Jump to content
Arkivverket
Per Jacob Desserud

Slektsforbindelse Romerike? - Hadeland først på 1700-tallet. Hvem var Engebret m 6 barn, der 2 jenter kom til Harestuen/Østby og Ulven i Lunner?

Recommended Posts

Per Jacob Desserud

Den 1.4 1726 (Hadeland/Land/Valdres skifteprotokoll 5 fol. 841b ff) var det skifte på Ulven i Opdalen i Lunner, etter Mari Engebretsdtr som var begravet 4.1 1726, 52 år, dvs f. ca 1674. Hun var gift to ganger

 

Kildeinformasjon:  Oppland fylke, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, Skifteprotokoll 5 , 1716-1737 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25285/855/

Permanent bildelenke: http://www.arki.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090109720855.jpg

 

 

Mari først gift med EM Kristoffer Andersen på Ulven f ca 1671, b Ulven 28.9 1791, 50 år; som var fra nabogarden Bråstad i Opdalen. De var trolig gift først etter 1711, for Kristoffer benevnes som enkemann ved skoskatten i 1711. Skifte etter hans 1. kone 27.8 1706.  

 

Enka Mari Embretsd trolovet 25.1 1722, viet 4.3 1722 med sergeant Gudbrand Olsen fra nabogarden Råstad. Han er myndig ved skiftet 1716 etter faren Ole Gudbrandsen Råstad som var fra Bjøralt i Lunner. Ole Råstad ble drept på Harestuskogen i kampen med de svenske soldater 26. mars 1716. 

 

I skiftet er Mari ført uten livsarvinger og hennes 5 søsken/deres barn er arveberettiget. Boet hadde mer gjeld enn aktiva.

 

1  Gudbrand Engebretsen, er død; hans 5 barn:

            a Gutorm; Guttorm Gudbrandsen, fullmyndig, tilstede ved skiftet

            b Olle; Ole Gudbrandsen, fullmyndig

            c Pofuel; Paul Gudbrandsen, fullmyndig

            d Marj; Mari Gudbrandsd 20 år fc 1706

            e Magnild; Magnil Gudbrandsd 18 år fc 1708

 

Jacob Engebretsen, boende på ...rud, på Øvre Romerike

 

Anne Engebretsd (f ca 1654? d 1741, 87 år!) gm Ole Svendsen Østby, han tilstede

            om Anne, se under

 

Gjertrud Engebretsd gm Anders Wallum ???, på Romerike (tilstede?)

 

Marte Engebretsd gm Nils Sæter, på Romerike

 

arvelateren Mari Engebretsd fc 1674, d 1726

 

Søstera Anne Engebretsd var først gift før ca 1687 med enkemann Erik Pedersen Harestuen som døde ca 1705. Det var skifte etter ham 4.5 1705, skifteprotokoll 4 fol. 61b. 3 barn sammen: a) Peder Eriksen 15 år, fc 1687. B) Kirsten Eriksd 13 år, fc 1689, c) Mads Eriksen 6 år, fc 1696. Jeg kan ikke se at noen av Annes slektninger er nevnt i dette skiftet unntatt muligens søstera Mari Engebretsd som var tjenestepike i Harestua, og har en del til gode i boet. 

 

Kildeinformasjon:  Oppland fylke, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 , 1704-1709 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25284/63/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090109710528.jpg

 

Få år seinere er Anne oppattgift med Ole Svendsen ca 1664-1755 som først var på Harestuen, er der 1711, og i 1716 i rettssaken som fulgte etter svenskenes herjinger! Flyttet få år seinere til Østby i Lunner, der han og Anne døde mange år seinere. Ikke barn sammen.  Kirsten Eriksd ble gardkone på Rud i Lunner - etterkommere på Hadeland, en sønn Erik Gudbrandsen var på Rødtvedt i Aker i 1767. Sønnen Mads arver mora;  skifte 1749 - bare Kirsten arver ham.

 

Hvor kom denne søskenflokken fra? Det er to stedsnavn fra Romerike jeg ikke greier å tyde. Kanskje noen med lokalkunnskap på Romerike ser sammenhengen?

