Jump to content
Arkivverket
Stein Ole Kjær

Sessel Nilsd. Ålstad gift med Ole Anstensen Dobloug vs. Bratt...

Recommended Posts

Stein Ole Kjær

Når det gjelder Sessel Nilsdatter Ålstad f. rundt 1635 på Ålstad i Vang og død 1669 på Dobloug Vestre i Furnes - hva er den mest troverdige anerekken bakover til Eystein Guttormsønn Bratt f. rundt 1475?

 

Har sittet i flere timer og lest debatter fra det gamle forumet. Håper noen har oppdatert noen opplysninger og fått ryddet opp litt i løpet av de siste årene, selv om dette er stoff som er vanskelig pga. "hull" i kildene.

 

mvh

 

Stein

Edited by Stein Ole Kjær

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Se debatten "Busvold i Romedal", innlegg #128 (side 7), får ikke lagt inn lenker med denne nettleseren.

 

Ut fra dette skulle vel anerekken bli slik:

 

1. Sessel Nilsdatter Ålstad

 

2. Nils Ålstad

3. Karen Sevaldsdatter

 

6. Sevald Dyresøn på Søndre Hove (Hovin) i Fåberg

7. Sissel Eysteinsdtr. Bratt (gift 2) med Nils Andersen Busvol i Romedal

 

14. Eystein Guttormsson Bratt på Bjølstad

15. Ukjent

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stein Ole Kjær

OK - takk. Vet det har vært/er en diskusjon om hvorvidt Sissel Eysteinsd. Bratt faktisk var gift 2 ganger. Har også sett at det opereres med at Karen Sevaldsd. skal ha vært gift med en Karl Tordsenog også Ture Olufsen. I det hele tatt mange varianter i denne slektsrekka. Det eneste jeg har klart å fastslå er at jeg kan føre linjene mine til Gønner Olsdatter g.m. Lars Vernersen. O da har jeg stoppet der. Men så har jeg notert at Gønners foreldre KAN være Ole ANsrtensen og Sessel Nielsd. Ålstad.

 

mvh

 

Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stein Ole Kjær

...Men jeg stusser over en ting. Hvis Per Reidar B. Christiansens teori skal legges til grunn så leser jeg det som om at Karen Sevaldsda. var Nils sin svigermor og ikke hustru... og at Niels skulle hatt Sessel Østensdatter som hustru?

 

Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

I følgje den var Karen Sevaldsdotter gm1. hr. Ture Olsson Hummer, og gm2. hr. Karl Tordsson Skonk. Frå fyrste ekteskap ei dotter gm1. Lars Seigersson og gm2. Nils M. på Ålstad. Sessel Østensdotter er den (ikkje kjeldebelagte) mor til Karen Sevaldsdotter som har bragt Bratt-gods inn til Karen Sevaldsdotter sine arvingar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

OK, dette er perifert i forhold til min egen tilknytning til Bjølstad-Bratt, så hva som er riktig kan jeg ikke si. Her må man rett og slett ta for seg jordegodsinnehav til de enkelte personene, og samtidig se hvordan de enkelte personene generasjonsmessig passer inn i forhold til de nyeste personene som man sikkert kan plassere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kari N

Hei, her er en del stoff om slektskapsforholdene angående

Karen Sevaldsdatter

hennes datter: Ingrid Thuresdatter ,

og Ingrids datter:  Sessel Nilsdatter Ålstad.

 

 

Både de ovennevnte kvinnene og deres ektemenn i denne rekken hadde flere ekteskap, så det er ikke så lett å "stokke kortene". men syntes jeg fikk se rekkene litt bedre etter disse klippene fra div. kilder.

Tilknytningen til Brattslekten kom, som nevnt i innlegg ovenfor, ved at Karen Sevaldsdatter var datter av Sevald Dyresen (f.ca 1520) og Sissel Øysteinsdatter Bratt (f.ca 1520).

Jeg har i mitt slektstre også fått med alle mennene og hvilke barn som hørte til hvilket par.

Det følgende er dels sakset fra historiske tidsskrifter og også dels kopi av tidligere innlegg her i Digitalarkivet for mange år siden

 

 

Nils Monsen (Mogensen) på Ålstad i Vang på Hedemarken ble iflg. Vangboka (Odd Stensrud) gift med Ingrid Turesdtr. Hummer.

 

I boka om Skanke-ætten står følgende: Karl Tordsson Schonch giftet seg med Karen Sevaldsdtr. i hennes 2. gifte (gift 1. m magister Thure Olufsen Hummer, f.omkr. 1530, d.1583. - 

Barn: Ingrid Karlsdtr. Gift 1.m. Lauritz Segersøn d.omkr.1610. 2.gang senest 1612 med Nils Mogensen Aalstad.

 

Det er ingen enkeltkilde som i klartekst forteller oss at Nils Ålstads kone Ingrid var datter av Ture Olufsen Hummer. Men ved å sammestille opplysninger fra flere kilder er det ikke tvil om at det forholdt seg slik.

