Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Leif Salicath

Sanderud gård - eier Niss Marcus Nissen (1768-1826)

Recommended Posts

Leif Salicath

Jeg har jobbet mye med Sanderud og Niss Nissen for en del år siden, men når jeg nå er i gang med å få litt mere "kjøtt og blod" på slektshistoriene mine så oppdager jeg at noe er gått tapt.

 

Min tipoldemor Benthe Thomine Catrine Borthig Hagerup 1792-1837 ble gift på Sanderud i 1815.  Hun mistet sine foreldre da hun var 4-5 år gammel og bodde en tid på Haavie Vestre på Vang, fra ca 1807 i Arendal og fra ca 1809 trolig hos sin eldre søster Caroline Severine og hennes mann Niss Marcus Nissen på Sanderud (hans 2. ekteskap). Lenke til anene til Niss Nissen http://forum.arkivverket.no/topic/144054-58653-anene-til-niss-marcus-nissen/?hl=nissen .  Caroline Severine kom til Sanderud gård da foreldrene døde i 1796-97 og vokste opp hos sin grandtante Maximiliana Otzen og hennes mann Peter Hersleb Essendrop, tidl. administrator for de norske glassverk.  Niss Marcus Nissen kjøpte gården av Reinholt von Bratt som hadde kjøpt den av enken, Maximiliana året før.

 

En annen av mine tipoldemødre bodde også på Sanderud, men det viser seg å være et annet Sanderud, nemlig det som senere ble kjent som Sanderud sykehus startet av hennes far amtsfysikus Christian Olaus Lintrup 1768-1844.

 

Det er kanskje ikke så rart at jeg måtte finne ut så mye som mulig om Sanderud.  Her er en lenke http://forum.arkivverket.no/topic/158888-73540-sanderud-gaard-stange-hedmark-og-eidsvoll-akershus/?hl=%2Bsanderud#entry1348374 som viser at det er to forskjellige Sanderud (Sanderud Stange og Sanderud Eidsvoll).

 

Her er en lenke om Sanderud, Stange http://www.hedmarkslekt.no/Stangeboka/del1.htm#Sanderud

 

Det er Sanderud, Eidsvoll som jeg nå søker informasjon om, dvs. eiendommen til Niss Marcus Nissen.  Fordi jeg tidligere dessverre ikke har vært nøyaktig nok med å skrive ned kilde og detaljer finner jeg nå ikke historien om eiendommen.  Jeg mener å huske at det ble bygget et nytt og meget stort hovedhus som dessverre senere forfalt.  Beskrivelsen hadde "mange alen" osv. 

 

Jeg håper en eller annen kan pense meg inn på riktig spor til denne kilden.

 

 

 

 

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Tusen takk, Berit.

 

Det står det meste.  "Hovedbygning 42 alen lang og 18 alen brei, 5 kjellerrom og 16 værelser. 2 etasjer og tegltekt verdsatt til 11000 rdl."  Det var litt av et hus.  Fjøs og låve var ikke stort mindre.  (side 72). 

 

Det var dette jeg var på jakt etter.  Der giftet altså min tipoldemor seg med Paul Fredrik Lyche, sønn av byfogden i Drammen, Johan Nicolay Lyche. God plass til et stort bryllup.

 

Godt Nytt År!

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Jøraas

Dette står i 'Eidsvoll Bygds Historie', gårdshistorien bd 2 utgitt 1959, gården Sanderud (inkl Lønnli):

 

Eiere:

 

Mulige eiere i gammelnorsk tid har vi ingen opplysning om. På 1600-tallet ble gården tatt opp som krongods og pantsatt 1600 til Kristianiaborgeren Paul Thorstensen. Han overdro gården sammen med annet jordegods to år etter til futen Anders Simonsen. Arvingene hans var eiere til kanselliråd og lagmann Lachmann i 1772 solgte for 80 dlr til brukeren Lars Eriksen som betalte 38 dlr kontant og lånte resten.

 

Brukere:

 

Her hopper jeg 1,5 side (med veldig liten skrift) fram til:

 

...Kjøper var panthaveren XII) adminstrator ved de norske glassverk Peder Herslep Essendrop f ca 1734 g m Maximilliane Olzen f ca 1734. Han tok straks pantelån på 600 rdl. 10 sept 1794 holdt han ny takst, men hus og jordveg var som ved forrige  .................

Enka solgte i 1808 for 2900 dlr til en svensk løytnant, som etter å drept en motstander i duell, flyktet til Norge: XIII) Reinholt von Bratt f 1775 g m Louise Carlsten f 1778. Han solgte samme år til til XIV) Nicolai M. Nissen g m søsterdatter til fru Essendrop, Caroline Hagerup. Nissen lånte 10500 dlr i 1810 mot pant i denne gården og Minne .................

Hovedbygningen 42 alen lang og 18 alen bred, sto på en 2 alen tykk gråsteinsmur, 5 kjellerrom, 16 værelser (7 uinnredede) og en 8 alen bred gang i midten. Bygningen var i to etasjer.

Fjøs: 33 alen lang

Løe: 40 alen lang

Stall til 6 hester

 

Dette er jo bare utdrag fra bygdeboken, men nå vet du hva som er kilden til 'husken' din.

 

 

Grete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Tusen takk, Grete.

 

Husken er der, men den blir dårligere med årene og av og til blir det kanskje for fullt av gammelt og nytt i "harddisken".

 

 

Assessor, fogd på Øvre Romerike, Anders Simonsen 1628-1696 kjenner jeg også til, men det var nytt at han også eide Sanderud. Kan Paul Thorstensen være trelasthandler Paul Torstensen Arneberg 1626-1692?  Eller er han for ung.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Jøraas

Dette står i Hof bygdebok under gården Arneberg:

 

Torsten Colbjørnsen fra Berger i Grue g ca 1623 med Birgitte Arnesdatter f ca 1600, Barn:

 

Oluf d.e. død i Christiania 1677, trelasthandler, kjøpmann og sagbrukseier g m Christense Nilsd Stabell

Arne - neste bruker

PAUL død i Christiania 1692 sagbrukseier og trelasthandler g 1657 med Inger Halstensdatter Eidskog

Oluf d.y død i Christiania 1686

Colbjørn 1629-1720

 

Så dette ser vel ut til å være rette Paul?

 

 

Grete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Ja dette stemmer nok.  Jeg leste først utdraget fra bygdeboka som at Paul kjøpte gården i 1600, men det var heller 1600-tallet. Og når han selger videre til Simonsen så passer alder bedre for de var jo "samtidige".

 

Både Anders Simonsen og hans svigersønner var storeiere av mange gårder og det samme gjalt også Torstensen Arneberg-familien.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.