Gå til innhold
Arkivverket
Leif Salicath

Niels og Lauritz Christensen Soelgaard - deres opprinnelse

Recommended Posts

Leif Salicath

Jeg ser i gamle tråder at det har vært tvilsomt om disse er brødre. 

 

Niels Christensen Soelgaard -1661 var kjøpmann og borgermester i Christiania gift 1) med Helvig Jensdatter Zahl med barna Maren, Peder og Jens.  Han var gift 2) Cathrine Povelsdatter med barna Sille og Anne Marie.

 

Lauritz Christensen Soelgaard tror jeg er født 1600.  Dette fordi jeg har funnet hans sønn Søfren Lauritzen Soelgaard 1642-før 1696 i Manntallet for 1664 for Hølen i Vestby.  Der har familien hele tiden siden oppholdt seg.  Samme sted vises også far til Søren, nemlig Lauritz Christensen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35498/189/

se høyre side. Alder på sønnen passer godt.

 

I en gammel interessant tråd http://forum.arkivverket.no/topic/127159-41682-werner-soelgaardsolgaard-christiania-ca-1730-1750/page-4 antydes at opprinnelsen er Holstebro, men jeg betviler dette.  Det er minst to vektige grunner til det:

1) Oppkalling.  Både Niels og Lauritz' etterkommere bruker navnene Maren, Peder og Jens mens disse omtrent ikke forekommer i Holstebro-slekten.

2) At Lauritz er i Hølen allerede i 1664 (og muligens tidligere) gjør at "Solgaard" i Tune fremstår som et interessant valg. Det er kort vei fra Tune til Hølen. 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

Skifter Holstebro, Hjerm, Ringkøbing etter Christen Christensen Solgaard, sogneprest Holstebro 1669-1706:

Han døde 14. Okt. 1713 og begravedes 23. Okt. Ingen barn. Hans Arvinger var hans Helbroder, afdøde Rektor Jep Solgaards Børn: Fru Karin S., Stiftsamtmand, Baron Gersdorffs, og Anna S., salig Chr. Munches i Lemvig; hans afdøde Helsøster Karin S. (død 1706) 63 Aar gl.) hendes Børn, bl. a. Anna Høst, g. m. Villum Nyboe paa Krogsdal; hans afdøde Helsøster Gertrud S., g. m. Christen Nørager i Holstebro, hendes Børn: Erik Nørager, Anna N., g. m. Købmand i Holstebro Hans Rasmussen i Holstebro, og Dorothe N., g. m. Melchior Christoffersen smst.; hans afdøde Halvbroder Niels (Christensen) S., der bl. a. havde en Søn Jens Solgaard, som var Borgermester i Frederikshald i Norge.

 

Men hvor har jeg funnet dette tro??? Nå finner jeg det ikke igjen i skiftene for Holstebro...

Endret av Anita Holck

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

Christiania skifteprotokoll 1 1692-1701
f.266b Maren Nielsdatter Soelgaard og sl: Peder Hansen Leth
Barn:
1. Niels Pedersen Læth boende i Jylland
2. Hans Pedersen Læth .... på Christiansand
3. Birgithe Pedersdatter Læth Monsr. Andreas Hagemeisters Hustrue
4. Helvig Læth som er 26 aar
5. Maren Læth 20 aar
6. Anne Pedersdatter Læth som er 18 aar
7. saavel som salig Marthe Pedersdatter Læth velbemelte Byefogedz forrrige hustrue hindes med hannem afflede efterlatte børn nemlig
a. Just Barch
b. Karen Barch
c. Maren Barch
Børnenes morbroder Jens Soelgaard Borgemester i Frederikstad (skal vel da være Frederikshald)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Tusen takk, Anita.

 

Jeg har litt problemer med alder og om alle er i "rett tid".

 

Kjøpmann og borgermester i Christiania Niels Christensen Soelgaard f. c1610 begr. 28.jul.1661 var ganske riktig far til borgermester, fogd over Tune og Vemble, Jens Nielsen Soelgaard døpt 4.jul.1652 og død i 1716 i Fredrikstad.

