Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Tørond Mikkelsdotter - fødd i Årdal 1714 - døydde i Hafslo 1788 - kven var ho gift med?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Ei ny utfordring med utgongspunkt frå Årdal i Sogn:

 

Mikkel ved Naustet under garden Ve i Årdal med kona Kari hadde visstnok fleire born, mellom anna denne dotteri:

 

Tørond Mikkelsdotter, døypt i Årdal 3.4.1714.

 

Tørond dukkar opp i Kroken i Hafslo i 1750 som gift med ein Ole Iverson, og dei fekk ein son i lag:

 

* Lars Olson, døypt i Hafslo 8.3.1750

 

Det vart halde skifte etter Ole Iverson i 1755, og Lars var einaste barnet hans!

 

MEN, ekstraskattmanntalet for Kroken frå 1762 syner at Tørond òg hadde ei dotter:

 

* Anna ..........., fødd på 1740-talet,

 

og ho ser òg ut til å ha ein son:

 

* Lars Erikson, fødd kring 1739, vart konfirmert frå Kroken (Loi) i Hafslo i 1759 - vart sidan gift og kalla opp Tørond - den EINASTE gongen dette døypenamnet vart nytta i Hafslo!

 

Kven kan Tørond ha vore gift med FØR ho gifte seg med Ole Iverson, og kven var Ole Iverson?

 

Eller kanskje Tørond ikkje hadde vore gift før?  Eg finn ein dåp i Årdal 13.7.1738 for ein Lars Erikson, "uekte" - son av Erik Amundson - sjå høgre spalte på høgre side (http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11593&idx_id=11593&uid=ny&idx_side=-74) - der ei av fadrane er ei Anna Mikkelsdotter!

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

For ordens skyld her er skiftet etter Ole:

 

Namn arvtakar: Ole, Iversen 

Gard: Kroken Ytre, nr.:2

Husmannsplass: Saugen

Yrke: Mand

Skipreide: Solvorn

Protokoll/side: 7a-187b

Datering: 1751-1762

Dato: 4.7.1755

Eiga: 11 Dalar, 2 ort, 12 skilling

Gjeld: 20 Dalar, 0 ort, 2 skilling

Netto: 0 Dalar, 0 ort, 0 skilling

Merknad: Falitt

 

Personar i skiftet :
(1) Toran Michelsdatter Enken
(2) Lars Olssen 1 1/2 Aar Søn
(3) Boets gjeld Kreditor

 

Endret av Grethe Flood

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Tandsether

På samme side i kirkeboka, men i venstre spalte står det:

 

Ved Haug 3. søndag trinitatis (1738), absolv. publ. Taaraand Michelsdr.

 

Så det er mulig at det er hun som er mor til den "uekte" Lars Eriksen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Terje for kjempeflotte innlegg!

 

Når det gjeld denne Ole Iverson "på Saugen" (Sagi), so er eg ikkje i stand til å finna opphavet hans nokon stad!  Eg trur at han og Tørond må ha gift seg i Årdal kring 1749, for på den tidi er det eit hòl i kyrkjebøkene for Lærdal/Årdal på meir enn eitt år.

 

Eg tykkjer elles det er "underleg" at Ole skal heita Iverson, når båe sønene heitte Lars, i tillegg til sonen Lars som Tørond hadde frå før!  Me ser dette farsnamnet skrive berre ein einaste gong, og det er i skiftet hans!  Kan det tenkjast at Ole var ein Larsson i staden?

 

Elles er eg svært takksam til Terje som har stadfest mistanken min om opphavet til Lars Erikson.  Og då er spørsmålet:  Let det seg gjera finna ei Anna fødd i Årdal på 1740-talet som òg Tørond var mor til?  Eg har "analysert" konfirmantane i Hafslo, og eg finn i grunnen berre ei Anna som kan høva:

 

Anna Nilsdotter Krogen, konfirmert 1761.

