Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Murmeister Anders Arneson Dahl - fødd i Trondheim kring 1721 - busette seg i Bergen - kven var han?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette emnet vart første gong teke opp i det gamle Brukarforum for fem år sidan (http://forum.arkivverket.no/topic/161102-75758-anders-arneson-dahl-foedd-1721-murmeister-i-bergen-1764-opphavet-hans/?hl=%2Banders+%2Bdahl+%2Btrondheim), men utan at det den gongen kom til noki løysing!  Kanskje det går betre i dag?

 

Borgarboki for Bergen syner at Anders Dahl frå Trondheim 14.2.1764 tok borgarbrev i Bergen som murmeister (Lenke).  Det fulle namnet hans var Anders Arneson Dahl, og han gifte seg i Bergen 17.8.1760 med Ingeborg Jensdotter frå Elvetun i Hafslo, døypt i Hafslo 7.2.1724.  Parfolket vart buande i Bergen der Ingeborg vart gravlagd 19.4.1776.  Anders Dahl vart gravlagd i Bergen 30.6.1785.  Alderen hans vert då oppgjeven til 64 år!

 

Anders og Ingeborg fekk tre born; to av dei var døtrer:

 

* Bertha, døypt 10.11.1760, og

 

* Elen Gurine, døypt 16.6.1762.

 

Mor hennar Ingeborg var Eli Christensdotter Nitter, so kanskje Bertha var ei oppkalling frå Trondheim?  MEN Bertha kan òg vera ei oppkalling etter eldste søsteri hennar, Britha Jensdotter, som døydde barnlaus i vaksen alder (etter 1753)...

 

Er det mogeleg å finna opphavet til denne Anders Arneson Dahl frå Trondheim, fødd kring 1721?

 

Alle gode tips vert mottekne med stor takksemd!

 

Redigering er skjedd etter at Berit i innlegg #2 har "presentert" ein svært so spennande "kandidat" frå Stadsbygd!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Berit for eit skikkeleg spennande innlegg!

 

Denne Anders Arneson frå Stadsbygd har jo nøyaktig rett alder, men so var det dette Dahl-namnet, då.  Kan han ha endra namn dåhan vart "bymann"?  Eg har sett flere døme på dette!

 

Finst det ei bygdebok for Stadsbygd?  Kva står det der under Øyangen om Anders Arneson?

 

Nok ein gong ein kjempetakk for dette innlegget!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Ole Sollie

#3

 

Ja, det gjør det. Kristoffer Rein har skrevet et solid 5-binds verk om Stadsbygd.

Men Øyangen ligger i Lensvik, som på den tid hørte inn under Stadsbygd prestegjeld.

 

Johan G. Singstad: Lensvikboka (1949) side 157:

 

Arnt Arntsen, født 1739, nest yngste barn av Arnt Knutsen (bruker fra omkring 1721) og kone Siri Andersdatter. De hadde 10 barn i peroden 1721 - 1741, om Arnt er det ingen opplysning utover fødselsår.

 

Funnet utelukker ikke Arnt som rette kandidat.

 

Arnt Knutsen var fra Pallin i Rissa, foreldre Knut og Marit Palli. Siri var datter av forrige leieliending på Øyangen, Anders Storkersen, opplyst alder 60 år i 1701.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#5

Lensvikboka har rotet med farsnavnene til Arnt og Siri på Øyangen og hvor de var fra. Arnt Andersen var født på Storaunet og Siri Knutsdatter på Pallum.

 

Se: [#68296] Arnt og Siri Øyangen i Lensvik

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Berit, Per Ole, Grete og Aud for spennande og interessante innlegg!

 

Men diverre; av Berit sitt andre vedlegg går det tydeleg fram at det IKKJE var Anders Arneson Øyangen som hamna i Bergen, so då er me "back to square #1"!

 

Kven kan det då vera??

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Kanskje denne navnebroren er av samme slekt? I 1743 skiftes det i Børseskogn i Strinda etter Anders Arensen Dahl. Han etterlater seg kona Beret Nielsdatter og barna Hans 20 år, Aaselle 27, år, Kiersten 25 år og Anna 23 år.

 

Sør-Trøndelag fylke, Strinda og Selbu sorenskriveri, Skifteprotokoll 3Aa 04 , 1731-1744

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grete for nytt spennande innlegg!

 

Eg er samd med deg!  Anders Arenson Dahl meiner eg so absolutt kan vera av same ætt som murmeistaren i Bergen, men korleis finna ut meir om denne ætti?  Kanskje me på ny skal leita etter ei "adekvat" bygdebok for Strinda?

 

Eg er svært lite kjend i Trøndelag, so her treng eg hjelp...

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Da har jeg prøvd igjen med FS, men hele lande 1719-1724.

 

1) Anders Arnesen: dpt. 12/7 1722 Bergen, Arn Olsen og Helvig Andersdt.

 

2) Anders Arnesen: dpt. 22/4 1721 Jølster, Anre Klagog og Ragnild Andersdt.

