Gå til innhold
Arkivverket
Aslak Smedal

Ole Olsen Bagge født ca 1758 gift med Dorthe Halvorsdatter

Recommended Posts

Ann-Mary Engum
Folketeljing 1801 for 1103P Stavanger prestegjeld


Ole Olsen Bagge
Nyttig tips!

Klikk på lenkene (dei blå tala) i venstre kolonne for å sjå alle detaljer om ein person, eit husvære, ein bustad eller ein tellekrets.


  ID: pf01058346002168 Kjønn: m Rolle:   Alder: 44 Hushaldnummer: 01 Fødselsdato: 1757 (berekna) Personnummer: 001 Fødestad:   Familiestilling: Husbonde Bustatus:   Sivilstand: Begge i 1te ægteskab Sedvanleg bustad:   Yrke: Skipper Sannsynleg opphaldstad:   Arbeidslaus:   Bygning for nattopphald:   Trussamfunn:   Statsborgarskap:   Sjukdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet:   Sjukdomslengd:   Mors etnisitet:   Yrke til forsørgjar:   Språk:   Slektskap med ektemann:   Etasje:   Skanna bilde:   Skule:   Tilflytta:   Hjemstavnskommune:   Adresse ved forrige teljing:   Stad ved forrige teljing:   Flytta frå adresse:   Flytta frå stad:   Merknader:  
delete.png Vis færre felt


Hushaldmedlem
P.nr. H.nr. Namn Alder/født Fødestad Familiestilling Sivilstand Yrke Bustatus

 

 

001

01 Ole Olsen Bagge 44   Husbonde Begge i 1te ægteskab Skipper  

 

002

01 Dorthe Halvorsdatter 53   Hans kone Begge i 1te ægteskab    

 

003

01 Halvor Olsen 14   Deres søn Ugivt    

 

004

01 Marthe Henrichsdatter 22   Tienestepige Ugivt    
Bustad (bygard/hus/tomt)
B.nr. Namn Bydel Gardnr. Hustype Tal personlister Personar til stades Heimehøyrande personar 0354 Øvre Strandgaden   No 415        
Tellekrins
K.nr. Namn på tellekrinsen Sokn Prestegjeld Herad / by Merknader 001   Domkirken Stavanger Stavanger

http://digitalarkivet.arkivverket.no/nn-no/ft/person/pf01058346002168


Halvor Olsen

Norway Baptisms, 1634-1927

christening:
18 February 1787
DOMKIRKEN, STAVANGER, ROGALAND, NORWAY
father:
Ole Olsen Bagge
mother:
Dorothea Halversdr
 

 


Henrich Reinholt Bagge

Norway Baptisms, 1634-1927

christening:
28 February 1790
DOMKIRKEN, STAVANGER, ROGALAND, NORWAY
father:
Ole Olsen Bagge
mother:
Dorothea Halworsdr

 


 
Dorthe Halvorsdr

Norway Marriages, 1660-1926

marriage:
5 January 1783
Håland, Rogaland, Norway
spouse:
Ole Olsen

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Håland, Ministerialbok nr. A 2 (1722-1794), Ekteviede 1781-1783, side 173.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15808&idx_id=15808&uid=ny&idx_side=-175
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070620640498.jpg

 


Trolovede

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Håland, Ministerialbok nr. A 2 (1722-1794), Trolovede 1781-1784, side 130.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15808&idx_id=15808&uid=ny&idx_side=-132
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070620640455.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

Vielsen mellom Ole Olsen Bagge og Dorthe Halvorsdatter Helleland 5. januar 1783:

 

 

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N75D-24F

 

 

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Håland, Ministerialbok nr. A 2 (1722-1794), Ekteviede 1781-1783, side 173.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15808&idx_id=15808&uid=ny&idx_side=-175
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070620640498.jpg

Endret av Sven Hjortland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

Ole Olsen Bagge ,mulig forfatter til bryllupsvise:

 

Klikk på lenken for å se bryllupsvisen!

 

Bryllupsvise fra 1779

Under ordning av privatarkiv nr. 3 – Ploug & Sundt, dukket det opp en gammel, håndskrevet bryllupsvise. Denne visen er interessant av minst to grunner. For det første er visen skrevet til en av den tids mest kjente handelsmenn i byen og hans tilkommende frue. Dessuten er visen skrevet på dialekt.

