Jump to content
Arkivverket
knut fasting

Tordenskjold - en lausunge fra Trondhjem

Recommended Posts

knut fasting

Jeg sitter og hører på professor Frank Aarebrot på radio, han kommer med denne påstanden om at Peter Wessel Tordenskjold skulle være  "en lausunge fra Trondhjem". Jeg har hørt Aarebrot fremsette denne påstanden også tidligere. Jeg har trodd at det var sikker kunnskap at P. W. T. var ekte sønn av Jan Wessel, rådmann i Trondhjem, og Maren Schøller, se f.eks. her:  http://www.tfb.no/db/tusenaarige_by/3_7_20080513_173119.pdf

 

Hva er det Aarebrot vet og som jeg ikke har fått med meg?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Håper Aarebrot legger frem bevis for sine påstander. Jeg har Petter som nr 15 av ialt 19 barn an Jan Wessel og kona.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

I familiebibelen har rådmann Jan Wessel skrevet følgende:

Anno 1690 d. 28 OctobMin Ke. forløst med Een Søn och bleff Christnet Pitter.

 

Det skulle derfor ikke være noen tvil om at barnet var ektefødt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
knut fasting

Enig, men hvorfor gjentar Aarebrot sin påstand gang etter gang, han må da ha kildebelegg av noe slag. ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Ligger ikke Aarebrots ekspertise nødvendigvis andre steder enn innen sikre fagtradisjoner for historie og genealogi?

 

 

 

Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Jeg sitter og hører på professor Frank Aarebrot på radio, han kommer med denne påstanden om at Peter Wessel Tordenskjold skulle være  "en lausunge fra Trondhjem".

 

NRK P2 antar jeg? Tirsdag 16. Desember, og da var han gjest i Ekko. Programmet kan høres her: http://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25024914/16-12-2014#t=1m16s

 

Jeg har ikke funnet noe om Tordenskjold ennå (men klarer noen andre å finne det?)

 

Edit: påstanden kommer etter 0:20:45 minutter

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

NRK P2 antar jeg? Tirsdag 16. Desember, og da var han gjest i Ekko. Programmet kan høres her: http://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25024914/16-12-2014#t=1m16s

 

Jeg har ikke funnet noe om Tordenskjold ennå (men klarer noen andre å finne det?)

 

Edit: påstanden kommer etter 0:20:45 minutter

 

Eg trur ikkje Knut fekk med seg samanhengen. Staten hadde gjennom hundreåra vore styrt av adelen, og så "kuppa" kongen styringa, innføret eineveldet og utnemnde "flinke folk" til å styre. Han let dei få adelsskap og mynde til å styre, ikkje fordi ein eller annan forfader hadde gjort seg fortent til adelskap, men fordi dei sjølve hadde gjort det. Peter Wessel - baron von Tordensjold - var, adeleg sett, ein "lausunge", med ein tittel han ikkje hadde arva.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Annar Tangen

Jeg har alltid hatt stor tro på Aarebrot, så med Ivars oppklaring(tolking) fortsetter min tro på han.

Flott Ivar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
knut fasting

Joda, eneveldet med brevadel og meriterende embedsmannstand til avløsning av (ur)adelens gamle privilegier er da velkjent, men konsekvensen av Ivars tolkning blir urimelig: å kalde brevadelen og embedsmennene for "lausunger".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Østbye

Ja, 'lausonge' er et odiøst ord. Selv synes jeg adelskap oppnådd gjennom egne prestasjoner var langt å foretrekke fremfor nedarving av adelstittlel gjennom generasjoner. Gult kort til Aarebot

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Joda, eneveldet med brevadel og meriterende embedsmannstand til avløsning av (ur)adelens gamle privilegier er da velkjent, men konsekvensen av Ivars tolkning blir urimelig: å kalde brevadelen og embedsmennene for "lausunger".

 

Tja... no tolkar du ei tolking (mi) av ei tolking (Aarebrot si)....  

Men er det no så urimeleg å tru at mange medlemer av "uradelen" hadde eit nedlatande syn på tenesteadelen (adla embetsmenn og offiserar; eller "flinke folk" som Aarebrot kalla dei, og då sett frå kongen sin synsstad)? Eg har vel ein mistanke om at det ikkje er så vanskeleg å finne dokumenterte døme på slike synspunkt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
knut fasting

Men Aarebrot er da vel ikke uradel, bare urbergenser ?

Edited by knut fasting

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Aamo

Nå var det vel ikke så mange igjen av den gamle norske såkalte "uradelen" på 1700-tallet. De fleste høyadelsfamiliene ble vel "avnasjonalisert" ved at de giftet seg med svenske eller danske høyadelsmenn/-kvinner på 1400- og 1500-tallet. Mange fra den gammelnorske "lavadelen" sank ned i bondestanden etter svartedauden.

Edited by Anita Aamo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Cappelen

Mye rar ordbruk her: Tordenskiold var vel verken lausunge eller baron, den pretensiøse betegnelsen uradel er et uttrykk tatt i bruk av 1800-tallets noe romantiserende historikere, og  med tjenesteadel  menes vel rang tilsvarende adel som ble ervervet ved å komme inn i høye rangklasser, ifølge eneveldets rangforordninger. Det var bare noen få som fikk adelskap for utførte bragder, slik som Tordenskiold. De fleste andre kjøpte adelskapet ved å betale inn betydelige beløp til kongens privatkasse ("partikulærkassen") ifølge  Albert Fabritius, Danmarks Riges Adel, København 1946,  side 52, 55 og 57 om Anker (Ancher) , Gyldenpalm (Hagerup) og Løvenskiold (Leopoldus).

Edited by Hans Cappelen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.