 

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Eidsvoll bygds historie, gårdshistorien III, side 240 under Vardrum:

 

Ola Amundsen, visstnok fra Fevik i Holter og g. 1. g. 1690 med Mari Jørgensd. fra Økri i Bjørke, br. 1690-1719, lagrettemann 1694, 1696 og 1700, g. 2. g. med Gjertrud Embretsd. Barn: Jørgen, David, br. av Vesle-Finstad, Kari (i 2. ekteskap:) Mari, g.m. David Kalsegg, Gudbrand, Embret, f. 1711, br. av Jøndal.

 

Enka må ha blitt g.m. Anders Sjelversen, som fikk bygselbrev 1720, br. til ca. 1736. Skifte etter Gjertrud ble holdt 6-3-1736: 4 hester, 10 kuer, 6 ungdyr, 4 sauer, 1 geit, 1 purke. Løsøre 107 dlr., gjeld og omkostninger 10 1/2 dlr. Av innhus blir nevnt dagligstue og nattstue. Sønnen til Gjertrud tok over. Gulbrand Olsen, f. 1707, br. til 1754, seinere på Dal i Ullensaker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Bind II, side 118 under Setre (utdrag):

 

Isak Persen, f. ca. 1648, gift 2. g. 1708 med Marte Embretsd., søskenbarn til Pål Haga. Hun ble senere gift med Nils Henriksen, sønn til Henrik Nilsen på Vilberg, br. til 1737.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Bind III side 379 under Sø-Ladderud:

 

Jakob Embretsen, husmann fra 1710-1730-åra eller litt lenger. Barn: Anders. Dagskatt 1712 1/8 sk., fattig 1714, krigsskatt 1716 2 ort. Fire års skatterestanse 1717. Jakob ble tiltalt for ulovlig ølsalg 1730.

 

Det er nevnt en Embret Håkensen på bruk I (Østgarn) under Haga, f. ca. 1634, bruker 1652-81. Barn: Jakob, f. 1681.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Jacob Desserud

Tusen takk til Carsten Schanche for å ha funnet fram til de forskjellige i søskenflokken. Under (Østgarn) Haga er også broren Gudbrand Engebretsen nevnt i bygdeboka. Han var sikkert eldst, og tok over garden etter faren. Kirkeby har ikke helt samme barneflokk som det går fram av skiftet. Men sønn nr 2 over, Ole Gudbrandsen, blir neste bruker på Haga etter mor/stefar.

 

Altså: Søskenflokken kom fra Haga i Eidsvoll. Hvorfor havnet to jenter på Hadeland? Anne Engebretsd kom nok først, og det ser ut som hun er en god del eldre enn søstera Mari. Anne ble gift med Erik Pedersen i Harestua, med far fra Rognstad på Toten. Dette var øvre skikt i bondesamfunnet. Erik tok nok over driften av vertshuset i Harestua etter stefaren Thomas Trap, og hadde også interesser i gruvedriften på Grua. Men han døde blakk. Mari kan evt. ha kommet som tjenestejente til søstera, og kan seinere blitt gift med en ledig Lunnerbonde. 

 

Dette skiftet må ha like mye interesse for de slektsinteresserte i Eidsvoll. Men sammenhengen var kanskje kjent for spesialistene, sjøl om Krikeby trolig ikke har kjent til det.  Jeg kan svært lite om garder og slekter fra Eidsvoll.

 

Hilsen

 

Per Jacob Desserud, Ålesund

Edited by Per Jacob Desserud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Jacob Desserud

Jeg mener spørsmålet om søskenflokken nevnt i skiftet 1.4 1726 på Ulven etter Mari Engebretsdtr er løst.

 

Slektsforbindelsen går til Eidsvoll, og det er lett å se sammenhengen etter at Carsten Schanche fant fram søskenflokken fra bygdebøkene. Jeg har lyst til å lage en kort oppsummering, der jeg bruker innføringene i Eidsvolls bygds historie (Eidsv. bygd) av Birger Kirkeby som supplerende kilde til skiftet i Lunner.