 

At Niels skal ha vært halvbror av Christen Christensen Soelgaard død 1713 som prest i Holstebro forutsetter jo at far til Christen må ha vært født omkring 1580-85 eller litt senere og at Christen Christensen Soelgaard må ha vært nærmere 100 år da han døde. Hvis faren er Christen Lassen Soelgaard så blir det enda mere urimelig da hans enke dør i 1690.

 

Finnes original-skifte?  Kan opplysningene ha blitt tillagt i ettertid? Finnes det opplysninger om far til Christen Christensen Soelgaard?

 

Det nevnes ihvertfall ikke noe i skiftet om Lauritz Christensen Soelgaard som derfor trolig ikke har noe med Holstebro å gjøre.

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Jeg har for egen regning kommet til samme standpunkt som Leif uttrykker. Siden Niels Christensen Soelgaards barn nevnes, kan tilføyes Friderich og Pouell (døpt hhv. 06.02.1657 og 29.08.1658 i Hellig Trefoldighets kirke) i andre ekteskap med Cathrine Povelsdatter. (Hun giftet seg som kjent andre gang med Lauritz Andersen og deres sønn Niels tok navnet Soelgaard og han fikk minst 12 barn med Else Svendsdatter).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Jeg klipper litt fra skifte:

 

7 Margrethe Jepsdatter Solgaard i Holstebro, død august 1690.
Enke efter Svend [Pedersen] Høst, præst i Holstebro og Måbjerg.
Første ægteskab med Christen Lassen Solgaard, rådmand i Holstebro. B:
1) Christen Christensen Solgaard, præst i Holstebro og Måbjerg.

 

Christen Lassen Solgaard var altså vært gift med Margrethe Jepsdatter, men det var vel ikke hans første ekteskap. Han må ha vært gift før, når det nevnes i senere skifte at (4) Niels c1610-1661 er halvbror av Christen Christensen Solgaard død 1713.  Hennes navn nevnes ikke.

 

Jeg finner noe på Strømsnes http://stromsnes.info/webtrees/individual.php?pid=I7338&ged=slekten.ged

bl.a. at Margrethe Jepsdatter/Jeppesdatter skal ha vært født i 1608 (1598 i parantes).  Videre at Christen Christensen Solgaard er født i 1637.  Det er for øvrig bemerkesverdig at søstrene til Christen Christensen Solgaard lever til hhv. 1706 og 1713 mao. alle nærmere 80 år gamle. 

 

Christen Lassen Solgaard må ha vært født ca 1580 eller noe senere - avhengig av om fødselsår på Niels er korrekt.  Han nevnes født med forskjellige årstall fra 1610 til 1625 uten at jeg har sett noen god dokumentasjon på noe av det. Det var "normalt" på den tiden for det bedre borgerskap at mannen giftet seg omkring de 30 år +/-.  Det er også rimelig å anta at Niels ikke var første barn, men at en Lars/Lauritz (Lasse) må ha blitt døpt først.

 

2?. ekteskap med Margrethe Jepsdatter er imidlertid lettere å fastlegge for det bør ha vært i 1635-36 hvis Strømsnes har rett i Christens fødselsår.

 

Niels Christensen Solgaard nevnes som handelsborger, kemner, borgermester i Christiania, men ble borger først i 1656. Gift i 1649.

 

Her nevnes mere om Solgaard i Holstebro http://tom.brondsted.dk/genealogi/petersen/1_18.php

Navnet Niels kan komme herfra. 

 

Se også her http://tom.brondsted.dk/genealogi/petersen/1_16.php#I17622

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Jeg har for egen regning kommet til samme standpunkt som Leif uttrykker. Siden Niels Christensen Soelgaards barn nevnes, kan tilføyes Friderich og Pouell (døpt hhv. 06.02.1657 og 29.08.1658 i Hellig Trefoldighets kirke) i andre ekteskap med Cathrine Povelsdatter. (Hun giftet seg som kjent andre gang med Lauritz Andersen og deres sønn Niels tok navnet Soelgaard og han fikk minst 12 barn med Else Svendsdatter).

Tusen takk, Geir.

 

Jeg ser på FS  https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWXT-VWG at barnet 8.feb.1657 skal hete Helvig, men jeg klarer ikke å se hva som er riktig i kb http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=653&idx_id=653&uid=ny&idx_side=-109

(6.feb. er vel det riktige).