 

Alderen er ikkje oppgjeven, men eg finn ei Anna Nilsdotter døypt i Årdal 17.7.1745 som dotter av ein Nils Hagen.  Det er berre det at denne Anna ser ut til å vera "ektefødd"...

 

Eg takkar på ny for kjempefin hjelp med denne huslyden so langt!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Eg vil i kveld gjerne få henta fram att dette emnet frå i fjor, som framleis står ganske so uløyst...

 

Me har identifisert Lars Erikson fødd i 1738 som son av Tørond, men denne dotteri Anna som ho skal ha hatt på 1740-talet, er framleis eit «mysterium».  Likeins veit me heller ikkje noko om opphavet til Ole Iverson (eller Larsson), han som Tørond må ha gift seg med kring 1749!

 

Det hadde vore kjempekjekt å komma litt vidare med denne utfordringi, men eg ser klart at det ikkje vert noki enkel oppgåve...

 

Elles ser eg at mori til Anna Nilsdotter Hagen heitte Malene Jensdotter då ho vart introdusert 10. sundag etter Trin. 1745: https://media.digitalarkivet.no/view/11593/104

 

Eg takkar på ny so mykje for alle gode tips!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

"MEN, ekstraskattmanntalet for Kroken frå 1762 syner at Tørond òg hadde ei dotter:

 

* Anna ..........., fødd på 1740-talet"

 

 

Legger for ordens skyld inn lenke til Ekstraskatten:

 

Sogn og Fjordane fylke, Sogn, Ekstraskatt nr. 3418 (1762-1769), Dokumentside, Side 74
Permanent bilde-ID: rk10051111030078

 

Tørron Loen og Anna (se høyre side): 

Sogn og Fjordane fylke, Sogn, Ekstraskatt nr. 3418 (1762-1769), Dokumentside, Side 77
Permanent bilde-ID: rk10051111030081
 

Vet du når og hvor Tørron døde, Lars? 

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nytt interessant innlegg!

 

Som det går fram av ekstraskatten 1762, so budde Tørond då på Loi under Kroken, men ikkje lenge etter flytte ho til Vågen under Kroken, og derifrå vart ho gravlagd som legdelem 22.5.1788.  Ho fekk fattigstøtte frå 1778, og det finst ikkje noko skifte etter ho.

 

Denne dotteri Anna er sanneleg eit «mysterium»....

 

Eg takkar på ny for hjelpi med denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif B. Mathiesen

I det gamle arkivet finnes det en Anna uekte født i 1741.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=Hafslodb&gardpostnr=1120&merk=1120#ovre

 

og her er dåpen på høyre side.

SAB, Hafslo Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1717-1755, s. 41
 
Endret av Leif B. Mathiesen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Leif for eit svært so spennande og interessant innlegg!

 

Den Anna som vart døypt «uekte» i Hafslo 5.3.1741, er ganske sikkert IKKJE dotter av Tørond Mikkelsdotter.  Barnefaren var frå Gaupneøyri under Rønnei i Luster, og ogso fleire av fadrane var frå same nabolaget.  På den tidi vil eg tru at Tørond framleis budde i Årdal!  MEN, dåpen var interessant av ei anna òrsak:

 

Jens Erikson forsvinn frå Luster kort tid etter, og eg har aldri greidd å finna han att.  Med «moderne» søkemaskiner finn eg no ein Jens Erikson RØNNE gift i Bergen to gongar, først i desember 1742 og sidan i mai 1750!  Eg tør vedda på at det er Jens frå Rønneisøyri, og nemnde Anna KAN, for alt det me veit, vera fari med far sin (og mor si?) til Bergen!  Men dette spørsmålet vil eg drøfta i eit eige tema!

 

Eg er derimot komen på andra tankar når det gjeld «dotteri» Anna som budde i lag med Tørond i 1762.  Ekstraskattmanntalet har ingen alder oppgjeve, og det er jo underleg at me ikkje kan finna Anna i nokon andre kjelder, med mindre det er den Anna Nilsdotter Krogen som vart konfirmert i 1761(?).

