Jump to content
Arkivverket
Kjell Fredly Smøla

1698: Maren Pedersdatter Kaasbøls leiermål.

Recommended Posts

Kjell Fredly Smøla

 

Her er lenken til sikt- og sakefallene i fogderegnskapet for 1698:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47835/284/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10101307190289.jpg

 

Hun betalte for et leiermål med Johan Lyches, hvem det nå kan være.

 

Dette bare til orientering for den som er interessert.

 

Mvh.

 

Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Jeg lurer på om den Johan Lychis el. Lyches her kan være en Johan Luytkis? Ved søk finner jeg at han var født i 1673 i Trondheim og hadde to kjente koner, men ved skiftet etter ham, på høyre side, venstre kolonne kommer det fram at de to som er kjente var hans 2. og hans 3. kone. Ved søk på Google finner jeg ikke hvem hans første kone var, men med den andre kona er det første barnet født i 1702.

 

Kan den første kona ha vært Maren Kaasbøl mon tro? Ved søk på Google står det bare at hun må være død etter 1696, da var det skifte etter en av hennes foreldre. Det forteller meg bare at det ikke vites hvor hun ble av.

 

Dette bare som en tanke!

 

Mvh.

 

Kjell

 

Obs. Jeg glemte å legge inn lenken til skiftet:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25093/37/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090204340039.jpg

Edited by Kjell Fredly Smøla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Hei Grete!

 

Jeg mener det er samme mannen som Johan Lüytkis:

 

http://forum.arkivverket.no/topic/190629-elisabeth-jonsdater-1kone-til-nordlandshandler-hans-hansen-hagerup/page-2

 

se innlegg 31.

 

Jeg har nok ikke belegg for at Maren Pedersdatter Kaasbøl ble gift med ham, men han var altså gift tre ganger og den første kona er det ingen som vet noe om, og da kan Maren være en god kandidat, også standsmessig.

 

Mvh.

 

Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Jo, er enig at Maren er en god kandidat til å være hans første kone!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Ved søk på Google står det bare at hun må være død etter 1696, da var det skifte etter en av hennes foreldre.

 

NST XXIII, Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5.

 

S. 220:

15/1 1696, † Else Jacobsd. E. Peder Sørensen Kaasbøl, Trondhjemsborger, bosatt Lillefosen.

Hennes barn: Karen Andersd. 35 år g. Niels Pettersen Grover, Jacob 30 uten full fornuft, mål og mæle,

Christen 28 utenriks (og Søren død før moren, hans farsarv var 102).

Fellesb.: Anders 24, Hans 21, Peder 16, Maren 25, Anne 19 år.

Gull, sølv 37, jekt, sjøredskap, kjøpm.varer, bygård 325, hus Grip 35, ialt 934 --7- 480.

 

Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 4, 1695-1699

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Du verden Grete, du er deg selv lik :), du finner det meste!

 

  Det siste tar jeg som et ganske sikkert bevis på at Maren Pedersdatter Kaasbøll var Johan Luytkis/Lychesen (og andre varianter av hans etternavn) sin første kone.

 

  En annen ting jeg la merke til i sikt- og sakefallsregnskapet i 1698 var at det ikke stod noe vedlegg lenger bak, noe som det bruker å gjøre dersom de som fikk leiermålsbøter ikke hadde planer om å gifte seg. Jeg fant ikke noen slik for Maren og Johan, og da var de nok blitt gift, eller skulle i alle fall gifte seg.

 

  De fikk jo ikke noen etterkommere som vokste opp i alle fall, det går jo frem av skiftet etter Johan Luytkis i 1751.

 

  Både Johan Luytkis og Peder Sørensen Kaasbøll var kjøpmenn (og Trondhjemsborgere) og kjente nok godt til hverandre. Og en Hr. Luytkis har jeg vært borti på denne tiden i Lille-Fosen (Kristiansund) i tingbøkene.

 

  Tusen takk skal du ha, Grete!

 

Mvh.

 

Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#9

Du er en mester til å finne saker selv du, Kjell. Det som er så flott med DA er at vi kan lete sammen, lære av hverandre og bli dobbelt så gode :)

 

En annen ting jeg la merke til i sikt- og sakefallsregnskapet i 1698 var at det ikke stod noe vedlegg lenger bak, noe som det bruker å gjøre dersom de som fikk leiermålsbøter ikke hadde planer om å gifte seg. Jeg fant ikke noen slik for Maren og Johan, og da var de nok blitt gift, eller skulle i alle fall gifte seg.

 

Hvis du ser på innførselen så står det "til antegnelse" - og det ble det. Men antegnelsen finnes i fogderegnskapet for 1699 (her finnes antegnelser for årene 1697-1699).

 

Møre og Romsdal fylke, Nordmøre fogderi, Fogderegnskap 1699, med antegnelser 1697-1699.