 

Har du når Lauritz Andersens sønn Niels ble døpt mv.?  Hans skifte (delingsforretning mellom arvingene) er 16.des.1737 i Christiania.

 

Niels Lauritzen Soelgaards datter Else Cathrine Nielsdatter Soelgaard var gift med Jeb Larsen iflg. delingsforretningen.  Er dette vielsen 8.mai 1721 i Vor Frue i K.havn? https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FVTL-T2P

Feilskrift Jeb / Jacob?

 

 

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
knut fasting

Til #2: hvor ble det av Anna S., salig Chr. Munches i Lemvig ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

Noe originalskifte finnes ikke lenger. Avskriften av skiftene har informasjonen:

Ulfborg herreds gejstlige skifteprotokol 1685-1767. Ekstrakt 1768 af provst Kynde i Holstebro i: Ribe Bispearkiv

Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-1769. UØ Læg: Ulfborg C4-775

Ekstrakten er udgivet som bog:

Ulfborg herreds gejstlige skifte- og justitsprotokol 1685-1767. Hidtil forsvundet, i 1930 genfundet i ekstrakt af 1768 ved provst Kynde, Holstebro. Udgivet af Erhard Qvistgaard. 1930.

 

Jfr. at dette er avskrift av 9 ulike geistlige skifteprotokoller i Ringkøbing amt, vi skal under Ulfsborg herred 1685-1767 og her finner vi i hvert fall 5 skifter som omhandler denne slekten, nr. 1, 7, 10, 31 og 40.

 

Dessuten ligger kirkebøkene i Danmark på nett, akkurat som i Norge.

 

Christen Lassen Solgaard og Margrethe Jeppesdatters barn var iflg skiftet etter henne 1690:

 

1. Christen Christensen Solgård, sogneprest Holstebro, KB Holstebro, oppslag 8, 1713, D 23 Oct blef salig hr. Christen Soelgaar begrafved (men alder ikke synlig), skifte 1713, død barnløs, søsken og halvsøsken arver. Wibergs prestehistorie har ham født 1637, Studenter ved Københavns universitet: 3 Aug. 1660 E sch. Wiburg Christianus Christiani Solgardus, han bør vel dermed være født mellom 1637 og 1640

 

2. Karen Christensdatter Solgaard

Hun gifter seg 1. gang KB Lemvig, oppslag 234, 1661, 25 Juli dies. Jacobi, H. Jacob Pedersøn Holst Sognepræst til Nebel Kirke oc Karen ChristensDatter Solgaard. Copulati calendris .... 12 post trinit.

KB Holstebro, oppslag 7, 1706, D 26 Sept blef min syster Karen Christensdatter Solgaard begrafved æt 66, hun må altså være født 1640.

 

3. Gjertrud Christensdatter Solgård g. Christen Nørager i Holstebro, var i live i skiftet etter moren 1690, men død ved broren Christens skifte 1713. KB Holstebro, oppsl. 8, 1713, D 18 Janu. blef Giertrud Soelgaard begrafven (uten alder).

 

4. Jep Christensen Solgård, skolemester i Holstebro, ser ut til å være relativt nygift i 1662. Har ikke funnet ham immatrikulert, kanskje han "måtte" gifte seg:

Jyske registre, 1662.

44 Jep Christensen Sølgård [solgård?] skolemester, bevilling at komme til kald.

F3tius G a w, at eftersom Jep Christensen, rector schole udi vor købstad Holstebro, for os underdanig haver ladet andrage, hvorledes hans hustrue, efter deres bryllup nogle få uger, er for tidlig kommen udi barselseng, med underdanig begiering, vi hannem samme forseelse nådig ville tilgive og efterlade, da haver vi nådig tilgivet og efterladt, så og hermed tilgiver og efterlader, bemte Jep Christensen Sølgård, samme hans begangne forseelse, så han til kirke og skoletieneste, hvor det louligen efter ordonantzen, og andre om kald udgangne forordninger, skee kand, må lade sig høre og kalde, forbydendis etc. 16 juni 1662.

