Jump to content
Arkivverket

Hirsch&Hirsch. Denne tråden er til rettelser i registeret som er publisert


Lars.O.Wangensteen

Recommended Posts

Det er kommet noen få tilbakemeldinger om feil i registeret, og det er ikke så rart. Når 10 personer registrerte nesten 32 000 personer, mange med ukjente navn, så vi visste det måtte bli noe feil

 

Vi har derfor bestemt at vi lager et nytt register 1.februar 2015

 

Da håper vi at dere innen den tid kan bruke denne tråden til å gi oss meldinger om feil, så skal vi få det med i det nye.

 

Vi har også oppdaget at Hirsch skrev feil, men det kan vi selvfølgelig ikke gjøre noe med

 

Mvh

Lars Ove

Link to comment
Share on other sites

Kleist v.            Prebislaff          Cartz (carl, Caurt el. Ludvig) Ulrik           133       6-2

 

Ramsted                       Claus Helmerich 8el. Nicolaus Helmich)   307       8-3       (med våpen) 

   

Römhild (Röemhild, Roenhild)                Johan Christia[n]           322       9-3    

              

Schrøder                      Johan C[a]spar  200       10-3    

Link to comment
Share on other sites

Noen av markeringene i rødt er bare forslag på mulige feil, det er nødt til å bli gjetning når man sitter uten de aktuelle bind å kontrollere mot.

 

Adrian Marcas 22/1-1

Ahlefeldt Carl Friederich C[h]ristoffer 31/1-1

Bersenbørstel Adolf Ot[t]o 309/1-3

Besten Frants Ersnt 317/1-3

Blanck Gabrial 57/2-1

le (plassering av) 58/2-1

de la (plassering av) 58/2-1

Blom Gabrial 75/2-1

du (plassering av) 96/2-1

de (plassering av) 96/2-1

de (plassering av) 103/2-1

de (plassering av) 105/2-1        

de (plassering av) 105/2-1

van (plassering av) 107/2-1

Borchenstein Carl friederich 110/2-1

la (plassering av) 112/2-1

des (plassering av) 113/2-1

Bordun Jo[c]him 113/2-1          

Bornhöf Johan henrich 122/2-1

Link to comment
Share on other sites

Noen av markeringene i rødt er bare forslag på mulige feil, det er nødt til å bli gjetning når man sitter uten de aktuelle bind å kontrollere mot.

 

Canseliery,de+A19 7/3-1

Cropp Johan Car lFranz 100/3-1

Detlefsen Lore[n]tz 159/3-2

Dicks Peter|Mahm el.Tete 166/3-2

Due Mandru[p] Skeel 233/3-2

Ewers Heinrich G[e]org Adolf 258/3-3

Eggers Paul Be[r]tram 273/3-3

Ehrenstein Ernst Engel Har[t]wig 282/3-3

Eigtved Nicoøai 286/3-3

Eilitz Hohan Henrik 287/3-3

Eldern Joahn 294/3-3

Ellenberger Christian Henril 300/3-3

Elsewig Joachim el. Hohan 303/3-3

Enselin Ludvig Christiff 313/3-3

Eppingen georg el. Jørgen 316/3-3

Erlandsen Erland|Svend Wester...  322/3-3

Falck (samtlige) er stavet falck 346 til 350/3-3

Falckersen Hans Jacob el. Jørger 350/3-34

Finne Jens Peter|Johan Thu...    381/3-4

Fischer Ferdinand anton ... 387/3-4

Fischer Giert falk 388/3-4

Link to comment
Share on other sites

Noen av markeringene i rødt er bare forslag på mulige feil, det er nødt til å bli gjetning når man sitter uten de aktuelle bind å kontrollere mot.