Først litt om forfatteren. Det var trolig Ole Olsen Bagge. Han var i følge Stavanger borgerbok født i 1758. Videre forteller denne at han fikk borgerbrev i 1798, og da som ”skipper med en liden handel at drive”. (Kilde: Kielland, Axel 1935: s. 211.) Forsiden på visen forteller at den var skrevet i anledning bryllupet til Ole Smith Ploug og Hendricha von Frantzen som inngikk ekteskap i Stavanger den 23. november 1779. I den anledning forfattet Ole Olsen Bagge en bryllupsvise som trolig ble framført i løpet av bryllupsfesten. Vi vet ikke om forfatteren var til stede i bryllupet, eller om visen var et bestillingsverk som ble fremført av andre. Stavanger borgerbok forteller også at Ole Olsen Bagge var gift to ganger. Begge gangene giftet han seg med en kvinne fra Håland prestegjeld, nå Sola prestegjeld.

 

Selve bryllupsvisen består av to håndskrevne sider på rim. Det som særpreger denne mer enn 230 år gamle visen, er at den ble skrevet på dialekt. Så langt vi kjenner til, finnes det ikke mange viser av denne typen som er bevart her i dette området. Forfatteren var trolig en relativt ”vanlig” ung mann som tok utgangspunkt i en oppdiktet, dagligdags hendelse for å fortelle om bryllupet og paret som giftet seg. Det gjorde han ved å gjenfortelle møtet mellom to bønder som møttes på veien. Den ene kom fra byen med nyhetene. Den andre bonden var på vei til byen, og han var svært interessert i å høre hva som foregikk. Det er denne samtalen mellom de to bøndene som gjengis på dialekt.

Vi finner sjelden at dialekt er brukt i det eldre skriftlige, arkivmaterialet. I dette materialet særpreges skrivemåten av lange og tunge setninger, og ofte med flere innskutte bisetninger. I rettsreferater i tingbøkene, eller i skylddelinger i pantebøkene, finner vi noen ganger ord og utrykk på dialekt. Disse dialektordene ble som regel brukt for å gjengi et vitneutsagn, eller for å sette ord på noe som var svært spesielt eller helt konkret, og som skriveren ikke hadde andre ord for.

Selv i dag vil de fleste lesere kjenne igjen og forstå mange av ordene og uttrykkene som er brukt i visen. I den vanlige Stavanger-dialekten bruker vi ikke så mange av disse ordene og uttrykkene i vår dagligtale. Men jo lenger sør på Jæren vi kommer, vil vi også i dag kunne høre en god del av de samme ordene og uttrykkene, spesielt blant den eldre delen av befolkningen. Visens forfatter, Ole Olsen Bagge, var som nevnt gift med en kvinne fra Sola i begge ekteskapene. Da er det ikke urimelig å tro at forfatteren skrev visen på den dialekten han og familien snakket selv. Kanskje har han spedd på med noen litt mer ”jærske” ord og uttrykk for å få rimet til å stemme underveis. Men uansett er det vanskelig å si noe helt konkret om denne dialekten i dag, siden det ikke finnes muntlige kilder fra denne tiden.

Ser vi litt nærmere på selve visen, starter den med disse to bøndene som møtes og hilser hverandre på veien. Gjennom dette møtet får vi høre om bryllupet, som både kunne høres og ses inne i byen. Det var høy musikk ”for di speltte paa Giia paa Fioel og Bass saa Huussen di ville rævna”, i tillegg til ”dondring, afskytting og skrald”, og båtene i havna var pyntet med flagg. Videre fortelles det også hvem som gifter seg, og vi får inntrykk av at det ikke var noen hvem som helst, noe også innførselen i kirkeboka for Domkirken indikerer. Kirkeboka forteller både at vielsen skjedde på en tirsdag, og at paret ble viet hjemme i huset. Vanligvis foregikk vielsene etter søndagens gudstjenester, men da var ofte resten av menigheten også der, i alle fall de som ville. Det var ikke alle som ønsket å ha så mye publikum til stede, og av den grunn var det ikke uvanlig at de som hadde råd, heller betalte litt ekstra for å få presten til å forestå vielsen i hjemmet, uten nysgjerrige tilskuere til stede.