 

Det finnes ingen kilder for Margrethe Jeppesdatter alder, hun kan dermed være født så sent som 1620 og vil være omkring 70 år ved sin død 1690.

 

Det finnes heller ingen kilder for at Niels Christensen Solgaard i Christiania skulle være født så tidlig som 1610. Dersom hans far Christen Lassen Solgaard blir enkemann og gifter seg på nytt med Margrethe Jeppesdatter omkring 1636/1637, er det ingen ting i veien for at Niels Christensen Solgaard kan være født så sent som 1625, hans datter Maren bør være født før 1648 da hun gifter seg i 1664 (hvis hun da ikke er det navnløse barnet som døpes 2/3-1649 (oppslag 18).

 

Jeg finner ikke  Niels Christensen Solgaard gift i 1648 eller 1649.

 

Jeg leser Helvig i 1657, vel oppkalt etter Helvig Jensdatter Zahl

 

Iflg skifte nr. 40 er Anne enke etter Christen Munch i 1711, død mellom 1711 og 1720.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Tusen takk Anita for adekvat informasjon.

 

Ut fra alderen på de andre i familien er jeg helt enig med deg i at Niels Christensen Soelgaard kan være født omkring 1625.  Du har også bekreftet at skifteutdragene er avskrifter og at ikke noe taler for at de er komplettert med andre opplysninger i ettertid.  Det er meget interessant å få data på søsken og øvrig familie både for å ha et komplett bilde, men også fordi det underbygger en vurdering av det som fortsatt er ukjent.

 

Kirkebøkene i Christiania starter som kjent i januar 1648 og når ekteskapet med 1. hustru Helvig Jensdatter Zahl ikke er funnet så er det nok i 1647 eller tidligere.  Det er vel ikke grunn til å tro at ekteskapet er skjedd i Danmark.

 

Litt på siden, men kanskje greit å ha med for oversiktens skyld, Niels Christensen Soelgaard døpte 23.aug.1650 sønnen Peder og han ble begravet 15.sep.1661 i Oslo Domkirke.

 

ad #2. 

Marthe Pedersdatter Leth døpt 12.jul.1667, begr. 8.jun.1694 gift 28.sep.1687 i Oslo Domkirke med trelasthandler, byfogd i Christiania, Adam Barch c1650-begr.16.sep.1705.

Niels Pedersen Leth døpt 7.sep.1668, dør 2.aug.1711 i Ulfborg, Danmark og var gift med Maren Linde 1672-1755 (usikker kilde).

Hans Pedersen Leth døpt 10.feb.1675-før 1725, kapteinløytnant

Birgithe Pedersdatter Leth døpt 24.des.1669, begr. 7.okt.1755 i Oslo domkirke, gift 23.nov.1682 samme sted med kjøpmann Andreas Hagemeister c1655-1711.

Helvig Pedersdatter Leth døpt 15.des.1671, begr. 28.jan.1772??? gift med kjøpmann i Christiania Hans Gottfredsen. En datter Marthe Hansdatter Leth døpt 23.mai.1702, begr. 12.mar.1747 i Hof, Solør ble 3.sep.1720 gift i Christiania med fogd Christian Daniel Juell 1679-1744 (hans 2. hustru).

Maren Pedersdatter Leth døpt 6.sep.1678 i Oslo Domkirke

Anne Pedersdatter Leth døpt 5.nov.1679 død c1767 gift 13.mar.1719 i Oslo Domkirke med auditør Lauritz Spydeberg -1729

 

Adam Barch og Marthe hadde 5 barn, men bare 3 levde opp, nemlig Karen Adamsdatter Barch døpt 2.sep.1689 gift 21.sep.1706 med fogd i Sunn- og Nordfjord, Hans Nielsen Rue c1675-1731 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7231&idx_id=7231&uid=ny&idx_side=-24, Just Adamsen Barch døpt 5.jan.1693, død apr 1747 gift 10.okt.1720 med Anne Mogensdatter sep.1693-begr.27.apr.1770 i Aker og Maren Adamsdatter Barch døpt 15.apr.1693, begr. 27.des.1720 i Svanøy, Flora, Sogn og Fjordane gift 10.mai.1717 i Askvoll, Sogn og Fjordane med Hans Johanssøn Rue 1689-1729. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8591&idx_id=8591&uid=ny&idx_side=-60.

