Jump to content
Arkivverket

Jens Etnestad, Biri og Solberg, Ringsaker


Recommended Posts

Grethe Flood

Jeg ser han er nevnt på denne slektssiden, med en sønn Halvor, uten at jeg har kontrollert opplysningene:

 

http://onshus.no/getperson.php?personID=I218463&tree=1

 

Det ser ut som Jens hadde sønnen Olluff også:

http://www.myheritage.no/FP/name-page.php?firstName=olluff&lastName=jensen+etnestad

 

Og sønnen Christen:

http://www.myheritage.no/FP/name-page.php?firstName=christen&lastName=jensen+etnestad

 

Og kanskje enda flere barn? 

 

Jeg ser bygdeboka at Jens er nevnt i 1615 og i 1624 og at betalte båtmannsskatt i 1642-44. De to første registreringene finnes kanskje i noen jordebøker fra dette tidspunktet? 

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/60c56ce125caf3ddd99b32ce9016459b?index=2#347

 

Jeg vil vel kanskje tro at det ikke er så enkelt å finne opphavet til Jens, hvis han kun er nevnt spredte ganger i jordebøker og skattelister. Men han levde i alle fall i 1642-1644. 

 

 

 

Edited by Grethe Flood
Link to post
Share on other sites
  • 4 years later...
Bjørn A Løkken

Etnestad er en gard i Redalen i Gjøvik kommune . Stedet var i år 1400 kirkegods , og i 1616 var Etnestad fullgard og krongods . Siden 1820 er øvre Etnestad bnr 4 , midre Etnestad bnr 3 og Redalen skolegard utskilt .

 

Garden Etnestad i Redalen het egentelig for Etanstad på litt gammelnorsk . Garden finnes nevnt første gang i biskop Eystens jordebok fra ca 1400 . Garden var altså den gang blitt kirkegods . Den hørte under Spitalen og Lafrandskirken i Oslo , og der gikk 1 hud av den i landsskyld , heter det .

 

I Jens Nilssønn sine visitasbøker fra 1594 kalles Etanstad en stor ødegaard som haffuer bygde gaarder 2 eller 3

 

I en jordebok fra 1540 over Hammer Communes gods anføres under Sancti Salvators alter som mester Amundt har , Etandestadth 6 sy ( sold ) korn .

 

En hører ikke så mere om Etanstad før i 1616 . Fra den tid er skattelistene i behold . Etanstad var da fullgard og krongods av skyld 4 huder . Det nevnes flere eiere : Bygges af Peder Knudssøn i 1616 av Fredrik Bremer i 1660 . Underbruk var Aal Kiøtrud  ( Alkytrud ) på 4 skinn , som tilhørte kronen . I 1670 kalles Etanstad Canonigods med Fredrik Bremer som eier av 4 huder og kronen 4 skinn .

 

Brukerne og ætta

 

Jens het den første brukeren som en finner nevnt som bruker på Etnestad , han er nevnt som bruker fra 1616 og frem til 1642 . I 1624 sies det at han eide 2 ½ hud i Solberg på Brøttum . Dette er den første koblingen til Brøttum som en finner på denne linja til min stamor Anne Halvorsdatter Solberg . Dette er altså første gang en hører om min stamfar , Jens Etnestad fra Biri . En kan vel anta at Jens Etnestad var født ca 1570 ( utifra sønnen Ole sin fødsel i 1595 ) og død etter 1642 .

 

Den neste brukeren på Etnestad er en Oluff ( Ole ) Etanstad , dette er Jens sin sønn Ole som var bruker fra 1642 til 1677 .

Ole Etnestad var født i 1595 , og gift med ei Guri Tordsdatter Rolid . Guri døde i 1662 , da det er skifte etter henne den 13 oktober. De hadde fem barn som alle ble voksne ; Nils , Tord , Lauritz ( Lars ) Siri og Marit .

 

Ole Etnestad hadde i 1662 ; 24 fe , 5 hester , 8 sauer og 8 geiter . Alkytrud var underbruk . Matrikkelen i 1669 sier om garden ; Olle skylder til Frederich Bremmers Canoni 1 ½ pd tunge 1 hud med bøksel . Før 27 fe , 6 hester . Sår 9 tønner . Skatt 6 dl. God udrast til febed og sommerhavn .

 

Ole sin sønn Nils Olsen ble deretter bruker av Etnestad . Han var gift med ei Barbara Gudbrandsdatter . Hun døde allerede i 1676 og ved skiftet etter henne er ingen barn nevnt . Nils må ha vært gift en gang til , fordi etter ham så blir sønnen Ole bruker etter ham . Nils Olsen lot i 1686 tinglyse et skjøte fra velbårenhet Hrr oberst Christian Wind på 1 hud og 6 sold korn i Etanstad . Nils ble således selveier av en del av garden .

 

Nils sin sønn Ole Nilsen var bruker i 1722 . Han fikk dette året odelsstevning på Etanstad av fru Wind , som mente å ha rett på garden , men hun fikk ikke medhold av retten i dette . Ole Nilsen var gift med ei Marte Larsdatter , og de hadde 6 barn , Nils 1717 , Lars 1727 , Jens 1732 , Anne gift med en Jon Segard , Guri gift med en Ole Skundberg , og Boel i 1729 .

 

Om garden på denne tiden sier matrikkelen i 1723 ; 1 oppsitter , selveier . Før 20 fe , 4 hester , 20 sauer og 16 geiter . Ligger i sollien og har god jord . Skog og seter . Ole var altså nå blitt selveier av hele garden . Ole døde i 1749 .

 

Ole sin sønn Nils Olsen ble deretter bruker av garden , han var gift med ei Eli Hansdatter som døde i 1771 . Ved skiftet etter henne var det 10 barn .

 

I 1758 brente nesten alle husene på garden ned , for Nils Olsen  paa soldater legd gaarden Etnestad af skyld 4 huder  Det var den 31 juli . Bare en låve og baustua sto igjen på garden . Alt av personlige tinger , mat og klær ble og flammenes rov på Etnestad  saa opsidderen er geraaden udi stor fattigdom  . På all denne armoden og fattigdommen som hadde rammet dem , førte Nils Olsen ting vitner på .

 

I 1781 fikk en Gudbrand Olsen Bjerke skjøte på Etanstad av Nils Olsen , således gikk garden Etnestad ut av denne slekta .

 

Barn en kjenner av Jens Etnestad og ukjent hustru

 

-          Oluf ( Ole ) Jensson Etnestad , var født i 1594 og død etter 1664 . Han var gift med Guri Tordsdatter Rolid , død i 1662 . Oluf var neste eier og driver av Etnestad etter sin far Jens .

 

-          Christen Jensson Etnestad , født ved garden Etnestad i Redalen , og nevnt i 1625 .

 

-          Guri Jensdatter Etnestad , født ved garden Etnestad i Redalen , og gift med Peder Gudbrandsen Stuve , Biri .

 

-          Kari Jensdatter Etnestad , født ved garden Etnestad i Redalen , og  gift med Amund Jensson Skavdalen .

 

-          NN Jensdatter Etnestad , født ved garden Etnestad i Redalen , og  gift med Ole Larud .

 

-          Anne Jensdatter Etnestad , født ved garden Etnestad i Redalen , og er nevnt i 1623 .

 

-          Halvor Jenssen Etnestad ( Solberg ) , vår stamfar Halvor var født i 1592 ved garden Etnestad i Redalen og død på Solberg etter 1659 muligens ca 1670 . Han ble gift med min       stammor NN Tollefsdatter Solberg fra Brøttum .

 

Med noe forbehold .......

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.