Gå til innhold
Arkivverket
Remi

Ørskog, M&R: Zacharias Knudsen Lindset/Liset død 1788, foreldre?

Recommended Posts

Remi

Med denne diskusjonen ønskes det å finne ut av hvem som var foreldrene til Zacharias Lindset, nevnt på side 280 i Ørskog gjennom tidene, bind III: http://www.nb.no/nbsok/nb/ad4bffe32ccf7f23d6ad52105f46e98f?index=2#281 Dessverre har bygdebokforfatteren fått han gift meg feil kone og datteren Anne Petrine er ikke funnet i kirkebøkene.

 

I Bygdebok for Skodje (der den påståtte hustruen Ingeborg Pedersdatter Flåte er nevnt, Flåte ligger i Skodje), side 762: http://www.nb.no/nbsok/nb/3673bca406ea962cc2bfb89fbd14ca2c?index=2#767 er samme feilen gjentatt, men det er samme forfatter av begge bøkene.

 

Den første fakta jeg har er trolovelsen mellom Zacharias og hans virkelige hustru i Skodje: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15999&idx_id=15999&uid=ny&idx_side=-25 Tekst: "Fer. 3tia Nativit. Christi den 27de Decembr. 1769 Trolovede En dimmittered Soldat Af Ørschoug Sogn nom: Zacharias Knudsen, Ungkarl, med Pigen Inger Paulsdatter Hæggebach. Sponsor: Jacob Christens. Hæggebach, Jacob Sivers. Sortevig." Deretter vielsen i Skodje: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15999&idx_id=15999&uid=ny&idx_side=-45Tekst: " Pridie Dom. 1ma p. Trinitat. d. 16de Junii 1770 Copulat. Ung Karl Zacharias Knudsen Lieset, en dimitteret Soldat af Ørschoug Sogn, med Pigen Inger Paulsdatter Hæggebach."

 

Zacharias og Inger får 4 barn, alle døpt i Ørskog kirke:

1) Knud: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15984&idx_id=15984&uid=ny&idx_side=-292 Tekst: "Den 6te Aug. 1771 Døbt Zacharias Knudsen Lindsets Barn Knud, fadd: Nicolai Astrup, Iver Amdam, Haldkield Nedrevald, Kari Heggebache, Birgte Gedschemo."

2) Erich: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15985&idx_id=15985&uid=ny&idx_side=-6 Tekst: "Dca. 15 à Trinit. d. 11te Septbr. 1774 Døbt Zacharias Lindsets Barn Erich, fadd: Lars Strømme, Ole Nerevald, Arne Stadem, Anne Amdam, Marte H. Heggebacke."

3) Gertrud Cathrine: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15985&idx_id=15985&uid=ny&idx_side=-28 Tekst: "Dca. 19 á Trinit. d. 5te October 1777 Døbt Zacharias Lindseters Barn, Gertrud Cathrine, fadd: Paul Heggebache, Ole Haajem, Gunilde Amdam, Marte Heggebache, Maren Walgermo." Min 3. tippoldemor.

4) Zachris Carolus: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15985&idx_id=15985&uid=ny&idx_side=-70 Tekst: "Dca. 18de á Trinit. d. 19de October 1783 Døbt Zacharias Lindsets Barn, Zachris Carolus, fadd: Peder Flote, Peder Lindset, Knud Løvold, Gullov Nedrevald, Kari Løvold."

 

Zacharias dør i slutten av juni 1788, begravet den 13. juli 1788: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15985&idx_id=15985&uid=ny&idx_side=-104 Tekst: "Dca. 8va à Trinit. d. 13de Julii 1788 Grafv. 1 M. Zachris Knudsen Lindset, gl. 49 1/2 Aar."

 

Skifte etter Zacharias: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24570/54/ Tekst fra starten av skiftet: "Gaarden Liseth i Walde Skibr. Aar 1788 den 26de Junii indfandt Skifte Retten sig paa Gd. Lieseth for der at Registere og vurdere Boet efter afg. Mand Zacharias Knudsen, til Deeling imellem Enken Inger Povelsdr. Med Laugverge Peer Jacobsen Hæggebach paa den ene side og paa den anden den afdødes børn:
1) Søn Knud Zachariassen gl. 16 Aar med Form. Peder Erichsen Glomseth.
2) Søn Erich Zachariassen gl. 13 Aar med Form. Jon Thorsen Hoele.
3) Søn Zacharias Zachariassen gl. 4 Aar med Form. Peder Jonsen Flaathen.
4) Dt. Giertrud Katharine Zachariasdt. gl. 10 Aar med Form. Povel Thorsen Hæggebak.
"

Boet var falitt.

 

Jeg har prøvd å finne mulige kandidater født på indre/nordre Sunnmøre. Zacharias (med varianter) er ikke det vanligste navnet og jeg har funnet 3 Zacharias Knudsen født før 1788 på indre/nordre Sunnmøre.