 

Dette er to forskjellige Rue.  Hans Johanssøn Rue er 1689-1729  gift 2) med Maren Hansdatter Seehuusen er sønn av fogd over Sunn- og Nordfjord, Johan Hanssøn Rue 1650-1696.   Hans Nielsen Rue 1675-1731 er sønn av sorenskrivere i ytre Sogn, Niels Hanssøn Rue 1643-1716. Johan Hanssøn Rue og Niels Hanssøn Rue er brødre.

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Konklusjonen på trådens spørsmål er at Niels Christensen Soelgaard og Lauritz Christensen Soelgaard ikke er brødre, ja kanskje ikke i slekt i det hele tatt.

 

Det er fastslått at Niels kommer fra Holstebro og Lauritz er overhodet ikke nevnt der, noe han burde vært hvis det var slekt.  Derimot er det funnet at Lauritz og hans etterkommere i en årrekke har oppholdt seg i Hølen i Vestby og mye tyder på at det er Lauritz Christensen og hans sønn Søfren som er funnet i manntallet 1664-66 for Hølen.  Der er alderen på Lauritz 64 år, mao. født c1600.  Der nevnes ikke slektsnavnet Soelgaard, men dette er var ikke uvanlig på den tiden.  Navnet kan komme fra Soelgaard i Tune.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Larsen, Jeppe; Avkald 28/6 (datert København), tgl. 10/7 1738 på sin hustru Else Cathrine Nielsdatter Soelgaards vegne til overformynderen for hennes arv etter hennes fars (halv)søster Sille sl: Jonas Hansen (Vellermann) (Christiania Pantebok 6a 1738-1741 p.35)

 

Helvig og 06.02 er selvsagt riktig.

 

Niels døpt 18.08.1665 i Hellig Trefoldighets kirke.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Hører Christen Christensen Solgaard til i nevnte slektskretser?

 

10. nov. 1702 ble sl. Jon Jeppesens hustrus barn Peder døpt i Bragernes. Utlagt barnefar var studios Christen Christensen Soolgaard, informator for Søvren Hansens barn. Transkribert versjon.

 

Ingeborg Gulbrandsdatters «uægte» barn Peder Christensen Soolgaard ble gravlagt 26. mai 1707. Transkribert versjon.

 

Jeg finner to Christen Solgaard i Københavns studentmatrikler:

  • Christianus Solgardus, e schola Hafniensi, 21. juli 1688.
  • Christianus Solgaard , «collega III. ord. Hafn.» 4. mai 1698.

Altså begge to tilknyttet København (for jeg antar det er snakk om to personer pga av tidsforskjellen).

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Interessant.

 

Mere fra kb.

 

Jon Jeppesen, kalkslager ble begravet i de fattiges jord 20.8.1699.  Hans hustru Birte er nevnt.

 

Jon Jeppesen kalkslager i 3 år og hans hustru også i 3 år publ. avsolv. 25.1.1695.  Likeså 29.7.1681 fordi de hadde forsømt nadverdens sacrament i en 5 års tid.

 

Jeg må påpeke at det er feil navn idet Christen Christensen Solgaard var informator for Søvren Hanssens barn (ikke Søvren Pedersens barn). 

 

Her er Rosenbergers transkripsjon:

 

Ingeborg Gulbrandsdatters uekte sønn PEDER

            Moren tjente tidligere hos postmester, Søren Hansen og holder  nå til på Engen                   hos Birte sal. Jon Jeppesens

            Far til barnet er Kristen Kristensen Solgård, studiosus og tidligere velbemeldte                        Søren Hansens barns lærer (Informator)

            Faddere: Jon Pedersen snekker, Kristen Jonsen dragon, Åse Ole gartners, Tore

 

                        Lars Olsen dragons og Ingeborg Strøtvedts datter Karen Pedersdatter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#15

Søvren Hansen, selvsagt - og jeg fikk ikke med meg at innførselen begynte på siden før - takk! :-)

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Niels Christensen Soelgaard -1661 var kjøpmann og borgermester i Christiania gift 1) med Helvig Jensdatter Zahl med barna Maren, Peder og Jens.  Han var gift 2) Cathrine Povelsdatter med barna Sille og Anne Marie.