 

Men jeg tror likevel at disse to må ha blitt gift, trolig etter sterkt press fra begges familier, han hadde tross alt ødelagt hennes gode navn og rykte. Og det er kort tid i mellom denne hendelsen og at han skulle ha rukket å gifte seg med en annen som ble gravlagt 2. nov. samme år. Det er jo mulig, men det er mer sannsynlig at hans første kone var Maren Pedersdatter Kaasbøll.

 

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Kjekt Grete!

 

Å nei, det er nok du som finner det meste her i gården:-)

 

Men jeg tror nok, som deg, at disse to ble gift ja, det var nok press fra familien til Maren vil jeg tro, de var ikke hvem som helst heller.

 

Mvh.

 

Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Moldal

Etter leiermålelet bot på 12 rdr, tyder det på at de ikke hadde planer om å inngå ekteskap, dette er full bot for mannen 12 rdr,  kvinner skulle betale 6 rdr. men ble som oftest straffet på kroppen pga. av pengemangel.

Ved inngåelse av ekteskap var boten 9 ort for begge til sammen.

 

 

Bjørn Moldal

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Saketing i Frei den 13. okt. 1697:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28698/223/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514670224.jpg

 

Peder Sørensen Kaasbøll i Fosen stevner Johan Lychesen for leiermål med hans datter Maren. Johan møter ikke, men har levert et skriv til Johan Mechlenborg som blir opplest, og der han melder forfall pga sin mors sykdom i Trondheim. Han måtte reise dit etter ekstpressbud og nå var hun død, så han kunne ikke møte. Det ble bestemt at han skulle bes møte ved neste ting.

 

Jeg finner ham ikke ved neste ting, men jeg tror at det ikke ble nødvendig heller, for selv om det ikke er stuerent å si dette, så føler jeg meg fremdeles sikker på at Johan etter hvert ble presset til å gifte seg med Maren. Peder Sørensen Kaasbøll har jeg funnet mye om i tingbøkene, og han var ikke en mann man pillet på nesen uten at det fikk konsekvenser, enn si besvangret en datter av uten å måtte gifte seg med henne.

 

Og Johan Luytkis (Lychesen) snakket nok sant for hans mor dødsfall i 1697 står på s. 42 i Trøndersk personalhistorie 1:

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/1f1e67627fb89398234e0fd80c2ca8a5?index=1#51

 

5/10: Riber sl. Lytche Høyers (!), klokkene ringte.

Edited by Kjell Fredly Smøla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Rottem Krangnes

Maren Pedersdatter Kaasbøll og lagnaden hennar fortener eigentleg ein litt grundigare artikkel i NST eller Årbok for Nordmøre!

 

Det går faktisk fram av ei trykt kjelde at ho ikkje var identisk med den første kona til Johan Løchessen som hinde tilforen har besovet, ho som døydde i Trondheim i 1698. Når Maren og Johan ikkje vart gift, kan det jo vere fordi han i 1697 var på god veg inn i eit anna ekteskap, med denne hittil namnlause førstekona? 

 

Den trykte kjelda er Norske kongebrev, band 7, s. 143. Regesten her fortel at [stiftsbefalingsmann] Fredrik von Gabel i kongebrev av 10. september 1701 fekk ordre om å oppnemne ein dyktig prokurator som kunne føre sak i Overhoffretten for Maren Pedersdatter, dotter til Peder Sørensen Kaasbøll i Litlfosna. Ho hadde fødd [eit nytt] barn [denne gongen] i dølgsmål, og var dømd frå livet i underretten. På grunn av Maren og farens fattigdom (!) skulle saka bli ført for Overhoffretten med beneficium paupertatis (fri sakføring), og dokument på ustempla papir skulle godkjennast. 

 

Eg har ikkje funne saka i Overhoffretten i 1700–1705. Det kan tyde på at Maren døydde før saka kom opp, men det er uråd å seie sikkert utan å gjennomgå fleire kjelder.

 

Dersom du blar litt lenger fram i tingbøkene, finn du den omfemnande saka frå underretten. Påtalemakta førte eit stort tal vitne - inkludert bror til Maren, Hans Pedersen "Kaspel". Med vår tids augo er det gripande å lese det fyldige referatet frå ekstratinga på Knutset i april og juni 1700, der rettssaka gjekk føre seg. Fødselen hadde ikkje skjedd heime i Fosna, men i ei bu i Kaasbøll-familiens hus ute på Grip dagen før nyårsaften 1699. Dorte, mor til den vesle tausa som Maren og Hans hadde på Grip, vitna om det som skjedde då det heile kom fram, fem dagar seinare: Da hun kom der med sagde Maren til hinde ieg har it dødt barn kand du icke vide mig nogen raad for dette at ieg kunde komme hiem til min fader oc søsken. Mig ieg ved ingen raad sagde Dorte, ieg maa gaa efter folch. (Nordmøre tingbok nr. 8 (1699–1703), fol. 56a). 

 

Maren utla til barnefar Olle Olsen af Fosen. Han var interessant nok i slekt med Johan Lykkesen i tredje ledd. Dette var skjerpande omstende for dei begge, men han nekta farskapet, meinte han kunne føre vitne på dette, og vart frikjent av retten på nokså tvilsamt grunnlag.