Bonden som er på vei til byen, beklager seg over at han ikke har noe med seg som han kunne gi i ”foræring”. Et godt stykke smør nevnes som ett av eksemplene. Videre skryter bøndene av ”Krambuen dar siaa Plouen”. Han hadde alltid gode varer, det hadde i alle fall den ene av bøndene erfart. Den andre blir utålmodig og vil skynde seg innover til byen og se hva som skjer med egne øyne. Han vil selv se festen, dansen, maten og drikken og ta del i leken, hvis han kan. Men han er også opptatt av å se om det blir gitt noe i ”Skaala”. Det var den tids bryllupspresanger som ble gitt i ”skålen”, i form av rene penger. Til slutt i visen ønskes paret til lykke i handelen, og med forhåpninger om at de må ansette en amme om et års tid! Det var nemlig relativt vanlig i velstående familier, særlig i byene, å ansette ammer.

 

https://www.arkivverket.no/arkivverket/Bruk-arkivet/Nettutstillinger/Bryllupsvise-fra-1779

 

Endret av Ann-Mary Engum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

81-07 Ole Olsen Bagge

 

Ole Olsen Bagge født i Stavanger i september 1759, og døpt mandag 01.10.1759. 

 

Han giftet seg 24 år gammel søndag 05.01.1783 med Dorthea Halvorsdtr født 16.04.1748 på Helleland i Håland.

 

Halvor var skipsfører og 39 år gammel tok han borgerskap i Stavanger 20.04.1798.

 

I 1801 bodde Ole og Dorthea i Øvre Strandgate nr 415 i Stavanger sammen med sønnen Halvor på 14 år, og en 22 år gammel tjenestepike Marthe Henrichsdtr.

 

Ole døde 49 år gammel i 1808 og ble gravlagt 20.04.1808 i Stavanger.

 

Søsken:

▲Ole Bagge født i 1759 i Stavanger.

Anne Marthe Bagge født 1760, døpt onsdag 08.10.1760 i Stavanger. Hun døde før 1791.

Karen Bagge født 1763, døpt søndag 24.04.1763 i Stavanger. Hun døde ung.

Karen Cathrine Bagge født søndag 06.09.1772 i Stavanger.

Andreas Bagge født i 1775, døpt fredag 17.02.1775 i Stavanger.

Siri Bagge født i 1776, døpt søndag 02.06.1776 i Stavanger.

Eyner Bagge født i 1779, døpt søndag 25.07.1779 i Stavanger.

Dorthe Bagge født i 1784, døpt søndag 08.08.1784 i Stavanger.

http://www.genfryd.org/8/8%20anefiler/81-filer/8.htm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aslak Smedal

Ole Olsen Bagge død 49 år gammel

 

se nr 33

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Domkirken i Stavanger, Ministerialbok nr. A 7 (1789-1815), Døde og begravede 1808, side 145.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15877&idx_id=15877&uid=ny&idx_side=-148
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070625660730.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aslak Smedal

Henrich Reinholt Bagge
Norway Baptisms, 1634-1927
christening:
28 February 1790
DOMKIRKEN, STAVANGER, ROGALAND, NORWAY
father:
Ole Olsen Bagge
mother:
Dorothea Halworsdr

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Klokkerbok nr. B 4 (1752-1790), Fødte og døpte 1790, side 231.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6325&idx_id=6325&uid=ny&idx_side=-240
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070104350460.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aslak Smedal

82-07 Dorthe Halvorsdtr

Dorthe Halvorsdtr født 16.04.1748 på Helleland i Håland sogn.

Hun ble døpt tirsdag 16.04.1748 på Helleland i Håland på Jæren.

Dorthe giftet seg 35 år gammel søndag 05.01.1783 med skipsfører Ole Bagge.

I 1801 bodde Dorthe og Ole i Stavanger sammen med sønnen Halvor på 14 år, og en tjener Marthe Henrichsdtr på 22 år..

Dorthe døde 68 år gammel i 1816 og ble gravlagt lørdag 06.01.1816.