1) Zacharias Knudsen døpt i Sunnylven den 13. okt. 1737 (Dn. 17 Pr. f.) med far Knud Stadheim, fol. 127a: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-8

2) Zacharias Knudsen døpt i Norddal den 25. mars 1752 (Fest. annunciationis Mariæ) med far Knud Uri, fol. 83a: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15967&idx_id=15967&uid=ny&idx_side=-87

3) Zacharias Knudsen døpt i Stranda den 5. mars 1758 (Dominica Lætare) med far Knud Colbens. Fierelstad (dagens Fjørstad), side 938: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15984&idx_id=15984&uid=ny&idx_side=-189

 

Dersom vi skal stole på alderen ved begravelsen i 1788, 49 1/2 Aar, og at eldste barn i skiftet er 16 Aar, så kan vi i hvertfall kutte ut nr. 3), trolig også nr. 2). Og med tanke på at hustruen, Inger Paulsdatter Heggebakk, er døpt den 2. februar 1742 i Ørskog: Kilde fra Skodje nederst på høyre side: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15999&idx_id=15999&uid=ny&idx_side=-92 og http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15983&idx_id=15983&uid=ny&idx_side=-269 så er det vel mest sannsynlig at det kan være Zacharias født i 1737 på Stadheim i Sunnylven. Så er det bare å bevise at det jeg tror er korrekt.

 

Denne Knud Stadheim, mulig far til Zacharias Knudsen Lindset, er ikke den enkleste å følge i kildene. I følge bygdeboka Sunnylven og Geiranger 2 Gard og ætt, side 192: http://www.nb.no/nbsok/nb/86ce2130d273e7a66bbf0c5dc7d3649f?index=3#193 dør Knud sin hustru og mor til Zacharias Jartrud Arnesdatter Vinnie i 1749, skifte: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24557/357/ Zacharias er 12 år gammel ved mors skifte. Bygeboka nevner at Zacharias har søstrene Anne på 7 år og Brit på 9 år ved morsk skifte, men dette er feil: Skifte nevner derimot en sønn Arne på 7 år og ei datter Brithe på 9 år. Bygdeboka nevner også at Knud og sønnen Ole (som må være fra et tidligere ekteskap enn det med Jartrud) selger Stadheim i 1757 og at Knud og Ole da bor i Søvik, Ørskog. Denne gården Søvik ligger i dag i Sykkylven kommune. Når vi derimot går inn i panteboken for Sunnmøre, nr. 3A, fol. 278a: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22713&uid=ny&idx_side=-285 så ser vi at Knud Olsen Stadem bor på gården Gudmundsett (i Skodje), mens sønnen Ole Knudsen Stadem bor på gården Nedre Søvik (i Sykkylven).

 

I bygdeboka for Sunnylven og Geiranger ser vi at Knud gifter seg igjen i 1749 med Karen Larsdatter Li og i bygdeboka for Skodje, side 47: http://www.nb.no/nbsok/nb/3673bca406ea962cc2bfb89fbd14ca2c?index=2#51 finner vi igjen Knud og Karen på en husmannsplass under gården Gudmundsett i Skodje. Der er det oppgitt at begge dør i 1766. Skifte etter begge her: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24563/136/ Dessverre er dette skiftet 4 år før min Zacharias Knudsen gifter seg, så der er dessverre ikke så mange opplysninger som hjelper. Det som står i skiftet etter Knud Olsen på Gudmundset om Zacharias er: "2de Søn Zacharias Knudsen tiendendes hos Hr. Capitain Tauzen, er myndig og tilstæde."

 

Jeg kunne tenke meg at vi prøvde å diskutere rundt mulige aner til Zacharias Knudsen Lindset, hvilke andre kilder er det mulig å sjekke opp. Han er en dimmitert soldat ved trolovelsen og vielsen, og, dersom det er samme person, så er han nevnt som tjenende hos kaptein Tauzen ved farens skifte. Kan militære ruller gi oss flere opplysninger? I hvilket kompani var Tauzen kaptein? De eneste kompaniene jeg har funnet med en Tausen/Tausan som kaptein er i Hordaland, dette i følge Ovenstads militærbiografier.

 

Med håp om at vi i samarbeid kan løse denne nøtten.

 

Mvh

Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Har sjekket diverse militærruller, uten hell.

 

Synes du har funnet en god kandidat. Har du sjekket mer rundt søsknene Ole og Arne Knudsønner og Marte og Brit Knudsdøtre? Marte var vel en eldre halvsøster av Zacharias og var gift med Ole Pedersen(?) Stocke (eller hva er navnet her - Hoele? - ref. skifte 1766). Helsøsteren Brit ser ut til å være ugift i 1766.

Det er vel mulighet for at Arne Stadem, som var fadder til Erik i 1774, er den samme som Arne Knudsen?

 

Edit:

Ole Knudsen Stadem ble konfirmert 19. april 1739 og gift 7. nov. 1745 med Brite Endresdatter. Han var med andre ord en god del eldre enn sine halvsøsken.

 

Ei Marta Knudsdatter Stadem ble gift med Ole Pedersen Flydal 1751 i Geiranger. Ole Stadem var trolover.