 

Det er tydelig at barna kom fra garden HAGA Gnr. 76, der garden var delt på 1650-tallet.  (Eidsv. bygd III s 221; Haga)

 

Embret Håkensen f ca 1634 var på bruk 1, bruker til 1681. 6 barn nevnt i skiftet i Lunner 1726:

 

1  Gudbrand Embretsen nevnes først, er sikkert eldst av guttene, var neste bruker på Haga til 1707

            gm 1688 Marte Larsd (gift igjen med Ola Arnesen, bruker til ca 1720)

            Kirkeby nevner 5 barn, men navnene er noe forskjellige fra skiftet i 1726

            Skiftet:                                                               Kirkeby:                                   

            -a Guttorm Gudbrandsen                                  a Embret

            -b Ola Gudbrandsen                                         b Gudbrand

            -c Pål Gudbrandsen                                          c Pål

            -d Mari Gudbrandsd 20 år f ca 1706                 d Mari

            -e Magnhild Gudbrandsd 18 år f ca 1708         e Magnhild

 

            Kirkeby må ha blingset litt, for han skriver på neste side at garden ble tatt over av sønnen Ola Gudbrandsen 1695-1739.

 

2  Jacob Embretsen, nevnes av Kirkeby som sønn f 1681; ved skiftet på Ladrud, Øvre Romerike;  = LADDERUD under BERGER Gnr 96.

            Jakob Embretsen var husmann fra 1710-1730-åra evt litt lenger. Kirkeby nevner en sønn

            a Anders Jakobsen

            (Eidsv. bygd III s 379 under Sø-Ladderud)

 

Jentene er ikke nevnt under Haga av Kirkeby

 

3  Anne Embretsd f ca 1654?? d Østby i Lunner 1741, 87 år!

            gift I ca 1687 med enkemann Erik Pedersen Harestuen skifte 1705, 3 barn arver

            -a Peder Eriksen 15 år, f ca 1687

            -b Kirsten Eriksd 13 år, f ca 1689, til Rud i Lunner

            -c Mads Eriksen 6 år, f ca 1696

            gift II m Ole Svendsen ca 1664-1755, på Harestuen deretter Østby

            -ingen barn

 

4  Gjertrud Embretsd gm Anders Wallum på Romerike v skiftet; på VARDRUM Gnr 78:

            skifte etter Gjertrud 1736

            gift I med EM Ola Amundsen Vardrum. 3 barn i dette ekteskapet i følge Kirkeby

            -a Mari Olsd gm David Kalsegg

            -b Gudbrand Olsen f 1707, neste bruker, så til Dal i Ullensaker

            -c Embret Olsen f 1711, til Jøndal

            gift II med Anders Sjelversen bruker til ca 1736

            - ingen barn?

            (Eidsv. bygd III s 240 under Vardrum)

 

5  Marte Embretsd gm Nils Setre på Romerike v skiftet;  på SÆTRE Gnr. 218

            gift I 1708 med Isak Persen f ca 1648

            -a Mari Isaksd f 1711

            -b Knut Isaksen f 1711 neste bruker etter Nils under

            -c Ragnhild Isaksd f 1714

            gift II Nils Henriksen, bruker til 1737

            (Eidsv. bygd III s 240 under Sætre)

 

6  Mari Embretsd f ca 1674, d 1726; arvelateren; kanskje tjener i Harestuen i 1705

            gm I etter 1711  EM Kristoffer Andersen på Ulven i Opdalen c1671-1721

            gm II 1722 Gudbrand Olsen Råstad, GM Ulven

            ingen barn

 

Tillegg: Kirkeby skriver om Marte Embretsd at hun er søskenbarn til Pål Haga. Så vidt jeg kan forstå må det være Pål Olsen Haga på Bruk II (Arstun) av Haga, bruker der 1711-48. Hvordan slektsforholdet var overlater jeg til andre å løse.

 

Artig å finne ut av dette!

 

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.