Jump to content
Arkivverket
Torbjørn Pihl

Slekten Brøgger (Bader/Felling)

Recommended Posts

Torbjørn Pihl

Slekten Brøgger har tidligere vært fremme i Forum (Bodil Brøgger m.fl.) (gammelt Forum # 20212). Det er her bl.a. vist ti lopplysninger som Richard Brøgger i USA har funnet om slektens røtter i Danmark. Richard Brøgger har jeg dessverre ingen e-post-adresse til, og jeg prøver derfor en omvei i håp om å kunne komme på sporet av en annen slektsrot: Musikeren Niels Christian Brøgger (1783-1827) var gift m. Friderica Bader (1791-1866), datter av den danskfødte skreddermester i Christiania Friderich Bader (1765-1846) og hans 1. hustru Karen Margaretha Felling (ca. 1770-1811). Om slekten Bader vet man etter hvert en del, men Karen Margaretha Fellings opprinnelse er uavklart. Det er grunn til å tro at hun  var beslektet med Iver Christensen Felling (1746-ca. 1806). Han kom fra gården Felling (?) i Tise i Nørrejylland og kom som skomaker til Christiania. Minst to av hans søstre kom også til Norge og ble gift her. Men Karen Margrethe (f. ca. 1770) var ikke blant dem, og hun kan heller ikke finnes døpt i Tise omkring 1770. Spørsmål om henne har vært stillet i Forum tidligere, men man kan ha et lite håp om at noen som har forsket på Brøgger, har opplysninger om henne. Jeg forsøker derfor denne lille "nye vri".        Torbjørn Pihl   

l

Share this post


Link to post
Share on other sites
kmg

Slekten Brøgger har tidligere vært fremme i Forum (Bodil Brøgger m.fl.) (gammelt Forum # 20212). Det er her bl.a. vist ti lopplysninger som Richard Brøgger i USA har funnet om slektens røtter i Danmark. Richard Brøgger har jeg dessverre ingen e-post-adresse til, og jeg prøver derfor en omvei i håp om å kunne komme på sporet av en annen slektsrot: Musikeren Niels Christian Brøgger (1783-1827) var gift m. Friderica Bader (1791-1866), datter av den danskfødte skreddermester i Christiania Friderich Bader (1765-1846) og hans 1. hustru Karen Margaretha Felling (ca. 1770-1811). Om slekten Bader vet man etter hvert en del, men Karen Margaretha Fellings opprinnelse er uavklart. Det er grunn til å tro at hun  var beslektet med Iver Christensen Felling (1746-ca. 1806). Han kom fra gården Felling (?) i Tise i Nørrejylland og kom som skomaker til Christiania. Minst to av hans søstre kom også til Norge og ble gift her. Men Karen Margrethe (f. ca. 1770) var ikke blant dem, og hun kan heller ikke finnes døpt i Tise omkring 1770. Spørsmål om henne har vært stillet i Forum tidligere, men man kan ha et lite håp om at noen som har forsket på Brøgger, har opplysninger om henne. Jeg forsøker derfor denne lille "nye vri".        Torbjørn Pihl   

l

 

Karen Margrethe var ikke søster av Iver Christensen Felling. det går fram av skiftet etter ham (Oslo skifterett Skifteprotokoll 13  1795-1806 f.42a). Jeg vet heller ikke hvor hun kom fra, men håper (som deg) på et spor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Brøgger

Jeg snublet over denne tråden i forsøk på å finne gammel dansk slekt. Jeg har henne i alle fall på Geni.

 

Brøggerboken fra 1930 skriver i alle fall noe:

Brøggerboken s. 16: Gift 30. desember 1789 i 'Christiania Slotskirke' med Friedrich Bader. Om hun var norsk, har ikke kunnet bekreftes. Tante Dikka fortalte mig, at "familietradisjonen" sa om henne at hun var "uekte adelsbarn". Hun døde alt i 1811og ble begravet 1. juni s.å. Da var hun bare 41 år, og er altså født i 1770."

 

Det er det eneste som står.

