Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Lagnaden i Oslo til Anna Marie Olsen, f. Johnsen (fødd 1893) - skild i 1934 - første og event. andre ekteskap? - Adressebøker for Oslo? - Aftenposten?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette problemet er "saksa" frå følgjande tema: http://forum.arkivverket.no/topic/194442-manglande-vigselsdatoar-og-lagnader-elles-i-oslo-d%C3%B8blerdohrnjohnsen/?hl=d%C3%B8bler  for å fokusera på denne jenta:

 

Anna Marie Johnsen, visstnok til dagleg kjend som Marie Johnsen, var fødd på Laksevåg (Askøy) ved Bergen 2.9.1893 som dotter av Ingebrigt Johnsen (Sjøtun) og Anna Pedersdotter, men flytte i ung alder til Christiania.

 

Ho gifte seg før 1923 med Frithjof Olsen, fødd i Christiania 7.10.1876.  Han var direktør for ei restaurantverksemd og døydde i Oslo 4.3.1941, men vart skild frå Anna Marie i 1934!  Dei hadde ikkje born i lag.

 

Dei budde i 1923 i Akersgata 8 i Christiania.

 

Den seinare lagnaden til Anna Marie er ukjend.

 

* Er det mogeleg å finna dato og stad for vigsli til Frithjof Olsen og Anna Marie Johnsen?

 

* Er det mogeleg å finna ut noko om lagnaden til Anna Marie etter 1934, til dømes gjennom adressebøker for Oslo?

 

Eg kan ikkje sjå at borgarlege vigsler i Oslo har noko namneregister for bruri!)

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Skilsmissesaken fra 1934 kan kanskje være å finne i Justisdepartmentets arkiver i Riksarkivet. Her vil det kanskje i så fall være opplyst hvor og når de giftet seg. 

 

Registrene i de borgerlige vigselsbøkene er vel kun på etternavn til brudgommen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nye innlegg.

 

Eg har i dag skrive til Riksarkivet om dette, men sovidt eg forstod av brevet eg fekk frå Statsarkivet i Oslo om denne saki, gjekk dei fleste underlagspapiri til alle skilsmissesaker i Oslo frå før 1936 tapt i ein brann i 1955.  Difor er eg ikkje so heilt optimistisk når det gjeld å finna eit svar på spørsmålet om denne vigselsdatoen!  Men eg vonar sjølvsagt at eg tek feil...!

 

Ein eller annan stad må jo denne vigsli vera...!?

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Er er komen over ei Anna M. med fødselsdato 2.9.1893!  Ho døydde på Ringsaker 20.6.1982 under namnet Anna M. Grændsen og ligg gravlagd i Veldre i lag med mannen Emil Grændsen, fødd 4.6.1893.  Han døydde 21.10.1989.  Emil var fødd i Sør-Odal og budde 1910 på Kongsvinger.

 

Gravplassen i Veldre har ogso to andre personar med same namn:

 

1906296 Emil  Grændsen  0406  1893  2110  1989  2610  1989  0B  05  014     Veldre Ringsaker korrigering.gif

1906297 Jan Erik  Grændsen  1504  1941  1604  1989  2610  1989  0B  05  014     Veldre Ringsaker korrigering.gif

1906298 Anna M  Grændsen  0209  1893  2006  1982  2506  1982  0B  05  015     Veldre Ringsaker korrigering.gif

1906299 Emma  Grændsen  2808  1913  0506  2007  0806  2007  0B  05  015     Veldre Ringsaker korrigering.gif

 

Kan dette vera "vår" Anna Marie??

 

Eg har elles "oppdaga" at "vår" Anna Marie Johnsen i 1910 var tenestejente i Bergen, men då med feil fødselsår: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036708073364

 

Eg vonar at me endeleg kan komma på sporet etter Anna Marie og lagnaden hennar og takkar på ny for alle gode tips!?

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Johannessen

Jeg finner Emil og Anna på MyHeritage, Her står hun som født i Lommedalen 2.9.1893, datter av Kristian Gundersen Krydsby. Ut fra dette er det ikke henne du leter etter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Lars J. for nyttig om enn skuffande innlegg!  Då var altso Anna Grændsen eit "blindskot"...

 

Hadde det berre eksistert eit brureregister til dei borgarlege vigslene i Oslo, då hadde det vore so mykje enklare...  Det tek tid om ein skal lesa gjennom alle dei borgarlege vigslene i hovudstaden mellom 1934 og til dømes 1940!