 

Frick Carl gustav 443/3-4

Friis Val[de]mar Lykke 463/3-4

Fuchs Ludvig Nicolai til fjell... 489/3-4

Fuglberg Henril 493/3-4

Funch Johan Chriatian 496/3-4

Funch Wilhelm Frede[r]ik Hall... 497/3-4

Følckersahm Gothard FredrikJoha...  504/3-4

Föllig Ausust Christian 505/3-4

Föllig Gerog Gottfried  505/3-4

Jähring, Göhren 112, 113, 113, 115/4-2 (erstatt repetisjonstegn m/navn)

Görries, Görgas, Görgei, Gorgas 115, 116/4-2 (erstatt repetisjonstegn m/navn)

Gützen, Gosche 120, 121, 122/4-2 (erstatt repetisjonstegn m/navn)

Gützen, Gosche 124, 125/4-2 (erstatt repetisjonstegn m/navn)

Hahnstein Samule Frederik 321/4-3

Haxthausen Wilhelm Friedeerich 384/4-3

Hein Peter F[r]ederich 35/5-1

Hertel Johan Hacob 96/5-1

Hess Frederich Huga 98/5-1

Hochmann Christian Ditler 167/5-2

Holm Chris[t]en 217/5-2

Holstein AugustFriederich 226/5-3

Holstein Chriatian Friederich 231/5-3

Holst Chrristian Munck 231/5-3

Holst Han Friederich 236/5-3

Holstein Ilrich Frederich 250/5-3

Slesvig Holsten Sönderborg Glücksborg Carl Ernse 258/5-3

Hommel Andreas Jacibi 271/5-3

Hoppe An[d]reas 273/5-3

Jacobsen Niesl 5/6-1

Ibsen JeppeJohannes 11/6-1

Jensen Johan FrederikmJust... 15/6-1

Jentoft Johan Are[n]t 18/6-1

Johnsen erik 27/6-1

Jordan DavidErnst Christian 29/6-1

Jordan henrik 29/6-1

Jorichsen Arndreas 29/6-1

Katt Christia[n] el  Christoffer 91/6-1

Keil JohanCarl 97/6-1

Link to comment
Share on other sites

Hei Espen.

Når det gjelder Holck så er det nevnt en Nils Jensen. Han er vanligvis omtalt som Halcke i kirkebøker for Selbu og Stjørdal.

Torsten Halcke er er hans sønn.

Link to comment
Share on other sites

Hei Espen.

Når det gjelder Holck så er det nevnt en Nils Jensen. Han er vanligvis omtalt som Halcke i kirkebøker for Selbu og Stjørdal.

Torsten Halcke er er hans sønn.

 

Hei igjen, Odd Annar.

 

Jeg har ikke det aktuelle bindet, og vet ingen ting om Nils Jensen Holck kan være identisk med Nils Jensen Halcke – men uansett skal navnet skrives slik det er ført i Hirsch & Hirsch. Vi får håpe verket kan opplyse mer om identitetene når det er utgitt.

 

_______________________________________________________________________

 

Noen av markeringene i rødt er bare forslag på mulige feil, det er nødt til å bli gjetning når man sitter uten de aktuelle bind å kontrollere mot.

 

Krogh, von Carl christian Thorup 244/6-3

Kroll JohanErnst 264/6-3

Kurtzleben Hans Caspas 287/6-3

Kutelinsky Georg Fottfried 288/6-3

Kyhle Henrik frederik 293/6-3

Küszow Caspas Erik el. Ericku 299/6-3

Köhne Joanchim Engelbrecht 302/6-3

Landorff JörgenJörgen Christian 328/6-4

Lange Gottlirb 333/6-4

Lehsten Christian el Frederih 365/6-4

Lennep Feorg 373/6-4

Lepel Christrian 377/6-4

Lillienpalm Henrik Sigismnd 415/6-4

Lindenow Hans til Sv[?]nnæs 430/6-4

Münsters Jojan Efers 311/7-4

Münsters Johan el. Frrederik 311/7-4

Möller Johanel. Johannes 345/7-4

Müller Marthias Daniel 353/7-4

Möllerup Preben ChristianStef... 367/7-4

Netschau Pjilip 389//-4

Nettermann august Friederich 390/7-4

Nielsen Theopgilus 424/7-4

Nielsen WilhelmTheodor We... 424/7-4

Noldte Johan Christaian 436/7-5

Nonnenkamp Claus Jochaim el. Chr... 436/7-5

Nordal johan 437/7-5

Tarald 450/7-5 (Normand el. Normann Tarald)

