Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Grete Singstad

Manntall 1705 for Røros kobberverk og liste over betjente og arbeidere ved Løkken kobberverk 1705

Recommended Posts

Grete Singstad

Har kommet over manntallet fra Røros kobberverk 1705 og liste over betjente og arbeidere ved Løkken kobberverk 1705. Legger inn lenker her for dere som er interessert.

 

Røros kobberverk 1705:

Orkdal og Gauldal fogderi, Fogderegnskap, 1701, med antegnelser 1698-1701, ekstraherte poster 1697-1701, s. 478-488.

 

Løkken kobberverk 1705:

Orkdal og Gauldal fogderi, Fogderegnskap, 1701, med antegnelser 1698-1701, ekstraherte poster 1697-1701, s. 470-473.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Veldig bra - (igjen) tusen takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Øien

Dette var interessant. Finner på side 481 (venstre side) et navn jeg tyder til Erik Mogensen Qvechne. Skal tro om det er samme mann som den Erik Mogensen (Bille) som det var skifte etter i 1713, og som ut fra alder i 1701 skal være født ca 1654? Manntallet 1705 nevner 2 sønner og 1 datter, og det kan stemme med skifteopplysningene 8 år senere, der det nevnes 3 sønner og 1 datter, men der den yngste sønnen er 8 år. I så fall er det sannsynlig at denne mannen var fra Kvikne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Det fogderegnskapet jeg har lagt ut lenker til er ikke publisert ennå. Likevel er fogderegnskapet tilgjengelig lengre enn det som er synlig. Hvordan du får tak i det som ennå ikke er lagt ut kan du lese her.

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Hei Grete!

 

Du er en knupp!!! Tusen takk skal du ha for tipset! Jeg må innrømme at jeg ikke en gang har tenkt tanken på at en kan komme seg inn på det som ikke er publisert av fogderegnskapet. Nå har jeg prøvd det, og det fungerer helt flott:-)

 

Mvh.

 

Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

For dei som måtte vere interessert har eg skrive av lista for Løkkenverket, i alt 99 namn. Etter det eg kan sjå, samanlikna med 1701-manntalet er ikkje alle rekna med her, uvisst av kva grunn. Av desse 99 i 1705 er det berre seks personar eg ikkje finn att i 1701. Tre av desse (Søfren Steen, Daniel Rode og Lars Jacobsen) har nok hatt anna bustad. Av dei andre tre er det to som dukker opp i området like etter (Daniel Hansen og Peder Michelsen), medan den siste kan vere ei dobbeltoppføring (Michel Efvensen er lista to gonger). Det er imidlertid så mange som 45 knekter og 9 geseller lista i 1701 som ikkje er med her, og av dei 27 som er nemnt ved Grutsæterhytta i 1701 som visst kan seiast å arbeide på verket er berre to med her, smeltaren Tore Loe og kolbrennaren Andreas Jonasson.

 

---s. 470
Specification
Ofver betienterne og arbeiderne wed Løckens
KaaberWerck Ao. 1705

Berenhard Ludwig Von Simmern Directeur
Søfren Steen werches Corp og Compagnies Lieutenant
Mester Daniel Rode werches barbir
Lars Jacobsen Proviantskrifver ved Ørckedalsøren
Hans Hendrichsen grubeskrifver
Thomas Junckhans Marskeider
Brøngell Jerdhuus understiger ved gruben
Sifver Joensen understiger ved gruben
Olle Torchildsen grubekippert
Olle Thoresen Kohrholder og Bergesell ved gruben
Peder Joensen smed
Petter Skar smed
Erich Pedersen smed
Anders Olsen bergesell
Anders Kaldstad  bergesell
Anders Joensen Bergknegt
Anders Lien Bergknegt
Aren Olsen Bergknegt
Aren Halsteensen Bergknegt
Anders Olsen Bergknegt
Aren Skytter Bergknegt
Anders Pedersen Bergknegt
Erich Fagerlj bergesell
Erich Pedersen Lien Bergknegt
Elling Ellingsen bergesell
Erich Steenersen bergesell
Even Estensen bergknegt
Biørn Nielsen bergknegt