 

Kanskje er adressebøkene tross alt ei betre kjelde?  Men dei er vel ikkje alle tilgjengelege på nettet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Solveig R Håklev

Her er vielsen til Anna Marie 9 mai 1934

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo byfogd, Vigselsbok (borgerlig) nr. II 24 (1934-1935), Borgerlig viede 1934, side 17b-18a.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=50929&idx_id=50929&uid=ny&idx_side=-19
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20110302370837.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Aftenposten 18-3-1938:

 

Min inderlig kjære hustru, vår kjære søster Anne Marie Kviberg avgikk ved døden 12. mars. Hun blev bisatt idag. Oslo 17. mars 1938.

 

H. C. Kviberg

 

Ida Døbler og Sofie Dorn

 

Norges advokater og sakførere 1938:

 

Henry Charles Kviberg, født 10-12-1892 i Oslo, sønn av fhv. gårdbruker Hans Ludvig Larsen Kviberg og Karen Olava Pedersdatter Heia. Eks. art. 1913, jur. embedseks. høsten 1919. Overrettssakfører 1920. Fullmektig hos advokatene P. A. Holm og Leif S. Rode, Oslo 1920-27. Eget kontor fra 1927. Høiesterettsadvokat 1924. Eksamen ved Oslo lærerskole 1914.

 

Studentene fra 1913, utgitt 1963:

 

Henry Charles Kviberg. Lagdommer, død 21-7-1948. Oktober 1936 ble han oppnevnt som hjelpedommer ved Agdder lagmannsrett, i mars 1940 overflyttet til Eidsivating lagmannsrett. Fra mai 1945 til sin død var han konstituert lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg har ikkje ord!  Eg er rett og slett sikkeleg imponert og takkar hjarteleg Solveig som har finne vigsli til Anna Marie og Henry Charles Kviberg!  Vidare ein hjarteleg takk til Carsten og Karin for kjempeflotte oppfølgjande og utfyllande opplysningar!

 

Biografien til Henry Charles Kviberg fortel oss at han frå 1936 til 1940 var hjelpedommar ved Agder lagmannsrett, og då er spørsmålet:

 

* KVAR døydde Anna Marie Kviberg?  Dødsannonsa kan få oss til å tru at ho døydde i Oslo, men ho syner ikkje i dødsfallsprotokollen for Oslo.  Agder lagmannsrett held til i Skien, so kanskje ho døydde der?

 

Vidare les eg at Henry Charles Kviberg frå 1945 var lagdommar ved Eidsivating lagmannsrett på Hamar, men han er innført i dødsfallsprokollen for Oslo (http://arkivverket.no/URN:sk_read/27259/38/), so då må jo han vera avliden i Oslo!?

 

* Men kanskje det hadde vore ein tanke å finna DØDSANNONSA til Henry Kviberg frå 1948?

 

Etter desse funni står det elles berre att å finna:

 

* Dato og stad for den FØRSTE VIGSLI til Anna Marie Johnsen med Frithjof Olsen?

 

Nok ein kjempetakk for framifrå opplysningar om Anna Marie!  Dagen er redda!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Aftenposten 23-7-1948:

 

Vår inderlig kjære bror, onkel og farbror lagdommer H. C. Kviberg døde stille idag. Oslo 21. juli 1948.

 

Anna, Marie, Per, Elvine, Thor, Anne Kari og Bjarne, Kjell og Marchje.

 

Bisettelsen finner sted i Det nye krematorium mandag 26. ds. kl. 14.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten og Ann-Mary for nye innlegg!  Til deg, Ann-Mary, velkommi attende i Brukarforum!  Det er kjekt å sjå at det no går betre med deg!

 

Dødsannonsa til Henry Kviberg stadfestar at han døydde i Oslo.  Han var vel helst ung for å døy "stille", men det kan jo ha so mange orsaker...  Anna Marie var jo berre 44 då ho døydde...

 

Når det gjeld dei to referansane til Ann-Mary, so får eg opp den same sidan frå gravferdsetaten i Oslo, og den inneheld andre medlem av ætti til Henry Kviberg...  Eg forstår ikkje heilt relevansen med dette emnet...

 

Etter dette står me att med to manglande detaljar:

 

* Dødsstaden tiul Anna Marie i 1938, og

 

* Dato og stad for første vigsli hennar med Frithjof Olsen...

 

Nok ein kjempetakk for alle tiders innlegg!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Navna fra gravferdsetaten var de samme som sto i dødsannonsen til H. C. Kveberg,tror jeg.Men hadde ikke relevans med dette emnet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg ville i dag berre få melda ifrå om at Riksarkivet i dag gjennom skilsmålsdokumenti toø Anna Marie og Frithjof frå 1934 har finne vigselsdatoen deira!  Dei gifte seg i Trefoldighet i Christiania 4.4.1914.  Soleis er dette problemet endeleg løyst!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.