Nymphius Mathias Fredeerik 466/7-5

Næser Jocob Frederik 472/7-5

Osten, von der Christoff Casimis 533/7-5

Osten, von der Claus Schristoff 533/7-5

Osten, von der Jørgne Henrik 537/7-5

Ottmann Johan Seigmund 542/7-5                      

Segelcke Gottlog Jaroslaw We... 320/10-4

Sehested Nierls til Thym 341/10-4

Sitzler JohanGeorg 401/10-4

Skeving Lars (laurits) 1/11-1

Skioldal Lars (laurits, Lorentz) 1/11-1

Sonderburg Anderss 26/11-1

Stabel Johan andreas 51/11-1

Steenberg Haans Schouboe 76/11-1

Thedens Charistian 223/11-3

Tettow Didrfich 224/11-3

Theiss Gottfred Charistian 233/11-3

Thiel Christioffer el. Ernst 235/11-3

Thomsen Jost andreas 248/11-3

Thos Georg Chrsitian 260/11-3

Torckos Frede[r]ich 296/11-3

Trolle jPalle Christian 333/11-4

Tuchsen Joahnnes Ludovicus 348/11-4

Tönder Christia[n] Ulrich 352/11-4

Ulfeldt Frederich Ilrich 373/11-4

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

Mange takk for det!!

 

Vi skal rett over nyttår gå igjennom mottatte rettelser/forslag til rettelser, men som jeg tidlgere skrev: Hirsch skrev også feil

Link to comment
Share on other sites

Joda, er godt kjent med at Hirsch skrev feil – og jeg har også sett en noen tilfeller hvor han stavet navn forskjellig for en og samme person. Det får vi bare leve med.

 

Det jeg har gjort ovenfor er bare funn gjort ved en overfladisk sjekk av fornavn. Det er litt synd at registeret ikke viser fullt ut alt som er skrevet i feltene, det blir med det vanskelig å finne ting som burde kontrolleres og rettes, og registeret i seg selv mister funksjon (f. eks. når en person har 3-4 fornavn og 3-4 alternativer til disse, og det i fornavnsfeltet kun vises 2 ½ navn).

Link to comment
Share on other sites

Joda, er godt kjent med at Hirsch skrev feil – og jeg har også sett en noen tilfeller hvor han stavet navn forskjellig for en og samme person. Det får vi bare leve med.

 

Det jeg har gjort ovenfor er bare funn gjort ved en overfladisk sjekk av fornavn. Det er litt synd at registeret ikke viser fullt ut alt som er skrevet i feltene, det blir med det vanskelig å finne ting som burde kontrolleres og rettes, og registeret i seg selv mister funksjon (f. eks. når en person har 3-4 fornavn og 3-4 alternativer til disse, og det i fornavnsfeltet kun vises 2 ½ navn).

Jeg er ikke helt enig med deg Espen. Når familienavnet, (eller i veldig få tilfeller patronymet) har de tre første bokstavene korrekt, så er det veldig enkelt for den enkelte å søke fram hvor personen finnes i originalmaterialet. Der vil det uansett stå hva Hirsch har skrevet om personen.

Det lot seg ikke gjøre å registrere alle varianter av skrivemåter personene brukte. Det hadde både blitt for omfattende, og mer forvirrende for brukerne.

 

Vi må ikke glemme at Hirsch brukte mange forskjellige kilder, med helt sikkert mange forskjellige skrivemåter på navn, og de stemmer kanske ikke med ettertidens skrivemåter. Og de stemmer nok heller ikke med navnene som i dag finnes i registrene.

 

Vi må dessverre innse at om Hirsch skrev Holch, så kan navnet i dag være mer kjent som Halch (bare et eksempel), og da kreves en smule tankegang og erfaring for å finne rett person.