s.470---s.471

Erich Joensen Engen Berknegt
Fredrich Olsen Bergsell
Hans Ingbretsen Bergsell
Hendrich Guttormsen bersell
Hening Moe Bergsell
Jørgen Stabell bergknegt
Joen Svendsen bergknegt
Joen Andersen Barboe bergknegt
Joen Hafsbue bergknegt
Ingebret Erichsen Bergknegt
Jøsten Andersen bergknegt
Ingebret Engelsen bergknegt
Knud Settern Bergesell
Knud Størchersen bergknegt
Lars Olsen Skytter bergesell
Lars Dragset bergknegt
Lars Olsen bergknegt
Niels Fagerlj bergesell
Niels Olsen ældre bergesell
Niels Klingen bergknegt
Olle Maagset bergesell
Olle Ifversen Moe bergesell
Olle Endresen Damblj Bergesell
Olle Andersen Svartbech bergknegt
Olle Haagensen Bergknegt
Olle Ellingsen bergknegt
Olle Evensen Øyen bergesell
Olle Arensen Loe Bergknegt
Olle Andersen Hougen bergknegt
Olle Halfvorsen Faas bergknegt
Olle Andersen Berg Bergknegt
Olle Torgersen bergknegt
Brøngell Olsen Bergknegt
Amund Baarsen bergknegt


s.471---s.472

Christen Andersen hytteknegt
Christen Olsen hytteknegt
Christen Hendrichsen hytteknegt
Daniel Hansen hytteknegt
Efven Reiersen smelter
Erich Ingebretsen Rustwender
Erich Knudsen hytteknegt
Erich Christophersen hytteknegt
Joen Øyen wegter
Ingebret Ifversen hytteknegt
Joen Andersen hytteknegt
Ifver Olsen hytteknegt
Lars Erichsen Rustwender
Olle Sifversem eldre smelter
Olle Sifversen yngre smelter
Olle Olsen eldre hytteknegt og Muuremester
Olle Mortensen Rustwender
Olle Andersen Kullrensker
Peder Sifversen Sagmester
Rasmus Klingen smelter
Simen Gundersen smelter
Sifver Mortensen smelter
Willum Andersen Kullrensker
Jens Pedersen dagarbeider
Michell Efvensen dagarbeider
Erich Pedersen Skredder dagarbeider
Ingbret Efvensen dagarbeider
Olle Granaas dagarbeider
Michell Efvensen dagarbeider


s.472---s.473

Tore Loe Smelter
Wellem Andersen Kulrensker
Andreas Jonasen Kulbrender
Niels Krogbechen Kulbrender
Olle Prestedreng Kullbrender
Olle Joensen Engen Kulbrender
Peder Michelsen Kulbrender
Tommes Skott Kulbrender


Att alle disse oberskrefne betienter og ar
beidere wed Løchens Kaaberwerch sig dato befinder
og ingen anden brug eller næring hafver end
som een huers function medfører, det
bewidnes af os underskrefne, Datum
Suarckmoe d. 28. Maij Ao. 1705.

B L V Simmern   Bastian Whitt   Hans Hendrichsen

Pouuell         ? Junchans      Christen Biering
Olluffsen


Disse oven anførte Betienter samt hytte- og grube-arbeidere ved
det Løckenske Kaabber Verk have ingen anden næring og brug
end hvad som deris betiening med sig fører, Wilchet hermed attesteris
Af oberbergamptet udi Thrond. d. 3. Junii Ao. 1705

    A. Angell    H. Nobel    Abr. Drejer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Martin Fagerli

Takk for listen Håvard!

 

Her sto faktisk minst en om ikke to av mine forfedre i det vi kaller "bergmannslinjen" i vår familien (Fagerli). Den sikre av dem er Ole Toresen (Mogsetlykkja). Han var korholder, visstnok en "kirkelig" stilling ved gruvene. Han var etter forholdene en holden mann. Den andre (med et visst forbehold) er Ole Olsen eldre(Mjøen) som hytteknekt og murermester. Disse to hadde hhv 2 sønner (Ole Toresen) og 2 døtre (Ole Mjøen), og her ble det dobbeltbryllup.

 

Ole Toresen etterlot seg en del verdier da han gikk bort, og hadde dessuten kjøpt halve gården av Ole Olsen. Dette ble utgangspunktet for flere rettsaker gjennom 3 generasjoner med utgangspunkt i dette gårdkjøpet som var en klar forbigåelse av Ole Olsens odelssønn. Dette kan man lese om i boka Løkken Verk 1654-1954. Siden det senere ble et inngifte mellom etterkommerne av disse to stridbare familiene, så spøker vi gjerne med at vi har nedlagt i oss visse slumrende? stridbare gener, selv om det fra Ole Toresen og til undertegnede går 9 generasjoner.

 

mvh

Hans Martin Fagerli

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

#6 Søfren Steen er nok identisk med Løytnant Søfren Steen, skifte i 1711, Strinda fogderi: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24734/62/

 

Hvor han var i 1701 har jeg ikke fått rede på.