 

So er det at det fall meg inn, Tørond hadde ei søster Anna Mikkelsdotter som var fadder for sonen Lars Erikson i Årdal i 1738.  Denne Anna Mikkelsdotter var fødd i Årdal i 1716, og ho er ikkje gift eller seinare skrivi som busett i Årdal!  Derimot kjem det ei Anna Mikkelsdotter inn i fattigprotokollane for Hafslo frå 1781.  Ho er busett i Urnes sokn (det var ogso Tørond!), og ho er nemnd fram til 1791.  Ho vart gravlagd i Hafslo 10.7.1796, og då var ho 78 år!!

 

Kan det vera søsteri Anna som er flytt inn hjå Tørond i Hafslo?  Det ser nesten slik ut, men sikre kan me vel ikkje vera...

 

Eg takkar igjen for hjelpi med denne huslyden!  Største utfordringi som no ser ut til å stå att, er identifiseringi av Ole Iverson (eller Larsson?)!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Jeg ser i alle fall at Tørond var datter av Michel ved Nøstet og hans kone Kari - navnet hennes er hentet fra introduserte:

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=sogndaap&gardpostnr=136216&merk=136216#ovre

 

Sogn og Fjordane fylke, Tønjum, Borgund, Hauge, Årdal i Lærdal, Ministerialbok nr. A 1 (1711-1752), Kronologisk liste 1714, Side 7
Permanent bilde-ID: kb20070514610604
 
 
 
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for siste innlegget!

 

Jau, du har finne rette dåpen for Tørond i 1714.  Diverre har kyrkjeboki for Lærdal (Årdal) på den tidi svært sparsommelege opplysningar om barns foreldre, men gudskjelov finst det introduksjonslister å hjelpa seg med...

 

Du vil sjå at Anna Mikkelsdotter er døypt i Årdal i 1716, og då er bustaden oppgjeven som Ekrene!

 

Hadde me berre greidd å finna ei vigsle for Tørond og Ole...!?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Anne Mikkelsdatter måtte skrifte i Årdal kirke 2.7.1740. Dette betyr som regel at hun fikk et barn utenfor ekteskap. Det uektefødte barnet som passer best, var "Ole Ingebrigts. ??? uægte Søn" som ble døpt 21.8.1740. Dessverre er prestens skrift pga. plassmangel vanskelig å lese sikkert, men jeg leser guttens navn til Per. Med litt velvilje kan navet på den siste fadderen leses til "Joraand" e.l. Dette kan vel kanskje være Tørond?

 

Hvis dette er korrekt, kan kanskje Anne ha tatt med seg denne sønnen hvis også hun flyttet til Urnes? FT 1801 viser at en av husmennene på Urnes var den 60 år gamle Per Olsen. Er dette en kar du har kontroll på Lars?

 

Ole Ingebrigtsen som Anne Mikkelsdatter trolig fikk barn med, må vel ha vært sønn av Ingebrigt Olsen Nundal. En av fadderne het Ingebrigt Ingebrigtsen og Ole Ingbrigtsen Nundal hadde en bror med dette navnet. Iflg. Laberg hadde Ole Ingebrigtsen en plass under Midttun.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut for eit skikkeleg spennande og interessant innlegg!

 

Peder Olson (kring 1741-1811), strandsitjar under Urnes, er mellom personane som har stått på «ønskjelista» mi!  Eg finn han ikkje i ekstraskatten 1762, men han er truleg identisk med Peder Olson Krogen som vart konfirmert i 1765, og 24.5.1768 vart ei Anna døypt «uekte» av far Peder Olson Bakken, soldat, og jenta Christenca Christensdotter.  Peder Olson vart sidan strandsitjar i Bakken under Urnes, og me skal ikkje sjå bort ifrå at ogso mori Anna Mikkelsdotter kan ha butt der i lag med sonen...  Han gifte seg ikkje før i november 1796 med Eli Johannesdotter (1762-1847), og dei fekk fem born i lag!