I skattelisten for landskatt 1612 for Hedmark (Riksarkivet, lensregnskaper Akershus, legg 31.6) står det at 'Karine her Carels paa Liøstad boende' hadde en datter som hadde vært gift med Laurits Segersen. Han var nå død og datteren var blitt gift på nytt med Nils Ålstad i Vang. Nils Ålstad skulle nå skatte av 9 1/2 hud gods som Karen tidligere skattet av. Siden Nils Ålstads gods tilsammen var nettopp 9 1/2 hud, må han ha overtatt alt sitt gods etter svigermoren.

Nils Ålstad er oppført i skattelister til og med 1649/50. Fra 1650/51 er Ingrid Ålstad oppført i skattelister med størsteparten av Nils Ålstads gods. Her får vi vite navnet på kona til Nils. Resten av hans gods var det svigersønnene som hadde overtatt.

I biskops Jens Nilssøns visitasprotkoller (trykt utgave 1885) er Karen omtalt flere ganger. Et sted som 'Karen Sevaldsdtr. salig herr Carls etterleverske' og et annet sted sammen med to døtre som ikke er navngitt.

I en vidisse (bekrefter avskrift) 28.6.1583 som vedrører salg av garden Solberg i Løten i 1533 oppgis det at dette var skrevet i nærvær av 'Karen Sevaldsdtr., salig mester Tures' (Riksarkivet, Akershus bispearkivs diplomer, Løten). I et annet brev i samme arkiv datert 12.4.1583 bekreftes det at mester Ture Hummer, kannik i Hamar, hadde solgt garden Solberg. Ture var følgelig død mellom april og juni 1583. Og Karen Sevaldsdtr. var gift to ganger, første gang med Ture Hummer og andre gang med Carl Skonk.

I 1580 søkte mester Ture Hummer, kannik i Hamar og forstander for Hamar skole om å få makeskiftet til seg garden Alu som var Hamar domkirkes gods. I følge professor Oluf Kolsrud skal Ture Hummer også ha makeskeftet til seg 2 1/2 hud gods i garden Ålstad i Vang. (Det oppgis ingen kilde, omtalt av B.O. Stuve i Hedmark slektshistorielags tidsskrift bind V, side 21-22). Siden godset i Alu og i Ålstad senere havnet hos Nils Ålstad, er det klart at dette må han ha fått med sin kone etter hennes far Ture Hummer.

Et ytterligere godt indisium er at flere personer i etterslekten til Nils og Ingrid Ålstads datter Agnete Nilsdtr. Melby brukte etternavnet Hummer og var i besittelse av det originale adelsbrevet som Ture Hummers far Oluf Trulsen fikk i 1532. Agnete var gift med lensmann Lars Olsen Melby i Biri. De hadde bl.a. sønnen Peder Larsen Bratberg i Biri. Peder hadde sønnen Nils Pedersen Melby som senere overtok garden Melby. Nils hadde sønnen Lars Nilsen Melby, og Lars hadde bl.a. sønnene Christopher Larsen Hummer og Johan Ludvig Larsen Hummer. I 1755 var det strid om utnevnelsen av Johan Ludvig som korporal.

Korrespondansen om dette ligger i Riksarkivet i arkivet etter Kommanderende general I (C - Innkomne skrivelser, 1. Oplandske nasjonale infanteri regiment 1754-1755, pakke nr. 378, brev nr. 24 for 1755). Blant disse brevene ligger det en avskrift av adelsbrevet fra 1532, det oppgis at Christopher Hummer hadde originalen i sin besittelse).

Ser vi alt dette i sammenheng er det ingen tvil om forbindelsen til Hummer-slekten. Karen Sevaldsdtr. og hennes andre ektefelle Carl Tordsen Skonk hadde ingen barn. Siden Nils Ålstad overtok alt godset etter Karen Sevaldsdtr., kan ikke Karens datter ha hatt noen søsken i live da hun ble gift med Nils

 

Karen var gift hele 3 ganger, nevnt g. m. sognepresten i Ringebu
28 juni 1583, nevnt 9. sept. 1594 som sogneprest Karl Tordson Skankes
enke. Med Ture Hummer Olsen fikk hun dattera Ingrid.
Karen (Kari på Ljøstad betalte følgende skatt i 1612, 1 skippund
i Ljøstad (Romedal), 1 skippund i Saustad (Ringsaker) og 3 skinn i
Kjelde i Åmot sogn (Østerdalen).
Karen antas født ca. 1550 gift 1. m. Thure Hummer som døde 1584,
så med Carl Tordsen Schonk som døde 1593, han var første gang gift med
ei Gulloug, som døde i pesten 1584. med 2 av sine døtre, en annen datter av ham,
Karen Carlsdatter blei g.m. sogneprest til Vardal Nils Viegle.

Kilder: NST XXXV hft. 4 og Sogneprest B.O. Stuve.