 

Men registeret er søkbart, både på "hol" og "hal", så umulig er det overhode ikke :-)

Link to comment
Share on other sites

Lars, jeg tror kanskje vi snakker litt forbi hverandre. har ingen problemer med å følge deg i du skriver (alt fra og med din andre setning og ned er for meg selvfølgeligheter som jeg er helt enig i), men det jeg beskriver er et problem av ren teknisk art – nemlig at mye av innholdet i feltene ikke er synlig, og det er det jeg synes jeg er synd. Også fordi mye av det arbeidet jeg selv har lagt ned i dette da har vært  til ingen nytte. Jeg mener at alt som er skrevet i registeret bør være synlig, og du mener noe annet -  og det kan vi godt være enige om å være uenige i. Jeg har luftet min mening og er fornøyd med det ;)

 

Nå tar jeg julefri herfra et par dager og nytter anledningen til å ønske deg og alle andre som leser dette en riktig god og trivelig jul.

Link to comment
Share on other sites

Lars, jeg tror kanskje vi snakker litt forbi hverandre. har ingen problemer med å følge deg i du skriver (alt fra og med din andre setning og ned er for meg selvfølgeligheter som jeg er helt enig i), men det jeg beskriver er et problem av ren teknisk art – nemlig at mye av innholdet i feltene ikke er synlig, og det er det jeg synes jeg er synd. Også fordi mye av det arbeidet jeg selv har lagt ned i dette da har vært til ingen nytte. Jeg mener at alt som er skrevet i registeret bør være synlig, og du mener noe annet - og det kan vi godt være enige om å være uenige i. Jeg har luftet min mening og er fornøyd med det ;)

 

Nå tar jeg julefri herfra et par dager og nytter anledningen til å ønske deg og alle andre som leser dette en riktig god og trivelig jul.

Espen:

Alt i registeret, altså alt som er registrert er da synlig! Og alt er søkbart, både etternavn, patronymet og fornavn. i tillegg får man opplysninger om hvilke bind og hvilke side personen er nevnt.

 

Men du må selvfølgelig ha en flott og god jul

Link to comment
Share on other sites

Espen:

Alt i registeret, altså alt som er registrert er da synlig!

 

Nei, det er ikke det Lars - og det er nettopp det jeg bemerker. Se f. eks. fornavnsfeltet på Rheinländer 90/9-1 og Ræhtt 91/9-1. Et par tilfeldige valg, men du vil finne mange slike eksempler.

 

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

Alt i registeret, altså alt som er registrert er da synlig!

 

For min del ser det ut til at ein del av informasjonen er skjult. Sjå td. Bröcher. Der vert alle variantane av namnet (etternavn) så mange at siste delen vert skjult av fornamnet.

 

Ettersom registeret slik eg forstod det er laga i excel kan dette løysast med å dela cella over fleire linjer (alt enter).

 

God jul og takk for registeret. Venter i spaning på kva info ein kan finna om dei ulike personane.

Edited by Sigmund Hope
Link to comment
Share on other sites

Da er det skjedd noe med konverteringen fra exel til PDF.

 

Hvis dette er gjort ordentlig skal alle ord være søkbare. Litt usikker på om bokstaver som ikke er norske blir det. Men da kan jeg lage varianter basert på flere skrivemåter av alfabetet.

 

Dette skal vi løse, men å forandre hele registeret med andre celler blir for omfattende.

Link to comment
Share on other sites

Flott, da nådde jeg fram med budskapet ;)

Budskapet til giveren var enkel, men mottakerens evne til å forstå budskapet var ikke tilstede

Edited by Lars.O.Wangensteen
Link to comment
Share on other sites

NB! Gjør oppmerksom på at Bind 7-2 på øverste linje skal det stå Melderup se Molderup, før Melditz Hans Henrik. Jeg gjorde oppmerksom på det da jeg sendte det inn, men rettelsen er ikke tatt med i registeret.

 

Mange hilsener fra Rigmor :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.