 

Medan eg har deg «på tråden», Knut: me veit at Mikkel Larsson, som eg er ganske sikker på må vera far til dei to søstrene Tørond og Anna, døydde i 1744, og ei søster deira kalla Britha døydde i 1731, men ingen av desse har gardsnamn eller plassnamn oppgjeve ved dødsfalli.  Har du noki meining om kvar me skal «busetja» Mikkel og huslyden hans?  Dei har neppe butt levetidi ut på Nausti under Ve!?

 

* 1714 og 1719 er Mikkel nemnd på Nausti

 

* 1716 er Mikkel på Ekrene, der du visstnok òg har ein referanse frå 1721(?)

 

* 1722 er Mikkel i Nundalen

 

Eg takkar på ny for framifrå hjelp med denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Namn arvtakar: Ingebrit, 

Gard: Nundahlen, nr.:3

Husmannsplass:   Yrke:

Skipreide: Årdal

Protokoll/side: 3-205b

Datering: 1708-1722

Dato: 24.4.1714

Eiga: 102 Dalar, 3 ort, 0 skilling

Gjeld: 18 Dalar, 3 ort, 8 skilling

Netto: 83 Dalar, 5 ort, 8 skilling

Merknad:

 

Personar i skiftet :
(1) Olle Ingebritsen Søn
(2) Ingebrit Ingebritsen Søn
(3) Olle morbror Oedersen Formynder for Peder
(4) Brite Pedersdatter Enken
(5) Peder Ingebritsen Søn
(6) Boets gjeld Kreditor

 

Endret av Grethe Flood

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Er dette dødsfallet til husmann Michel Larsen i 1744 - venstre side, høyre kolonne øverst - Årdal Dom 3 à Trinitatis 1744:

 

Sogn og Fjordane fylke, Tønjum, Borgund, Hauge, Årdal i Lærdal, Ministerialbok nr. A 1 (1711-1752), Kronologisk liste 1744, Side 95
Permanent bilde-ID: kb20070514620039
 
Michel var 72 år da han døde i 1744 - slik jeg leser det, f. ca. 1672. Da er kanskje dette Michel i manntallet 1701?
 
 
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nye interessante innlegg!

 

Det er nok den «rette» Ole Ingebrigtson du har finne fødd i Nundalen i Årdal, som var barnefar i 1740, og du har nok òg rett med omsyn til Mikkel Larsson, både med dødsfallet i 1744 og innførsli frå 1701.  Diverre finst det ikkje noko skifte etter Mikkel, men at Tørond og Anna var borni hans, er det ikkje mykje tvil om...

 

Eg nemnde ovanfor sovidt at Peder Olson i 1768 fekk ei «uekte» dotter Anna med Christenca Christensdotter (1737-1805).  Christenca var frå Lunden under Rønnei i Luster, men vart i 1782 gift med enkjemannen Torbjørn Didrikson (1728-1800) i Hatleviki under Fjøsne i Luster.  Dotteri Anna Pedersdotter ser me derimot ikkje noko meir til, korkje i Luster eller i Hafslo!  Kanskje flytte ho ut i svært ung alder?

 

Eg takkar på ny for framifrå hjelp med denne huslyden!  No er det vel i grunnen «berre» vigsli til Tørond Mikkelsdotter og opplysningar om mannen Ole - anten han heitte Iverson eller Larsson - som står att som dei store utfordringane, men desse utfordringane vert nok ikkje so lette å løysa...!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Jeg har nå gjennomgått en del av de kildeavskriftene jeg sitter med fra Årdal, for å se om jeg kunne finne ut noe mer om denne familien. Den første oppgaven var å skille de ulike Mikkel-er fra hverandre, og deretter å finne ut hvilke opplysninger originalkildene gir om den Mikel ved Nøstet som i 1714 hadde datteren Tørond til dåpen og hans familie. Her er noen resonnementer:

 

1. De fadderne som Mikkel brukte ved dåpen av Tørond den 3. april 1714, er alle fra gårder i Øvre Årdal. Dette betyr at Mikkel ikke var blant innflytterne som arbeidet ved kopperverket. Verksarbeiderne brukte i stor grad andre ved verket som faddere. Dermed kan vi eliminere arbeidere som Mikkel Johansen, Mikkel Christensen og Mikkel Nilsen.