 

3) Anders Arnesen: dpt. 29/12 1724 S. Land, OP, Arne Kind.

 

4) Anders Arnsen: dpt. 9/2 1721 Ytterøy, Arn Andersen og Malena Wenselsdt.

 

5) Anders Arnsen: dpt. 13/10 1720 Hemnes, NO, Arn Olsen.

 

6) Anders Arnsen: dpt. 9/4 1724 Hemne S-tl., Arn Ven/Veng.

 

7) Anders Arentsen: dpt. jan. 1720 Bergen, Arent Ingebretzen og Kisten Andersdt.

 

Det er flere, men da blir det i sør-norge.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Berit for nytt spennande innlegg!

 

Dersom me skal tru på at Anders Arneson Dahl kom frå "Trondheim", ser eg to gode "kandidatar" mellom dei som du no syner:

 

4) Anders Arnsen: dpt. 9/2 1721 Ytterøy, Arn Andersen og Malena Wenselsdt. (Bardstad)

 

6) Anders Arnsen: dpt. 9/4 1724 Hemne S-tl., Arn Ven/Veng.

 

Under tvil kanskje ogso denne:

 

5) Anders Arnsen: dpt. 13/10 1720 Hemnes, NO, Arn Olsen. (Holmen)

 

So er det spørsmål om me har brukarar som er lokalkjende på desse stadane og som eventuelt kan gjera oppslag - til dømes i bygdebøker?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Håvard Moe

Hjarteleg takk til Grete for nytt spennande innlegg!

 

Eg er samd med deg!  Anders Arenson Dahl meiner eg so absolutt kan vera av same ætt som murmeistaren i Bergen, men korleis finna ut meir om denne ætti?  Kanskje me på ny skal leita etter ei "adekvat" bygdebok for Strinda?

 

Eg er svært lite kjend i Trøndelag, so her treng eg hjelp...

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

"Børseskogn i Strinda" er (stort sett) innafor det som i dag er Skaun kommune. Børsa i Skaun var tidlegare eigen kommune, og har eigne bygdabøker. I tillegg har Skaun bygdabøker.

 

Elles kan du nok stryke Anders Arntsson Venn (nr. 6 i lista) frå Hemne: http://hemneslekt.net/getperson.php?personID=I3860&tree=Hemne

Endret av Håvard Moe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Håvard for nytt interessant og spennande innlegg!

 

Problemet med bøker på Nasjonalbiblioteket synest vera at eg er lokalisert i utlandet og ikkje har tilgjenge til boki elektronisk herifrå.  Eg går elles ut ifrå at denne boki mellom anna innheld garden Dahlen som det vert synt til i skiftet frå 1743.  Kanskje hadde den der nemnde Anders Arensen Dahl ein bror Aren Arenson Dahl som igjen kan vera far til murmeisteren i Bergen?

 

Elles er det greit å vita at "kandidaten" frå Hemne ikkje kan vera aktuell, og det gjenstår då berre guten frå Ytterøy og eventuelt han frå Hemnes i Nordland...

 

Eg har ei kjensle av at me nærmar oss noko som kan likna på eit mål..., og takkar igjen for hjelpi!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mari Ågedal

Hei,

 

Jeg vet at på Ytterøy er det en gård som heter Lilledahl. Jeg har selv i mitt tre familie som var husmenn, bl.a. under Lilledahl (de ble flyttet litt rundt på forskjellige husmannsplasser der ser det ut som). De tok først navnet Lilledahl da de flyttet til Trondheim men endret det ganske raskt til Dahl.

 

Dette er en god del senere enn dem du leter etter, (flyttet etter 1820)  men det kan kanskje ha vært noe flere gjorde fra samme område?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Håvard og Mari for nye spennande innlegg!

 

No vonar eg sjølvsagt at ein eller annan har høve til å undersøkja bygdebøkene for Skaun, Ytterøy og eventuelt for Hemnes i Nordland for dei to (eller tre) kandidatane me sit att med når det gjeld Anders Arneson Dahl?

 

Det hadde vore kjempebra om opphavet hans kan finnast!

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erlend E. Mæhlum

Bare for å nevne det, så mangler kirkeboken for vår frue kirke i Trondheim (og flere andre steder) i tidsrommet når Anders var født.

For å nevne det også, så er det en Arnt Olsen Dahl som dør i 1759, skifte samme år http://arkivverket.no/URN:sk_read/25095/109/ Han har ingen barn, men arvingene er hans søsken og barn av søsken som bor i Beitstad. Siden jeg har fotografert endel Trondheims kilder; Sjekket sikt og sakefall for Trondheim 1717-1727 og fant ingen Arnt Olsen (dahl) som far til noen uekte barn i den perioden. Sjekket også skatteliste for Trondheim for 1719, men fant ingen Arnt Dahl der. Gått raskt igjennom overformynderiprotokollen også, men kunne ikke finne noe relevant der (bare noen Arnt'er man kan stryke).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Erlend for nye kommentarar kring Anders Arneson Dahl frå Trondheim.