Søsken:
Karen Halvorsdtr født i 1744 på Helleland i Håland.
Anne Halvorsdtr født i 1745 på Helleland i Håland.
▲Dorthe Halvorsdtr født i 1748. på Helleland i Håland.
Abraham Halvorssøn født i 1747 på Helleland i Håland. I 1801 drev han et av to bruk på Helleland, han var ugift. Samtidig bodde hans mor Lisbeth Peersdtr, som da var enke og 77 år gammel på gården. Abraham hadde  5 tjenere: Jørgen Gullichsen 26 år, John Stensen 16 år, Kirstie Olsdtr 25 år, Barbro Johannesdtr 21 år og Marthe Marie Olsdtr 15 år.
Peder Halvorssøn født i 1750 på Helleland i Håland.
Lisbeth Halvorsdtr født i 1753 på Helleland i Håland.
Marthe Halvorsdtr født i 1754 på Helleland i Håland.
Maren Halvorsdtr født i 1756 på Helleland i Håland.
Kirsten Halvorsdtr født i 1758 på Helleland i Håland.

Dorthe Hellelands aner i tre generasjoner

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Øystein Ask

En Ole Olsen Bagge ble døpt i Domkirken den 4.oktober 1758 av foreldre Ole Einarson og Siri Olsdotter.

Ole Bagges enke bar han til dåpen og hun var kanskje bestemor. Se # 59:

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Klokkerbok nr. B 4 (1752-1790), Fødte og døpte 1758, side 47.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6325&idx_id=6325&uid=ny&idx_side=-49

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070104350269.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Øystein Ask

Den 29.9.1736 døper paret Ole Bagge og Dorthe Jonsdatter en datter Siri som kanskje er mor til Ole Olsen Bagge født

1758.

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Domkirken, Frue, Randaberg i Stavanger, Klokkerbok nr. B 3 (1733-1751), Fødte og døpte 1736, side 34.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6324&idx_id=6324&uid=ny&idx_side=-37

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070104350071.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Øystein Ask

Den 26.1.1758 blir Ole Einarsøn trolovet med Siri Olsdatter Bagge i Domkirken og paret blir viet den 16.2.1758.

 

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Domkirken i Stavanger, Ministerialbok nr. A 4 (1744-1782), Ekteviede 1758, side 37.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15874&idx_id=15874&uid=ny&idx_side=-38

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070625660059.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aslak Smedal

Fant dette på nettet:

 

http://www.genfryd.org/8/8%20anefiler/81.htm

 

811-08 Ole Einersen

Ole Einersen født 1727, antakelig i Stavanger.

Ole giftet seg første gang 31 år gammel torsdag 16.02.1758 med Siri Olsdtr Bagge i Stavanger. Etter Siris død giftet han seg annen gang 45 år gammel torsdag 18.06.1772 med Karen Andersdtr. Karen døde tirsdag 20.02.1816 og ble gravlagt lørdag 24.02.1816 i Stavanger. 

Ole tok sin første kones etternavn Bagge som sitt.

Ole var skoleholder i Stavanger.

Ole døde 64 år gammel i 1791, og ble gravlagt på de fattiges kirkegård i Stavanger 03.06.1791. Han blir da innskrevet i kirkeboken som Ole Ols: Bagge, 64 år, og benevnes en gammel Skoleholder.

 

Se nr 34
Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Domkirken i Stavanger, Ministerialbok nr. A 7 (1789-1815), Døde og begravede 1791, side 21.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15877&idx_id=15877&uid=ny&idx_side=-22
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070625660603.jpg

Det var skifte etter Ole 30.05.1791.

 

Kan noen finne skiftet for meg?

 

818-08 Siri Olsdtr Bagge

Siri Olsdtr Bagge født i 1735 i Stavanger.

Siri giftet seg 23 år gammel torsdag 16.02.1758 i Stavanger med fattigskoleholder Ole Einersen.

Søsken:  
Lucia Olsdtr Bagge(↑) født i 1717, hun ble døpt onsdag 06.01.1717 i Stavanger. 
Anna Lucia Olsdtr Bagge(↑) født i 1718, hun ble døpt fredag 04.02.1718 i Stavanger    
Anna Beata Olsdtr Bagge(↑) født i 1720, hun ble døpt fredag 26.01.1720 i Stavanger.                                   
▲Siri Olsdtr Bagge født i 1735 i Stavanger.
Johanne Olsdtr Bagge født i 1739 i Stavanger.

 

 

 

Endret av Aslak Smedal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aslak Smedal

Søsken: 
Lucia Olsdtr Bagge(↑) født i 1717, hun ble døpt onsdag 06.01.1717 i Stavanger.