 

2. I dokumenter fra kopperverket fra 1712 finner vi at Mickel ved Nøstet sammen med en del bønder og verksfolk ble sendt av gårde på noen dagers oppdrag for å hente forsyninger som befant seg i Ytre Sogn. Vi ser også av verkets regnskaper fra 1709, 1711, 1712 og 1713 at Michel Larsen gjorde forskjellige tjenester for verket som en del årdøler gjorde fra tid til annen. Det er rimelig å anta Mickel ved Nøstet og Michel Larsen er én og samme person.

 

3. Mikkel Larsen må ha flyttet fra plassen ved Nøstet i 1714 for da overtok Hermund Thomassen fra Ve denne plassen. Allerede den 22. mai 1714 omtales Hermund i kirkeboka som Hermund ved Nøste. Kanskje flyttingen skjedde på faredagen den 14. april?  Denne Hermund ble sendt i krigen i 1717 og kom ikke tilbake. Plassen ble deretter overtatt av broren hans, Nils Thomassen.

 

I 1716 dukker det opp en Mikel udj Ekren i kirkeboka. Ekra er en plass nederst i Nundalen, og det virker meget sannsynlig at det var hit Mikkel Larsen flyttet i 1714. I et skifte fra 1721 har Michel Echren en mindre gjeld til boet og i 1722 har Mikel i Nundalen et barn til dåpen. Da plassen Ekra ligger nederst i Nundalen bodde han trolig fortsatt på Ekra i 1722.

 

I denne kronologien er det litt rart at datteren Brite tilsynelatende blir født på plassen ved Nøstet i 1719. Jeg tipper at dette er en feilføring. Presten har husket at Mikkel bodde der tidligere og skrevet feil. Men andre forklaringer finnes sikkert.

 

+++++++++++++++

 

Jeg vil i et senere innlegg si litt mer om kona og noen av døtrene.

Endret av Knut Bryn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut for eit kjempemessig og spennande innlegg!

 

Eg er samd med deg i resonnementi dine med omsyn til bustadane til Mikkel (Larsson), og sidan du sit med eit mykje betre oversyn over dette enn dei fleste, set eg stor pris på at du deler kunnskapen din med meg om dette!  Det kan soleis ikkje vera so mykje feil å seia at dei to Mikkelsdøtrene Tørond og Anna voks opp på Ekren under Nundal i Årdal...

 

Eg reknar ikkje med det skal vera so lett å identifisera kona til Mikkel, denne Kari, som kanskje heitter Sjursdotter?  Eg ser at ei husmannskone Kari Eriksdotter utan bustad vart gravlagd samstundes med Mikkel Larsson i 1744, 60 år gamal.  Alderen høver godt, men kona til Lars Knutson (gifte 1713) heitte òg Kari Eriksdotter, so kanske det er ho...

 

Men om Kari Sjursdotter var gift med Mikkel Larsson, kven kan ho då vera?  Det er vel ikkje so mange alternativ i Årdal?

 

Eg ventar i spenning på kva du kan fortelja om desse personane og takkar på ny for hjelpi!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Tandsether

Jeg har notert dette fra tingboka (Indre Sogn 1740-1743 side 108b):

 

Ting i Årdal 7. april 1742. Elling Larsen stevnet for leiermål med hans avdøde hustru Inga Olsdatters søskenbarn Marit Mikkelsdatter. Inga døde 2. januar 1741 og Marit døde medio november 1741.