Siden Niels Christensen Soelgaards barn nevnes, kan tilføyes Friderich og Pouell (døpt hhv. 06.02.1657 og 29.08.1658 i Hellig Trefoldighets kirke) i andre ekteskap med Cathrine Povelsdatter. (Hun giftet seg som kjent andre gang med Lauritz Andersen og deres sønn Niels tok navnet Soelgaard og han fikk minst 12 barn med Else Svendsdatter).

 

Hvem ble døpt 2. mars 1649?

 

Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 1 (1648-1704), Fødte og døpte 1649, side 18-19.

 

Edit:

Ser at det kanskje var Maren (#10).

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Interessant.

 

Mere fra kb.

 

Jon Jeppesen, kalkslager ble begravet i de fattiges jord 20.8.1699.  Hans hustru Birte er nevnt.

 

Jon Jeppesen kalkslager i 3 år og hans hustru også i 3 år publ. avsolv. 25.1.1695.  Likeså 29.7.1681 fordi de hadde forsømt nadverdens sacrament i en 5 års tid.

 

Jeg må påpeke at det er feil navn idet Christen Christensen Solgaard var informator for Søvren Hanssens barn (ikke Søvren Pedersens barn). 

 

Her er Rosenbergers transkripsjon:

 

Ingeborg Gulbrandsdatters uekte sønn PEDER

            Moren tjente tidligere hos postmester, Søren Hansen og holder  nå til på Engen                   hos Birte sal. Jon Jeppesens

            Far til barnet er Kristen Kristensen Solgård, studiosus og tidligere velbemeldte                        Søren Hansens barns lærer (Informator)

            Faddere: Jon Pedersen snekker, Kristen Jonsen dragon, Åse Ole gartners, Tore

 

                        Lars Olsen dragons og Ingeborg Strøtvedts datter Karen Pedersdatter

Navnet Søren Hansen finnes 107 ganger i kb nr.2 for Bragernes.  De aller fleste ganger står det Søren Hansen Lemmich eller Pernille/Petronelle Søren Hansens men et 20-talls ganger brukes bare Søren Hansen.  Den 3.1.1699 står det faktisk Søren Hansen Lemmich postmester.  Derfor konkluderer jeg med at det var hos den kjente Søren Hansen Lemmich 1660-1722, krigskommisær og postmester at Christen Christensen Soelgaard var barnas lærer.  Der var det som kjent hele 17 barn født mellom 1689 og 1710 (11 før 1702 og ihvertfall 9 som levde i 1702).

 

I kb nr. 2 står det for øvrig 15.12.1702

Ingeborg Gulbrandsdatter, som tjente hos sognepresten, magister Angel, for leiermål med       Kristen Kristensen (Soolgaard?), student (studiosus) som er reist herfra                      (bortreist). Se døpte 10. nov. 1702

 

Da kan vi konkludere med at Christen forsvant fra Bragernes ganske raskt etter leiermålet.

 

Ingeborg Gulbrandsdatter fikk for øvrig en uekte sønn Hans døpt 29.12.1694 med Amund sadelmakers sønn Ambros.

 

Ingeborg Gulbrandsen giftet seg 8.5.1695 med dragon Peder Gundersen, enkemann fra 9.8.1694 og fikk 2 barn med ham.

 

Peder Gundersen, dragon begr. 14.5.1701.

 

Da gjenstår spørsmålet, hvem var studiosus Christen Christensen Soelgaard?  Han kan ikke ha vært sønn av sognepresten i Holstebro som var barnløs.  Av de 2 nevnte i #14 så er det nok han som finnes i 1698 kom til Bragernes.

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#2

 

Wiberg Præstehistorie

 

No 478. Holstebro og Maabjerg, Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

 

10. 28/7 1669**, o. 9/10 [Rtr. her, maaskee 18/5 65] F. Sts. Christen Christensen Soelgaard, f. 37; St. Vibg. 60; Hør her, maaskee 3/10 62; Pr. 5/8 75; 1 ~ 71 Dorothea Pedersdtr. Høgh, f. p. Handbjerg-Hovgaard, † 29/1 85; B.; 2 ~ Lene Pedersdtr. Bhie af Bøvling-F., † 30/7 99; u. B.; [† 14/10 1713; var retsindig; en Hader af Vellyst og Daarlighed].