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Klokkerbok nr. B 2 (1714-1733), Fødte og døpte 1717, side 23.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6323&idx_id=6323&uid=ny&idx_side=-27
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070104340815.jpg

 

Anna Lucia Olsdtr Bagge(↑) født i 1718, hun ble døpt fredag 04.02.1718 i Stavanger   

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Klokkerbok nr. B 2 (1714-1733), Fødte og døpte 1718, side 30.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6323&idx_id=6323&uid=ny&idx_side=-35
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070104340823.jpg

 

Anna Beata Olsdtr Bagge(↑) født i 1720, hun ble døpt fredag 26.01.1720 i Stavanger.   

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Klokkerbok nr. B 2 (1714-1733), Fødte og døpte 1720, side 47.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6323&idx_id=6323&uid=ny&idx_side=-53
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070104340841.jpg

                               
▲Siri Olsdtr Bagge født i 1735 i Stavanger.

 

Johanne Olsdtr Bagge født i 1739 i Stavanger.

 

se nr 23

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Ministerialbok nr. A 3 /1 (1738-1760), Fødte og døpte 1739, side 24.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15873&idx_id=15873&uid=ny&idx_side=-15
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070625650485.jpg

Endret av Aslak Smedal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aslak Smedal

Fant det :-)

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Stavanger by, Skifteprotokoll BB 7A , 1783-1793, oppb: Statsarkivet i Stavanger.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25630/497/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090306610497.jpg

Aar 1791 den 30t Maji om Formiddagen Kl. 8 indfandt jeg mig efter Budsendelse med de 2de Vidner og Vurderingsmænd Michael Berg og Johan Henrich Faust i Gunner Lillelands Hus her i Byen, hvor nylig ved Døden var afgangen Fattige Skoleholderen Ole Bagge, for efter ham at foretage en lovlig Registerings og Vurderings Forretning til videre Skiftes Holdelse imellem Enken Karen Anders Datter, og hans efterlevende Børn, som ere: 1. Af 1t Ægteskab med Siri Ols Datter En Søn Ole Olsen Bagge, givt, myndig og boende her i Byen, 2. Af sidste Ægteskab: 1 Søn E...?.. Olsen 10 1/2 Aar, Hiemme hos Moderen, 2. En Datter Karn Ols Datter 19 Aar tiener i Bergen, 3 En Datter Dorothea Ols Datter 6 Aar, Hiemme. Ved Ankomsten fandtis baade Enken og den myndige Søn Ole Olsen Bagge nærværende som blev tilholdte at fremlevere, hvad den afdøde sig kan have efterladt, hvortil de svarede: at der aldeles Intet findes efter den afdøde, som i Pennen værd at anføre. Efter saadan deres Declaration blev denne Forretning og dette Skifte saaledes sluttet. Datum som oven. J. H.(?) Guldberg. Som Vidner og Vurderingsmænd M Berg  J. H. Faust.

Endret av Aslak Smedal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aslak Smedal

82-07 Dorthe Halvorsdtr

Dorthe Halvorsdtr født 16.04.1748 på Helleland i Håland sogn.

Hun ble døpt tirsdag 16.04.1748 på Helleland i Håland på Jæren.

 

Er dette dåpen til Dorthe (Faren heter Jacob Pedersen og moren heter ??? ???) På høyre side se etter tallet 20

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Helleland i Helleland, Ministerialbok nr. A 1 /1 (1713-1761), Kronologisk liste 1748, side 81.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15770&idx_id=15770&uid=ny&idx_side=-79
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070618620416.jpg

Dorthe giftet seg 35 år gammel søndag 05.01.1783 med skipsfører Ole Bagge.

 

Hvor finner jeg vielsen?

I 1801 bodde Dorthe og Ole i Stavanger sammen med sønnen Halvor på 14 år, og en tjener Marthe Henrichsdtr på 22 år..

Dorthe døde 68 år gammel i 1816 og ble gravlagt lørdag 06.01.1816.