 

Husmannskonene Ingeborg Sjursdatter og Kari Sjursdatter var søstre, Inga Olsdatter var datter av Ingeborg og Marit Mikkelsdatter var datter av Kari.

 

Etter dette var en Mikkel gift med ei Kari Sjursdatter og hadde ei datter Marit. Det er kanskje det samme paret som er nevnt her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Terje for eit skikkeleg spennande innlegg!

 

Eg er ganske so overtydd om at denne Marit (Martha) Mikkelsdotter må vera dotter av Mikkel Larsson, og mori heitte altso Kari Sjursdotter.  Kari hadde so ei søster Ingeborg Sjursdotter som var gift med ein Ole...

 

Elling Larsson og Inga Olsdotter gifte seg i Årdal 27.9.1733 (https://media.digitalarkivet.no/view/11593/59)

 

men som det går fram av dugnadsinnbjudingi som eg i si tid lanserte for kyrkjebøkene i Lærdal med Årdal (https://forum.arkivverket.no/topic/199442-dugnad-i-l%C3%A6rdal-avlidne-i-l%C3%A6rdal-1711-1752-ei-innbjuing-til-%C3%A5-arbeida-ut-ei-database/?hl=%2Bdugnad+%2Bl%C3%A6rdal), er ingen av dei nemnde dødsfalli frå 1741, Inga Olsdotter eller Marit/Martha Mikkelsdotter, medkomne i kyrkjeboki!

 

Kven var so foreldri til dei to Sjursdøtrene, Kari og Ingeborg, eller rettare, kvar i Årdal var dei ifrå?

 

Ikkje noki enkel sak dette, men eg krossar fingrar og tér og vonar på ei løysing!

 

Eg takkar på ny for framifrå hjelp med denne utfordringi!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Jeg hadde også Kari Sjursdatter som navn på Mikkel Larsens kone. Leiermålssaken mot Elling Larsen feier vel all tvil til side. I tillegg til det som nå er kommet fram i denne tråden, vil jeg også nevne at Tørond Mikkelsdatter var fadder da Elling og Inga hadde sønnen Henrik til dåpen i 1739. Hvem var så søstrene Kari og Ingeborg Sjursdatter døtre av? Jeg har studert fadderbruken i Årdal ganske grundig og vil i første omgang trekke fram to observasjoner: a) Ved dåpen av Tørond i 1714, var Ole Sjursen en av fadrene. b) Ved dåpen av Mons i Gjerdets sønn Ole i 1718 var Kari Sjursdatter* Ekren fadder. Det interessante her er at Mons var g.m. Anna Sjursdatter. Det er vel ikke urimelig å tro at Ole og Anna også var søsken av Kari?

 

Anna Sjursdatter var min TTTToldemor, så jeg har studert denne familien over flere år. Kari har jeg ikke lagt merke til før, men på grunnlag av fadderbruken har jeg funnet fram til ytterligere to sannsynlige søstre i denne søskenflokken, nemlig Siri Sjursdatter som var g.m. Gulbrand Nilsen i Haugen (Prestegård), og Brite Sjursdatter. Ole Sjursen var for øvrig husmann på Nesset i Seimsdalen og jeg har regnet som sannsynlig at han er identisk med den husmannsønnen Ole Siursen (f.ca. 1688) som vi finner under Seim i 1701-tellingen. Faren var Sjur Olsen (f.ca.1641), og en tingsak fra 1721 viser at Oles mor het Anna.  

 

Siden bygdeboka dreier seg om Urnes, så legger jeg til at jeg tidligere har funnet ut at denne Sjur Olsen var sønn av Ole Sjursen Seim (f.ca.1607) og hans første kone Ingeborg(?). Ole var 2. gang g.m. Ragnhild Hermundsdatter fra Øvsttun og med henne hadde han bl.a. sønnene Botolv Olsen (f.ca.1663) og Hermund Olsen (f.ca.1668). Begge disse bodde på Urnes i 1701.

