Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Stina Gundersen

Tolkning av pantedokument med hensyn til spesidaler - kroner.

Recommended Posts

Stina Gundersen

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20100923660272.jpg

 

Min stamfar Gunder Olsen var en omfakkende  mann. Han kjøpte og solgte flere gårder gjennom sin levetid og derfor har det vært vanskelig å finne ut av hva som skjedde med ham på slutten av hans levetid. I pantedokumentet linket over er de siste opplysningene jeg har av ham. Han selger da gården Fossum Øvre (gård nr 100 -løpenr 145/146) i østre Aker for 7400 kr. I dokumentet bekrefter også kjøper skipsfører Johan F Iversen at han står i skyld til min stamfar 200 kr Årlig som skal betales til fastsatte datoer. (notat i link nr 132 og 133).

 

Jeg vet at Gunder Olsen kjøpte gården for 2100 spesidaler og selger for 7400 kr. Er det noen som vet hva dette utgjør i forhold til hverandre? Hvor mye vil 200 kr årlig utgjøre i 1879 i forhold til i dag osv. 

 

MVH Stina Gundersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Jeg vet at Gunder Olsen kjøpte gården for 2100 spesidaler og selger for 7400 kr. Er det noen som vet hva dette utgjør i forhold til hverandre? Hvor mye vil 200 kr årlig utgjøre i 1879 i forhold til i dag osv. 

 

 

Ved myntreformen i 1875 vart 1 speciedalar sett til 4 kroner. Altså svara kjøpsprisen til 8400 kr og prisfallet var 1000 kr eller 12 %. Om dette kom av verdiforringing, endringar i marknaden, dårleg forretningssans, eller auke i pengeverdien (deflasjon), kan ein kanskje finne ut noko om.

Kan det t.d. ha vore skilt ut mindre delar av eigedomen i mellomtida? (det framgår i så fall av realpanteregisteret).

 

Kva 200 kr/år  i 1879 svara til i dag er svært avhengig av kva ein samanliknar med; landbruksjord, kyr, smør, sølvvarer, mjøl, turrfisk, osv. gjev heilt ulike svar.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Berre ei presisering, i tilfelle du vil freiste å finne fram i protokollane:

Gunder Olsen var eigar av Fossum øvre, som i 1838-matrikkelen hadde Matrikkelnr.108 og Løpenr. 145-146 i Aker:

http://arkivverket.no/URN:db_read/db/35475/42/

I 1886-matrikkelen fekk garden gardsnr. 100, bruksnummer 1.  Desse nummera gjeld framleis (dersom eigedomen finst).

 

Panteregisteret for mnr.108/lnr.145-146 er her: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=21103&uid=ny&idx_side=-26

og vi ser at skjøte til Gunder Olsen i 1876 er den nest siste innførsla (og lånet han tek opp er den siste) på dette bladet. Så er det "fortsat side 1920 t", der eg reknar med at "t" viser til ei eldre merking av protokollane.

 

Bruket finn vi att i eit nyare register, her http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=21121&uid=ny&idx_side=-133

Her står både "gamle" (i 1886) og nye nummer.

Notat om skjøtet til Gunder er ført inn på neste side,  og likeins skjøtet frå Gunder i 1879. Det ser ikkje ut til at det er skilt ut noko av eigedomen i Gunder si eigartid.

 

Før Gunder kjøpte bruket, vart det skilt ut mange mindre bruk på 1840 og 1860-talet. Dei følgjer etterpå i denne protokollen.

Vi ser at løpenr. på nye bruk får bokstavar opp til g og h før matrikkelrevisjonen.

Edited by Ivar S. Ertesvåg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.