 

Finner ikke hennes dødsfall i kirkeboka

 


Søsken:
Karen Halvorsdtr født i 1744 på Helleland i Håland.
Anne Halvorsdtr født i 1745 på Helleland i Håland.
▲Dorthe Halvorsdtr født i 1748. på Helleland i Håland.
Abraham Halvorssøn født i 1747 på Helleland i Håland. I 1801 drev han et av to bruk på Helleland, han var ugift. Samtidig bodde hans mor Lisbeth Peersdtr, som da var enke og 77 år gammel på gården. Abraham hadde  5 tjenere: Jørgen Gullichsen 26 år, John Stensen 16 år, Kirstie Olsdtr 25 år, Barbro Johannesdtr 21 år og Marthe Marie Olsdtr 15 år.
Peder Halvorssøn født i 1750 på Helleland i Håland.
Lisbeth Halvorsdtr født i 1753 på Helleland i Håland.
Marthe Halvorsdtr født i 1754 på Helleland i Håland.
Maren Halvorsdtr født i 1756 på Helleland i Håland.
Kirsten Halvorsdtr født i 1758 på Helleland i Håland.

Endret av Aslak Smedal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Øystein Ask

I «sjeleregisteret av 1758» vinner vi på gården Helleland i Håland pg. denne familien:

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Håland, Sjeleregister nr. (1758-1758), Sjeleregister 1758, side 129.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4514&idx_id=4514&uid=ny&idx_side=-6

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060620030311.jpg

 

 

«Halvard Abrahamsen 39 år med hustru Lisbeth Pedersdatter 34 år

hans 2 sønner Abraham 11 år, Peder 8 år og 7 døtre Karen 14 år, Anna 13 år, DORTHE 8 år, Lisbeth 5 år, Marthe 4 år, Maren 2 år , Kirsten 5 måneder.» ...

 

Dom 9 år 1719 døper Abraham Helleland sønnen Halvor:

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Håland, Ministerialbok nr. A 1 (1671-1722), Kronologisk liste 1719, uten sidenr.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15807&idx_id=15807&uid=ny&idx_side=-307

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070620640307.jpg

 

 

I 1701 bor det en 22 år gammel Abraham Omundsen? på garden Helleland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Øystein Ask

Halvor Hellands datter Dorde ble døpt i Håland kirke(Sola) Fer 3 1748 (16.4.1748:

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Håland, Ministerialbok nr. A 2 (1722-1794), Fødte og døpte 1748, side 46.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15808&idx_id=15808&uid=ny&idx_side=-55

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070620640378.jpg

 

Eller ser det ut for at forfedrene hennes var oppsittere på garden Helleland i Sola fra før mantalla i 1660-åra

og utover.

 

I 1663 er Omund oppsitterer på Helleland og han har en sønn med samme navn:

 

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Jæren prosti, Dalane prosti, Prestemanntall 17 (RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0017), 1664-1666, oppb: Riksarkivet.

 

Merknader: Sogneprestenes manntall

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35513/99/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10051005180102.jpg

 

 

 

 

I 1666 er den eldre Omund borte og den 25 år gamle sønnen Omund Omundsen er oppsitter:

 

 

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Jæren prosti, Dalane prosti, Prestemanntall 17 (RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0017), 1664-1666, oppb: Riksarkivet.

 

Merknader: Sogneprestenes manntall

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35513/104/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10051005180107.jpg

 

 

I 1701 er Amund Amundsen Helleland 60 år gammel og han har fire sønner:

Oluf (32), Jakob (29), Isaach (29) og Abraham (22):

 

 

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Jæren og Dalane fogderi, Manntall 4 (RA/EA-4070/J/Jb/L0004), 1701-1701, oppb: Riksarkivet.

 

Merknader: Manntallet 1701. Tittelblad og første blad helt defekte, siste blad mangler.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38451/186/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10041010271188.jpg

 

 

Omund Omundsen Helleland er død før 4. mars 1709 da skiftet etter han ble avholdt Enken etter han het Anna Rasmusdatter og de hadde da fire sønner og en datter. Sønnene som ble nevnt i skiftet var Omund Omundsen ??, Jacob Omundsen Rott, Ole Omundsen i Stavanger og Abraham Omundsen som bodde på garden Helland.

Datteren het Ragnele Omundsdatter:

 

 

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Jæren og Dalane sorenskriveri, Skifteprotokoll BA 4 , 1708-1714, oppb: Statsarkivet i Stavanger.

 

Merknader: Gammelt register i protokollen.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/23927/70/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081106660363.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aslak Smedal

Tusen takk for veldig god hjelp

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aslak Smedal

Dorthe Halversdatter født 16.04.1748

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Helleland i Helleland, Ministerialbok nr. A 1 /1 (1713-1761), Kronologisk liste 1748, side 81. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15770&idx_id=15770&uid=ny&idx_side=-79
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070618620416.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.