Endret av Knut Bryn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut for eit nytt spennande og oppklarande innlegg!

 

Opphavet til desse Sjursdøtrene i Årdal synest etter dine tankar å vera husmann Sjur Olson som i 1701 budde på ein ikkje namngjeven plass under Seim, og kona Anna, og eg ser ingen grunn til å tvila på dette.  Einaste kjende sonen Ole Sjurson var ifølgje dine opplysningar husmann på Nesset under Seim, og me kan vel gå ut ifrå at han har teke over som husmann etter far sin?

 

Eg ser forresten ikkje bort ifrå at fleire av desse Sjursdøtrene kan ha hatt ei eller anna tilknytting til Hafslo (Urnes), men kan førebels ikkje prova dette!

 

Med omsyn til Hermund Olson (1668-1706), so vart han gift med ei enkje på Urnes som gjennom første mann sin, Østen NN, er ei av stammødrene mine.  Broren Bottolf vil nok dukka opp etter kvart som manuskriptarbeidet med Urnes skrid fram...

 

Etter dette synest problemet med opphavet til Tørond Mikkelsdotter vera godt dokumentert.  Hadde me berre greidd å finna vigsli hennar med Ole Iverson (Larsson?) og kven han var....

 

Eg takkar nok ein gong for framifrå hjelp med denne huslyden og har framleis ei «bitte lita» von om at den siste «bøygen» òg skal lata seg løysa...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Hvis Tørond og Ola giftet seg i Årdal eller Lærdal i 1749/50, kan vi nok ha et problem med å finne forlovelse og vielse i kirkeboka. De sidene som gjelder kirkelige handlinger juli 1749 - oktober 1750, mangler nemlig i kirkeboka for Lærdal prestegjeld. Men når det gjelder spørsmålet om hvem Ola Ivarsen var, så har jeg i alle fall funnet en brukbar kandidat. Det gjelder sønnen til Ivar Johannesen på Molde i Lærdal. Han var født i 1719 og var til stede ved skiftet etter moren i 1739. Det er flere grunner til at han er interessant:

  1. Olas far var høyst sannsynlig fra Nedre Eri og dermed bror av Rannei Johannesdatter Hestetun. Hun var en av fadrene ved dåpen av Tøronds søster Brita i 1719.
  2. Olas mor, Ingeborg Olsdatter, var fra Asperheim i Seimsbygda i Årdal. Det er altså flere relasjoner mellom denne Ola og folk i Årdal.
  3. I Labergs bygdebok for Lærdal står det om Ola: Sonen Ola ser med ikkje meir til. Men han var altså til stede ved skiftet etter moren.

I bd. 3 av den nye bygdeboka står det lite om Ola, men det står at han døde i 1783, men altså ikke noe om hva det bygger på. Jeg finner ingen Ole Ivarsen som ble begravet i Lærdal i 1783/84. Kanskje en henvendelse til Hovland & Co kan vise at det har skjedd en forveksling her?

Endret av Knut Bryn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut for eit nytt og utfordrande innlegg!

 

Eg har lese i bygdeboki frå Lærdal; eg har studert kyrkjeboki og også FamilySearch...

 

Eg ser heilt klart at det er ein samanhang mellom Ole Iverson frå Molde i Tønjum sokn, Lærdal og Asperheim og andre gardar i Årdal, men ER det verkeleg han som er komen til Hafslo?

 

Som du seier, ingen OIe Iverson finst gravlagd i Lærdal i 1782-1784, MEN det er ein Ole ISAKSON på 63 år som døydde i Tønjum sokn 29.9.1783, 63 år gamal (https://media.digitalarkivet.no/view/11595/121).  Det finst INGEN Isak som fekk born i Lærdal mellom 1711 og 1730.  Kanskje har Alfred Espe i si tid «tolka» denne Ole Isakson som Ole Iverson?  Det er diverre for seint å spørja han om dette, men urimeleg er det ikkje!