 

Eg veit ikkje kor nøyaktige borgarbøkene var på 1700-talet og om ein heilt kan stola på dei oppgivne stadnamni når det gjeld fødestad.  Eg sit vel att med ei kjensle av at "Trondheim" for ein journalskrivar i Bergen omfatta meir eller mindre heile Nord- og Sør-Trøndelag, kansje ogso delar av Nordland og sogar delar av Nord-Møre?  Eg tenkjer litt på korleis begrepet "Bergen" vart nytta i Amerika for mange som var fødde ein eller annan stad i Hordaland eller Sogn og Fjordane.  I Amerika vert jo òg "Trondheim" nytta om trøndarar "generelt"!

 

Uansett, det er berre å seia seg lei for at kyrkjebøker manglar for mellom anna Vår Frue i Trondheim for den tidi, og eg ser at konfirmantlistene heller ikkje byrjar før 1744.

 

Elles meiner eg framleis at særleg sporet frå Skaun KAN vera viktig å følgja opp gjennom til dømes ei lokal bygdebok, og om det finst ei bygdebok for Ytterøy, kan ein kanskje sjekka ut kva forfattaren skriv om lagnaden til den Anders Arntson som var fødd på Bardstad i 1721?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Håvard Moe

Elles meiner eg framleis at særleg sporet frå Skaun KAN vera viktig å følgja opp gjennom til dømes ei lokal bygdebok

 

Eg sjekka Dalen i bygdaboka for Skaun i dag, og fann han som det vart skifta atter i 1743 nemnt. Eg kunne ikkje finne nokon Anders Arntsson (eller passande Arnt som mulig far) nemnt i slekta der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Håvard for interessant og avklarande melding!

 

Etter kva du har finne (eler ikkje finne) i Skaun, kan me då rimelegvis gå ut ifrå at "vår" Anders Arneson Dahl IKKJE hadde opphavet sitt derifrå!

 

Då sit me vel i grunnen att berre med alternativet frå Ytterøy?  Eventuelt med han frå Hemnes i Nordland, med mindre han sjølvsagt kan vera døypt i Vår Frue i Trondheim...?

 

Eg kan ikkje gjera noko anna enn å vona og takkar på ny for alle gode tips!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Kanskje en bror? Ole Arnesen Dahl giftet seg med Kierst. Larsdtr Fiøsne 1764 i Nykirken, Bergen.

 

Ministerialbok for Nykirken prestegjeld 1719-1781

 

Ellers er jo utfordringen med navnet Dahl at det et relativt vanlig navn. Ingen andre i Anders Arnesen Dahl slekt behøver å ha brukt navnet Dahl. Han bør være fra en gård eller plass, eller et geografisk sted med navn Dal, eller som inneholder navnet Dal (som f.eks. Oppdal). At det mangler flere kirkebøker i Trøndelag på gitt fødselstidspunkt vanskeliggjør letingen.
 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Sønnen Arne Dahl var som sin far murmester, kanskje et yrke også farfar eller andre i slekta hadde? Arne døde i 1796.

 

Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1794.08.23


Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1796.06.25

 

Søker en i Trøndelag på murmester/murmæster/muurmester/muurmæster for man en del forslag opp, bl.a. Anders Muurmester gravlagt i Bjugn 1756 og Arn Johansen på Ringen i Meldal, bonde og murmester, 42 år i 1801
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grete for nye spennande og interessante innlegg!

 

Dette med bruken av namnet Dahl er eg som før nemnt kjend med frå andre huslyder.  Det var til dømes ein huslyd på garden Leirdalen i Luster der ein heile barneflokk vart foreldrelaus i 1740- eller 1750-åri.  Faren heitte Ole, og ein av sønene heitte oppatt etter far sin.  Han kom i fosterheim og hamna sidan i Bergen der han vart vel kjend under namnet Ole Olsen DAHL!

 

Liknande tilfelle finn me sikkert ogso i Trøndelag, men eitt av problemi er sjølvsagt at me manglar kyrkjebøker for so langt attende i mange prestegjeld, so me finn aldri alle "kandidatane" våre.

 

Om Ole Arneson Dahl er bror av Anders?  Tja, det er sikkert mogeleg, men finst det namn mellom fadrane som kan høva med dette?  Dette har eg ikkje undersøkt nærare no, men eg meiner me har sett på fadrane tidlegare utan å finna namn som klart syner skyldskap med Anders Arneson Dahl...

 

Yrke kan sjøvsagt ha gått i arv, men eg veit ikkje om eg vile satsa so veldig mykje på at det var tilfelle her?

 

Om det ikkje er mogeleg å få sjekka at "kandidatane" frå Ytterøy i Nord-Trøndelag og Hemnes i Nordland, trur eg det vil vera svært vanskeleg å komma fram til eit svar på dette problemet, utan at det skulle dukka opp til dømes eit SKIFTE der Anders Arneson Dahl i Bergen er nemnd som erving?

 

Eg takkar på ny for alle konstruktive tankar som kan føra til løysing av dette problemet!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.