 

(Som ei høgst førebels arbeidshypotese kan ein gisse på at Olle Olsen af Fosen er identisk med Oluf Olss., i sitt 28. år ved manntalet i 1701, son til borgarenkja Inger, Oluf Paauelss: i Litlfosna.)

 

Diverre får vi ikkje vite noko om barnet til Maren og Johan. Derimot blir morsarven hennar omtalt, som følgje av domen hans Konglig Mayestæts at være hiem falden

Edited by Lars Rottem Krangnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Takk for en viktig oppklaring, Lars. En vond og gripende historie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Du verden, Lars, dette var svært interessant! Takk skal du ha! Jeg har ikke kommet så langt i tingbøkene ennå, jeg leter egentlig etter noe annet, men kom så over denne stevningen.

 

Da vet vi altså at Maren ikke ble gift med Johan Luytkis allikevel. Men bra å få vite mere om hvordan det gikk med Maren, selv om dette var en utrolig sørgelig historie. Dette hadde vært stoff for ei årbok ja!

 

For ordens skyld, her begynner saken den 20. april 1700:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28699/54/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514670338.jpg

Edited by Kjell Fredly Smøla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Her er det i alle fall noe å finne om Maren fra senere i tingboka fra saketinget den 23. juni 1702 på Storvik i Gjemnes:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28699/143/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514670427.jpg

 

Dette ble faktisk en svært så spennende sak, nesten som en kriminalroman å regne, med fortsettelse neste nr.

Edited by Kjell Fredly Smøla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Rottem Krangnes

Ja, du store verda – Maren har rømt, og lensmannen Pål Jørgensson på Knutset har slurva med tilsynet. Det ser ut til at han i første instans blir dømt til å sone livstid på Bremerholm og tape buet sitt til kongen! 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Ja, det var nettopp det jeg så, skal tro hvordan dette endte? Får finlese tingbøkene etter spor!

 

Lensmann Paul Jørgensen Knutset er i alle fall å finne enda ved saketinget i Gjemnes den 10. juli 1702:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28699/165/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514670449.jpg

 

Til høyre.

Edited by Kjell Fredly Smøla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Rottem Krangnes

Ingenting å finne etter ein overflatisk sjekk i lagtings- og overhoffrettsprotokollane for resten av 1702 og 1703, trass i at domen frå heimtinget skal til voris gunstig overdommeris approbation. 

 

I bilaga til futerekneskapen for 1704 signerer Pouel Jørgenss. for at han som bondelensmann har motteke Pention saa og Tiendepenge af Sagefaldet. Med andre ord ser det ut til at han ikkje berre slapp unna Bremerholm, men fekk halde fram som lensmann. 

 

 

Edited by Lars Rottem Krangnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Ja, han fikk nok (heldigvis) det. Han er å finne i tingboka flere ganger etter 1702-03, så han fikk nok beholde jobben. Men finner ikke mere om Maren, så hun kom seg nok bort ser det ut som. Godt for henne!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Maren utla til barnefar Olle Olsen af Fosen. Han var interessant nok i slekt med Johan Lykkesen i tredje ledd. Dette var skjerpande omstende for dei begge, men han nekta farskapet, meinte han kunne føre vitne på dette, og vart frikjent av retten på nokså tvilsamt grunnlag.

 

(Som ei høgst førebels arbeidshypotese kan ein gisse på at Olle Olsen af Fosen er identisk med Oluf Olss., i sitt 28. år ved manntalet i 1701, son til borgarenkja Inger, Oluf Paauelss: i Litlfosna.)

 

Hadde vært spennende å finne ut hvordan Johan Luytkis og Ole Olsen kunne være beslektet i tredje ledd (tremenninger) og om Ole er identisk med sønnen til Oluf Paulsen og Inger i Lille-Fosen. Kjennes Inger sitt farsnavn?

 

Fant dette i NST XVI, utdrag av skifteprot. 2 for Trondhjem, s. 302:

 

12/1 1686, † Maritte Olsd., Jacob Søfrensens. Søsken: Erik

O. og Anne i Rafuens prestegjell i Jemtland, Beritte her, Kirsten

på Lille Valle i Namdal, Karen Willum Kippers i Lille-Fosen

på hvis vegne Inger, Ole Povelsens i Lille-Fosen. 232 ÷ 86.

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#22

Kan Inger, Ole Paulsens kone, være datter av Johan Jørgensen Gram og hans første kone Engel? Johan Luytkis sin mormor Margrethe, var Johan Gram sin søster.

 

NST XVI, utdrag av skifteprot. 1 for Trondhjem, s. 140:

 

2/ 5 1666, † Johan Jørgensen Gramb. E. Kirsten Andersd.

B. : med første qv. Engel: Hans, Jørgen, Poul, Otte og Inger

og med siste qv.: Anders, Fredrik, Peder og Engel. 969 ÷ 933 Rd.

(Stedbarna alle «fremholdne» .)

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.