 

Når ein so studerer FamilySearch, vil ein sjå at det var fleire Ole Iverson fødde i indre Sogn i 1720-åri, og ein av desse var faktisk oppvaksen på husmannsplassen LOI under Kroken, ein naboplass til SAGI der Ole og Tørond busette seg!  Og som enkje budde Tørond ei tid nettopp på LOI!  Denne Ole Iverson var fødd på garden Øvrebø i Solvorn og døypt der 21.5.1725 av foreldri Iver Larsson og Gjertrud Olsdotter, og mellom fadrane til Lars Olson døypt i Hafslo 8.3.1750 var GJERTRUD i KRAAGEN (https://media.digitalarkivet.no/view/11455/64)!

 

Eg har alt tidlegare vore på leiting etter denne Ole Iverson fødd i Hafslo i 1725 med mistanke om at han kunne vera faren til Bergen - sjå emnet som gjeld broren Lars Iverson, som eg trur kan ha vore meistersmed i Bergen: https://forum.arkivverket.no/topic/197087-meistersmed-lars-iversen-i-bergen-1733-1789-kven-var-han-kan-henda-fr%C3%A5-hafslo-i-sogn/?hl=%2Blars+%2Biverson+%2B%C3%B8yane#entry1709040

 

MEN, eg har ikkje greidd å finna Ole Iverson i Bergen, og no børjar eg verkeleg å lura på om det er han som har gift seg med Tørond Mikkelsdotter?  Vigsli har nok, uansett kva for ein Ole Iverson me søker, finne stad i Årdal hausten 1749, der kyrkjebøkene manglar...

 

Eg høyrer meir enn gjerne fleire kommentarar kring denne saki og takkar nok ein gong for alle gode tips!

 

PS: Etter di Bergens borgarbok hevder at meistersmeden Lars Iverson i Bergen skal vera fødd i Gulen, vil eg leggja inn eit nytt emne på den utfordringi med vinkling på Gulen!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Det ser ut som om Lars Øyane i jakten på Ole Iverson har funnet en vel så god kandidat som han jeg fant. Jeg har ingen nye opplysninger nå som kan underbygge eller avkrefte noen av de aktuelle hypotesene, men før jeg avslutter denne ordvekslingen fra min side, må jeg få nevne at da Mikkel Larsen hadde datteren Brite til dåpen i 1719, så het faktisk en av fadderne Ole Iversen. Det er bare én med det navnet i Årdal som passer, og han var født ca. 1657. Han var husmann på Lægreid i 1701 og hadde sønnen Iver Olsen, født ca. 1693. Jeg vet ikke noe om hvordan det gikk med ham.

 

Jeg vil også nevne at en Ole Iversen ble konfirmert i Årdal 25. nov. 1736. Han var vel da født rundt 1720 og kunne teoretisk ha vært sønnesønn av den ovenfornevnte Lægreids-husmannen, men jeg har ikke funnet dåpen.

 

Til slutt et par unevnte detaljer om Brite Mikkelsdatter (f. 1719).  Det er rimelig å tro at hun er identisk med den Brite Mikkelsdatter som ble begravet i Årdal 9. sep. 1731, 10 år gammel. To år feil på alderen er innenfor marginen, men kanskje vi må holde muligheten åpen for at dette er en feilføring. Kan det ha vært søsteren Kari Mikkelsdatter (f.1722) som ble begravet? I 1742 dukker det nemlig opp en Brite Mikkelsdatter som konfirmant i Årdal. Hvis dette mot formodning skulle være Brite (f.1719), så ville hun ha vært 23 år gammel ved konfirmasjonen, - ikke en uvanlig konfirmasjonsalder på den aktuelle tiden. Jeg har ikke studert kirkebøkene så nøye i siste halvdel av 1700-tallet, men det er ingen nevnt noen Mikkelsdatter 1763-tellingen fra Årdal.

Endret av Knut Bryn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.