Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Leif Salicath

Nyttårsnøtt: Kirsti Ditlefsdatter gift med Nils Christensen Hammer

Recommended Posts

Leif Salicath

Nils Christensen Hammer, forpakter på Fornebu døde i 1708.  Han ble gift c1700 med Kirsti Ditlefsdatter som skal ha blitt født c1664 i Lier og dør 14.des.1742 begr. i Asker.  De får sønnen Christian Nielsen Hammer c1701.  Han gifter seg med Kirsti/Kirsten Aarhuus og får barna: Nils 1726, Anne Kristine 1730, Agatha 1736, Karen 1739 og Brede 1745 (mulig flere).

 

Kirsti Ditlefsdatter gifter seg 2) i 1709 med Hans Christensen Aarhuus 1681-1764, sønn av sogneprest Christen Hansen Aarhuus c1650-1702 og Maren Christensdatter.  De får en sønn Christen Hansen Aarhuus i 1710 (død 1781) som i 1741 blir gift med Maren Marie (Massi) Brochmann.

 

Hans Christensen Aarhuus blir 2) gift 20.sep.1747 med Anne Cathrine Rasmusdatter Thrane 1705-1768 (datter av Rasmus Michelsen Landby og Bente Sophie Holgersdatter Thrane).

 

Nøtten er hvem Kirsti Ditlefsdatter er datter av og hvem Kirsti/Kirsten Aarhuus er datter av.

 

Jeg ser at det finnes kun en Ditlef i manntallet 1663-1665 for Lier, nemlig urtegårdsmann Ditleff Lorentz http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=bd08MT60, men dette er vel for lettvindt.

 

Her finnes div. opplysninger om Aarhuus, men ikke stort mere enn nevnt om Kirsti http://www.nb.no/nbsok/nb/7dc4545ced3f07547634a738317301aa?index=0#317

 

På side 304 nevnes et skifte etter Lars Kristensen Hammer i 1730 hvor arvinger er hans brorbarn, Kristian Nilsen Hammer og Anne Nilsdatter Hammer samt fuldbror, fuldsøster og halvsøster i Gran.  

 

Jeg får ellers visse assosiasjoner til den kjente sogneprest i Fron, Brede Hammer, men finner ingen Kristen/Christen Hammer. 

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Jeg vet ikke noe om Kirsti Ditlefsdatter og hennes slekt, men jeg kan bidra litt med slekten til Nils Christensen Hammer.

Nils var som du nevner en bror av Lars Christensen Hammer. Lars var gift med Riise Madsdatter Hougaard som kom fra garden Bilden på Hadeland. Hun var datter av Mads Larsen Hougaard (som antakelig var dansk) og Maren Nilsdatter som kom fra Tonning i Stryn (far fra Danmark og mor fra Stryn). Lars og Riise bodde på Åsen i Aker (i nærheten av Sinsen). De hadde ingen barn. Det ble holdt skifte etter Lars og Riise på Ost i Bærum i 1738. Her oppgis det at han var en bror av Nils Christensen Fornebo i Bærum.

Min teori er at Lars og Nils også kom fra Gran på Hadeland og at de var sønner av Christian (Christen) Nilsen Jorstad og Else Anderdatter Hammer. Jeg har ikke funnet noen bevis for dette, men jeg anser det for svært sannsynlig. Christian kjøpte garden Jorstad i Gran fra arvingene etter forrige eier som døde barnløs. Christian var sønn av Nils Bentsen som var fogd over Hadeland og Valdres og bodde på nabogarden Tuv i Gran. Om hans slekt vet jeg ikke mer enn at han var bror av Anna Bentsdatter som var gift med lagmann Jørgen Philipsen (onkel til Maren Nilsdatter fra Tonning).

Else Andersdatter Hammer var datter av Anders Larsen Hammer som var sogneprest i Gran, og Pernille Ottesdatter. Anders var sønn av viseborgermester og kjøpmann Lars Hammer i København. Pernille var datter av lagmann Otte Mogensen og Karen Christophersdatter.