 

mvh

Edited by Kari N

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kari N

Det blir dog ikke mindre forvirrende av at Karen Sevaldsdatter også iblant ble kalt Karen Carlsdatter, trolig feilskrift siden hun var først (eller senere? der er også kildene ikke enige) gift med en Carl Tordsen Skonk, men dette paret var barnløst, ifølge flere av kildene, mens andre hevder noe annet.

Helt enkelt er ikke dette,

 

men synes at det viktigste jeg fikk ut av disse kildene var rekken fra Sissel Nilsdatter Ålstad (og hennes 4 søstre) bakover til Ingrid Thuresdatter (og hennes mann Nils Monsen Ålstad), og derfra til Ingrids mor: Karen Sevaldsdatter i ekteskap med Ture Olufsen Hummer

 

mvh

Kari

Edited by Kari N

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Jeg har fulgt med på denne debatten men ikke blandet meg inn så langt. Men nå ser jeg at Kari N i innlegg #7 har kopiert hele mitt innlegg i en tidligere debatt i 2004 uten å lenke til denne debatten. Denne finnes her: http://forum.arkivverket.no/topic/107383-21667-ture-olufson-hummer-eller-carl-tordsen-skanke/?hl=21667 . Samtidig er det også sitert fra andre tekster som jeg ikke kan gå god for.

Min forbindelse til slekten på Ålstad går gjennom datteren Agnete Nilsdtr. som var gift med lensmann Lars Olsen Melby i Biri, og deres datter Karen som kom til Lysen i Gran.

Siden denne debatten i 2004 har jeg valgt å legge alle min slektsnotater åpen på nett. Disse er tilgjengelige via min "aneliste" på min nettside her: http://www.oavesthagen.no/Mine_aner.htm

Lars Olsen og Agnete Nilsdtr. Melby har nummer 1294 og 1295, følg lenken under denne oppføringen.
 

Nils Mogensen (Monsen) og Ingrid Turesdtr. Ålstad har nummer 2590 og 2591 i min liste. Her lenkes det til mitt slektsnotat der jeg har tatt med full avskrift av alle primærkilder som jeg har klart å finne om Nils Mogensen og Ingrid Turesdtr., samt et sammendrag med mine argumenter for hvordan jeg mener slektsforholdet må ha vært. Jeg skal ikke gjenta alle argumentene her, men kort liste opp konklusjonene:

  • Nils Mogensen Ålstads foreldre og opphav er ukjent. Det som finnes på nett og i eldre slektshistorisk litteratur om hans foreldre anser jeg kun for gjetninger uten bevis i primærkilder.
  • Alt godset som Nils Ålstad eide i følge en skatteliste fra 1612, overtok han fra Karen Sevaldsdtr. som utvilsom må ha vært hans svigermor og mor til hans kone Ingrid.
  • Karen Sevaldsdtr. var gift førte gang med Ture Olufsen Hummer (se nr. 5182 og 5183 i min liste).
  • Karen Sevaldsdtr. var datter av Sevald Dyresen Hove i Fåberg (se nr. 10366 i min liste).

Hvem Sevald Dyresen Hove var gift med anser jeg for å være ukjent. Det er mange som har antatt at han var gift med Sissel Østenstdtr. Bratt fra Bjølstad i Vågå. Dette har nok noe for seg, siden deler av Bratt-godset senere havnet hos Nils Mogensen Ålstad, og at navnet Sissel går igjen på Ålstad. Men siden Sevald Dyresens kone overhodet ikke er nevnt i noen primærkilder, verken direkte eller indirekte, har jeg vagt å ikke ta med Bratt-forbindelsen i mine slektsnotater. Jeg synes det blir for usikkert hvordan forbindelsen eventuelt kan ha vært siden det ikke er bevart noen dokumentasjon om dette fra samtiden.

På slutten av mitt notat om Nils Mogensen og Ingrid Turesdtr. Ålstad har jeg listet opp den viktigste slektshistoriske litteraturen om denne slekten. Vær obs. på at det finnes påstander i flere av de eldste skriftene som ikke er holdbare. Blant annet har Vangsboka med en slektsrekke tilbake til kong Håkon 5. Magnusson som senere er avvist som ren fantasi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kari N

Hei igjen,

 

Ja, jeg skrev i begynnelsen av mitt innlegg at en del av det jeg la inn var fra innlegg her i Digitalarkivets forum for mange år tilbake, så jeg har ikke tatt æren for dette, men jeg klarte ikke å finne linken. Takk for den, for da kan jeg få mer opplysninger selv også, for jeg hadde ikke kopiert alt i mine notater.

Jeg kjente diskusjonsforumet for 10-15 år siden, da alt var ganske nytt og så anderledes ut, jeg beklager, men jeg finner ikke helt frem her lenger, og føler meg ikke helt hjemme. Det er nok best at neste generasjon overtar nå. Jeg går over til tilskuersiden. Det er blitt litt for komplisert for meg nå.

Edited by Kari N

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.