KUM I, s. 286 (»Christianus Christiani Solgardus«).

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

#19.  Han døde barnløs iflg. skifte som er nevnt ovenfor og som det står nevnt hos Wibergs prestehistorie:  "Var retsindig og en Hader af Vellyst og Daarlighed."  Det er selvfølgelig mulig at han fikk barn i sine 2 ekteskap, 1) i 1671 Dorothea Pedersdatter Høgh død 29.1.1685 eller 2) med Lene Pedersdatter Bhie død 20.7.1699. En sønn Christen må i så fall være født i 1. ekteskap og død før faren.

 

Studiosen som var i Bragernes bør være født omkring 1678 eller litt før og må hatt en far som het Christen som enten var født Soelgaard eller ble gift Soelgaard. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

Fra skifteprotokollen nevnt over:

 

Ulfborg herreds gejstlige skifteprotokol 1685-1767. Ekstrakt 1768 af provst Kynde i Holstebro i: Ribe Bispearkiv
Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-1769. UØ Læg: Ulfborg C4-775
Ekstrakten er udgivet som bog:
Ulfborg herreds gejstlige skifte- og justitsprotokol 1685-1767. Hidtil forsvundet, i 1930 genfundet i ekstrakt af 1768 ved provst Kynde, Holstebro. Udgivet af Erhard Qvistgaard. 1930.

1 Dorthe Pedersdatter Høgh i Holstebro, død 29.1.1685.
E: Christen [Christensen] Solgaard, præst i Holstebro og Måbjerg. Ingen børn. Arvinger angives ikke.
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Takk, Anita.

 

Jeg hadde en mistanke om dette.  Da kan vi ekskludere presten i Holstebro som far til studios C.C.S.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Nei, Christen Christensen Soelgaard var ikke far til CCS d.y., det kommer jo fram allerede i innlegg 2. Dette innså jeg med en gang jeg hadde postet innlegget - derfor refererer jeg nettopp til #2.

 

CCS d.y. kan jo være barnebarn av Lauritz Christensen Soelgaard. Kjennes flere barn enn Søren?

 

Edit:

Eller kanskje dennes barnebarn?

 

8. 1633 [r. Cap. Nykjøb-S., o. 6/9 30] Niels Christensen Solgaard, f. 03; St. Hlh. 24; Rtr. Nykjøb. 19/2 28 – 22/11 30; vist ~ . . . Hansdtr. Mule af Stokkemarke; 1 D.; [† 1648].

Vedby (Nørre-) og fra 24/7 1695 Alslev (Nørre-), Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

 

Han var eneste barn av Christen Solgaard og Inger Pedersdatter. Se: DIS-Danmark - Efternavnet Solgården

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Jeg finner to Christen Solgaard i Københavns studentmatrikler:

  • Christianus Solgardus, e schola Hafniensi, 21. juli 1688.
  • Christianus Solgaard , «collega III. ord. Hafn.» 4. mai 1698.

Altså begge to tilknyttet København (for jeg antar det er snakk om to personer pga av tidsforskjellen).

Det er mulig at dette er samme person og at han har studert i København fremgår jo, men hva er det som viser "tilknyttet København"`?  Er det "E schola. Hafniensi" - som står for hva?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Jeg finner to Christen Solgaard i Københavns studentmatrikler:

  • Christianus Solgardus, e schola Hafniensi, 21. juli 1688.
  • Christianus Solgaard , «collega III. ord. Hafn.» 4. mai 1698.

Altså begge to tilknyttet København (for jeg antar det er snakk om to personer pga av tidsforskjellen).

Det er mulig at dette er samme person og at han har studert i København fremgår jo, men hva er det som viser "tilknyttet København"`?  Er det "E schola. Hafniensi" - som står for hva?

 

Her er den fulle tekst i 1698 og det er mest norske studenter.

post-639-0-82570000-1446928507_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.