 

På familysearch.org er det en imponerende liste over barn født av Karen Margaretha Felling i Oslo i riktig tidsperiode, men ingen fødselsattest for henne. Det er ingen treff hos FamilySearch på Karen Felling født før 1800 i Danmark.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Brøgger

Karen Margretha Felling er etterlyst i en annen tråd tidligere

 

Kan man bruke navngivningsskikken i Norge også i Danmark? 

Sørlie skriver

- Eldste sønn skulle ha farfarens navn ‐ eldste datter skulle ha farmorens navn

- Sønn nr. 2 skulle ha morfarens navn ‐ datter nr. 2 skulle ha mormorens navn

- Sønn nr. 3 skulle ha navnet til farfars far ‐ datter nr. 3 skulle ha navnet til farfars mor osv.

 

Iflg listen i den andre tråden skulle rekkefølgene se slik ut:

Rekkefølge Kjønn Rekkefølge sønn Rekkfølge datter Navneskikk

1 Hans Peter Fredriksen M 1   Fars fars navn

2 Friderica Fredriksen K   1 Fars mors navn

3 Dorothea Mariana Fredriksen K   2 Mors mors navn

4 Johanna Sophia Fredriksen K   3 Fars fars mors navn

5 Christian Fredriksen M 2   Mors fars navn

6 Friderich Gustavus Fredriksen M 3   Fars fars fars navn

7 Iver Wilhelm Fredriksen M 4    

8 Karen Lovisa Fredriksen K   4  

9 Johan Carl Fredriksen M 5    

10 Henrich Ferdinand Fredriksen M 6    

 

Da får jeg Karen M. Felling's mors navn til å være Dorothea eller Marie/a, og Karen M. Fellings fars navn til å være Christian. Men det er ingen treff på familysearch.org med fødselsdato i riktig tidsperiode hverken i Norge eller Danmark, hvis man søker etter Karen Margrethe (uten etternavn pga. paternitet), men begrenser til mor+fars navn. Det var verdt et forsøk.

Edited by Jan Brøgger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Pihl

Takk for nye svar fra Jan Brøgger og Berit Pagh. - Man kan nok bruke den gamle navngivningsskikk (oppkalling etter besteforeldre) som basis for hypoteser, men heller ikke mere. Skreddermester Friedrich Bader kalte sin eldste sønn Hans Peter, og det var derfor ikke urimelig å anta at Friderich kunne være sønn av skreddersvennen Hans Peter Bader (med hustru Anne Marie) som nevnes i ekstraskattemanntallet for København 1762. Imidlertid har det vist seg at Friedrich var døpt 21. mai 1765 i Helsingør (St.Mariae) som sønn av skredder Gustav Bader og hans hustru Gesche Lorentzdtr. Kanskje var Gustav en bror av den nevnte skreddersvenn i København? - Nygaards sedler viser en flokk på hele 7 søsken Felling døpt i Tise i Hjørring amt i tiden 1744-57. Blant disse var skomaker Iver Christensen Felling (1746-96) som i likhet med i alle fall to av sine søstre kom til Christiania. Iver Christensen Felling ble i 1769 i Christiania (Garnisonsmenigheten) gift med enken Johanne Jensdatter, og dette paret kunne jo meget nærliggende være foreldre til Karen Margrethe Felling, som antas født ca. 1770. Ved skiftet etter Iver angis imidlertid ingen livsarving. Det var enken og hans to søstre som arvet. Heller ikke finner man noen Karen Margrethe døpt i Christiania omkring 1770. Derimot finner man en Karen Margrethe Iversdatter, 14 1/2 år gml., som konfirmant i Garnisonsmenigheten i 1784. Navnet Iver er brukt av flere i Karen Margrethes etterslekt, både i Bader- og Brøggerfamilien, og det kan derfor være rimelig å anta at faren het Iver. Av skiftet etter skomakermester Iver Christensen Felling (1796/97) fremgår  bl.a. at skreddermester Friedrich Bader delvis bekostet hans begravelse og siden tok enken inn i sin husstand. At Bader med sin hustru f. Felling sto familien Iver Christensen Felling meget nær, kan det derfor ikke være tvil om. Men hvorledes var sammenhengen?                    Torbjørn Pihl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.