Se mer i mine slektsnotater:
Om Riise Madsdatter Hougaard og Lars Christensen Hammer, side 24:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/1288-1289.pdf

Om Jørgen Philpsen og Anna Bentsdatter og hennes bror Nils Bentsen, side 1 og 2: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/5156-5157.pdf

Om Karen Christophersdatter og Otte Mogensen, deres datter Pernille og Anders Larsen Hammer, samt Karens Christophersdatters slekt tilbake til lagmann Dyre Sevaldsson, side 33 m.m.:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/20732-20733.pdf

Skjøte til Christian Nilsen Jorstad fra arvingene etter forrige eier lensmann Lars Andersen Jorstad, side 19:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/2364-2365.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Jeg finner ikke ord, Ole Arild.  Som tidligere er du usedvanlig generøs med å dele dine slektsopplysninger.  Tusen takk!

 

Jeg ser også at vi har vært inne på Hammer og Jørgen Philipsen i flere sammenhenger tidligere. 

 

Når det gjelder Karen og Otte gleder jeg meg til å studere stoffet ditt nærmere.  Der er mange av mine tipper.

 

Jorstad-sporet virker tilforlatelig.  Meget interessant!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger Fossum

I skifte etter Nils Christensen Hammer nevnes kun de to barna nevnt ovenfor.

Men i 1737 får disse tre barna utlevert sin morsarv mens hun enda levde:

1. Hans Olsen Slemmestad på sin hustru Anne Nilsdatter Hammers vegne

2. Anna Maria, her nevnes hennes mor som Christine Ditlewsdatter Brockdorp.

 

3. Christian bosatt på Leangen i Asker.

Du finner lenke til dette her:

http://slektsforskning.com/login/person/anetre1/tekst1/Anne%20Nilsdatter%20Hammer.asp

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Jeg forsøker å sette meg inn i saken igjen og ser at den første lenken til Ole Arild har noen uavklarte personer for meg.  Karen Andersdatter nevnes og er hun kanskje hustru til sogneprest i Gran, Jens Hanssøn Holst c1650-1706 - og datter av sogneprest til Gran, Anders Larsen (Hammer)?  Denne Karen var også gift 1677 med Christopher Mortensen Sand 1643-1686 også sogneprest i Gran.  Er dette den Karen Hammer som nevnes bl.a. i 1687 på side 15)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Du finner mer om Hammer-familien i den tredje linken, til mitt notat om slektsledd 20732-20733, på side 33.

Ja, den Karen Hammer og broren Mads Hammer som nevnes 11.3.1687 på side 15 i mitt notat om slektsledd 1288-1289 var barn av sogneprest Anders Larsen Hammer og Pernille Ottesdtr., og søsken av Else Andersdtr. Hammer som var gift med Christian Nielsen Jorstad.

Karen Andersdtr. Hammer var gift første gang med Christopher Mortensen Sand som ble sogneprest etter svigerfaren. Karen var gift andre gang med Jens Hansen Holst som ble den neste sognepresten i Gran.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Takker og bukker. 

 

Jeg ser at jeg kanskje har feil Reichwein gift med Lisbet Ottesdatter.  Her nevnes Hans http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Reichwein/Reichwein.htm

men her nevnes Georg https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Otte_Mogensen_Gyldenaar

 

Er dette hans sønn http://digitaltmuseum.no/011022718478  ?

 

Jeg får ellers ikke minnetavlen til å stemme helt med denne opplysningen https://books.google.no/books?id=Oa9fAAAAcAAJ&pg=PA70&lpg=PA70&dq=nicolai+christian+reichwein&source=bl&ots=biHtntv59H&sig=W_6L_epLpHs-W4SAU9NrAygI1X8&hl=no&sa=X&ved=0ahUKEwiHjaGgp-jLAhVDiiwKHba1BHM4HhDoAQgvMAI#v=onepage&q=nicolai%20christian%20reichwein&f=false

hvor han altså ikke er død i 1718, men opereres i Nederland mellom 1720 og 1730 og døde der, men liket ble brakt tilbake til Stiklestad.

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.