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Sunnylven og Geiranger. 2 : Gard og ætt

 

På side 550-551 under Haubruket, Flydal står det om Ole Pedersen. Han var gift med Eli Arnesdatter før han ble gift med Marte Knudsdatter Stadem. Han hadde sju barn i første ekteskap.

Det ble skiftet etter Ole Pedersen på Ørjasæter 1784. Han og Marte hadde ikke felles barn. Hennes lagverge var Martinus Hole. Hvis halvsøster til Zacharias Knudsen Stadem ikke hadde barn vil et skifte etter henne gi verdifulle opplysninger. Men hvor ble hun av?

 

Møre og Romsdal fylke, Sunnmøre sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 27 , 1779-1785

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Remi

Takk skal du ha, Grete.

 

Marte Knudsdatter er gift med Ole Pedersen og de bor på gården Hoele, som enten er Hole i Sykkylven kommune, Hole i Geiranger eller Hole i Sunnylven. Søsteren Berete er gift med Ole Olsen Nedre Søeviig, som i dag er Nedre Søvik i Sykkylven kommune, og de er her i 1801: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058418000859

 

Jeg skal se over skiftene.

 

Om du kommer på andre ideer, så må du bare nevne dem.

 

Endret av Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Remi

Da tror jeg faktisk at jeg fant han i de militære rullene: Kildeinformasjon: Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 518 (RA/EA-5419/E/Ea/L0518), 1760-1765, oppb: Riksarkivet. Nr. 83: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51376/552/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Remi

Da er jeg rimelig sikker på at jeg har funnet riktig Zacharias Knutsen. At han er nevnt med bosted Tøsse i den militære rullen fra 1765 plasserer han på en av de vestligste gårdene i Ørskog langs Storfjorden. Gården Tysse, som den skrives i dag, ligger nokså midt i mellom Gudmundset der faren bor og som er nabogård til Heggebakk der hans blivende hustru kommer fra, og gården Liset der de etterhvert bosetter seg. (Denne gården har også blitt kalt Lindset.) Den militære rullen sier også at han er 29 år gammel og født på Stadem i Sunnylven, hvilket passer godt med alternativ nr. 1 i mitt første innlegg.

 

Så er det veien videre.

 

Foreldrene til Zacharias skal da være Knud Olsen Stadheim og Jartrud Arnesdatter, påstått datter til Arne Halkjellsen Vinje. Som vist her i bygdeboka for Sunnylven og Geiranger side 192: http://www.nb.no/nbsok/nb/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?lang=no#193

Arne Halkjellsen Vinje står det skrevet om her i bygdeboka: http://www.nb.no/nbsok/nb/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?lang=no#513

Og her er Arne med 3 sønner i 1701: http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000591783

 

Jartrud blir begravet den 19. januar 1749 (Dom IIda post Epiph.) Linje 7 på fol. 157a: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-39

1749 Dom. IIda post Epiph gravfæstet Giertrud Arnis Datter Stadem gaml: 48 aar. Så da skal hun være født ca. 1701. Ektemannen Knud Olsen er her i 1701, 1 år gammel, det gjør ekteparet nokså jevngamle: http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000591853

 

Mitt problem da er at den påståtte faren til Jartrud Arnesdatter, Arne Halkjellsen, er 61 år gammel i 1701, han har tilsynelatende bare voksne barn. Dersom det som står i bygdeboka er korrekt, så skal han ha fått et barn med sin tilkommende hustru Brit i 1667, deretter er han i "eksil" ved bergverka (som kan være Røros med nærliggende gruver i Hedmark eller Kongsberg). Der skal han ha "rotet" seg bort i svensk jente, muligens giftet seg med henne og fått Jartrud, for deretter å vende tilbake til gården Vinje for der, som ungkar, gifte seg med Brit, som han allerede hadde et barn med. Her må det være noe som ikke stemmer!

 

Arne sin hustru, Brit Knutsdatter, er antatt å komme fra Hole i Geiranger, men det kan være Hole i Sunnylven også, det finnes en Knut i passende periode på begge gårder. Hun må være i fertil alder i 1667, dersom hun er 20 år gammel i 1667, så kan hun ikke få barn rundt 1701, og selv som 15-åring i 1667 så vil det være vanskelig å bli mor til Jartrud rundt 1701. Ergo blir min konklusjon at en svensk dame som Arne traff mens han var i "eksil" i slutten av 1660-tallet ikke kan være Jartrud sin mor, i tillegg kan ikke hans hustru Brit være Jartrud sin mor fordi hun er for gammel.

 

Dermed er det også tvilsomt at Arne Halkjellsen er Jatrud sin far. Så spørsmålet blir da, hvem er Jartrud sine foreldre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Hanne W. Heen

Var ikke klar over dette innlegget ditt så opprettet ett nytt nå hvor jeg også etterlyst Jartrud sitt opphav. Da tyder det vel på at vi har felles slekt på Stadheim i Sunnylven. Men hun er nok en liten nøtt å knekke :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.