seg digitalt ved Lokalhistorisk senter. Sistnevnte er og gjengitt i boken til Torbjørnsen, Skipsbyggern`på Horten 1818-1945 s.208-209. En mer eksakt plassering av Søeboden er sikkert mulig hvis man har kart over området fra forskjellige tidsepoker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ketil Harbek

Den boken fra 1898 som en nevnt i innlegg 11 ("Fra Horten og Værftets historie" av Joh. Beck) ligger digitalt på Nasjonalbiblioteket (nb.no). Søker du på "søboden", får du 12 treff. Kanskje det finnes noen hint der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Overraskende nok, så er boka nevnt i #15 nesten identisk med den han utga i 1911, kalt Horten, kort omrids af stedets historie. Det bringer ikke så mye nytt, men en detalj jeg ikke har lagt merke til er at han omtaler Sjøboden som 'senere tømmerforvalterbolig'. Det betyr vel antakelig at nordre Sjøboden hvertfall ble stående en del år etter at forsvaret hadde overtatt på 1820-tallet.

 

Denne tømmerforvalterboligen kan det forhåpentligvis finnes noen omtaler av i senere historie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rolf Kristensen

I Verneplan for Karljohansvern -2006 utarbeidet av Forsvarsbygg (FB), finnes det bl.a. et kart over dagens Møringa med bebyggelse. Her er inntegnet omtrent omriss av kartet fra ca.1822. FB anslår imidlertid kartet til å være fra ca.1818-1819. Utifra dette kan de se ut som om Søebodene, Nordre og Mellom, lå ved kalkovnene.

Disse ble jo bygget 1852-1854, så det betyr vel at Søebodene forsvant før det. Benevnelsen tømmerforvalterbolig har jeg ikke sett annensteds.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Takk Rolf. Kartet er forøvrig dette: http://www.verneplaner.no/?f=karljohansvern&id=177579&a=4 Ca-angivelsen av eldre strandlinje er jo kjempeviktig for å forstå kartet fra rundt 1820.

 

Jeg er enig, området hvor Sjøboden lå ser ut til å være nær hvor kalkovnene står i dag. Kanskje en tanke mot sør-øst for disse, og da havner man på "toppen" mot dagens vei Kan hende det som kalles nr. 0088 i kartet er den beste angivelsen av stedet. Sjøboden søndre kan også muligens plasseres ut fra dette, og det er i området ved Vaktbua (som ikke eksisterer i dag).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.