 

Eg er nokså sikker på at dette er Lieut. Seufren Steen, 35 år, som i 1701 er ført på Røed i Orkdal med sønane Pofvel 5 år, Christian 4 år og Christen 1 år. Han vari gift i Meldal i 1693 med Sophie Amalie Vibe. I tillegg til dei tre overnemnte sønane har eg registrert borna Johan, f. 1702 og Karen, f. 1705.

Edited by Håvard Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Takk for listen Håvard!

 

Her sto faktisk minst en om ikke to av mine forfedre i det vi kaller "bergmannslinjen" i vår familien (Fagerli). Den sikre av dem er Ole Toresen (Mogsetlykkja). Han var korholder, visstnok en "kirkelig" stilling ved gruvene. Han var etter forholdene en holden mann. Den andre (med et visst forbehold) er Ole Olsen eldre(Mjøen) som hytteknekt og murermester. Disse to hadde hhv 2 sønner (Ole Toresen) og 2 døtre (Ole Mjøen), og her ble det dobbeltbryllup.

 

Eg ville nok ikkje utan vidare gått ut frå at hytteknekt/murermesteren Ole Olsson er den same som Ole Olsson Mjøen.

 

For sistnemnte har eg registrert fire døtre og to sønner født i åra omlag 1704-1713. Desse borna ser ut til å vere døypt i Meldal, og eg har ikkje noko informasjon om at Ole Olsson Mjøen eldre var ved verket. Sonen Ole Olsen yngre (den "forbigåtte") vart gift på Berbu og opptrer i kyrkjeboka for Svorkmo utover 1700-talet.

 

Murermesteren nemnt her i 1705 er sikker den same som Hytteknegt Olle Muurmester, 40 år, som er lista på Svorkmo hytteplass i 1701, med sønane Olle 6 år og Hans 2 år. Desse to går i faren sine fotspor og opptrer seinare på Svorkmo som Ole Murmester

 og Hans Murmester (eller óg som Ole Olsson og Hans Olsson Svorkmo, ser det ut til)

 

 

Som eit PS: Ole Olsen er eit frykteleg namn når det gjeld å finne fram på ein plass som Svorkmo, der dei færreste opptrer med slekt- eller gardsnamn. I 1701-manntaler har eg berre på verket minst ni ulike Ole Olsson. Eg har registrer over 25 "Ole Olsson" nemnt på Svorkmo eller verket på 1700-talet, og dette kan vere alt frå 10-15 personar til over 25...

 

Edited by Håvard Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Martin Fagerli

Eg ville nok ikkje utan vidare gått ut frå at hytteknekt/murermesteren Ole Olsson er den same som Ole Olsson Mjøen.

 

For sistnemnte har eg registrert fire døtre og to sønner født i åra omlag 1704-1713. Desse borna ser ut til å vere døypt i Meldal, og eg har ikkje noko informasjon om at Ole Olsson Mjøen eldre var ved verket. Sonen Ole Olsen yngre (den "forbigåtte") vart gift på Berbu og opptrer i kyrkjeboka for Svorkmo utover 1700-talet.

 

Murermesteren nemnt her i 1705 er sikker den same som Hytteknegt Olle Muurmester, 40 år, som er lista på Svorkmo hytteplass i 1701, med sønane Olle 6 år og Hans 2 år. Desse to går i faren sine fotspor og opptrer seinare på Svorkmo som Ole Murmester

 og Hans Murmester (eller óg som Ole Olsson og Hans Olsson Svorkmo, ser det ut til)

 

 

Som eit PS: Ole Olsen er eit frykteleg namn når det gjeld å finne fram på ein plass som Svorkmo, der dei færreste opptrer med slekt- eller gardsnamn. I 1701-manntaler har eg berre på verket minst ni ulike Ole Olsson. Eg har registrer over 25 "Ole Olsson" nemnt på Svorkmo eller verket på 1700-talet, og dette kan vere alt frå 10-15 personar til over 25...

 

Jeg aksepterer absolutt det du skriver her Håvard. Jeg stusset over at "min" Ole Olsen var ved verket, jeg trodde han drev gården Mjøen, og det sies jo i forbindelse med listen at dette var menn som kun hadde erverv ved gruva. Jeg ser også av dine aldersoppgaver på Ole Olsen eldre, samt hans barn at dette ikke er "vår" Ole Olsen. 

 

vennlig hilsen

Hans Martin Fagerli

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.